Page 1

st en een verschil

eenkom 37. Noem een over Punk en Rap.

Waar komt de naam ‘Punk’ vandaan denk je? Wat betekent het oorspronkelijk?

tussen

in gedrag en n waarop punkers re ie an m 3 em No 34 veranderden uiterlijk de normen 38, Is rap volgens jou vercommercialisee rd? Verklaar je antwoord

Leg uit waarom deze jongeren subcultuur deze benaming als een ‘geuzennaam’ heeft aangenomen.

)

33. Bekijk afbeelding 21 in het boek. Leg uit waarom het de nodige tijd kost om er zo uit te zien.

lding 23 kte sandalen (afbee ha ge og ho ze de jn 35 Zi go-dansen? geschikt voor het po

36. Welk e genome details zijn er u n? it de pu n

kcultuu

r over-

Osdorp Posse. 39/40 Luister naar ‘Het Systeem’ van et anders’ of In hoeverre is er sprake van ‘alles mo verzet?

teken g hieronder af en in en k te e d k an uit aa M . Hoe zou jij er d er k n u p te h ec s jezelf al kunnen zien?

CKV Werkblad Punk  

35 Zijn dez e hoo gge hak te san dal en (afb eeld ing 23) ges chik t voo r het pog o-da nse n? 38, Is rap volgen s jou vercom mercia liseerd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you