Page 1

GRAFISK WORKFLOW

ππTrykplade til den sorte farve til ­Kulturforsiden 19. Juli 2012. Hentet på Trykkeriet i Holbæk samme aften.

Svendeprøve, august 2012

1


ππSiden pre-layoutes dagen før efter annoncebelægningen

AVISEN PLANLÆGGES & PRODUCERES

ππLayouter sikrer et godt visuelt flow på morgenmødet

Avisproduktion er i sagens natur noget, der foregår fra dag til dag. Der er mange led og mange personer involveret, før avissiden ender ude hos abonnenterne og i kioskerne. Som layouter samler vi trådene mel­ lem annonceafdelingen, journalister, redaktører, fotografer og grafikere. Annoncesalget er forudsætningen for at det hele kan løbe rundt økono­ misk. Så planlægningen af avisen starter med, at annonceafdelingen sælger annoncer og placerer dem på siderne. Annoncer fylder ud over hele bunden eller på hele højden, og ­eventuelle huller fyldes op af egenannoncer for eks. plusbutikken eller lign. Dernæst modtager jour­

ππFørste layout laves dagen før avisen ellers påbegyndes.

2

layouteren en dummy for dagen efter. Derefter pre-shaper man avisen for at forberede morgenmødet næste dag. Næste dag fremlægger redaktørerne, fotochefen og den jourhavende lay­ outer dagens avis ved morgenmødet. Layouterens opgave til mødet er at sikre, at der er et godt visuelt miks i avisen. Her besluttes bl.a. forside­ historie og dagens tema. Avisens pre-shapning rettes efterfølgende til sammen med de redigerende. Efter­ hånden som tekst og foto kommer ind i løbet af dagen layoutets siderne eventuelt om igen for at tilpasses f.eks. nye formater på billederne eller nye udviklinger i historien.

ππEfter morgen­mødet rettes siden om til det aftalte ­indhold.

Peter Dollerup


ππPå morgenmødet koordinerer redaktionerne historierne og aftaler dagens tema og forside.

361 dage om året udkommer Politiken. Kun langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag og 1. juledag udkommer avisen ikke.

ππSiden rettes efterhånden, som historien udvikler sig,

Svendeprøve, august 2012

ππRedaktør og redigerende tjekker og godkender siden.

3


ππPolitikens RIP bruger akromatisk farveseperation (GCR). Derved flyttes meget af den samlede farve over i den sorte kanal.

AVISEN FOTOSÆTTES Når en redigerende har rettet historien til, korrekturlæse­ renværet igennem teksten, grafikeren har indsendt grafik og fotoet er redigeret af billedbehandleren, meldes siden klar til produktionslederen, der sender den til tryk. Produktionslederen kaster et hurtigt blik på siden for at sikre, at der ikke er fejl og frigiver siden. Herved meldes siden klar til fotosats fra layoutsystemet. Siden fotosættes fra CCI hvorefter filen sendes til RIP'en, der er inhouse for Politiken. RIP'en processerer hvert dokument til fire TIFF-filer (en for hver farve), og sender automatisk filerne til trykkeriernes FTP. RIPen konverte­ rer farverepræsentationen med GCR (Grey Component Replacement), hvilket vil sige, at den flytter gråkompo­ nenten i CM og Y kanalen over i den sorte kanal. Det gør det nemmere at trykke avisen. I samme ombæring bliver RGB-billeder CMYK-konverteret med vores avisprofil ISO newspaper26v4. Trykkeriernes system modtager siden og sender info tilbage til produktionslederen, der kigger efter om alle farveforme er kommet til siderne, og om alt ser ud, som det burde i forhold til de afsendte sider osv. Hvis alt ser fint ud, godkendes siderne, og de tilhørende filer kører direkte til CTP'en hos trykkeriet.

4

Peter Dollerup


20 ππFarveseperationen kan ses på de TIFF-filer, produktionslederen får til gennemsyn, inden siderne godkendes.

procent af farven i hver kanal bevares. Resten af gråkomponenten flyttes over i den sorte kanal, når Politikens GCR farveseperation foregår. Denne farveseperation begrænser mængden af farve på papiret, hvad der er nødvendigt, når man trykker på papir af så lav kvalitet som vores.

Svendeprøve, august 2012

5


AVISEN TRYKKES ππ360 kilometer papir bliver brugt, hver gang Trykkeriet i Holbæk trykker Politiken

ππHvis de to π sektioner ikke er lige store, trykkes de hver for sig.

ππMispasning π korrigeres π automatisk af en computer, der π registrerer små pasmærker π i toppen eller π bunden af siden

Politiken trykkes på to trykkerier. Den østlige produktion håndteres af Trykkeriet i Holbæk og Dansk Avistryk, mens den vestlige håndteres af Hornslet Tryk. Plader kører igen­ nem CTP'en på trykkeriet og sættes løbende i trykmaskinerne. Trykkeriet i Holbæk, der står for produktionen Mandag-Torsdag, har en Koenig-Bauer maskine med 4x8 standardværk, der trykker med modtryk. Politiken trykkes på 42,5 grams papir, og der bliver brugt 18 ruller á 20 kilometer. Dvs. at vi bruger 360 kilometer papir (eller 12 ton) bare på den østlige distribution. Dertil kom­ mer eventuelle tabloidsektioner eller tillæg. Det tynde papir begrænser farve­ mængden, der kan komme på papi­ ret, men trykkerne holder løbende øje med, at der ikke kommer hverken for meget eller for lidt farve på si­ derne ved at kontrollere eksemplarer af de trykte aviser. For meget farve slår igennem papiret eller kan øde­ lægge det. For lidt farve giver matte billeder og grå tekst. Aviserne rulles op, foldes sammen og distribueres løbende, således at den første vogn kan forlade trykkeriet, allerede en time efter sidste fil er modtaget fra Produktionslederen på Politiken.

42,5 ππAviserne rulles sammen, før de to sektioner pakkes ind i hinanden.

6

gram pr. m2 vejer det papir Politiken trykker broadsheetsektionerne på.

Peter Dollerup


ππTrykpladerne sættes i maskinen, efterhånden som de kommer ud af trykkeriets CTP-anlæg

ππTrykkerne tjekker løbende gråbalancen og tilføjer eller fjerner farve for at sikre et pænt tryk.

Svendeprøve, august 2012

7

Peter Dollerup – Grafisk workflow  
Peter Dollerup – Grafisk workflow  

Del af svendeprøveportfolie, til svendeprøve 2012.

Advertisement