Page 1

nieuwsbrief no.3 - september 2008

Hoge opkomst bij geslaagde EXTRA informatieavond voor bewoners EDITIE Maar liefst 110 bewoners bezochten op 24 juni de algemene informatieavond over de reno­ vatie van De Koningsvrouwen van Landlust. Een fantastische opkomst waar zowel de Renovatieraad als Eigen Haard erg blij mee is, want we willen zoveel mogelijk bewoners bij de renovatie betrekken. Het was een levendige avond waarop van alles over de renovatie werd verteld en er volop gelegenheid was vragen te stellen. Ook waren er standjes van de wijkbeheerders, Bewonerscommissie, architect, buurtwerk en Stadsdeel Bos & Lommer. Na de bijeenkomst was het vakantie en zijn er geen belangrijke besluiten meer genomen. Nu, in het najaar, gaan we verder met de reno­ vatieplannen. Zo starten onder andere de huis­ bezoeken in september en is de helft van de bewoners sinds 1 juli stadsvernieuwingsurgent.

De aula van de Narcis-Queridoschool vol met betrokken bewoners.

Stadsdeel Bos & Lommer zeer betrokken Stadsdeel Bos & Lommer is zeer betrokken bij de renovatie van De Koningsvrouwen. Op de informatieavond waren onder andere stads­ deelvoorzitter Jeroen Broeders aanwezig, buurtcoördinator Harry Gosen en Ries Breek, aanspreekpunt voor De Koningsvrouwen. Breek gaf uitleg over de peildatumprocedure, de monumentale status en de energieambities van de gemeente Amsterdam.

s Ries Breek

t Jeroen Broeders

Vanwege de stedenbouwkundige betekenis; ‘de eerste open strokenbouw’ en een aantal kenmerken gebouwelement wil het Stadsdeel De Koningsvrouwen op de lijst van Rijks­ monumenten krijgen. Het bouwblok is al een gemeentelijk monument. Voor de eisen die de gemeente stelt aan bouwvergunningen maakt het niet uit dat het complex behalve gemeentelijk ook rijksmonument is. Bij een monument mag het uiterlijk niet worden veranderd, of moet het worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Amsterdam wil de komende jaren de CO2-uitstoot halveren. Dat vraagt ook om maatregelen in bestaande woningen om het gebruik van fossiele brandstoffen als gas drastisch terug te dringen, mede omdat de energieprijzen voor bewoners uit de hand dreigen te lopen. Vanwege de stevige plannen van Eigen Haard om het energieverbruik te verminderen, heeft de gemeente besloten dit project als gemeentelijk voorbeeldproject aan te wijzen voor de renovatie van andere portiekwoningen.

Agenda • Koffieochtend en meer voor vrouwen: woensdag 8 oktober 9.30 uur, woensdag 5 november 9.30 uur. • Bewonerscommissie: 9 september. • Renovatieraad: 7 oktober , 19.00 uur. Op verzoek van Renovatieraad-leden is de vergadering in september vervallen in verband met ramadan. Alle activiteiten zijn in de Charlotte de Bour­ bonstraat 54 hs. U kunt in de brievenbus altijd vragen of suggesties stoppen.

Website Koningsvrouwen De Koningsvrouwen van Landlust hebben een eigen plek gekregen op de website van Eigen Haard: www.Eigen Haard.nl -> Ik huur bij Eigen Haard -> Renovatie, sloop en huurders.

Koningsvrouwen

een voorbeeld voor bewonersparticipatie, energiemaatregelen, monumentenrenovatie Projectleider Frans Horst van Eigen Haard legt uit dat de renovatie van De Koningsvrouwen van Landlust een voorbeeldproject is dat veel verder gaat dan het ingrijpend opknappen en herindelen van de woningen. Zo komen er forse energiebesparende maatregelen die bewoners flink in de portemonnee schelen en tegelijkertijd goed zijn voor het milieu. De snel stijgende energieprijzen maken dat de energierekening een steeds groter deel van de woonlasten wordt. Er komt een moment dat energie meer kost dan de huur, die jaarlijks slechts met 1 à 2 procent stijgt!

s Frans Horst

Een ander punt dat de renovatie van De Koningsvrouwen bijzonder maakt, is de monumentale status. Momenteel onderzoeken deskundigen hoe er comfortabele woningen in

het complex te maken zijn met respect voor het monumentale karakter. Frans Horst benadrukt ten slotte dat ook op het punt van bewonersparticipatie De Koningsvrouwen bijzonder is. Eigen Haard betrekt bewoners meer dan ooit bij de renovatie. Eigen Haard wil de planontwikkeling zo mogelijk ‘vanuit de bewoners’ aansturen.

Bewonerscommissie zoekt nieuwe leden Rishi Kalloe van de Bewonerscommissie vertelt dat de Bewonerscommissie de belangen van de bewoners behartigt bij Eigen Haard. Rishi stelt een nieuw lid voor: Redouan Allouch. En hij vraagt om nieuwe leden, liefst bewoners die verstand hebben van bouwen. Opgeven kan via een briefje in de brievenbus van Bourbonstraat 54 hs. Rishi vertelt ook dat Bewonerscommissie en de Renovatieraad onaf­ hankelijke professionele ondersteuning krijgen van Evert Vrins. Eigen Haard betaalt die onder­ steuning. Rishi Kalloe


Huisbezoeken starten in oktober

Bouwvergunning ontvangen

11.00 uur. U kunt Caroll telefonisch bereiken via (020) 6 801 801. Ze werkt op de afdeling individu­ ele bewonersbegeleiding van Eigen Haard.

Huisbezoeken t/m december

Besluit te starten

Ontwerpwedstrijd plattegronden

met bouw

/O VE M %E BER CE M BE R

NI

LI +U

Eerste

Renovatietijd per

gerenoveerde

trappenhuis 16 á 18 weken

woningen klaar

Bouwvergunning aanvragen Kiezen beste woningvarianten

Tweede helft bewoners stadsvernieuwingsurgent

Welke plattegrond wilt u? Spreekuur wijkbeheerders

Architect Frederike Kuipers toont voorbeelden van mogelijke plattegronden van de nieuwe woningen. U krijgt binnenkort een boekje met allerlei woningplattegronden met het verzoek uw voorkeur aan te geven, of verbeteringen te schetsen. De kinderen op de Narcis-Queridoschool kunnen deelnemen aan een wedstrijd ‘woningplattegronden maken’. t Frederike Kuipers

De wijkbeheerders van Eigen Haard, Mirco Lietzau en Huseyin Sahin, beantwoorden vragen over uw woning en uw woonomgeving. Elke donderdag houden ze spreekuur van 14.00 tot 15.00 uur in de Bestevaerstraat 222. Mirco en Huseyin zijn ook bereikbaar op (020) 680 1575.

Aynur altijd actief Bewoonster Aynur Yildirum is stagiaire bij Eigen Haard. Ze is contactpersoon voor bewoners en betrokken bij het project op de Narcis-Queri­ doschool. Daarnaast helpt ze bewoners als tolk bij de Renovatieraad, de koffieochtenden voor vrouwen, de huisbezoeken en het wekelijks spreekuur van Caroll Ho A-Tham van Eigen Haard. Als u vragen hebt voor Aynur, stop dan een briefje in de brievenbus van Charlotte de Bourbonstraat 54 hs.

Bu haber mektubunda ne var? - Sakinler için düzenlenen başarılı bilgilendirme akşamına katılanlar sayısı yüksekti - Yenileme sırasında tüm sakinler evini terk edecek. Size durumunuza uygun garanti verilecek - Size yeni bir kira kontratı verilecek - Eigen Haard çalışanı Caroll Ho A-Tham ev ziyaretlerine başlıyor - Yeni kira daha yüksek, fakat kira yardımı hala mümkün - Kadınlar için kahve sabahı: 8 Ekim Çarşamba günü saat 9.30’ta - Sakinler komisyonu yeni üyeler arıyor - 1 Temmuz tarihinden itibaren Louise de Colignystraat, Bestevaerstraat ve Charlotte de Bourbonstraat (no. 70’e kadar) şehir yenileme bakımından öncelikli bölge sayılmaktadır. Charlotte de Bourbonstraat’ın diğer numaraları Aralık’ta şehir yenileme bakımından öncelikli bölge sayılacaktır. Tüm sakinler evlerini terk ettikleri takdirde şimdiden € 5.150 alma hakkına sahipler.- An organic housing estate for social residents

‫؟ﺔﻳﺭﺎﺒﺧﻹﺍ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ ﺪﺠﺗ ﺍﺫﺎﻣ‬

‫ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻡﻼﻋﻹ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﻭﺪﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺍﻭﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﻴﺒﻛ ﺩﺪﻋ‬‫ﺡﻼﺻﻹﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﻢﻬﻟﺯﺎﻨﻣ ﻥﻮﻛﺮﺘﻳ ﻑﻮﺳ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻊﻴﻤﺟ‬، ‫ ﺔﺼﺼﺨﻣ ﺔﻧﺎﻤﺿ ﻢﻜﻟ ﺽﺮﻌﻳ ﻑﻮﺳﻭ‬(maatwerkgarantie) ‫ﺪﻳﺪﺟ ﺭﺎﺠﻳﺇ ﺪﻘﻋ ﻊﻗﻮﺗ ﻑﻮﺳ‬ ‫ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ‬Caroll Ho A-Tham ‫ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ‬Eigen Haard ‫ ﻝﺯﺎﻨﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻳﺯ ﺉﺪﺘﺒﺗ ﻑﻮﺳ‬‫( ﺭﺎﺠﻳﺇ ﺓﻭﻼﻋ ﻦﻜﻟﻭ ﺭﺜﻛﺃ ﻥﻮﻜﻴﺳ ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺭﺎﺠﻳﻹﺍ‬huurtoeslag) ‫ ﻨﻜﻤﻣ ﺖﻟﺍﺯ ﺎﻣ‬‫ ﺀﺎﻌﺑﺭﻷﺍ ﻡﻮﻳ ﺪﻘﻌﻨﺗ ﻑﻮﺳ ﺀﺎﺴﻨﻠﻟ ﺓﻮﻬﻗ ﻊﻣ ﺔﻴﺣﺎﺒﺻ ﺓﻭﺪﻧ‬8 ‫ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﺑﻮﺘﻛﺃ‬9.30 ‫ﺩﺪﺟ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﺗ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ‬ ‫ ﻦﻣ ﺀﺍﺪﺘﺑﺍ‬1 ‫ ﻉﺭﺍﻮﺷ ﻥﺎﻜﺳ ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻮﻴﻟﻮﻳ‬Louise de Colignystraat ‫ﻭ‬Bestevaerstraat ‫ﻭ‬Charlotte de Bourbonstraat ‫ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﻰﺘﺣ‬70 ‫ﺢﻠﻤﻟﺍ ﺡﻼﺻﻺﻟ ﻦﻴﻠﺑﺎﻗ‬. ‫ﻉﺭﺎﺷ ﻥﺎﻜﺳ ﺔﻴﻘﺑ ﺎﻣﺃ‬ Charlotte de Bourbonstraat ‫ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ ﻲﻓ ﺢﻠﻤﻟﺍ ﺡﻼﺻﻺﻟ ﻦﻴﻠﺑﺎﻗ ﻥﻮﻜﻳ ﻑﻮﺳ‬. ‫ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻊﻴﻤﺟ‬ ‫ ﺾﻳﻮﻌﺗ ﻥﻮﻘﺤﺘﺴﻳ‬5150 ‫ﻢﻬﻟﺯﺎﻨﻣ ﻥﻮﻛﺮﺘﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻭﺭﻮﻳ‬

In this newsletter: - Successful information evening for residents well attended - All residents out of their homes during renovation. You get ‘custom-made’ guarantee - You get a new lease - Caroll Ho A-Tham of Eigen Haard starts home visits - Slight rent increase, but rent allowance remains possible - Women’s coffee morning: Wednesday 8 October at 9.30 a.m. - Residents’ association in search of new members - The residents of Louise de Colignystraat, Bestevaerstraat and Charlotte de Bourbonstraat up to and including no. 70 have urgent urban renewal status as of 1 July. The other resi­ dents of Charlotte de Bourbonstraat will obtain urgent urban renewal status in December. All residents are already entitled to € 5,150 if they leave their homes.

Met vragen of ideeën over uw huidige of toekomstige woonsituatie kunt u contact opnemen met Reiny van Twillert, medewerker participatie bij Eigen Haard, (020) 6 801 801, r.vantwillert@Eigen Haard. nl. Of kijk op www.eigenhaard.nl.

Start bouw

Narcis-Queridoschool

t Caroll Ho A-Tham

Vragen of ideeën

+U

NU AR 'E I BR UA . RI AA RT "P RIL . EI

+A

US T 4E U S PT EM 0K BE R TO BE /O R VE M %E BER CE M BE R

LI

"U G

+U

+U

+A

NU AR 'E I BR UA . RI AA RT "P RIL . EI

Caroll Ho A-Tham van Eigen Haard doet de huis­ bezoeken. Ze vraagt naar uw wensen en vertelt wat de mogelijkheden zijn. Caroll zoekt samen met u naar de beste oplossing voor uw situatie. Bij het gesprek kan een tolk aanwezig zijn, als u dat wilt. Caroll start half september ook met een wekelijks spreekuur in de proefwoning Charlotte de Bourbonstraat 54 hs, woensdags van 10.00 -

NI

Actie & Planning

De meest gestelde bewonersvragen Wanneer worden we stadsvernieuwings­ urgent? Sinds 1 juli zijn bewoners van de Louise de Colignystraat, Bestevaerstraat en Charlotte de Bourbonstraat t/m no. 70 stadsvernieuwings­ urgent. Dat betekent dat ze voorrang krijgen als ze een andere woning zoeken. Ook krijgen ze € 5.150 vergoeding voor de herhuisvestings­ kosten. De overige bewoners van de Charlotte de Bourbonstraat worden in december stads­ vernieuwingsurgent. Wel hebben die bewoners nu al recht op € 5.150 als ze hun huis verlaten. Het was niet mogelijk alle bewoners tegelijk per 1 juli stadsvernieuwsingsurgent te laten verklaren door het stadsdeels Bos & Lommer. Dat zou een te grote druk op leegkomende woningen in Amsterdam leggen.

blokken tussen de Karel Doormanstaat./ Charlotte de Bourbonstraat van Eigen Haard. U kunt in dit complex ook een woning kopen met korting. - h erhuisvesting elders in Landlust, Bos & Lommer of de rest van Amsterdam. Verhuizen gebeurt bij voorkeur één keer.

Moeten we tijdens de renovatie uit onze huizen? Ja, we gaan de woningen zo ingrijpend verbou­ wen dat u er niet in mag blijven volgens de wet. We gaan alle woningen isoleren, plattegronden veranderen, woningen samenvoegen en het hele verwarmingssysteem vervangen.

Krijgen wij een vergoeding voor de herhuis­ vestingskosten? Ja; overeenkomstig de wet krijgt u € 5.150,-.

Krijgen we een nieuw huurcontract? De wet bepaalt ook dat het huurcontract ontbonden moet worden als u de woning verlaat. Eigen Haard gaat samen met de Bewo­ nerscommissie en de Renovatieraad een sociaal plan opstellen waarin de overgangsituatie van het oude naar een nieuw huurcontract zorg­ vuldig wordt geregeld. Waar kunnen/moeten wij naar toe als we uit ons huis moeten? In het sociaal plan (zie bovenstaande vraag) staat wat de mogelijkheden zijn: - terugkeer in het complex - h erhuisvesting/wisselwoningen in het tegen­ overliggende bouwblok Louise de Coligny­ straat van Ymere of - herhuisvesting/wisselwoningen in de bouw­

Krijgen wij een terugkeergarantie U krijgt maatwerkgarantie, ook dit leggen de Bewonerscommissie en Eigen Haard vast in een gezamenlijk op te stellen sociaal plan. Zo is uw nieuwe woning onder meer afgestemd op het aantal gezinsleden. Eigen Haard wil graag zo veel mogelijk bewoners laten terugkeren. Los daarvan kunt u altijd als u uw woning verlaat uw vertrekpremie krijgen.

Krijgen wij huurverhoging? Als u terugkeert naar De Koningsvrouwen krijgt u waarschijnlijk huurverhoging omdat het com­ fort is verbeterd en/of omdat de woning groter is geworden. De huur blijft altijd subsidiabel, dat wil zeggen er blijft huurtoeslag mogelijk, en u hebt recht op een huurgewenningsbijdrage. Worden de huren hoger door al die energie­ maatregelen? De huur wordt hoger, maar de huur blijft subsi­ diabel. U hebt aantoonbaar financieel voordeel van de energiemaatregelen door het aanzien­ lijk lagere energieverbruik. Of u in totaal aan huur en energiekosten meer kwijt bent is onder andere afhankelijk van uw toekomstige woning en uw inkomen. De Koningsvrouwen wordt een rijksmonu­ ment, gaat de huur nu omhoog? De huur van monumenten mag wettelijk

omhoog tot max. 130%. Voor de huidige huurders die terugkeren gaat dit zeker niet gebeuren. Wat gebeurt er met kinderen van 18 jaar en ouder? Als de kinderen vijf jaar ingeschreven staan bij hun ouders zijn ze urgent. Inwonende kinderen krijgen geen verhuisvergoeding. De afvoer van huisvuil en grof vuil kan bij in de uitvoeringsfase veel overlast geven. Hoe lost Eigen Haard dit op? Eigen Haard gaat extra maatregelen treffen om overlast te voorkomen. Overigens kunt u uw afval kosteloos naar het depot aan de Seineweg brengen.

Colofon De nieuwsbrief De Koningsvrouwen van Landlust is een uitgave van de Renova­ tieraad en Eigen Haard. Bedoeld om bewoners van het bouwblok in de Charlotte de Bourbonstraat, de Beste­ vaerstraat en de Louise de Colignystraat te informeren over de renovatie van hun woningen. Redactie Aynur Yildirim, Renovatieraad Letty de Beer, Renovatieraad Evert Vrins, bewonersondersteuning Reiny van Twillert, Eigen Haard Frans Horst, Eigen Haard (Eind)redactie Joop K. de Vries Fotografie Mathijs Wessing Vormgeving De Zware Jongens bv Oplage 500

Koningsvrouwen van Landlust (Amsterdam, Eigen Haard)  

Artikel Hoge opkomst bewonersavond (Eigen Haard)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you