Page 1

"Šī grāmata ir ļoti vērtīgs izdevums, kas uzskatāmi parāda, ka latvieši pretojās okupācijai un pretošanās nebeidzās 1950-os gados. Izdevums lieliski papildina Latvijas Vēstures Institūta 1999. gada enciklopēdiju “No NKVD līdz KGB: Politiskās Prāvas Latvijā”, kur 1959 - 1986.g. pretošanās kustības dalībnieki ir minēti, tomēr informācija par katru nav tik izvērsta kā šajā grāmatā." Dr. hist. Edvīns Šnore

.g ad am 86 19 .l īd z 59 19 no

ĀS AN ET OŠ

NACI

PR

Latvijas Valsts prezidens Egils Levits

NACIONĀLĀ PRETOŠANĀS KUSTĪBA LATVIJĀ no 1959. līdz 1986. gadam

"Ginta Zelmeņa un Bruno Javoiša pētījums “Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959. līdz 1986. gadam” ir precīzs, aptverošs darbs, kāds līdz šim vēl nav bijis. Tikpat iespaidīgs ir arī Bruno Javoiša pēcvārds. Izcili!"

ONĀ

LĀ KUSTĪBA LATVIJĀ


Profile for Petergailis

“Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959.līdz 1986.gadam”  

“Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959.līdz 1986.gadam”, Pētergailis, 2019. (159.lpp) Dr.hist. Gints Zelmenis, Bruno Javoišs Ir pagāj...

“Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959.līdz 1986.gadam”  

“Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959.līdz 1986.gadam”, Pētergailis, 2019. (159.lpp) Dr.hist. Gints Zelmenis, Bruno Javoišs Ir pagāj...

Advertisement