Page 1


012345789 25 4 49 51 2 4 1 244 91234 99 5 9 12 4 91 4 91 8 4 92 84 91 9 5 91 154 94 44!4 24 92 44 4 9 42 !4599951" 5 !#49 4284 81 884 8 $4  1549455!5 24 5 9 5 2 1545 24 858 444!55 !14 545 %214 34 84&4 584 84544 !514 115  2424! 8   13152 4944 9 4!$454 !544 84 445415 44 !1 24 4518'5 2 4 45 25%25


012131456819 4 3432 112 31358138 1 9521369 81261 4 4 31 9 319383531213141 31 151 21 89 6 31 83432 21 81941! "50 48 6 81 63136 33148138113 13 41!3 4413# 598111121314 1939531811 3 4 4 3 $529 19 11 81 4 162 5 5 1 3 9 83 3% 391 194  3 ! 2 43"891

4 & 13 812 3 6113 4 4 31314 1 131 336214 31 39"4 1 & 3184 1419 941 6148 4 21416 3 3&1 1451  3318 941 5 8 3 4 33134989 

Profile for Petergailis

Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās  

Sabīne Košeļeva,Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās, Pētergailis, 2019. (32 lpp) Māksliniece: Anita Rupeika Stāsta galvenais varonis gurķis E...

Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās  

Sabīne Košeļeva,Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās, Pētergailis, 2019. (32 lpp) Māksliniece: Anita Rupeika Stāsta galvenais varonis gurķis E...

Advertisement