Page 1

Vieglums, ar kādu Resuls Rza “Krāsās” ievij vai visus eksistences jautājumus, var apreibināt (kā strauji kustīga varavīksne, kā bērnu vējdzirnaviņas ar katru spārnu citā krāsā), bet, pievēršoties katram dzejolim, katram vēstījumam atsevišķi un lasot tos citu pēc cita koncentrēti, lēni, redzam, cik daudz smalkas svēršanas, toņa meklēšanas, dziļu iežu rakšanas, lai

Resuls Rza Krāsas

Resuls Rza

tiktu pie vajadzīgās dzejkrāsas, ir bijis vajadzīgs šiem mazās formas darbiem. Resula Rzas slēptuves reizēm nav viegli atrodamas un, lai dzejolim īsteni pietuvotos, mūs aicina lasīt vēl un vēl. Domājot par Resula Rza daiļrades filosofisko

Krāsas

ievirzi, pirmais, kas nāk prātā, ir cikls “Krāsas” – azerbaidžāņu intelektuālās dzejas virsotne. Reizē tas ir arī apliecinājums lielai mīlestībai pret cilvēku – tā

Uldis Bērziņš

pretrunīgo, glītā paletē bieži vien neietilpināmo dabu. Uldis Bērziņš, kā zināms, var atdzejot epu, var Bībeli

atdzejojis Uldis

Bērziņš

tulkot, var Korānu ieskandināt latviešu valodā, bet (un!) viņš var arī īsiem precīziem otas skārieniem radīt dāvanu mums, lasītājiem. Ja visi ļaudis būtu saņē­ muši dāvanā smalku krāsu redzi, ja tai līdzi tiktu dota spēja runāt valodu valodās un ik skaņu redzēt iemir­ dzamies krāsās – tad šāda bagātība jau būtu mūsu priekšā ik dienu, un mums, iespējams, vajadzētu vien nemetaforiskus, neinterpretējamus guvumus. Taču reizēm mēs alkstam dardedzes, alkstam valo­ das, kas pārsteidz mūsu mēles no jauna - un te tā, lūk, lūk ir. Dardedze un valoda, dzeja un brīnums, lūdzu. Ingmāra Balode


Profile for Petergailis

Krāsas  

Izcilais azerbaidžāņu literāts Resuls Rza savā dzejā tiecas atklāt visu pasauli, izzināt tās bagātīgo krāsu un pustoņu paleti, viņa dzejas s...

Krāsas  

Izcilais azerbaidžāņu literāts Resuls Rza savā dzejā tiecas atklāt visu pasauli, izzināt tās bagātīgo krāsu un pustoņu paleti, viņa dzejas s...

Advertisement