Page 1


Afstuderen op je eigen bedrijf; dat is niet voor iedereen weggelegd. Wel voor Peter Gerards. Hij glimlacht: 'Ja, het is mooi dat het kan.' Peter (24) studeert in deeltijd Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam 'en verwacht in januari af te studeren. Ruim twee jaar geleden, dus tijdens zijn studie, is hij gestart met zijn bedrijf Bouwtender. Bouwtender

is gespecialiseerd

in online

aanbesteden. 'Alle stappen van de aanbestedingsprocedure verlopen digitaal: de aankondigingen, hetbestek, de nota's en dE3,inschryvingworden online afgehandeld. Dat bespaart niet alleen tijd, maar Gok paJ;lier- en verzendkosten;'

SIMPEL Èrlijnmeer systemen voer online aanbesteden, weet fletet. Maar de 'Rracht van zijn systeem fS dè eenvoud, 'ledereen'k~fI" ermee werken ..Bouwtender maakt het aanbesteden heè1 simpel. lri slechts vUf stappen doe je'BeQ complete~openbare aanbestedi[jg::Mensen wete/1l precies waar ze aarï'toe zijn. Je kunt niets vergeten, want je. wordt er telkens op geattendeer~ wat~de volgeflde stap-is. En jekfijgt elke daqeen "e-mail met eet)update/~Bouwtel1deE richt

algemene aanbestedingen doet. Dat kost duizend euro per aanbesteding. Bij mij kun-

Peter kwam op hetidee voor BouWteAder

nen ze..het afkopen 'Iocr 250 euro. Waarom zou ik het duur maken? Dat is helemaal niet nediq. Er zijn zo'n vierhonderd gemeentelî in Nederland en Harderwijk doet al "minsterts één aanbesteding per maand. Met

toen hij nog bij bet vastgoedbedrijf van zijn 'oom werkte. 'Ik was daar commercieel

een klein beetje markt is het al goed. Als je net begiRt, moet je bèscheidén zijA.'

zich veeral op gemeenten, wcningstichtingen en projectentwikkelaars.

medewerker. Op een da!} kwam iemand bij me met eeA vraag over een àanbestedinq .. Ik ben me erin gaan verdiepen en' dacl1t: dat kan toch veel beter. Toen heb ik een business plan gemaakt.'

VliEGENDE START Als we'Peter spreken, is de tweede pilot zo goed als afgerond. Bouwtender is klaar ., om de. 'lucht in te gaan'. Op korte terrnjn

Bij de gemeente Harderwijk mocht hij zijn systeem testen. Ze wilden graag als 'proefkonijn' dienen. 'En ze vonden het geweldig dat ik nog zo jong ben', zegt Peter. De

verstuurt hij een mailing naar alle gemeeflten en woniAgstîchtingen. 'Ik mag meedoen met een aanbesteding iA Harderwijk. Dat is echt spannend. Als dat lukt, zou het super zijn. Dan heb ik een soort vliegende start en :kan ik tegen andere gemeenten zeggen:

eerste pilot verliep goed. Het ging om een. fictieve aanbesteding voor woningaanpas-

'Kijk, Harderwijk doet het ook. Als er één schaap over de dam is; . ...:.

singen voor 400.000 euro op jaarbasis. 'Op . grond van een aantal op- en aanmerkingen heeft BouwTender het systeem aangepast en voor de zekerheid nogmaals getest. Ik wil nu eenmaal geen fouten maken.'

Zijn systeem is zo eenvoudig, dat na-apers op de leer liggen. 'Ik weet dat er mensen .,bezig zijn om hetzelfde te doen. Bouwten-

PROEFKONIJN

De gemeente was zeer tevreden. Ze plaatsten slechts één kanttekening. 'Ze vonden mij te goedkoop!', lacht Peter. 'Maar Bouwtender is ~ bewust - niet duur. Ik weet dat er een soortgelijk systeem is dat

NA-APERS

der gaat uit van vijf stappen, ik ken iemand die het in drie stappen zegHe doen.' Toch ligt hij er niet wakker van. 'Als mensen iets kopiëren, betekent het dat er markt vooris, Concurrentie maakt me niet uit. ~r is zoveel marKt. Ik ga uit van mijn eigen kracht.'

FINANCIER De applicatie is gebouwd door Adena Internet uit Harderwijk. Dit bedrijf van Ernst Admiraal is gespecialiseerd in het maken van webapplicaties en heeft ook al enkele projecten voor woningstichtingen ontwikkeld. Peter: 'Ik wilde informatie over de kosten en kwam zo met Ernst in contact. Daarna ben ik op zoek gegaan naar financiers. Ik had ongeveer een ton nodig voor de applicatie.' Die zoektocht naar gek! viel niet mee. De reddinq kwam van Ernst. 'Hij zag er wel wat in en heeft uiteindelijk besloten om mee te doen en die applicatie te ontwikkelen.' Peter en ~mst zijn nu allebei, op fifty fifty basis, eigenaar van Bouwtender. Peter: 'Hij neemt natuurljjk een risico, want we moeten het in de toekomst doorontwikkelen en dat kost ook geld.' Met een lach: 'Ik ben van het idee, hij van het geld.' .

KLANTENSERVICE Hij ziet zijn toekomst rooskleurig in. 'Het is natuurlijk spannend, maar ik verwacht dat het gaat lopen, Dat kan eigenlijk niet anders, Het werkt ze sirnpel.' Over een jaar of vijf hoopt hij een 'leuk kantoor met een eigen klantenservieé' te hebben, 'Als het gaat lopen, kan het wel eens heel snel gaan.'

HOU

Intervieuw Bouwtalent met Peter Gerards van Bouwtender.nl  

Intervieuw Bouwtalent met Peter Gerards van Bouwtender.nl