Page 1

Ouderbijdrage School Vest


“Fijn dat mijn kind bij de spelling extra wordt geholpen”

“Gymmen bij juf Inge is leuk” Onderwijs wordt in ons land voor een groot gedeelte door de overheid gefinancierd. Uit deze bijdragen kunnen de gewone schoolactiviteiten worden betaald, zoals de salarissen van onderwijzers en de aanschaf van leermiddelen. Vrijwel alle scholen kiezen ervoor om

Een volledig overzicht kunt u vinden

daarnaast een ouderbijdrage te vragen

op de website van de school. Daar

om extra activiteiten aan te kunnen

vindt u ook andere afspraken over de

bieden. Activiteiten die de ontwikkeling

ouderbijdrage.

van het kind ten goede komen en de gang naar school leuker maken. School Vest heeft er, in samenspraak met de ouders, voor gekozen om o.a. de volgende activiteiten door een ouderbijdrage te laten financieren: • extra handen in de klas • gymlessen door een gespecialiseerde gymdocent • deelname aan sportevenementen • schoolreisjes • buitenschoolse activiteiten als bezoeken aan musea en theaters • bibliotheek • schoolkrant

“Ik ben wel vier keer


“Ik leen hier nog meer boeken dan in de gewone bibliotheek” De ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders kunnen ervoor kiezen om deze niet of slechts gedeeltelijk te betalen. De leiding van de school kan dan echter beslissen om de leerling niet te laten deelnemen aan de activiteit waarvoor de ouders niet betalen. Bij inschrijving van uw kind tekent u de overeenkomst ouderbijdrage. U kunt op deze overeenkomst uw keuzen aangeven. Als u moeite heeft om de ouderbijdrage te betalen, kunt u op de website van de school lezen wat u kunt doen. Daar vindt u ook informatie over de besteding van de ouderbijdrage.

van de glijbaan geweest”


Blekersdijk 94 3311 LG Dordrecht Telefoon: 078-6390120 administratie@schoolvest.nl www.schoolvest.nl

Ouderbijdrage School Vest  

Ouderbijdrage School Vest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you