EG Buurt Place Game

Page 1

EG-BUURT Noord, AMSTERDAM PLACE GAME REPORT DONDERDAG 13 SEPTEMBER

Locatie: Egeldonk 50


2 EG-Buurt Noord Place Game


Samenvatting In opdracht van gemeente Amsterdam, heeft Placemaking Plus op 13 September een Place Game georganiseerd rondom de EG-Buurt Noord. De EG-Buurt Noord beslaat het deel van de E-Buurt en G-buurt dat door de gemeente is aangewezen als ontwikkelbuurt. Doel van de ontwikkelbuurtaanpak is het verbeteren van de leefbaarheid in, en het verbinden van de bestaande woonwijk met de nieuwbouw. Het doel van deze bijeenkomst was het verkennen van kansen voor dit gebied. Bijna vijfentwintig betrokkenen, waaronder lokale ondernemers, buurtbewoners, ontwikkelaars en ambtenaren, namen deel. De Place Game werd geleid door Placemaking Plus op basis van de principes en volgens de methodologie van Project for Public Spaces (PPS). PPS is een non-profitorganisatie uit New York die zich wijdt aan het ondersteunen van gemeenschappen bij het transformeren van niet goed functionerende

EG-Buurt Noord in Zuid-Oost

openbare ruimten tot vitale en levendige plekken. Hun benadering zorgt voor een gecoördineerd experiment, waarbij de deelnemers in gesprek gaan over de verschillende ideeën en benaderingen die er leven met betrekking tot diverse plekken in de buurt. Het is de bedoeling te komen tot

Coalitie EG-Buurt Noord:

verbeteringsvoorstellen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd (‘quick wins’) en oplossingen gericht op de langere termijn. De Place Game is het startpunt van een leerproces om de verbetering van de publieke ruimte en het borgen hiervan voor een langere periode te faciliteren. Volgens deze methode zijn ideeën gepresenteerd voor EG-Buurt Noord voor de korte en de lange termijn.

door:

3 EG-Buurt Noord Place Game


4 EG-Buurt Noord Place Game


Deelnemers Op 13 September verzamelden ruim vijfentwintig deelnemers zich in EG-Buurt Noord. Zij vormden een mooie mix van buurtbewoners, ondernemers en initiatiefnemers en vastgoedeigenaren.

1. 2.

Naam

Achternaam Organisatie

Positie

Annemarie Heekstra Bient a Burleson

Bewoner Gemeente Amsterdam

3.

Birgit

Radelaar

Stichting Werkwijs

4.

Chiel

Griffioen

Horeca advies

5.

Dirk De

Jager

Gemeente Amsterdam

Lid dagelijks bestuur stads-

6.

Enid

Pieters

Stadsdeel Zuidoost

deel ZO Gebiedsmakelaar G-Buurt

7.

Frank

Vreugd

Bewoner

8.

Inet

Dunnewind

Natuur voor kinderen

9.

Ingeborg

De Jorg

Bewoner

10.

Jose

Mannaert

WPI afdeling activering

Participatie adviseur

11.

Letitia

Norden

Zuidoost Albert Heijn

Asst Supermarktmanager

12.

Lizelotte

Dijk

Bewoner en ondernemer

PR & Marketing

13.

van Lotta

Ruskamp

(Michel Inn) Bewoner

Winkelcentrum commissie

14.

Marijke

Bruinsma

Gemeente Diemen

Ganzenpoort Stedenbouwkundige en

15. 16.

Maryam Nicole

Behpour Anbergen

EV Concept Design Studio Rochdale

Landschapsontwerper Architect Gebiedsregisseur

17.

Ramon

Li

Toko Kai Hing

CEO

18. 19. 20. 21.

Richard Safa De Sarah Stephen

Groot Jong Marchionda Kurz

Rochdale Bewoner Independent Research Master Urban

Wijkbeheer

22.

Vanessa

Leider

studies Stadsdeel Zuidoost

dam Medewerker Zuidoost

23. 24. 25.

Yee Chin Cheung Judith van Iddekinge Maaike Romans

Gebiedscoรถrdinator Bijlmer Centrum Beheerder KB

Initiatiefnemer & docent

Stedebouwkundige Universiteit van AMster-

Gemeente Amsterdam Orange Capital Partners Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam

Junior Assistant Manager Assistent Projectmanager Projectmanager

5 EG-Buurt Noord Place Game


erdijk lot

Slot

Game

Place Game

rum

dijk Cen er Place t

I

S

Placemaking Amsterdam 2025

Sixhaven Place Game

Gi

Entree De Place Game

Place Game

Place Game

EG

Buurt

Place Game

ndsrugwe Ho e - Zon g e re

F

R

kelkwar hin kerhaveti ie

er n

Sc

umple i use

n

M

Place Game

Place Game

rt

plas No ter

d or

Slo

altarbuu br

Place Game

Centrum igersbos Re Place Game


Aanleiding Placegame Het gebied bestaat uit de G-buurt Noord, de ontwikkellocatie E-Buurt Oost en het winkelcentrum Ganzenpoort. De G-buurt Noord bestaat uit de flats Geldershoofd en Gravestein (960 sociale huurwoningen en 10 bedrijfsruimten), kinderboerderij Gliphoeve en Buurtcentrum No Limit. Ten Noorden van de flat Gravestein ligt de ontwikkellocatie E-Buurt Oost. Rond 2020 wordt hier gestart met de bouw van 550 woningen en andere voorzieningen (zie plaatje). Ten zuiden van de flats ligt het metrostation Ganzenhoef waardoor het een goed bereikbare buurt is. Verder is de buurt erg groen en lopen er brede goed onderhouden fietspaden door de wijk. Naast het metrostation ligt winkelcentrum Ganzenpoort met op zaterdag een druk bezochte markt. Zowel het centrum als de markt hebben een belangrijke verbindende functie en bepalen in grote mate de identiteit van de buurt.

Plannen E-Buurt Oost (Ref: Stadsdeel Zuid-Oost)

Op steenworpafstand van EG-Buurt Noord ligt Holland Park, een groot gebied waar honderden nieuwbouwwoningen (appartementen) worden gerealiseerd. Er is op dit moment geen goede verbinding met dit gebied. Ondanks dat de cijfers voor leefbaarheid en sociaal economische positie van bewoners in de Bijlmer de afgelopen jaren is verbeterd, neemt in de G-buurt Noord de sociaal economische achterstand juist toe en worden de leefbaarheidsproblemen groter. De EG-Buurt Noord is een gebied dat mede hierdoor door de gemeente is aangewezen als ontwikkelbuurt.

7 EG-Buurt Noord Place Game


8 EG-Buurt Noord Place Game


Kennismaking

9 EG-Buurt Noord Place Game


WAT MAAKT EEN OPENBARE RUIMTE AANTREKKELIJK?

10 EG-Buurt Noord Place Game


Wat is Placemaking? Placemaking is het veranderen van een plek waar je zo snel mogelijk

De tweede eigenschap van een goede publieke ruimte is de Variatie

doorheen wilt tot een plek waar je nooit meer weg wilt! Een goede publieke

in Gebruik en Activiteiten die de plek interessant maakt. Gebruikers

ruimte werkt als een magneet op mensen. Mensen gaan er niet alleen naar

beschrijven de plek als “leuk”, “speciaal”, “vitaal” en “authentiek”. Er wordt

toe omdat ze er moeten zijn, maar ook omdat het fijn is om er te verblijven.

eten of iets anders verkocht; men viert er speciale gelegenheden; kinderen gebruiken het als een plek om te spelen.

Wat zou er gedaan moeten worden om een doorsnee plein te veranderen in een prettige en fijne plek? Placemaking begint met de 'community',

Een derde eigenschap is beschikken over goede Toegang en Verbindingen.

gebruikers en bezoekers van een plek. Gebruikers organiseren zich en dit

De plek is fysiek verbonden met andere plaatsen en beschikt over goed

biedt nieuwe mogelijkheden. Het samen zien van kansen in de publieke

vervoer, aantrekkelijke omliggende straten en parkeergelegenheid. De

ruimte, te beginnen met de al genoemde 'quick wins' ; kleine interventies

toegangsplekken en verbindingen zijn uitnodigend en toegankelijk en de

die makkelijk zijn te realiseren (sneller, makkelijker en goedkoper). In een

ruimte is ontworpen voor simpel gebruik en gemak.

later stadium zijn meer ingrijpende veranderingen aan de beurt. Een laatste belangrijk kenmerk is Sociabiliteit. Ouderen vinden hier een PPS, Project for Public Spaces

plek om samen te komen en te kletsen; men schaakt of beoefent andere

In 30 jaar studie over wat kenmerkend is voor een fijne publieke plek, heeft

bordspelen; het is een plek waar je even stopt en kennissen tegenkomt; er

Project for Public Spaces vier hoofdeigenschappen gedefinieerd die een

is sprake van een gevoel van trots en eigenaarschap op deze plek.

goede openbare ruimte karakteriseren. Meer informatie over Placemaking treft u aan op de website van Project for De eerste eigenschap is Comfort. Gebruikers beschrijven de plek als

Public Spaces > website: pps.org

“veilig”, “schoon”, “groen”, “charmant”, “aantrekkelijk” en “historisch”. Er is comfortabele zitgelegenheid; de plek voelt uitnodigend en heeft een prettige afmeting; het is aantrekkelijk om de plek te bezoeken en je kunt deze ook weer gemakkelijk verlaten.

11 EG-Buurt Noord Place Game


13 sept 2018

12 EG-Buurt Noord Place Game

Dec 2018

April 2019


Placemaking “in action” Bij Placemaking draait het om naar een plek kijken, vragen stellen en luisteren naar mensen die daar wonen, werken, hangen en spelen, om zo hun behoeften, aspiraties en visie voor deze plek te ontdekken. Placemaking is een plek gebonden, community-gedreven aanpak om vitale openbare ruimte te creëren, die sterkere gemeenschappen bouwt. Onze Placemaking benadering is gebaseerd op de overtuiging dat het niet genoeg is om zomaar ontwerpen en ideeën te ontwikkelen ter verbetering of verdere ontwikkeling van openbare ruimten. Zulke verbeteringen moeten de gemeenschappelijke waarden en behoeften weerspiegelen. We geloven dat een transparant proces, waarbij ieders stem wordt gehoord en waarbij rekening wordt gehouden met wat er leeft onder de mensen uit de buurt, doorslaggevend is bij het realiseren van een goed functionerende openbare ruimte waar mensen graag komen.

Dak 2016 Schalkwijk, door Placemaking plus

Placemaking moet beginnen met een grondig inzicht in dynamiek, verlangen en voorwaarden binnen een gemeenschap. Het gaat om zien, vragen en luisteren naar de problemen en aspiraties van mensen uit de buurt. Samen met de 'community' creëren we een visie op de plekken die ze belangrijk vinden voor hun gemeenschappelijk leven en hun dagelijkse ervaring; en we helpen ze om hun ideeën uit te voeren. We beginnen met korte-termijn -soms experimentele- verbeteringen, die onmiddellijk voordelen voor de openbare ruimte en de gebruikers kunnen opleveren.

Ijsbaantje, Delflandplein (winter 2018)

13 EG-Buurt Noord Place Game


10 Plekken: 10 Plekken: 1 - Harriet Freezerstraat

12--Harriet Freezerstraat Annie Romeinplein 3 Buurtboerderij Gliphoeve 2 - Annie Romeinplein Buurtboerderij Gliphoeve 34--Buurtboerderij Gliphoeve 5 - Geldershoofd 4 - Buurtboerderij Gliphoeve 6 - Geldershoofd 57--Geldershoofd Gravestein 68--Geldershoofd Gravestein 9 -Straandvlietpad 7 - Gravestein - Kokmeeuwpad 810 - Gravestein 9 - Strandvlietpad 10 - Kokmeeuwpad

10.

9. 5. 6.

7.

8. 3.

2. 14 EG-Buurt Noord Place Game

4. 1.


Aangewezen locaties (places)

De kracht van 10

Om de kansen rondom EG-Buurt Noord inzichtelijk te krijgen, zijn er in de

De tien plekken waren uitgekozen op basis van de methodologie van

omgeving tien plekken uitgekozen zoals straten, pleinen, gebouwen, en

Project for Public Spaces, ‘The Power of 10’. Deze methode is gebaseerd

tuinen.

op het idee dat een goede plek veel activiteiten herbergt met verschillende redenen om deze te bezoeken. Een plek met activiteiten is vaak een

Tijdens de Place Game zijn de deelnemers opgedeeld in tien groepen van

samenstelling van wel tien - of meer - kleinere plekken . ‘The Power of 10’

twee of drie personen. Zij bezochten ieder een plek en maakten bij het

kan gebruikt worden uitgangspunt om bewoners en gebruikers van een

observeren gebruik van het Place-Game-evaluatieformulier om kwaliteiten

ruimte te motiveren om de leefomgeving te revitaliseren.

van deze plek te kunnen definiëren. Aan de hand van het formulier ontwikkelden zij gezamenlijk nieuwe ideeën en zochten zij naar verbeteringen of veranderingen op de korte en lange termijn.

1. Krantje lezen

2. Window shopping voor boeken

3. Aanstaande activiteiten

5. Lopen

4. Naar binnen!

10. Gesprekje voeren 6. Zitten en relaxen

7. Iemand anders boek lezen

8. Uitrusten van een fietstocht

9. Hond aaien

15 EG-Buurt Noord Place Game


16 EG-Buurt Noord Place Game


De Place Game

17 EG-Buurt Noord Place Game


Goed Potentie Slecht 18 EG-Buurt Noord Place Game


Plek-evaluatie

4.00 3.50

Tijdens de bijeenkomst hebben de "teams" stickers geplakt om de 10 verschillende plekken

3.00

te beoordelen (zie linker pagina). .

2.50

Hieronder staat een diagram met 4 verschillende thema's die per plek is ingevuld om een

2.00

goed beeld te krijgen van de positieve en negatieve punten. Onderdelen zijn: gezelligheid,

1.50

gebruik en activiteiten, comfort en beeldvorming, toegankelijkheid en verbinding.

1.00

Algemeen

0.50

EG-Buurt Noord (zie cirkel "totale score EG-Buurt Noord") wordt ervaren als een typisch

0.00

woongebied met veel potentieel. Het is gemakkelijk bereikbaar met de auto, op de fiets, te

Plek 1

Plek 2

Plek 3/4

Plek 5/6

Plek 7/8

Plek 9

Plek 10

voet of met het openbaar vervoer. De bereikbaarheid van het gebied wordt daarom zeer

De gemiddelde score met betrekking tot de hieronder genoem-

gewaardeerd door bewoners en andere gebruikers. Tegelijkertijd zijn er delen in EG-Buurt

de kwaliteiten. 1 = zwak, 4 = sterk

Noord die open staan ​​voor verandering De deelnemers zien veel kansen voor EG-Buurt Noord, door kleur, kunst, zitjes, bomen, lichten en bankjes toe te voegen. Door deze ingrepen kunnen veel gezellige plekken worden gemaakt. Het is een zeer divers gebied en de ruimtes moeten deze diversiteit weerspiegelen.

ING IND RB VE

GEB RU IK

8

EN

9

7

GE ZE L

GE ZE L

ID HE IG

13

Toegankelijkheid en verbinding 6

12

5: Zichtbaarheid vanaf een afstand 11 om wandelend de plek te 7 bereiken 6: Gemak 7: Aansluiting op openbaar vervoer en parkeer- 10 8 gelegenheden fiets/auto 9 8: Duidelijkheid informatie en bewegwijzering

2

COM FO RT

PLEK 2

N ITE TE VI TI C A

12

15 14

5

1

16

4

PLEK 1

N ITE TE VI TI C A

GE ZE L

N ITE ITE IV T AC

EN

10

D

11

6

13

TOEG AN KE LIJ KH E

9: Mix van winkels en voorzieningen 10: Frequentie van gemeenschappelijke evenementen/activiteiten 11: Algemene bedrijvigheid 12: Economische vitaliteit

12

TOEG AN K EL IJK HE I

Gebruik en activiteiten

5

EN

13

14

GEB RU IK

4

ING RM VO LD EE

14

ING IND RB VE

B

1: Algemene aantrekkelijkheid 1 2: Gevoel voor 16 beschutting en 2 veiligheid COM 3: Zwerfafval en onderhoudsniveau FO RT EN 15 HEID 3 4: Comfortabele zitplekken B IG

3

EN

EN

ID

ID HE IG

11

EN

15

2

COM FO RT

GEB RU IK

16

ING RM VO LD EE

13: Aantal mensen in groepen 14: Blijk van betrokkenheid 15: Sfeer van trots en eigendom 16: Aanwezigheid kinderen en ouderen

Comfort en beeldvorming

1

ING IND RB VE

Gezelligheid

10

8

9

Totale score EG-Buurt Noord 16 15

D EI

1

2

COM FO RT

EN

3

16

1 COM F

2

1

19 EG-Buurt Noord 16 Place Game 2 CO

E


Gekozen 20 EG-Buurt Noord Place Game


Plek 1 – Harriet Freezestraat WAARDERING VAN DE PLEK •

Bankjes

Open plek/zonnig

Plek 1

Plek 1

QUICK WIN

KORTE TERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

Vaker schoon maken

Groot schaakbord (zoals op Max Euweplein)

Winkelpuien opvrolijken (Winkels + BAM

Buurthuis/cafe (warme plek in de winter)

Grotere variatie aan winkels

aanzicht vanuit metro) met oude foto's van het winkelcentrum. •

Plaskrul toevoegen

1

11

10

8

9

7

6

GE ZE L

13 12

B

3

11

10

9

1

4 5

PLEK 1

N ITE TE VI TI C A

GE ZE L

N ITE ITE IV T AC

No Limit

EN

12

GEB RU IK

Politie

ING IND RB VE

EN

Ontwikkelaars

5

D

13

EN

Kinderboerderij

GEB RU IK

14

ING IND RB VE

Buurtbewoners

4

EN

TOEG A N KE LIJ KH E

14

15

2

COM FO RT

ID HE IG

ING RM VO LD EE

Gemeente

B

1

16

3

TOEG AN K E LIJ KH EI

EN

ING RM VO LD EE

PARTNERS

ID HE IG

EN

15

2

COM FO RT

ID

16

6

7

8

21 EG-Buurt Noord Place Game

13

1


Gekozen 22 EG-Buurt Noord Place Game


Plek 2 - Annie Romeinplein WAARDERING VAN DE PLEK Plek 2

Een plek met een goed overzicht

Heeft het potentieel om een geweldige plek

Plek 2

te worden

QUICK WIN

KORTE TERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

LANGE TERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

Buurt BBQ

Handelsmarkt

Diversiteit in landschap

Spellen

Aanpasbaar podium

Stedelijk meubilair

Sportactiviteiten

Geur / geluid / verbinding en warmte

Meer interactieve plint

Evenementen

Speeltuin + sportfaciliteiten

Pop up bar

Fontein

Meer kleur toevoegen

Kinder moestuin (Urban gardening)

Muziek en podium

1

GEB RU IK

8

9

7

12

10

9

8

7

6

GE ZE L

GE ZE L

11

14 13 12

EN

B

3 4 5

PLEK 2

N ITE TE VI TI C A

6

N ITE TE VI TI C A

GE ZE L

N ITE TE VI I T AC

ING IND RB VE

10

EN

EN

11

D

12

EN

No Limit

GEB RU IK

4 5

ING IND RB VE

Buurtwerkkamer

15

PLEK 1

EN

13

ID

Ontwikkelaars

3

11

EN

5

B

GEB RU IK

Actieve moestuin initiatieven 13

EN

2

COM FO RT

ID HE IG

10

9

TOEG A N KE LIJ KH E

14

COM FO RT

ID HE IG

1

16

ING RM VO LD EE

Buurtbewoners

4

2

TOEG A N KE LIJ KH E

TOEG AN KE L IJK HE I

Gemeente

15

1

ING RM VO LD EE

14

B

16

3

ING IND RB VE

EN

ING RM VO LD EE

PARTNERS

ID HE IG

EN

15

2

COM FO RT

ID

16

6

7

8

23 EG-Buurt Noord Place Game


Gekozen 24 EG-Buurt Noord Place Game


Plek 3/4 – Buurtboerderij Gliphoeve en No Limit

Plek 3/4 Plek 3/4

WAARDERING VAN DE PLEK •

Iedereen is welkom

Elke dag open

Sociale functie voor de buurt

No Limit

Open gebouw

Ontbijt voor 1 euro

Goed avondeten

1 16 15 GE ZE L

Buurtboerderij Gliphoeve

2

COM FO RT

ID HE IG

EN

B

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

14 LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

QUICK WIN

Meer pony’s, konijnen, lama’s en mini koei-

en

Paardenbak opschonen en gebruiken

Speeltuin leuke wip of natuurspeelplek

Activiteiten organiseren voor mensen die

brouwen

N ITE ITE IV T AC

15

PARTNERS Kinderboerderij

Horecaondernemers

Bewoners

Gemeente

Buurtwerkkamer

No Limit

13 12

2

COM FO RT

ID HE IG

EN

B

3 4 5

PLEK 3/4

11

10

9

TO E G AN KE LIJ KH E

14

GE ZE L

dakterras waar ze kunnen chillen + bier

1

16

ING RM VO LD EE

Culturele activiteiten voor vrouwen – 1 dag per week in No Limit

ingang)

7

9

N ITE ITE IV T AC

andere plek te gaan staan (niet pal voor

6

8

groepsmannen

EN

Mannen voor No Limit vragen om op een

10

‘Vrouwen tuin’ als tegenhanger van de

GEB RU IK

ING IND RB VE

Ponyrijden

11

rondhangen

EN

Stress door geldzorgen verkleinen

ID

voor vrijwilligerswerk

EN

Gratis pannekoeken voor stadspas of in ruil

GEB RU IK

12

wijzen bij instanties ING IND RB VE

Facebook updaten activiteiten

Armoede bestrijden – mensen de weg EN

5

Aantrekken kansrijke groepen

D

daarop de activiteiten – Bij elke ingang

4

Meer13diversiteit in de wijk

TOEG AN K E LIJ KH EI

Informatie borden bij kinderboerderij met

3

ING RM VO LD EE

6

7

8

25 EG-Buurt Noord Place Game

13


Gekozen 26 EG-Buurt Noord Place Game


Plek 5/6 – Geldershoofd WAARDERING VAN DE PLEK •

Functioneel

Veel groen

‘s avonds onprettig (voor sommigen)

Plek 5/6

Plek 5/6

1

10

4 5

GEB RU IK

10

9

8

7

6

GE ZE L

ID HE IG

13 12

EN

B

3 4

11

10

9

1 5

PLEK 5/6

TOE G A NK EL IJK HE

N ITE TE VI TI C A

PLEK 3/4

EN

11

14

GE ZE L

15

2

COM FO RT

N ITE TE VI TI C A

GE ZE L

3

TOEG A N KE LIJ KH E

12

B

GEB RU IK

13

EN

ING IND RB VE

ID HE IG

6

8

9

1

16

1

7

ING RM VO LD EE

14

2

COM FO RT

ING IND RB VE

Politie

15

1

EN

16

EN

Buurtbewoners

10

8

ID

11

7

ING RM VO LD EE

Gemeente reiniging

12

9

PARTNERS •

6

4 5

N ITE TE VI TI C A

GE ZE L

N ITE ITE IV T AC EN

4) Surinaamse Avondvierdaagse

3

PLEK 1

EN

11

13

ID

3) Sport competitie

GEB RU IK

12

ING IND RB VE

2) Multi culti kook – evenement bewoners

14

van drugsverkoop 5

EN

1) Streetparty

B

4 Geen permanente locatie die overlast aantrekt

13

D

Evenementen voor de buurt

TE N

ID HE IG

TOEG A N KE LIJ KH E

15

EN

TOEG AN K EL IJK HE I

Meer kleur : bijv straten of koppen flats

2

COM LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN FO R

GEB RU IK

14 Repareren straatverlichting

bomen •

3

ING IND RB VE

B

1

16

EN

-Verlichting – lichtkunst langs fietspad/ in

EN

ING RM VO LD EE

15 KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN ID HE IG

ING RM VO LD EE

QUICK WIN

2

COM FO RT

ID

16

6

7

8

27 EG-Buurt Noord Place Game

13

1


Gekozen 28 EG-Buurt Noord Place Game


Plek 7 – Binnentuin Gravestein en Geldershoofd WAARDERING VAN DE PLEK •

Plek 7

Plek 7

Groen (Diversiteit)

1

Kinderen willen interactieve game plek 5 PLEK

GEB RU IK

EN

GEB RU IK

5

N ITE TE VI TI C A

EN

ING IND RB VE

GEB RU IK

9

8

12

GE ZE L

EN

B

3 4

10

9

14 5

PLEK 5/6

11

GE ZE L

15

8

7

6

2

COM FO RT

ID HE IG

13 12

8

9

1

EN

B

3 4 5

PLEK 7

11

10

9

6

7

TO E G AN KE LIJ KH E

10

7

6

13

11

10

TO E G AN KE LIJ KH E

EN

11

14

ID HE IG

steiger

7

16

N ITE ITE IV T AC

GE ZE L

4

PLEK 3/4

TOE G A NK EL IJK HE

12

15

COM FO RT

GEB RU IK

13

3

12

5

PLEK 2

Opknappen en creëren verblijfplaats op

2

ING IND RB VE

Politie

B

ID

14

EN

EN

Buurtbewoners

ID HE IG

activiteiten

6

GE ZE L

ING IND RB VE

15

1

EN

EN

Gemeente reiniging

16

13

ING RM VO LD EE

2

COM FO RT

5

ING RM VO LD EE

Kanovereniging

1

ING RM VO LD EE

16

ID

D

PARTNERS

Actieve Plint – Transparantie van de

8

9

9

N ITE ITE IV T AC

EN

N ITE TE VI I T AC

N ITE TE VI TI C A

ING IND RB VE

10

8

EN

11

7

Andere bestrating

4

TOEG A N KE LIJ KH E

10

12

• TOEG A N KE LIJ KH E

TOEG AN KE L IJK HE I

11

6

1

EN

13

14

Zwemwater realiseren

N ITE TE VI TI C A

GE ZE L

ID

GE ZE L

Iedereen : terras

4

GEB RU IK

ING IND RB VE

Een tijdelijk kiosk voor ontmoeting

EN

EN 3 15 HEID 3 LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN B IG

B

ID

Ouderen: zitplekken – stoelen

2

COM FO RT

ING RM VO LD EE

14

13

EN

EN

COM FO RT

ING RM VO LD EE

4

1

16

ID 15 EN HE KORTETERMIJN-ACTIES -IDEEËN IG

14

12

2

GEB RU IK

B

1

16

3

ING IND RB VE

EN

ING RM VO LD EE

QUICK WIN

ID HE IG

EN

15

2

COM FO RT

ID

16

6

7

8

29 EG-Buurt Noord Place Game


Gekozen 30 EG-Buurt Noord Place Game


ING RM VO

14

Plek 8 – Binnentuin Gravestein en Geldershoofd

Moestuin

“Ogen” op terrein

EN

GEB RU IK

Rust

ING IND RB VE

Plek 8 EN

Natuur

11

10

D

12

Plek 8

TOEG AN K E LIJ KH EI

Mooi Groen

5 N ITE ITE IV T AC

13

WAARDERING VAN DE PLEK •

4

6

7

8

9 1

16

2

COM FO RT

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

EN 15 HEID 3 LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN B IG

Meer en nieuwe bankjes

Aantrekkelijke speeltuin voor groot en klein

Doe iets14met het water

Tafels erbij

– fitness

Fontein/pierebad

Kunst passend maken

Meer zitjes

Verbeteren voetbalveld

Afval opruimen onder balkon

BBQ plek

Basketbal hoek

Pingpong tafel

N ITE TE VI TI C A

ING IND RB VE

GEB RU IK

EN

10

9

EN

11

1 5

TOEG A N KE LIJ KH E

12

4

PLEK 3/4

ID

13

ING RM VO LD EE

GE ZE L

QUICK WIN

6

13

1

7

8

PARTNERS

14

GE ZE L

Ondernemers winkelcentrum

ID HE IG

13

B

3 4 5

PLEK 8

11

10

9

TOEG A N KE LIJ KH E

12

EN

N ITE TE VI TI C A

15

EN

BAM

GEB RU IK

2

COM FO RT

ING IND RB VE

Rochdale

1

EN

16

ID

Buurtwerkkamer

ING RM VO LD EE

6

7

8

31 EG-Buurt Noord Place Game

13


Gekozen 32 EG-Buurt Noord Place Game


G

N ITE TE VI TI C A

N ITE ITE IV T AC

EN

Moestuin en wilde tuin aanpakken (cross-

9

7

8

GE ZE L

3

B

13 behouden en centrale 5/6 “De boom” plek van

6

maken

Brug creëren tussen ‘oud’ en ‘nieuw’

Goede verbinding metro station met plein 11 7

4

12

10

9

1 5

PLEK

N ITE TE VI TI C A

GE ZE L

N ITE TE VI TI C A

GEB RU IK

aan gebouw

ING IND RB VE

10

EN

11

ID

henics toestellen) sport verbroedert

EN

TOE G A NK EL IJK HE

Sport voorzieningen 12 (voetbalveldjes/CalistQuarter pipe pimpen

14

ID HE IG

7

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN 5

• •

4

PLEK 3/4

Olifantenpaadjes Functie voor de buurt (Nieuw/oud) geven

15

6

2

COM FO RT

GEB RU IK

13

3

B

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN Verlichting/kunst onderdoorgang

EN

ING IND RB VE

14

ID HE IG

1

16

EN

15

2

COM FO RT

6

8

9

8

GE ZE L

GE ZE L

N ITE ITE IV T AC

10

7

6

B

3 4

PLEK 9

13 12

EN

5

N ITE TE VI TI C A

5

11

GEB RU IK

11

14

ID HE IG

ING IND RB VE

4

2

COM FO RT

10

9

TOEG A N KE LIJ KH E

12

EN

Horecaondernemers

15

PLEK 8

GEB RU IK

13

ING IND RB VE

Lokale muzikanten

EN

3

EN

Buurtbewoners

B

EN

14

EN

ID

Gemeente

ID HE IG

1

16

ING RM VO LD EE

15

2

COM FO RT

TOE G A NK EL IJK HE

Lokale ondernemers

1

ING RM VO LD EE

16

ID

Olifantenpad "aanleggen"/definitief maken

PARTNERS

13

1

baan) •

1

8

9

EN

1

16

Bankjes, ontmoetingsplek creëren

10

9

Picknicktafels, bestraten en verlichten van

8

TOEG A N KE LIJ KH E

Plek 9

ID

QUICK WIN

EN

Olifantenpad

GEB RU IK

ING IND RB VE

Hele mooie boom

EN

D

Groen wordt hoog gewaardeerd

EN

11

7

GEB RU IK

Nostalgie

12

ING IND RB VE

5

EN

Prachtige waterkant

6

4

PLEK 1

ID

10

13

ING RM VO LD EE

Veel groen en open karakter

Plek 9

ING RM VO LD EE

11

TOEG AN K EL IJK HE I

WAARDERING VAN DE PLEK Enige groene plek in de buurt voor hondenliefhebbers

14 5

G MIN OR DV

13

12

4

TOEG A N KE LIJ KH E

Plek 9 – Strandvlietpad

G MIN

14

6

7

8

33 EG-Buurt Noord Place Game


Gekozen 34 EG-Buurt Noord Place Game


GE ZE L

N ITE TE VI TI C A

GE ZE L

N ITE ITE IV T AC

N ITE ITE IV T AC

N ITE ITE IV T AC

10

9

8

7

6

GE ZE L

14 13 12

EN

B

3 4 5

PLEK 10

N ITE ITE IV T AC

GE ZE L

N ITE TE VI TI C A

N ITE TE VI TI C A

N ITE ITE IV T AC

11

GEB RU IK

GE ZE L

GE ZE L

4 5

ING IND RB VE

N ITE TE VI TI C A

15

2

COM FO RT

ID HE IG

11

EN

12

3

GEB RU IK

ING IND RB VE

GEB RU IK

9

8

EN

10

7

6

B

PLEK 9

13

EN

5

EN

1

16

7

10

9

TO E G AN KE LIJ KH E

EN

11

14

ID HE IG

TO E G AN KE LIJ KH E

12

4

PLEK 8

ID

Gemeente Diemen

15

2

COM FO RT

6

8

9

ING IND RB VE

EN

13

Evenementen 11 - Kinderen

EN

GEB RU IK

Politie

3

1

EN

ING IND RB VE

12

fietsenmaker, kleding etc.

ID

GEB RU IK

EN

Buurtbewoners

B

5

Werkgelegenheid – Kleinschalig detailhandel,

10

ID

EN

GEB RU IK

14

EN

16

4

ING RM VO LD EE

Gemeente reiniging

ID HE IG

7

ING RM VO LD EE

15

6•

9

2

COM FO RT

TOEG A N KE LIJ KH E

Lokale ondernemers

1

ING RM VO LD EE

16

3

B

PLEK 7

10 Trottoir doortrekken (v. Diemen naar Zuid8

Oost)

PARTNERS

ING IND RB VE

EN

11 Vergunning voor mobiele kiosk/frietkot

EN

ID

ID

Zebrapad over12Daalwijkdreef met knipper-

13

Buurtpark

GEB RU IK

ING IND RB VE

ING IND RB VE

EN

9

8

5

Park en Ride

7 licht

14

EN

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

PLEK 5/6

6

4

ID HE IG

EN

D

10

13

15

EN

EN

5

3

B

2

COM FO RT

ID

GEB RU IK

11

EN

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

PLEK 3/4

1

TOEG A N KE LIJ KH E

12

14

COM FO RT

ID HE IG

8

9

16

6

7

ING RM VO LD EE

Gebied op de kaart zetten

15 4

2

TOEG A N KE LIJ KH E

3

B

1

10

ING RM VO LD EE

Bewegwijzering

EN

16

TOEG A N KE LIJ KH E

ID HE IG

13

2

COM FO RT

ING RM VO LD EE

14

ING IND RB VE

15

1

EN

16

Plek 11 10

8

9

9

ID

Bereikbaarheid heel goed door metro

10

8

7

EN

10

12

GEB RU IK

Zichtbaarheid – ruimte

11

Plek 10

6

5

PLEK 2

ING IND RB VE

7

12

13

EN

11

6

5

PLEK 1

4

TO E G AN KE LIJ KH E

WAARDERING VAN DE PLEK

13

TOEG A N KE LIJ KH E

12

QUICK WIN

TOEG AN K E LIJ KH EI

Plek 10 – Kokmeeuwpad

ID

5

14

G MIN OR

13

4

G MIN OR

NG

14

6

7

8

35 EG-Buurt Noord Place Game


Referentie, Australia 36 EG-Buurt Noord Place Game


Het resultaat

37 EG-Buurt Noord Place Game


Resultaat 1: Placemanagementteam EG-Buurt Noord

Birgit Radelaar

Judith van Iddekinge

Frank

Lizelotte van Dijk

38 EG-Buurt Noord Place Game

Ramon Li

Letitia Norden

Stefan Vermist

Inet Dunnewind


Resultaat 1: Een Placemanagementteam Het is altijd weer een verrassing en een voorrecht om de opbrengst van een Placegame te bekijken in welke community of in welk land dan ook. De community als expert. Het is indrukweekkend om te zien met hoeveel passie, creativiteit en kwaliteit de community de quick wins, het laaghangende fruit, op zeer korte termijn wil en kan realiseren. Dit zijn kleine ingrepen met een grote impact om te komen tot het kantelpunt in en rond EG-Buurt Noord. Deze ingrepen worden gemanaged vanuit het Place Management Team (PMT) waarvan de leden zichzelf op zeer spontane wijze aanmeldde aan het einde van de Place Game. Dit splinternieuwe Place Management Team (PMT) is zeer divers met leden

EG-Buurt NOORD

vanuit de Bewoners, Ondernemers en Betrokkenen. (De B.O.B.). Het PMT zal maandelijks bijeen komen om samen uitvoering te geven aan e actiepunten uit dit rapport.

EG-Buurt winkelcentrum

Coalitie Placemaking EG-Buurt Noord is een samenwerking tussen de Gemeente

Partijen die de coalitie vormen

Amsterdam, Orange Capital, winkelcentrum EG-Buurt Noord, Rochdale, Albert Heijn. Naast dat het PMT een maandelijkse bijeenkomst heeft, zal de coalitie van initiatiefnemers en keer per kwartaal de resultaten van Placemaking in de buurt bespreken. Zeer belangrijk is het om ook de financiering van de korte termijn initiatieven inzichtelijk te maken en hierbij ook goede afspraken over de verdeling van kosten te maken.

39 EG-Buurt Noord Place Game


Quick Wins kaart

Gebied op de kaart zetten

mobiele catering

Park en ride

Bewegwijzering

pad bra

Ze Prullenbakken met deksel

s

en

bankje

ch rli Ve

t

els taf

ick

kn Pic Calisthenics

s fel

kta

nic

Wilde tuin

community ontmoetingspunt Moestuinen

ht en

s

je alveld

b Voet

c rl i Ve

Sport competitie

Kunst passend maken

tin

g

Multi culti kook party!

ls

afe

t eer

M

ur!

Pingpong tafel

natuurlijk spel

Street party

ich

Olifantenpad

c

ht en

rl i Ve

l Ver

k Pic

Kle

Interactieve game plek

ken Surinaamse ma Avondvierdaagse

on

o Sch

Zwembad Ki

Vrouwen tuin Ponyrijden

os

Buurt barbeques

kjes

ban

k

Mobiele zitplekken

Informatie borden

s en) rra ouw r kte Da bier b n+ ille

Terras met horeca

(ch

Kinder moestuinen Buurt BBQ Sports Festival!! Spelen

Speeltuin

Gratis Pannekoeken

ur!

K

Kle Markthal Buurthuis/cafe

Pop up bar Mobiele zitplekken

ken

ma

on

o Sch

rd

bo

aak

Sch

Handelsmarkt

! leur

Event borden


Resultaat 2: korte termijn Programmering korte termijn De levendigheid in de omgeving kan volgens de deelnemers vooral worden gestimuleerd door eer activiteiten te organiseren met ondernemers en bewoners, zoals bijvoorbeeld het betrekken en activeren van de zogenaamde groepsmannen. Plekken waar men mee aan de slag wil zijn onder ander andere het voormalig kinderdagverblijf en de "leegstaande" paardenbak. Power of Ten Op en rondom EG-Buurt Noord is het van belang om te streven naar de Power of Ten. Door te starten met uitvoering van de korte termijn ideeĂŤn ('quick wins'), zoals het programmeren van plekken in de buurt. Verder kunnen fysiek bankjes, speeltoestellen geplaatst. De genoemde tijdelijke fietsenstalling en mobiele horeca kunnen op korte termijn zorgen voor een aantrekkelijker centrum. Kaartbeeld De Quick Wins kaart hiernaast geeft een overzicht van alle genoemde korte termijn ideeĂŤn. De komende maanden kan worden gewerkt aan de uitvoering van een selectie hiervan.

41 EG-Buurt Noord Place Game


Gebied op de kaart zetten

mobiele catering

Park en ride

Bewegwijzering

pad bra

Ze Prullenbakken met deksel

s

en

bankje

ch rli Ve

t

P

els taf

ick

n ick

Calisthenics

els taf

ick

n ick

P

Wilde tuin

community ontmoetingspunt Moestuinen

ht en

Olifantenpad

c

jes

alveld

b Voet

ht en

rl i Ve

c rl i Ve

Sport competitie

ing

Multi culti kook party!

ls afe rt

e

Me

ur!

Pingpong tafel

natuurlijk spel

Kle

Interactieve game plek

ake

nm

oo

Sch

Zwembad Ki

Vrouwen tuin Ponyrijde

os

Buurt barbeques

kjes

ban

k

Mobiele zitplekken

n)

s e rra ouw r kte Da bier b n+ ille

Terras met horeca

(ch

Kinder moestuinen Buurt BBQ Sports Festival!! Spelen

42 EG-Buurt Noord Place Game

Street pa

t lich Ver

Kunst passend maken

Handelsmarkt

Speeltuin

Informatie borden

E bo

Gratis Pannekoeken

ur!

Kle


HET DROOMBAD

Een v.d ideeën van de Place Game 43 EG-Buurt Noord Place Game


44 EG-Buurt Noord Place Game


Resultaat 3: Middenlange en lange termijn Ontwikkeling en Programmering De EG-Buurt Noord is een bestaande wijk met zowel oorspronkelijke Bijlmerflats als recente nieuwbouw. Juist in deze 'tussenfase' is placemaking een geweldige kans om te verbinden en de betrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap van oude en nieuwe bewoners te vergroten. Het Placemanagementteam zal in de fase van de ontwikkeling van EG-Buurt Noord maandelijks bijeenkomen en samen met bewoners, ondernemers en alle overige belanghebbenden vorm geven aan de alle ideeĂŤn, waarvan er al een aantal in het rapport staan. Er zullen van tijd tot tijd nieuwe ideeĂŤn ontstaan door de dynamiek in het PMT. De ervaring leert dat in Placemaking 60% van de initiatieven een permanent onderdeel worden in de publieke ruimte. In Placemaking is er geen sprake van een einddatum. We beginnen samen en kijken samen naar: "hoe was het hier ooit, hoe is het hier nu en hoe kan het worden als we...... De openbare ruimte zal duurzaam worden getransformeerd naar een levendige en geliefde plek. #VanRuimteNaarPlek, #LeefbaarNaarLiefdevol. Er is heel veel divers talent in de E,G en K buurt. Een ervan is Dywel Braaf; hij speelde prachtig klassieke piano voor de aanwezigen bij de Place Game. Een andere voormalig Bijlmer bewoner Murat Isik won dit jaar met het boek "Wees ozichtbaar" de librisliteratuurprijs. Een prachtig epistel over het opgroeien in de Bijlmer. Met meeslepende stukjes over Kinderboederij Gliphoeve en de toenmalige hoogste glijbaan van Amsterdam onder de ganzenhoef Metro. Uit de expedities zijn zeer verschillende ideeen naar voren gekomen die op de lange termijn kunnen worden gerealiseerd, sportfaciliteiten toevoegen of verbeteren komt op meerdere plekken terug (voetbalveld, basketbal, zwemwater realiseren, speeltuin toevoegen).

45 EG-Buurt Noord Place Game


www.placemakingplus.com info@placemakingplus.com www.facebook.com/PlacemakingPlus