Page 1

NIEUWSBRIEF ANBO afd. Bernisse - secretariaat: Dirk Blaakstraat 39, 3214 DB Zuidland Jaargang 26 nummer 3- MAART 2014

ANBO BERNISSE EN SPIJKENISSE ORGANISEREN‌ Het is lente, de koeien dartelen weer in de wei, wij mensenkinderen zitten met dit mooie weer te genieten op een terrasje. Jaarvergadering De jaarvergadering is achter de rug en het bestuur is blij met alle positieve berichten. Natuurlijk maken we wel eens een foutje,. Maar we doen ons uiterste best om U zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in Bernisse en in de regio. Gemeente Nissewaard We worden in 2015 gemeente Nissewaard, maar wij blijven Anbo Bernisse, we houden onze eigen identiteit en bestuur. Wel gaan we meer dingen samen doen met ANBO Spijkenisse. De eerste project is het optreden van Marjolein Meijers op vrijdag middag 11 april aan vang 14.00 uur. Breng gerust uw vriendin/vriend of buurvrouw/buurman mee ook zij zijn van harte welkom. Beamer Het bestuur heeft een beamer aangeschaft. Die gebruikt kan worden bij de verschillende activiteiten. We hebben er al veel plezier van gehad tijdens de jaarvergadering en de afgelopen inloopmiddag. Met hartelijke groet, Jannie Valk, voorzitter

De besturen van de afdeling Spijkenisse en Bernisse hebben besloten een gezamenlijke activiteit op 11 april 2014. In het Dans- en Denksportcentrum in Spijkenisse wordt een optreden verzorgd door Marjolein Meijers.

MARJOLEIN MEIJERS VAN BERINI TOT SOLEX

11 april 2014, aanvang: 14.00 uur Dans- en Denksportcentrum Martin & Ellie Molenaar Slauerhofstraat 2 Spijkenisse

Entree â‚Ź 10,00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van de activiteitencommissie en de bestuursleden . De telefoonnummers staan vermeld op de laatste pagina. Voor vervoer kunt U het SBO-busje bellen of naar het bestuur wij zorgen dan voor een oplossing. Het bestuur


GAAT NIET DOOR

NOG ENKELE PLAATSEN BUSREIS DE LAKENSE TUINEN Het Koninklijk Paleis is gelegen in Laken bij Brussel. De tuinen zijn wereldberoemd. Wanneer? Woensdag 30 april 2014 Vertrektijden: Zuidland: ·· 8.00 uur Abbenbroek 8.10 uur Heenvliet 8.15 uur Geervliet 8.20 uur Thuiskomsttijd rond 20.45 uur. De kosten voor ANBO-leden € 39,00. Niet leden: € 42,50 Denk er aan om uw identiteitsbewijs mee te nemen. Er zijn nog enkele plaatsen. Hebt u belangstelling? Geef u dan op bij Cok Hassels 0181 662435 of mail: cokhassels@gmail.com Mies de Vries of mail: mivibo@gmail.com Uw inschrijving is pas geldig na betaling. IBAN.NL.89RABO0375938249. ANBO -afd. Bernisse. onder vermelding van ”Brussel”. De activiteitencommissi

BINGO

De busreis op donderdag 15 mei naar de 55 plus EXPO te Nijkerk gaat niet door. Er zijn te weinig aanmeldingen. Het geld wordt teruggestort aan degene die reeds hebben betaald voor deze reis.

INLOOPMIDDAGEN Een geslaagde bijeenkomst op 20 maart 2014. Rob de Jong presenteerde zijn programma “Thuis heb ik nog een ansichtkaart”. Paassfeer De volgende Inloopmiddag is. in de sfeer van Pasen op donderdag 17 april a.s Inloopmiddag mei 2014 De inloopmiddag van 15 mei 2014 wordt De activiteitencommissie

e

De Bingo wordt georganiseerd in de De Nieuwe Sluis in Heenvliet -29 maart - 03 mei -31 mei - 28 juni Aanvang: 14.00 uur Zaal open 13.30 uur. Een boekje voor 10 rondes kost € 3,50. Voor vervoer kunt u gebruik maken van het SBO-busje. Opgeven tijdens werkdagen van 10.00 – 12.00 uur bij het SBO, tel. 0181452238 De activiteitencommissie

LIEF EN LEED 60 jaar getrouwd De heer en mevrouw Tol uit Abbenbroek zijn 60 jaar getrouwd. Het bestuur heeft hen verrast met een attentie. Van harte gefeliciteerd. Mevrouw Scholte heeft een oogoperatie ondergaan. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe. Overleden Mevrouw Blom-de Ruiter uit Simonshaven is overleden. Wij wensen de familie sterkte. Het bestuur


INFOR MATIEMIDDAG WEBBOX2

TAFELTJE DEKJE Bij mensen die zelf voor kortere of langere tijd niet in staat zijn een warme maaltijd te bereiden, is er de mogelijkheid om vijf keer per week (of minder) een maaltijd aan huis bezorgd te krijgen. Minimale afname 4 maaltijden per 2 weken. Maaltijden worden op een vast tijdstip geleverd. Aanmelden via de SBO Service Centrale op werkdagen bereikbaar van 10.00 - 12.00 uur op telefoonnummer 452238.

Tijdens de informatie bijeenkomst van het Samenwerkingsverband ANBO PCOB SBO op woensdag 16 april a.s. wordt de WEBBOX2 gedemonstreerd. Wat is de Webbox2? De Webbox2 is een klein kastje waarmee u via internet naar heel veel actuele informatie en ontspanning kunt luisteren. Het apparaat heeft maar een paar knoppen en alle aanwijzingen worden voor u uitgesproken. Daardoor is het helemaal op de tast en op het gehoor te bedienen. Handig hulpmiddel Dat maakt het tot een innovatief handig hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking en/of ouderen zonder computervaardigheden. Voor de Webbox is wél internet, maar géén computer nodig! U kunt ermee luisteren naar het laatste nieuws, een dagelijkse krant, teletekst, gesproken tvondertiteling, radiostations, gesproken boeken en nog veel, veel meer.

VERANDERING IN DE ZORG Esther v.d. Waal, verpleegkundige in Bernisse, komt vertellen over zorg en de zorgkosten. Wat betekenen al die veranderingen?

KLUSJESDIENST Iedereen heeft weleens een “klusje” te doen, dat hij of zij niet zelf kan oplossen. Dat kunnen verschillende soorten van klusjes zijn. Het SBO bereid een KLUSJESDIENST voor. Het gaat om kleine klusjes. Gestart gaat worden   

Hulp of advies bij administratie “Knoppendienst” b.v. hulp bij instellen Televisie Hulp bij technische ondersteuning b.v. indraaien van lampen, of met ophangen van een schilderijtje.

Abonnement op de ‘KLUSJESDIENST” bedraagt € 20,00 per jaar De dienstverlening per keer € 1,50 en eventuele materiaalkosten. Aanmelden via de SBO Service Centrale op werkdagen bereikbaar van 10.00 - 12.00 uur op telefoonnummer 452238.


SBO BUS VERVOER Dagverzorging Uit alle kernen van Bernisse worden dagelijks bezoekers van de dagverzorging in Bernissesteyn opgehaald en aan het eind van de middag weer thuisgebracht. Naar de markt en supermarkt Tot de vaste ritten behoort ook het vervoer naar de markten  Vrijdagmorgen van Geervliet naar de markt en supermarkt in Heenvliet  Vrijdagmiddag van Oudenhoorn naar de supermarkt in Zuidland  Woensdagmiddag van Simonshaven naar de markt in Zuidland.

SKYPE VOOR OUDEREN Skype is een programma op de computer waarmee U gratis kan telefoneren, zelfs met beeld. U kunt degene zien waarmee u belt en ook zij kunnen U zien zoals kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen over de hele wereld. Omdat veel ouderen moeite hebben met de computer en vaak ook geen internetverbinding hebben, gaan we ouderen de mogelijkheid geven dit te doen. Samen met computerclub Bernisse 55+, SBO,PCOB en Anbo willen we deze dienst aan U aanbieden. Om dit op te zetten, willen we natuurlijk eerst weten of hiervoor belangstelling is. U kunt u vrijblijvend opgeven bij Mies de Vries mivibo@gmail.com

Soos Heenvliet Wekelijks worden op dinsdagmiddag mensen vervoerd voor het bezoeken van de Soos in Heenvliet. ANBO Inloop en BINGO-middagen Bezoekers van de ANBO inloopmiddagen en Bingomiddagen kunnen gebruikmaken van het vervoer met de SBO-bus. Boekenberg in Spijkenisse Ook rijdt de SBO-bus naar de Boekenberg in Spijkenisse. Tarief: € 2,00 voor een retourtje. Voor het vervoer met de rolstoelbus zijn twaalf chauffeurs beschikbaar. Ze rijden één maal per week of één dag per twee weken. Vijf dagen per week wordt er gereden, van 9.00 uur tot ca. 17.30 uur. Wilt u meer informatie belt u dan met het Service Bureau Ouderen, tel. 0181-452238


Lokaal overleg HET SAMENWERKINGSVERBAND Tijdens de vergadering van 14 maart zijn de volgende onderwerpen besproken.       

Tafeltje dekje Kerkradio Vervoer met de SBO-bus Informatiebijeenkomst 16 april 2014 Opzet van een klussendienst Opzet Skipe-project Viering dag van de Ouderen

Over veel van deze onderwerpen vindt u informatie in deze Nieuwsbrief. Verder zet het Samenwerkingsverband zich in voor het behoud van de keuken van Bernissesteyn. Deze voorziening is van belang voor TAFELTJE DEKJE. Het bestuur

JAARVERGADERING 2013 Het was gezellig druk in het Boathûs van Bernissesteyn op dinsdag 11 maart 2014. Peter Franke draaide een sfeervolle dia projectie. Er waren 20 leden. Hier volgt een korte samenvatting. Jaarverslag 2013 Het bestuur presenteerde het resultaat van het afgelopen jaar. Het aantal leden van de afdeling is in 2012 teruggelopen van 230 naar 227. Jaarrekening 2013 De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening in orde bevonden en de penningmeester decharge verleend. Begroting 2013 Er moet worden bezuinigd. Wel is er gereserveerd voor een komend jubileum. Kascontrolecommissie 2014 De jaarvergadering heeft Wil Muizer Peter Franke en Cok Hassels benoemd als leden van de kascontrolecommissie.

Bestuursverkiezing Cora van Gijzen .is gestopt met haar bestuurstaak. Het bestuur bedankt haar voor haar inzet en heeft voor een attentie gezorgd. Er zijn 3 vacatures. Jaarwerkplan 2014 De plannen zijn in het jaarwerkplan in grote lijnen beschreven. Het werkplan is door de vergadering vastgesteld. Na de pauze gaf Geert de Vries, directeur van de Woonstichting De Zes Kernen informatie over: De Brede School. Het is duidelijk dat de Brede School zich richt op de jeugd. De samenwerking van de organisaties voor de jeugd verloopt goed. Het is prettig de nieuwe ontwikkelingen in de omgeving te kunnen volgen, maar senioren zullen niet veel met de Brede School te maken krijgen. Voorzieningen voor senioren Er gaat veel veranderen in de zorg. Op termijn gaat Bernissesteyn sluiten. Belangrijke vraag verdwijnt met Bernissesteyn blijven er ook voorzieningen voor senioren in Bernisse. Geert de Vries vertelde dat de gemeente Bernisse en Careyn samen plannen maken voor de toekomst van deze voorzieningen. Woonstichting De Zes Kernen is hierbij betrokken. Het bestuur

OVERLEG ANBO RAYON ZHE De besturen van de ANBO afdelingen van de Zuid-Hollandse Eilanden vergaderen 3 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden ervaringen uitgewisseld en eventueel activiteiten op elkaar afgestemd.


Bestuur Jannie Valk Martin Pellegrom Henny van der Valk Mies de Vries

voorzitter penningmeester ` secretaris, waarnemend algemeen lid

tel. 0181- 665178 tel. 0181-661216 tel. 0181-661445 tel. 0181-663876

Activiteitencommissie

Bingo

Jannie Valk Bep Boer Mies de Vries Mathieu Bisschops Cok Hassels Carla Meijboom Paula Eijs

Bets van Bodegom Martin Pellegrom Tiny Zuur Mieke Holtrop

Ledenadministratie

Commissie Lief en Leed

Paula Eijs

Carla Meijboom

BELANGRIJKE ADRESSEN Gemeente Bernisse Gemeenlandsedijk Noord 26 3216 AG Abbenbroek Ouderenadviseur Mevrouw Y. Tjung Tel. 0181-696700

Nieuwsbrief Henny van der Valk

Zorglijn Careyn 24 uur bereikbaar te. 088 - 1239988 Service Bureau Ouderen Driesprong 3 3214 DA Zuidland tel. 0181 – 452238

WMO loket tel. 0181 – 696700

U KUNT DE NIEUWSBRIEF OOK DIGITAAL ONTVANGEN? Geef u hiervoor op en stuur u e-mail adres naar Mies de Vries: mivibo@gmail.com U ontvangt dan naast de NIEUWSBRIEF ook de berichten over de activiteiten als de Inloopmiddagen. Wilt meeschrijven aan de Nieuwsbrief? Uw bijdrage is welkom! ANBO afdeling Bernisse, Dirk Blaakstraat 39, 3214 DB Zuidland.

Nieuwsbrief 2014 03  

Nieuwsbrief ANBO afd. Bernisse Maart 2014

Nieuwsbrief 2014 03  

Nieuwsbrief ANBO afd. Bernisse Maart 2014

Advertisement