Page 1

JRKVC

2005—2013

1

JRKVC


JRKVC

2


PETER JURKOVIČ

FA STU

Peter Jurkovič ukončil svoje inžinierske štúdium na Fakulte Architektúry Slovenskej technickej univerzity v roku 2003.

RAUM

Už počas posledných ročníkov sa profiluje prvé voľné zoskupenie architektov podobného zmýšľania s názvom RAUM, ktoré v zložení Marcel Dzurilla, Peter Jurkovič, Lukáš Kordík a Roman Žitňanský pracuje na projektoch všetkých mierok až do roku 2007. Po rokoch plodnej spolupráce sa časť ateliéru RAUM spája s ateliérom HPA—Halmi Polakovič Architekti, aby spoločne založili štúdio gutgut.

GUTGUT

Od roku 2007 sa ateliér gutgut etabluje ako rozpoznatelný člen slovenskej

JRKVC

V roku 2013 architekt Peter Jurkovič zakladá štúdio JRKVC s úmyslom venovať

architektonickej scény, publikuje doma i v zahraničí. sa architektonickej tvorbe individuálne.

3

JRKVC


JRKVC

4


VÝBER

2005—2013

5

JRKVC


SUSHI NÁZOV

MIESTO VEĽKOSŤ AUTORI

DIZAJN FOTOGRAFIE

2006 SUSHI Interiér sushibaru v Rozadole Bratislava 66 m² Marcel Dzurilla Peter Jurkovič Lukáš Kordík Roman Žitňanský J. Šicko Peter Jurkovič

Základným motívom je jednoduchosť a pravosť použitých materiálov v princípe vrstvenia viacerých plánov spájajúcich sa v harmonickom celku. Riešenie spája tradičné a súčasné materiály. Tradičným materiálom je drevo a textil, súčasným v Japonsku často používaný pohľadový betón. Tieto materiály sú doplnené prvkami, ktoré parafrázujú japonské motívy vychádzajúce z umenia alebo z ich filozofického vzťahu k prírode. Prvým prvkom je origami, ktoré tvorí textilom vypletaný podhľad zavesený v priestore. Druhým je voda. A tak ako aj v japonských záhradách, aj v tomto priestore spojená s tradičnými koi kaprami. Tretím prvkom je príroda, prítomná nielen v živej podobe vo vode a v inštalovaných bonsaioch, ale aj v prenesenej podobe ako rastlinný motív. Ten vznikal v spolupráci s našim priateľom, grafickým dizajnérom Jánom Šickom. Vo viacerých alternáciách sa objavuje na rôznych plochách interiéru.

SUSHI

JRKVC

6


7

JRKVC

SUSHI


SUSHI

JRKVC

8


9

JRKVC

SUSHI


SUSHI

JRKVC

10


11

JRKVC

SUSHI


544

600

557

544

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1380

1471

01

SUSHI

JRKVC

12


4b

1

2

10

11

4

8b

5

6

7

8

9

12a

13

JRKVC

SUSHI


STUDIO NÁZOV

MIESTO VEĽKOSŤ AUTORI

FOTOGRAFIE

2009 STUDIO Interiér architektonického ateliéru Bratislava 140 m² Katarína Beladičová Ivan Prikopský Roman Halmi Peter Jurkovič Lukáš Kordík Števo Polakovič Peter Jurkovič

Aby sme pochopili kontext vzniku ateliéru gutgut (mysliac tým jeho fyzickú schránku), musíme sa oboznámiť s priestormi, kde architekti gutgut pôsobili predtým. Rodinný

Obchodný priestor s výkladmi sme zmenili na architektonický ateliér s veľkými výkladmi (nepotrebujeme reklamné polepy, tovarom je naša existencia v tomto priestore).

dom vo vilovej kolónii na Liptovskej ulici poskytoval dostatok priestoru pre vtedajší tím takmer dvadsiatich architektov a projektantov. Na jednom, neskôr po rekonštrukcii na dvoch podlažiach nám relatívna členitosť a vertikálna segregácia začala znepríjemňovať kreatívny proces. Pociťovali sme potrebu väčšej kooperácie a spolupatričnosti.

Po niekoľkoročnom fungovaní v hierarchicky členenom priestore, nazvať to vulgárne­­— kancelárskeho charakteru, sme sa chystali navrátiť k hluku loftových priestorov, na ktoré sme spomínali z čias pôsobenia v industriálnych priestoroch VUKI na Továrenskej ulici.

Po krátkom hľadaní sa nám zapáčil obchodný priestor bývalej predajne elektrotechnických potrieb, ktorý sa nachádza v našej obľúbenej, autentickej štvrti “500 bytov”. Ako často skrývanému alter egu každého kreatívneho človeka, aj nám imponovala exhibujúca poloha v parteri. Byť videní a vidieť je fajn.

STUDIO

JRKVC

Po odstránení priečok sme vytvorili dva plány. V prvom, do ulice exponovanom trakte sme vytvorili loftový mono-priestor, ktorý je členený iba pomocou mobiliáru na funkčné celky vstupnej časti, “zasadačky” a knižnice s lounge-ovým posedením. Ostatnú časť tvorí kreatívny open-space s veľkým centrálnym pracovným stolom, ktorý podľa konfigurácie používa 6 až 10 ľudí.

14


15

JRKVC

STUDIO


STUDIO

Plan after reconstruction

Original plan

V zadnom pláne sme do dvoch jestvujúcich miestností umiestnili druhú časť ateliérových priestorov intímnejšieho charakteru, a v nepodstatnom rade kuchynku s hygienyckým

na sedenie i ako nosič makiet našich prác a interiérových rastlín. Hygienycké zázemie a archív sa ukrýva vo vložených boxoch z nahrubo spracovanej preglejky.

zázemím. Materiálové riešenie rekonštrukcie vyjadruje našu úctu k primárnym materiálom a dešpekt k všeobecnej obľube “kožovania”. Priestor predajne sme teda očistili od všetkých nánosov 90tych rokov, zastavili nás až holé konštrukcie, ktorým vzdávame hold vo väčšine našich prác. Obvodové steny tvoria obálku z režného muriva, ktoré sme upravili zjednocujúcim bielym náterom. Železobetónový rebierkový strop bol otryskaný na pôvodnú podobu. Znovunarodený priestor sme už iba doplnili o kvalitné okná a presklené výklady. Pod tie sme umiestnili široký “funčný” parapet z pororoštových plechov, ktorý funguje

STUDIO

JRKVC

K tvorivej činnosti takýto otvorený charakter pracoviska patrí, je stále atraktívny pre aktérov i “obecenstvo”. Ateliér sa po niekoľkých rokoch pretransformoval na tvorivý HUB pre viacero partií. Momentálne tu tvoria a pracujú GUTGUT, GELB, BYRO, BUFFET CLOTHING, FESTIVAL DAAD a JRKVC.

16


17

JRKVC

STUDIO


DUN NÁZOV

MIESTO VEĽKOSŤ AUTORI

FOTOGRAFIE

2003—2010 DUN Bytový dom Dunajská ulica Bratislava 11 690 m² Marcel Dzurilla Roman Halmi Peter Jurkovič Lukáš Kordík Števo Polakovič Roman Žitňanský Peter Jurkovič

Architektonické riešenie sa snaží využiť výhody pozemku—proporcie a orientáciu k svetovým stranám. Silným determinujúcim faktorom pozemku je konfigurácia usporiadania prislúchajúcich vnútroblokových dvorov—parciel. Usporiadanie objektov vychádza z genia loci predmetného a okolitých blokov, ktoré sú dnes smerom k vonkajším komunikáciám uzatvorené (objekt A) a obsahujú vo svojom vnútri množstvo samostatne stojacích objektov prevažne obytného charakteru. Tieto potom delia dvory na plochy polo–privátneho a privátneho charakteru. Kvalitou sa mnohokrát jedná o charakter takmer až rodinného bývania, kde byty na prízemných podlažiach majú priamu väzbu k exteriéru cez predzáhradky a malé spevnené—betónové a tehlové plochy. Našim návrhom sme sa snažili túto skutočnosť reflektovať práve u dvorového objektu B.

DUN

JRKVC

18


19

JRKVC

DUN


DUN

JRKVC

20


Stavbu sme navrhli tak, aby rešpektovala historickú uličnú čiaru. Dopĺňa chýbajúce časti mestského bloku. Fasáda je do ulice pomerne členitá. Materiálové riešenie podtrhuje segmentovanie fasády na viacero menších celkov. Výzvou bolo navrhnúť objekt tak, aby všetky byty a administratívne priestory vzhľadom na ich vysokú hustotu spĺňali tie najprísnejšie svetlotechnické a hygienické požiadavky.

21

JRKVC

DUN


DUN

JRKVC

22


23

JRKVC

DUN


DUN

JRKVC

24


25

JRKVC

DUN


DUN

JRKVC

26


27

JRKVC

DUN


DEV NÁZOV

MIESTO VEĽKOSŤ AUTORI

FOTOGRAFIE

2006—2010 DEV Rodinný dom Devín, Bratislava 230 m² Marcel Dzurilla Peter Jurkovič Lukáš Kordík Roman Žitňanský Peter Jurkovič

Rodinný dom sa nachádza v pamiatkovej zóne obce Devín, v tesnej blízkosti hradného masívu a opevnenia rovnomenného hradu. V okolí stále prevláda pôvodná v zásade lineárna parcelácia. Pozemky sú úzke a dlhé, končiace až na opornom múre hradu. Tento fakt a požiadavka investora na zvýšenú intimitu navrhovaného obydlia boli jednými z našich vstupných podkladov. Vznikol tak líniový átriový dom. Pozemok má orientáciu východ—západ po pozdĺžnej osi. Na južnej strane pozemku sa nachádza pomerne veľká stavba susedného domu, voči ktorej sme mali za úlohu sa vymedziť v čo najväčšej možnej miere. Tento logický konflikt sa nám podarilo vyriešiť vložením pátia do centra dispozície. Dom je z južnej a severnej strane prakticky uzavretý, všetky priestory komunikujú s exteriérom v smere východ—západ. Pátio funguje ako multiplikátor použiteľných fasád, nositeľ dôležitého slnečného svetla do interiéru a ako absolútne privátny priestor vnútri dispozície… otvorený iba nebu.

DEV

JRKVC

28


29

JRKVC

DEV


DEV

JRKVC

30


Materiálové riešenie je strohé, dom je opláštený prevetrávanou fasádou z cementotrieskových obkladových platní s priznaným špárovaním. Strešná krytina je z poplastovaného oceľového plechu tej istej farby. Okná sú smrekové. Expresivita hrebeňa strechy je čitateľná iba z bočných pohľadov, dom z ulice pôsobí útlo a skromne.

31

JRKVC

DEV


Objekt je dvojpodlažný s vloženou galériou v obytnej časti. Priestory sú radené logicky vo vzťahu ku svetovým stranám. Vo východnej časti sa nachádza garáž a technická miestnosť, čiastočne zapustená v svahu a dvojica spální. Hlavná spálňa je napojená na pátio. V západnej časti je obývacia izba s jedálňou a študovňou v najvyššej časti krovu.

DEV

JRKVC

32


33

JRKVC

DEV


DEV

JRKVC

34


35

JRKVC

DEV


NHR NÁZOV

MIESTO VEĽKOSŤ AUTORI FOTOGRAFIE

2011 NHR Rekonštrukcia bytu Bratislava 105 m² Peter Jurkovič Peter Jurkovič

Byt sa nachádza na spodnom podlaží terasového bytového domu zo začiatku deväťdesiatych rokov. Rekonštrukcia trojizbového priestranného bytu a jeho premena na štvorizbový bola iniciovaná potrebou novej izby pre dcéru— začínajúcu žiačku základnej školy. Miesto jej prepustila rodičovská spálňa, ktorá sa presunula vo forme samostatnej jednotky (hotelového charakteru) na miesto pôvodnej kuchyne s jedálňou. Dispozícia bytu bola organizovaná cez centrálnu halu, ktorú majitelia vyžívali ako pracovňu. Po odstránení priečok táto miestnosť splynula s jestvujúcou obývacou izbou v jeden presvetlený priestor, v ktorom sa koncentrujú všetky spoločenské aktivity rodiny a častých návštev priateĺov. Tento lineárny priestor je ukončený veľkým oknom s hlbokým “pobytovým” parapetom s výhľadom do predzáhradky. Okno sa stalo magnetom pre detské hry či relaxáciu rodičov. Roleta nainštalovaná nad otvorom plní funkciu projekčnej plochy počas filmových večerov. V byte sú použité prírodné materiály. Plochy sú upravené prevažne bielou farbou, svetlým drevom ihličnatých stromov prípadne liatou cementovou stierkou na podlahách. Nábytok je realizovaný z neupravených preglejkových častí stavebnicovým systémom.

NHR

JRKVC

36


37

JRKVC

NHR


NHR

Original plan

NHR

Plan after reconstruction

JRKVC

38


39

JRKVC

NHR


NHR

JRKVC

40


41

JRKVC

NHR


NHR

JRKVC

42


43

JRKVC

NHR


5KA NÁZOV

MIESTO VEĽKOSŤ AUTORI

FOTOGRAFIE

2012 5KA Bufet z lodných kontajnerov Senec 55 m² Peter Jurkovič Lukáš Kordík Števo Polakovič Peter Jurkovič

Senecké jazerá sú bizarné miesto. Na ich brehoch nájdeme viacero kvalitných architektonických diel spravidla privátneho charakteru. V ostrom protiklade k mnohým vydareným chatám ukrytých v stromoch na nás kričí všadeprítomná audio-vizuálnu mozaika, tak typická pre Slnečné jazerá—kolotoče, liptovské drevenice, maďarské čárdy, replika námornej historickej plachetnice... 5KA je na piatom jazere—preto päťka. 5KA je tiež iba bufet a zaumienila si zadefinovať charakter poslednej nepopísanej pláže na Slnečných jazerách. Je to prázdna obálka navoňaná mestom, maják, meeting point. Konfigurácia troch recyklovaných cargo kontainerov vytvára príjemný priestor v tieni, chránený pred vetrom či dažďom. Spodný kontajner slúži ako bufet a sociálne zázemie pre ľudí na pláži, horný je pre plavčíkov a obsahuje aj jednu ubytovaciu jednotku.

5KA

JRKVC

44


45

JRKVC

5KA


5KA

JRKVC

46


47

JRKVC

5KA


5KA

JRKVC

48


49

JRKVC

5KA


BFT NÁZOV

MIESTO VEĽKOSŤ AUTORI

FOTOGRAFIE

2012 BFT Pop-up nábytok pre Buffet Clothing Bratislava 6,25 m² Peter Jurkovič Lukáš Kordík Števo Polakovič Peter Jurkovič

Nábytok pre pop-up store módnej značny BUFFET CLOTHING, šitý (resp. rezaný) špeciálne pre výstavu v rámci Dizajnvíkend 2012 v Pisztoryho paláci. Značka: 5minút / 5korún. Nábytok je opätovne použiteľný aj v iných priestoroch a kontextoch. Pre Buffet Clothing navrhujeme dva solitéry. Prelamovanú drapériu s jesenným motívom jeleňa, za ktorou si môžu zákazníci vyskúšať oblečenie. Do priestoru umiestňujeme modul s motívom zimnej krajiny, ktorý slúži primárne na vystavenie aktuálnej kolekcie jeseň—zima. Opäť siahame po obľúbenej preglejke, no tentokrát to nie sú žiadne krabice. Nábytok prichádza i odchádza v plochej forme. Na mieste je zložený do požadovaných tvarov. Flat pack furniture dotiahnutý do dokonalosti.

BFT

JRKVC

50


51

JRKVC

BFT


BFT

JRKVC

52


Celý pop-up store sa zmestí na tri štandartné formáty preglejky (250cm x 125cm), ktoré využívame bez takmer odpadu. Nábytok je monochromatický, vo farbách ihličnatého dreva. Vystavovanému oblečeniu nekonkuruje, no má ambíciu byť mu rovnocenný partnerom.

53

JRKVC

BFT


JJ NÁZOV

MIESTO VEĽKOSŤ AUTORI

FOTOGRAFIE ZÁHRADA

2010—2012 JJ Rodinný dom Záhorská Bystrica, Bratislava 330 m² Peter Jurkovič Lukáš Kordík Števo Polakovič Peter Jurkovič Sarahs

Už pri prvej obhliadke parcely nad vznikajúcou zástavbou v Záhorskej Bystrici nám bolo jasné, akým spôsobom sa zmocníme tejto vyhliadky. Priestranný pozemok svojou morfológiou pripomína kráter, jednou stranou otvorený k poliam záhoria, inak chránený strmými svahmi od okolitej zástavby. Nádherný výhľad, a intimita na druhej strane nás viedli k myšlienke extrovertného, otvoreného domu. Opúšťame teda zavedený koncept kompaktnej hmoty a skúšame, ako vyťažiť z prostredia maximum. Celú obytnú časť dispozície umiestňujeme na jedno podlažia a jednotlivé miestnosti distribuujeme do troch funkčných krídieľ. Tým maximalizujeme plochy kontaktujúce exteriér. Vznikajúci dom v tvare “Y” následne zadefinuje 3 záhrady / zálivy s charakteristickou atmosférou a funkciou. Priestorovú rozšafnosť domu sme sa snažili oponovať zodpovedným výberom stavebných technológií. Objekt je založený na štrkových vankúšoch. Spodná časť vnorená do svahu je murovaná. Horná obytná časť domu je z masívnych drevených panelov, ktoré sú doplnené tepelnou izoláciou z konope. Strešná krajina je tvorená dremenými priehradovými nosníkmi.

JJ

JRKVC

54


55

JRKVC

JJ


JJ

JRKVC

56


1. Južná záhrada je najintímnejšia, uzatvorená svahom a samotným domom. Ústia do nej všetky denné miestnosti a spálne. 2. Západný sektor je naopak otvorený do krajiny. Obývacia izba a terasa s bazénom tvoria vďaka veľkým preskleným plochám jeden kompaktný celok. Vďaka svojej polohe hlbšie na pozemku a vysoko nad cestou je to expandujúci priestor s dostatkom súkromia. 3. Severná fasáda a je vyslovene funkčná so vstupom do podzemného podlažia s garážou. Ústia sem všetky technické miestnosti.

57

JRKVC

JJ


JJ

JRKVC

58


59

JRKVC

JJ


JJ

JRKVC

60


Interiérové riešenie už dopredu počíta s intervenciou klienta a snaží sa byť “nepokaziteľné” a akoby napevno zabudované. Drevené steny zostávajú drevenými stenami, dubové parkety, betónové terazzo ako v starých domoch. Jediným farebným akcentom je už štandartne obalená IKEA kuchyňa—s preglejkovou kopotážou stále neprekonateľné “price : performance ratio”.

61

JRKVC

JJ


JJ

JRKVC

62


63

JRKVC

JJ


JJ

JRKVC

64


65

JRKVC

JJ


JRKVC

66


INDEX

2005—2013

67

JRKVC


NÁZOV

APL

NÁZOV

Interiér obchodnej prevádzky

CVR Obytný komplex Cvernovka

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2005

DÁTUM

2005

STAV

realizácia

STAV

štúdia

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

R. Žitňanský

NÁZOV

R. Žitňanský, R. Halmi, Š. Polakovič

AUP

NÁZOV

Súťaž na Aupark Košice

CIN Administratívna budova

MIESTO

Košice

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2005

DÁTUM

2005

STAV

súťaž

STAV

štúdia

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

R. Žitňanský

INDEX

R. Žitňanský, Š. Polakovič, R. Halmi

JRKVC

68


NÁZOV

TMI

NÁZOV

Rodinný dom

UVA Rekonštrukcia a dostavba školy

MIESTO

Stupava

MIESTO

Úvaly (CZ)

DÁTUM

2004—2006

DÁTUM

2005

STAV

realizácia

STAV

súťaž

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

R. Žitňanský

NÁZOV

VLNA

R. Žitňanský

NÁZOV

Office nábytok z ohýbaného perspexu

FLO Nové bývanie v centre

pre ORACLE

MIESTO

Záhorská Bystrica, Bratislava

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2006

DÁTUM

2005

STAV

súťaž, 1. miesto

STAV

realizácia

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

R. Žitňanský, Š. Polakovič, R. Halmi,

R. Žitňanský

P. Moravčík

69

JRKVC

INDEX


NÁZOV

MRV

NÁZOV

Rodinný dom

NFS Národný futbalový štadión

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2006

DÁTUM

2006

STAV

štúdia

STAV

štúdia realizovateľnosti

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

R. Žitňanský

R. Žitňanský, Š. Polakovič, R. Halmi, Polivka Hormann, P. Moravčík

NÁZOV

SUSHI

NÁZOV

Interiér sushi baru

ZVL Rodinný wellness hotel

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Zvolen

DÁTUM

2006

DÁTUM

2006

STAV

realizácia

STAV

štúdia

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

R. Žitňanský

INDEX

R. Žitňanský, Š. Polakovič, R. Halmi

JRKVC

70


NÁZOV

ARENA

NÁZOV

Multifunkčná aréna

LAZ Bytový dom na Lazaretskej

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2007

DÁTUM

2007

STAV

štúdia realizovateľnosti

STAV

štúdia

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

R. Žitňanský, Š. Polakovič, R. Halmi

NÁZOV

LOFT

R. Žitňanský, Š. Polakovič, R. Halmi

NÁZOV

Rekonštrukcia bytu

PEN Revitalizácia obytného komplexu

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2007

MIESTO

Pentagon Bratislava

STAV

realizácia

DÁTUM

2007—2013

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

STAV

architektonicko urbanistická štúdia

R. Žitňanský

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič, R. Halmi

71

JRKVC

INDEX


NÁZOV

ARENA 2011

NÁZOV

Multifunkčná aréna

SEN Rekonštrukcia chaty v Senci

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Senec

DÁTUM

2008

DÁTUM

2008

STAV

štúdia realizovateľnosti

STAV

realizácia

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

P. Jurkovič

NÁZOV

DON1

Š. Polakovič

NÁZOV

EXIT2 Interiér modelingovej

Obchodno-spoločenské centrum

a castingovej agentúry

MIESTO

Donovaly

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2008

DÁTUM

2008

STAV

štúdia

STAV

realizácia

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

Š. Polakovič

Š. Polakovič

INDEX

JRKVC

72


NÁZOV

PHAROS

NÁZOV

Administratívno-obchodná zóna pri

VLA Rekonštrukcia historického

Bratislavskom letisku

liečebného domu

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Trenčianske Teplice

DÁTUM

2008

DÁTUM

2008

STAV

súťaž

STAV

projekt

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

Š. Polakovič, V. Halada, B. Brádňanský

NÁZOV

SLA

Š. Polakovič

NÁZOV

Dva vilové domy pri Slavíne

ROT Rodinný dom

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2009

DÁTUM

2009

STAV

v realizácii

STAV

v realizácii

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič,

Š. Polakovič

73

R. Halmi

JRKVC

INDEX


NÁZOV

STUDIO

NÁZOV

Interiér architektonického ateliéru

DON2 Horský hotel

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Donovaly

DÁTUM

2009

DÁTUM

2009

STAV

realizácia

STAV

štúdia

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

Š. Polakovič

NÁZOV

Š. Polakovič

SOB1

NÁZOV

Sociálne bývanie v Petržalke

DUN Bytový dom Dunajská ulica

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2009

DÁTUM

2003—2010

STAV

projekt

STAV

realizácia

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

Š. Polakovič

INDEX

R. Žitňanský, Š. Polakovič, R. Halmi

JRKVC

74


NÁZOV

DEV

NÁZOV

Rodinný dom

GCE Golfový clubhouse

MIESTO

Devín, Bratislava

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2006—2010

DÁTUM

2010

STAV

realizácia

STAV

projekt

AUTORI

M. Dzurilla, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

R. Žitňanský

NÁZOV

LMO

Š. Polakovič

NÁZOV

Little Modernist—centrum pre

SOB2 Bytový dom a Dom s opatrovateľskou

vzdelávanie detí + reštaurácia

službou

MIESTO

Praha (CZ)

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2009

DÁTUM

2010—2013

STAV

štúdia

STAV

projekt

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

Š. Polakovič

75

Š. Polakovič

JRKVC

INDEX


NÁZOV

CAST

NÁZOV

Nové centrum Rusoviec

ROU Smútočná sieň

MIESTO

Rusovce, Bratislava

MIESTO

Roudnice nad Labem (CZ)

DÁTUM

2010

DÁTUM

2010

STAV

súťaž

STAV

súťaž

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík,

Š. Polakovič

NÁZOV

Š. Polakovič, V. Halada, B. Brádňanský

KKS

NÁZOV

Rodinný dom

5XT Chata v Senci

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Senec

DÁTUM

2011

DÁTUM

2011

STAV

štúdia

STAV

realizácia

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

INDEX

JRKVC

76


NÁZOV

WOL

NÁZOV

Rodinný dom

BRS Rekonštrukcia a nadstavba

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2011

MIESTO

panelového bytového domu Rimavská Sobota

STAV

štúdia

DÁTUM

2008—2013

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

STAV

v realizácii

AUTORI

R. Halmi, P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

NÁZOV

NHR

NÁZOV

Rekonštrukcia bytu

BAN Rekonštrukcia a dostavba mestskej

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2011

MIESTO

Bratislava

STAV

realizácia

DÁTUM

2011—2013

AUTORI

P. Jurkovič

STAV

v realizácii

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

77

vily

JRKVC

INDEX


NÁZOV

NOV

NÁZOV

Rodinný dom

JJ Rodinný dom

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Záhorská Bystrica, Bratislava

DÁTUM

2011

DÁTUM

2010—2012

STAV

projekt

STAV

realizácia

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

NÁZOV

5KA

NÁZOV

ANT

Bufet z lodných kontajnerov

Rekonštrukcia bytu

MIESTO

Senec

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2012

DÁTUM

2012

STAV

realizácia

STAV

v realizácii

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

AUTORI

P. Jurkovič

INDEX

JRKVC

78


NÁZOV

BFT

NÁZOV

Pop-up nábytok pre Buffet Clothing

INA Interiér lekárne

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Bratislava

DÁTUM

2012

DÁTUM

2013

STAV

realizácia

STAV

realizácia

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

AUTORI

P. Jurkovič

NÁZOV

NEU

NÁZOV

IST

Interiér admin. priestorov

Rodinný dom

MIESTO

Bratislava

MIESTO

Čuňovo

DÁTUM

2013

DÁTUM

2012—2013

STAV

realizácia

STAV

v realizácii

AUTORI

P. Jurkovič

AUTORI

P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

79

JRKVC

INDEX


BIO

Ocenenia:

2013

Nominee for Cena CE-ZA-AR 2013 – PAR Interiér bytu, Bratislava (gutgut)

2012

Laureate of Cena CE-ZA-AR 2012 – 5XT Chata v Senci (gutgut)

Nominee for Cena CE-ZA-AR 2012 – STUDIO Office space, Bratislava (gutgut)

2010

Laureate of Cena ARCH 2010 – DUN Bytový dom Dunajská ulica, Bratislava

Nominee for Cena Dušana Jurkoviča 2010 – DUN Bytový dom Dunajská ulica,

Nominee for Cena ARCH 2010 – DEV Rodinný dom na Devíne, Bratislava (gutgut)

Nominee for Piranesi exhibition 2010 – DUN Bytový dom Dunajská ulica,

Nominee for Cena CE-ZA-AR 2010 – DEV Rodinný dom na Devíne, Bratislava

Nominee for Cena CE-ZA-AR 2010 – DUN Bytový dom Dunajská ulica, Bratislava

Nominee for International Iakov Chernikhov Prize for young architects

(gutgut) Bratislava (gutgut)

Bratislava (gutgut) (gutgut) (gutgut)

Skupinové výstavy:

2011

Big Architecture, Kongresni trg, Ljubljana (gutgut)

2010

20 after 20, Botschaft der Tschechischen Republik, Berlin (gutgut)

Mestské zásahy Praha a Bratislava, Dům umění, Brno (gutgut)

20 after 20, Design factory, Bratislava (gutgut)

2009

20 after 20, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha (gutgut)

2008

Mestské zásahy 01, SNG Bratislava (gutgut)

Mestské zásahy 00, Bastart galéria, Bratislava (gutgut)

BIO

JRKVC

80


Publikácie:

2013

Interior Design No.71 (Taiwan), NHR Rekonštrukcia bytu, Bratislava

Bohemia living 4/2013 NHR Rekonštrukcia bytu, Bratislava

2012

Arch 5/2012, 5XT Chata v Senci

Atrium 1/2012, NHR Rekonštrukcia bytu, Bratislava

H.O.M.i.E 8/2012, 5XT Chata v Senci, Rozhovor

ERA21 Speciál 2012, Rozhovor: Je dobré nechať voľnosť

Revista PUL (Argentina), NHR Rekonštrukcia bytu, Bratislava

2011

Arch 7/2011, Architekti sebe, NHR (Byt PJ), STUDIO Office space

Atrium 1/2011 Gutgut pod devínskym hradom, DEV Rodinný dom na Devíne,

2010

Arch 5/2010, DUN Bytový dom Dunajská ulica, DEV Rodinný dom na Devíne,

ARCH 11/2010, BRS Konverzia panelového domu, Rimavská Sobota

Bratislava Bratislava 2009

Arch 9/2009, PHAROS Architektonicko-urbanistická súťaž, Bratislava

Arch 4/2009, Exit MM + Charlie Brown, Bratislava

Architekt 4/2009, Zelená línia, Mestské zásahy

2008

Arch 12/2008, Zelená línia, Mestské zásahy

Arch 9/2008, SLA Vily Slavín, Bratislava

Arch 6/2008, JJ Rodinný dom, Záhorská Bystrica

Arch 5/2008, Obchodné centrum, Donovaly

H.O.M.i.E 9-10/2008, Portrét: Ateliér gutgut

2006

A10 9/2006, Florián, Záhorská Bystrica

Projekt 5/2006, SUSHI, Bratislava

81

JRKVC

BIO


BIO

Knihy a katalógy:

2012

15 ROKOV CENY ARCH, Eurostav, Bratislava

CE-ZA-ARCH 2012, Archinfo, Selce

2011

HIŠE magazine World’s 50 most beautiful houses, DEV Rodinný dom na Devíne

2010

Vlna 68-84. Mladí slovenskí architekti, Tomáš Žáček a Katarína Trnovská, Slovart,

Cena ARCH 2010, Eurostav, Bratislava

Cena Dušana Jurkoviča 2010, SAS, Bratislava

Bratislava

2009

Nová slovenská architektúra / výber z prác 1999-2009, Henrieta Moravčíková,

Slovart, Bratislava

Twenty after twenty CZ-SK, Galerie Jaroslava Fragnera a architectura, Praha

2008

Mestské zásahy, Bratislava

Iné médiá:

2012

A3UM, Episode 02 – Introverts, DEV Rodinný dom na Devíne, Hitchhiker Films

2011

Selected architectural practice from Slovakia in “27” Project by LAN and

2007

Dolmen, Súčasné podoby výtvarného umenia, architektúry a dizajnu, Tatiana

FACTAFILMS Sedláková

BIO

JRKVC

82


83

JRKVC

BIO


Ing. arch. Peter Jurkovič +421 903 461 380 peter@jrkvc.sk PROCESS

PROJECTS

process.jrkvc.sk jrkvc.sk

JRKVC

84

JRKVC 2005—2013  
JRKVC 2005—2013  
Advertisement