Page 1

Internetové meme Novodobý spôsob komunikácie nie len cez internet

Peter Kováč, 8ZF120 Žilinská Univerzita, II. stupeň Mgr. štúdia


Pred tým, než začnem písať prácu ako takú, by som rád utrúsil pár slov na úvod. Nechcem sa ospravedlňovať ani vyhovárať, ale téma, ktorú som si zvolil na analyzovanie je relatívne mladá a hlavne dosť neodborne ošetrená. Asociovanú odbornú literatúru k tejto téme by som mohol hľadať v knižniciach, no chcem sa zamerať skôr na podstatu a funkčnosť konkrétneho fenoménu a nie faktorov súvisiacich s funkčným efektom tejto témy. Neviem na koľko strán budem schopný tému spracovať a preto by som sa radšej vyjadril formou úvahy bez odborných citácií, stručnejšie ale hlavne k veci. Umenie v nových médiách sa v dnešnej dobe rozrástlo do takej formy, že je ťažké si stanoviť hranice, aby bol človek schopný popísať všetko ako jeden celok. Táto téma sa však dá rozčleniť na drobnejšie odvetvia, z ktorých jedno sa v tejto práci pokúsim opísať a komplexnejšie rozobrať. Jedná sa o novodobý spôsob komunikácie najmä medzi mladými ľuďmi, ktorý sa sám o sebe stal obrovským on-line fenoménom. Medzi užívateľmi webových stránok sa tento spôsob vyjadrenia a stvárnenia nazýva „internetové meme.“

O čo sa vlastne jedná? Ako som sa nedávno dočítal v študentskom časopise zo Slovenskej Technickej Univerzity slovo „mém“ slovenský výkladový slovník nepozná. Keď však začneme pátrať v alternatívnych zdrojoch ako je napríklad voľná internetová encyklopédia dozvedáme sa, že význam tohto slova je vlastne „virtuálna a replikujúca sa častica kultúrnej informácie. Mém je základný prvok kultúry, ktorý je dedičný negenetickou cestou. Mémom je väčšina kultúrnych diel (piesne, umelecké diela a iné).“ Internetový mém, alebo lepšie povedané meme, je vlastne myšlienka, ktorá je propagovaná a šírená cez domény World Wide Web. Podoba tohto komunikačného prostriedku sa môže vyskytnúť v tvare obrázku, hyperlinku, videa či slova alebo frázy. Posledný uvedený príklad by sa dal možno nazvať aj internetovým slangom a s jeho formami sa už veľa z nás neraz na internete stretlo. Patria tam typografické preklepy ako napríklad anglické slovo „more“ sa na internete zvykne vyskytovať vo forme slova „moar,“ či slovo „the“ v podobe „teh.“ Myslím, že by sme sem mohli začleniť taktiež skratky používaných fráz ako napr. LOL, OMG atď. Rapídny nárast a dopad tohto fenoménu upútal pozornosť ľudí zaoberajúcich sa výskumom, ale aj komerčnú sféru. Akademicky zobrané, výskumní pracovníci sa snažia modelovať ako sa


mémy vyvíjajú a snažia sa predpovedať, ktoré budú funkčné a prežijú pri šírení webom. Komerčne sa často využívajú vo virálnom marketingu, kde je ich použitie nízko-nákladová forma masovej propagácie.

Ako to celé začalo? História tohto internetového fenoménu nesiaha ďaleko, keďže vznik samotného internetu sa datuje niekde okolo roku 1970. Počiatočný prvok, ktorý by sme mohli nazvať internetovým mémom sa stal klasický „smejko“ znázornený pomocou tradičných typografických znakov. Vyzerá takto :-) a do dnes je to bežná súčasť nie len internetovej komunikácie. Ďalším priekopníckym mémom sa v roku 1996 stal 3D render tancujúceho dieťaťa, ktoré sa iste objavilo na nejednom webe či bolo zaslané ako príloha nejedného emailu medzi známymi.

Obr. 1 Dancing Baby (1996)

Po prelome milénií sa umenie na internete začalo objavovať čoraz častejšie a tým pádom sa rozširovala aj základňa čím ďalej, tým frekventovanejšie používaných meme posolstiev. Zaujímavý projekt vytvoril užívateľ známy pod pseudonymom „tatercakes“ pomocou služby Dipity. Jedná sa o časovú líniu zaznamenávajúcu internetovú módu a mémy od jeho začiatku až po súčasnosť. Na tejto línii sú pridané takmer všetky meme, ktoré kedy vznikli, pričom ku každému špecifickému odkazu si môže návštevník stránky prezrieť krátky popis, prípadne kliknúť na pôvodné prepojenie, kde sa obsah nachádza.

Obr. 2 Timeline of Internet fads and memes


Na záver „historickej kapitoly“ si povieme niečo, čo sa týka stopovania pôvodu jednotlivých vznikajúcich meme obrázkov, piesní a iných foriem. Vznik týchto odkazov býva často veľmi spontánny a veľa z nich sa často krát za pomoci používateľov pretvára, napodobňuje a paroduje. Práve kvôli obrovskej rozšírenosti je veľmi náročné sledovať kde konkrétne mémy vznikajú. Najčastejšie to však býva na portáloch či sociálnych sieťach venujúcich sa tejto problematike ako napríklad Reddit alebo 9gag. K tým si ale povieme viac neskôr. Pri mojom prieskume som však objavil jednu web stránku, ktorá sa od ostatných portálov a sociálnych sietí líši tým, že sa snaží zachytávať pôvod, vysvetľuje význam a uvádza príklady jednotlivých meme. Názov tejto stránky je www.knowyourmeme.com a ak niekedy nebudete rozumieť niečomu z internetovej terminológie, vrele odporúčam to pohľadať práve na tomto webe. Významy čisto slovných meme zas môžeme hľadať na on-line slovníku internetového slangu www.urbandictionary.com.

Rozdelenie a pár ukážok Základné druhy virtuálneho umenia nemajú ďaleko od toho reálneho. Samozrejme s výnimkou toho, čo je v reálnom umení hmotné a hmatateľné. Najčastejšie medzi internetovými meme nachádzame hudobné, vizuálne a audiovizuálne diela. Využitie alebo vznik niektorých odkazov zobrazených v meme príbehoch či anekdotách pochádza aj z multimediálnych diel – počítačových hier. Kategória_Vizuál Najčastejšie sa v súčasnej dobe jednoznačne

komunikuje

cez

obrázkové,

fotografické

či

komixové meme. Tieto meme sa dajú rozdeliť do nespočetného množstva kategórií, z ktorých stoja za

zmienku

„demotivational

hlavne

takzvané

pictures“

Obr. 3 Demotivational Poster


fotografie alebo obrázky inšpirované a parodujúce motivačné obrazy, ktoré sú trendom v takmer každej väčšej, či menšej spoločnosti nie len v US. Tieto obrázky pozostávajú z čierno-bieleho rámu okolo obrázku a (de)motivačného popisu. Ďalšou notoricky známou a zároveň asi najväčšou kategóriou medzi obrázkovými meme sú takzvané „rage“ komixy. Tieto zväčša krátke komixy sú postavené na báze príbehov, ktoré vytvárajú sami ľudia. V týchto príbehoch sa vyskytujú jednoduché, ba až triviálne nakreslené postavičky, ktoré pod svojou podobizňou ukrývajú rôzne emócie alebo skutky. Prvá rage postavička, ktorá na internete vznikla bola pomenovaná „rage guy.“ Po tejto emócii sa s podobnými motívmi akoby roztrhlo vrece a ľudia vytvárali a stále vytvárajú nové a nové kreácie na dennej báze.

Obr. 4 Rage Faces – Z ľava do prava – Original Rage Guy vyjadrujúci hnev, Me Gusta Face vyjadrujúci prehnané uspokojenie s danou situáciou a Forever Alone Guy, ktorý vyjadruje nekonečnú samotu

Kategórií vo vizuálnych mémoch je určite viac, no poslednú, ktorú spomeniem sa všeobecne nazýva „Advice Animals.“ Sú to akési zvieratá v rôznych pózach na farebných podkladoch, ktoré sa delia s užívateľom internetu o rôzne múdrosti riešiace banálne životné otázky, politiku, vzťahy, profesionálny či osobný život. Ako príklad uvádzam veľmi Obr. 5 Philosoraptor

„múdreho“ philosoraptora 

Pri obrazových meme často vznikajú termíny a výrazy, ktoré následne ľudia používajú aj v bežnej osobne komunikácii so svojimi priateľmi, alebo aj s cudzími ľuďmi (ak sa pozabudnú). Na sociálnych sieťach venujúcich sa tejto tematike vznikajú rôzne formy akoby interného humoru, ktorý je následne využiteľný v rôznych situáciách. Na ďalšej strane si predvedieme ako sa dá použiť výraz „trolling“ v praxi. (Alebo tiež „Art of Trolling“) Výraz bude samozrejme doplnený o vhodné vizuálne meme.


Táto

strana

je

napísaná

bielym atramentom.

U MAD ?


Kategória_Audio Zvukové alebo hudobné meme sa na internete nachádzajú v podobe piesní alebo zvukov, pričom citácie alebo časti týchto piesní sa podľa významu dajú použiť v rôznych situáciách. Napríklad v hre World of Warcraft (jedna z najrozšírenejších „MMORPG - mass multiplayer roleplaying online games“) existuje niečo ako komunikácia s pracovníkmi, ktorý majú za úlohu pomáhať riešiť rôzne situácie, ktoré v hre nastávajú. Tu sa dostávame k využitiu zvukových meme, ktorým je v tomto prípade pieseň od speváka Rick-a Astley-a s názvom „Never gonna give you up.“ Text piesne sa nesie v zmysle toho, že sa nás nikdy nevzdá, nikdy nás nenechá padnúť atď. Pracovníci v spomínanej hre veľmi radi ukončujú svoju „službu“ práve touto piesňou a spríjemňujú tým deň nejednému hráčovi. O úspechu a rozšírenosti tohto meme hovorí už len súčet videní tejto piesne na sieti YouTube, pričom hlavné dva linky s oficiálnym klipom majú vyše 60(!) miliónov pozretí. Samotné audio nahrávky však meme ako také vytvárajú málo kedy. Skôr nachádzame ich audiovizuálne formy v podobe klipov na YouTube alebo iných sociálnych sieťach, na ktorých sa zdiela multimediálny obsah. Kategória_Audiovizuál Táto kategória mémov je taktiež vo webovom priestore veľmi rozšírená. Spadajú sem všetky videá, ktoré sa svojim obsahom stali medzi ľuďmi populárne a tí si v nich veľakrát našli svoje idoly a kto vie čo ešte. Najväčším zdrojom v tejto kategórii je už spomínaná stránka YouTube. Nachádzajú sa tu pravdepodobne státisíce ba až milióny virálnych videí. Prečo spájam pojem virálne videá s pojmom internetové meme? Je to jednoduché, väčšina virálnych videí, ktoré autori produkujú s akýmkoľvek zámerom, či už je komerčný, alebo nie sa vlastne automaticky stávajú meme už len z toho dôvodu, že sa o nich masovo hovorí a užívatelia robia všetky tie ďalšie už raz spomenuté

súvisiace

(napodobňovanie,

aktivity parodovanie,

pretváranie atď.). Naposledy keď som pozeral

na

niektorej

zo

slovenských


televíznych staníc správy, zaujala ma krátka reportáž o najsledovanejších internetových videách za rok 2011. Medzi prvými piatimi videami samozrejme nesmela chýbať ani dúhová letiaca mačka zvaná „Nyan Cat.“ Táto mačka sa stala fenoménom, kto vie kvôli čomu, ale od pridania originálnej verzie v apríli roku 2011 získala do dnešného dňa takmer 63 miliónov pozretí ... Myslím, že za 10 mesiacov je to naozaj úctyhodné a asi aj rekordné číslo. To prečo ale spomínam tieto čísla poviem hneď v nasledujúcej časti tejto práce.

Komunity Ľudia ich tvoria, ľudia ich sledujú, ľudia o nich rozprávajú. Ako som už pár krát spomínal, meme funguje hlavne v oblasti sociálnych sietí a portálov s určitými skupinami ľudí zameraných na tieto veci. V súčasnej dobe sa medzi najpopulárnejšie siete radia napríklad www.9gag.com či www.reddit.com. Praotcom týchto sietí však do dnes ostáva stále fungujúci 4chan.org odkiaľ pochádza pôvodná myšlienka zhromažďovania obrazových a iných meme. Spoločným znakom pre všetky tieto siete je ale možnosť komunikácie medzi užívateľmi. Nejedná sa len o audiovizuálne „postovanie“ príspevkov, ale aj o tradičnú neosobnú komunikáciu prostredníctvom komentárov. Princíp fungovania týchto komunít je veľmi jednoduchý. Návštevníci týchto stránok sem chodia za účelom diskusií a zábavy. Príhody alebo múdrosti, ktoré vedia užívatelia zábavne podať, napríklad prostredníctvom „rage“ komixov, mnohým dokážu spríjemniť deň a dodať pozitívnu energiu. Otázkou ale ostáva, čo sa dá ale s týmito veľkými návštevnosťami a nadšenými fanúšikmi robiť?

Komercia naša každodenná Meme určuje trendy. Z trendov vychádzajú fenomény. Fenomény priťahujú masy. Sú zadarmo. Sú slobodné. A preto by bol nezmysel nechytiť sa tejto príležitosti a nespeňažiť to. Pri každodennom surfovaní mi už neraz prešiel cez ruky nejeden odkaz ponúkajúci rozličný tovar založený na princípe alebo podobnosti meme obrázkov, videí, symbolov a čohokoľvek iného. Od nálepiek


stvárňujúcich „rage faces,“ cez rôzne maľované obrazy „Advice Animals“ až po rôzne futuristické premety v astronomických sumách, ktoré mohli užívatelia vidieť vo virálnych videách na našej obľúbenej sociálnej sieti. Pekným príkladom je napríklad promočné video na takzvaný vodný jetpack. Užívateľ pod pseudonymom „DevinSupertramp“ cestuje po svete a natáča kuriózne videá s virálnym podtónom. Jedno z jeho prvých videí zachytáva práve spomenutý vodný jetpack, čo je vlastne personálne vzdušné zariadenie poháňané prúdom vody, ktorý čerpá dlhou hadicou z jazera/mora pod osobou, ktorá letí. Video narobilo taký rozruch, že sa tento prístroj začal radovo predávať pričom jeho cena vôbec nie je malá. Blíži sa totiž k okrúhlym sto tisíc eurám a teda trom miliónom korún. Je to len malý úlomok z toho, akú silu môžu mať práve internetové meme keď sa bavíme o komerčnom využití. Mnohé videá, ktoré pôvodne možno ani nevznikali s myšlienkou komerčného úspechu sa stali nástrojom na oslovenie gigantických firiem a ľuďom po čase priniesli nečakaný úspech. Napríklad kapela OK-GO v roku 2009 vytvorila jednoduchý videoklip ku svojej piesni, ktorý sa stal virálnym a do dnes nazbieral takmer 12 miliónov pozretí. Viete si predstaviť, čo to znamená pre dovtedy neznámu kapelu? Slávu a bohatstvo. A aby toho nebolo málo, po niekoľko ročnej „odmlke“ kapela vytvorila nový videoklip s podporou značky Chevrolet, ktorý bol prezentovaný počas „najväčšieho reklamného festivalu“ v Amerike (Superbowl), ktorý propaguje ako kapelu, tak značku automobilky. Mala táto spolupráca s tvorcami niekdajšieho meme pre automobilku význam? Šesť miliónov aj dvesto tisíc pozretí videa na YouTube za prvé dva dni (!!!!). Následky si môžete vyvodiť sami.

Má toto všetko vôbec nejaký (nemateriálny) význam? Čo sa týka významu a posolstva internetových meme som sa v práci už niekoľkokrát vyjadril, no zhrniem a doplním to na jednom mieste. V prvom rade väčšina meme dopraje nejednému užívateľovi pozitívny pocit a hlavne veľkú dávku radosti, keď na internete nájde ľudí, ktorí zdielajú jeho každodenné nadšenia ale aj


problémy. Zažil som už aj situácie, kedy prosté obrázky vyvolali rozruch až za hranice internetu a dotýkali sa ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. Vtedy sa ukázalo aká silná vie byť ľudskosť a tímový duch obrovskej masy ľudí v spoločnej komunite. V neposlednom rade internetové meme, či už čisto statické alebo dynamické audiovizuálne klipy, rozvíja kreativitu jednotlivcov. Vytvoriť video alebo hudobný záznam chce dávku odvahy, nápadu a kto vie čoho ešte, ale vytvoriť napodobeninu prípadne paródiu potrebuje to isté, pričom to motivuje desiatky, možno stovky ďalších ľudí aby našli v sebe niečo skryté a prejavili sa aj oni. Na portáloch meme komunít taktiež fungujú systémy hodnotenia príspevkov, kde užívateľ môže nazbierať istý počet bodov, ktoré ho ďalej zviditeľňujú a vypichujú z davu. Práve to zaručuje zachovanie prirodzenej súťaživosti medzi ľuďmi, čo pochopiteľne motivuje jednotlivcov k lepšiemu porozumeniu spoločnosti, internetu a hlavne samého seba. A poslednou veľmi dôležitou vecou, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti prostredníctvom internetových meme je vzdelávanie sa v cudzích jazykoch. Aby človek pochopil, o čo sa vo veľa posolstvách jedná, musí nielen vedieť prekladať slová, ale časom by sa mal naučiť porozumieť aj kontextu, ktorý tieto odkazy skrývajú.

Súvisiace problémy Tam kde sa nachádza veľa ľudí, nachádza sa aj veľa názorov. Tieto názory veľa krát vyvolávajú nezhody a hádky. Výhodou, ale zároveň aj nevýhodou však ostáva, že sa väčšina týchto hádok odohráva len na internete a ľudia nie sú konfrontovaný v reálnom živote. Pri niektorých zabehnutých meme sa taktiež môže stať, že ľudia bez zmyslu pre recesiu či humor odhalia významy týchto odkazov a v tom momente začína byť oheň na streche. Príkladom tohto maléru sa stala internetová postavička zvaná „Pedobear,“ ktorá znázorňuje a paroduje správanie sa niektorých užívateľov vo fórach. Jeho „funkcia“


je vlastne jednoduchá; akýmsi komickým spôsobom označuje údajne pedofilných užívateľov internetu. Samozrejme je to len jeden veľký výmysel a tak ako každé meme, je to len ikona vyvolávajúca mániu, ktorá si nevinne uťahuje z fotografií, na ktorých sa nachádzajú malé deti. No napríklad v Californii si to polícia nemyslí a rodičov varuje pred týmto symbolom ako pred internetovým maskotom pedofilov. Poučné letáky varujú občanov, že jeho zovňajšok pôsobí nevinne, no jeho vnútro je naopak na strane temna. Veľa mémov taktiež obsahuje náboženskú, politickú, rasistickú či inú myšlienku a preto ich treba brať s rezervou. Nie každému sa páčia všetky druhy humoru a preto je vhodné aby sa človek tieto odkazy naučil selektovať a zbytočne sa nerozrušovať nad pre neho nežiadanými zdrojmi „zábavy.“

Slovo na záver Budúcnosť internetových meme je podľa môjho názoru veľmi pestrá. Ich využitie na internete ale aj mimo neho začína mať čoraz väčšie účinky ako na spoločnosť, tak na jednotlivých používateľov a preto si myslím, že tento fenomén bude už len rásť a rásť. Ľudia už teraz pochopili, že sa tento spôsob komunikácie dá využívať na prístup k rôznym vrstvám obyvateľstva a snažia sa z toho či už komerčne alebo nekomerčne vyťažiť maximum. Pokiaľ sa zachová pôvodná myšlienka šírenia pozitívnej energie týmto spôsobom, nemal by nastať žiadny nežiaduci efekt, ba skôr by sme mohli zaznamenať rozvoj v mentalite vnímania internetu ako takého u viacerých, možno pred tým nezasiahnutých, skupín užívateľov.


Použité zdroje a miesta, z ktorých som čerpal inšpiráciu McCARTHY, C. 2008. Timeline tracks history of Internet fads and trends [online]. cnet.com. [cit.07.02.2012].Dostupné na internete: http://news.cnet.com/8301-13577_3-1001007136.html GOLDMAN, T. 2010. California Police Issue Safety Warning About Pedobear [online]. escapistmagazine.com. [cit.07.02.2012].Dostupné na internete: <http://www.escapistmagazine.com/news/view/103436-California-Police-Issue-SafetyWarning-About-Pedobear> Rage Comics [online] 2012. Know Yout Meme. [cit.07.02.2012]. Dostupné na internete: <http://knowyourmeme.com/memes/rage-comics> Ostatné zdroje http://www.dipity.com/tatercakes/Internet_Memes/ http://en.wikipedia.org/wiki/Meme http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme http://en.wikipedia.org/wiki/Rage_comic Pojmová mapa

12 stranová esej o Meme  

Vypracované zadanie na skúšku z predmetu Mediamatika 3 s Prof. Konvitom v I. semestri piateho ročníka na Mediamatike (Fakulta humanitných vi...