Page 1

ANBO afd. Bernisse - secretariaat: Dirk Blaakstraat 39, 3214 DB Zuidland Jaargang 25 nummer 9 - DECEMBER 2013

VAN DE REDACTIE

KERSTMIS

Deze keer moet u het stukje van Jannie Valk, onze voorzitter, missen. Helaas, Jannie is ziek en heeft mij gevraagd haar taak deze keer over te nemen. Wij hopen dat zij weer gauw opknapt en wensen haar beterschap.

Als er geen dwarrelende vlokjes zijn Geen belletjes en klokjes zijn Dan is er iets met Kerstmis mis Als het niet koud aan alle kanten is Geen weer voor wollen wanten is Dan is er iets met Kerstmis mis Als er geen kaarsjes en geen lichten zijn Geen vrolijke gezichten zijn En zeker als niet iedereen er is Dan is er iets met Kerstmis mis

PARTICIPATIE Vroeger spraken we van de donkere dagen voor kerstmis. Om vier uur gaat dan de lamp al aan. Maar nu heeft iedereen zijn mondvol over ‘PARTICIPATIE’, het Kabinet, de Gemeente, ook de burgers. “Samen moeten wij de participatie maatschappij vormen.” Dat betekent onder meer 

mee doen aan het maatschappelijke en sociaal gebeuren in de woonomgeving of de vereniging waarvan men lid is. ook dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om mee te kunnen doen.

De praktijk Praktisch gezien komt het op neer dat de mensen meer naar elkaar omkijken en voor elkaar doen. Wij starten goed Kerstmis vieren we traditiegetrouw met familie en vrienden. Dat is dus een goede start van het participatie gebeuren. Om het nieuwe jaar gezamenlijk in te luiden houdt de ANBO op zaterdag 4 januari 2014 haar nieuwjaarsreceptie. Het bestuur wenst u goede feestdagen en een gelukkig 2014. Henny van der Valk

Als je geen boom met zilv’ren ballen hebt Geen feestje met z’n allen hebt Dan is er iets met Kerstmis mis Als er geen zelfgebakken broodjes zijn En als er geen cadeautjes zijn Dan is er iets met Kerstmis mis Als je niet soms aan lang geleden denkt Niet af en toe aan vrede denkt En als die ster, die grote, er niet is Dan is er iets met Kerstmis mis Ivo de Wijs

NIEUWJAARSRECEPTIE U bent uitgenodigd om gezamenlijk te toasten op het nieuwe jaar op zaterdag 4 januari 2014 in het Boathus Woonzorgcentrum Bernissesteyn. Zuidland Aanvang: om 14.00 uur. Wij rekenen op uw komst. Het bestuur


VAN DE BESTUURSTAFEL Op donderdag 21 november 2013 heeft het bestuur vergaderd. De volgende punten besproken:  Bestuurszaken. We zijn nog steeds vacatures 2 algemene bestuursleden en functie secretaris.  Planning activiteiten onder meer Nieuwjaarsreceptie.  Overleg Samenwerkingsverband opzetten klussendienst.  Deelname aan de najaarsmarkt Bernissesteyn.. De redactie

zijn

COMPETITIE SJOELEN Sjoelen is een spel dat tijdens de inloopmiddagen in competitie wordt gespeeld.

Kampioen 2013 De laatste wedstrijd wordt gespeeld op 21 december tijdens de kerstbingo. daarna wordt de prijs, een cadeaubon en een certificaat, aan de winnaar uitgereikt.

Sjoelen een gezelschapsspel waarbij de spelers in drie beurten 30 schijven door vier kleine gleufjes op het einde van de plank moeten schuiven. De eerste keer wordt met alle schijven geschoven, de tweede en de derde keer met de schijven die nog niet in een vakje beland zijn.

NAJAARSMARKT Het was gezellig druk in het Atrium van Bernissesteyn op zaterdag 30 november Het Samenwerkingsverband ANBO PCOB SBO was

aanwezig.

UITSLAG PUZZEL OKTOBER Oplossing: Er is menig goede melodie op een oude viool gespeeld Na loting gaat de cadeaubon naar Mevrouw M. Poldervaart in Abbenbroek.

LIEF EN LEED Overleden Onlangs zijn overleden De heer R. Sempel uit Heenvliet en De heer G. Meijer uit Zuidland. Wij wensen het familie sterkte. Het bestuur.

KLUSSENDIENST Het Samenwerkingsverband ANBO PCOB en Service Bureau Ouderen is gestart met de voorbereiding van het project klussendienst voor senioren. Het gaat om kleine klusjes. Het Samenwerkings-verband zoekt hiervoor vrijwilligers, Heeft u interesse? Bel dan even naar een van de bestuursleden. Het bestuur


REGIO OVERLEG I Kennismaking met … ANBO Spijkenisse Het is een feit, dat de gemeente Bernisse en Spijkenisse 1 januari 2015 gaan fuseren. Dat betekent één gemeente en één gemeentebestuur. De nieuwe gemeente gaat NISSEWAARD heten. Dat wordt een grote verandering. Het bestuur zal haar weg moeten zoeken en uitvinden waar je het beste terecht kan voor informatie en vragen. Het bestuur moet zich daar het komende jaar op voorbereiden.

REGIO OVERLEG II Rayonoverleg Zuid-Hollandse Eilanden. 3 december 2013 was een bijeenkomst voor het Rayon ANBO Zuid-Hollandse Eilanden. ANBO anders komt niet zo maar voor elkaar. Belangrijk zijn de netwerken. Een Netwerk bestaat uit ANBO leden van verschillende afdelingen, rond één thema. Een paar voorbeelden 

Spijkenisse heeft ook een afdeling van de ANBO. De besturen van de afdeling Spijkenisse en Bernisse hebben op 21 november 2013 met elkaar kennisgemaakt.

NETWERK – Webmasters Hier wordt besproken hoe de informatie het beste op de website van ANBO en van de afdelingen kan worden neergezet.

Het was een prettige bijeenkomst. De besturen hebben elkaar verteld over het wel en wee van de afdeling. Om elkaar beter te leren kennen is besloten om komend jaar de leden te informeren over de activiteiten van de beide afdelingen.

NETWERK – Rayon Zuid-Hollandse Eilanden. In dit netwerk wisselen de besturen van de afdelingen informatie uit onder meer over activiteiten

NETWERK - WMO en Gezondheid Hier worden thema over gezondheidszorg en de Wet Maatschappelijke ondersteuning besproken.

21 november 2013

Kennismaking leden Verder is in voorbereiding een gezamenlijke kennismakingsactiviteit Nieuwsbrief In iedere Nieuwsbrief doen wij verslag van de verdere kennismaking met afdeling Spijkenisse. Het bestuur.

Niet iedereen behoeft alles te weten. Maar door met leden uit andere afdelingen te praten komen we veel aan de weet. En dat helpt weer bij onze taak van belangenbehartiging zo goed mogelijk te doen. Het bestuur.


De laatste activiteiten van het jaar: U bent van harte welkom.

Kerst Inloopmiddag 18 DECEMBER Medisch Centrum “Nieuwe Sluis” Stationsweg 24 te Heenvliet.

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE Bingo De bingomiddagen worden goed bezocht en de sfeer is gezellig. Met een kopje koffie, drankje en een praatje, is de bingo een maandelijkse ontmoeting voor een veel van onze leden. Soms vallen de prijzen aan één tafel, maar geluk kan je niet sturen.

Aanvang: 14.00 uur. Kom gerust eens een kijkje nemen, u bent van harte welkom. De koffie en thee staan klaar. U kunt er bridgen, sjoelen, biljarten of een gezellig praatje maken.

LET OP! De bingo wordt gehouden in Zuidland.

Kerstbingo 21 DECEMBER De laatste bingo van het jaar die wordt gehouden op

zaterdag 21 december ‘t Boathus Woonzorgcentrum Bernissesteyn te Zuidland Aanvang: 14.00 uur Zaal open 13.30 uur Een boekje voor 10 rondes kost € 3,50. Er zijn leuke prijzen te winnen.

Inloopmiddagen Op de inloopmiddagen, de 3e woensdag van de maand, kunt u aan de praattafel onder het genot van een koffie of thee eens lekker bijpraten. Peter Franke vertelT u graag over wat er allemaal kan op de computer. Ook kan er gebiljart, gekaart of gesjoeld worden.

PLANNEN VOOR 2014 Bingo, wordt gehouden op de laatste zaterdag van maand 26 januari 23 februari 21 april 19 mei LET OP! De locatie is nog niet bekend. Inloopmiddagen Het programma van de inloopdagen gaan iets veranderen. Iedere inloopmiddag krijgt een thema, met een extra activiteit. De inloopmiddagen worden gehouden in Medisch Centrum “Nieuwe Sluis” Stationsweg 24 te Heenvliet. 20 februari. 21 maart 18 april 16 mei De activiteitencommissie


PUZZEL IN DE HAVEN • KAAI •HAVEN AANLOOPHAVEN • AANVOERHAVEN

• KADE

 PONT

• BAAKLICHT

• KIEL

 SCHEEPSWERF

• BELLENSCHERM

• LADINGSBRIEF

 SLUIS

• CARGADOOR

• LAST

 STUURMAN

• EMBARCADERE

• LIGDAG

• ENTREPOTDOK

• LIGPLAATS

• GEIMAN

• LOSHAVEN

• HAVENPLAATS

• MAMMOETTANKER

• HAVENPOLITIE

• MARINE

• INDUSTRIEHAVEN

• MATROOS

• JACHT

• MEERPAAL

 TANKSCHIP  TON  VLOED  WAKER  WATER .• WRIJFHOUT

De overgebleven letters vormen een zin.

B

S

T

A

A

L

P

G

I

L

L

K

A

R

M

R

C

E

F

L

S

L

U

I

S

0

N

0

R

I

S

0

M

A

R

I

N

E

A

I

C

S

B

E

E

S

N

E

G

0

D

E

M

E

B

E

I

H

A

R

H

N

E

H

B

L

K

0

0

E

E

M

L

A

N

R

A

A

E

A

E

A

L

N

G

A

A

R

R

R

0

E

A

T

B

V

N

IJ

D

V

E

M

L

G

W

G

T

K

P

E

R

K

R

S

E

V

S

E

A

N

P

R

E

T

L

A

W

A

T

E

L

E

G

N

0

N

0

H

K

A

S

U

N

A

M

R

A

T

0

I

P

N

P

E

E

L

P

C

H

M

W

U

S

A

IJ

L

A

A

C

0

I

0

R

V

V

0

P

E

N

I

E

T

C

F

S

N

C

H

T

0

L

H

T

E

0

0

W

A

T

E

R

S

H

N

K

R

T

0

A

I

A

E

N

L

T

H

C

A

J

G

F

0

E

E

A

N

0

L

T

V

T

A

N

K

S

C

H

I

P

T

U

V

R

B

A

K

A

I

E

N

H

A

V

E

N

P

L

A

A

T

S

S

M

P

I

A

E

N

E

V

A

H

E

I

R

T

S

U

0

N

I

E

N

J

E

OPLOSSING: ……………………………………… Inzenden vóór 20 januari 2014 naar

ANBO afd. Bernisse Dirk Blaakstraat 39 3214 DB Zuidland


Bestuur Jannie Valk Martin Pellegrom Henny van der Valk Mies de Vries

voorzitter penningmeester ` secretaris, waarnemend algemeen lid

tel. tel. tel. tel.

0181- 665178 0181-661216 0181-661445 0181-663876

Activiteitencommissie Jannie Valk Bep Boer Mies de Vries Mathieu Bisschops Cok Hassels Carla Meijboom Paula Eijs

Bingo Bets van Bodegom Martin Pellegrom Tiny Zuur Mieke Holtrop

Ledenadministratie Paula Eijs

Commissie Lief en Leed Carla Meijboom

BELANGRIJKE ADRESSEN Gemeente Bernisse Gemeenlandsedijk Noord 26 3216 AG Abbenbroek Ouderenadviseur Mevrouw Y. Tjung Tel. 0181-696700 WMO loket tel. 0181 - 696700

Nieuwsbrief Henny van der Valk

Zorglijn Careyn 24 uur bereikbaar te. 088 - 1239988 Service Bureau Ouderen Driesprong 3 3214 DA Zuidland tel. 0181 – 452238

INSCHRIJFORMULIER Naam …………………………………………………..

Geboortedatum ……………………………

Voorletters …………………………………………. Adres …………………………………………………

Postcode …………………………………..

Woonplaats ……………………………………….

Telefoonnummer

Banknummer ……………………………………..

E-mail ………………………………………….

Handtekening Datum: ……………………………………… Sturen naar ANBO, ledenadministatie, Hugo van Voorneweg 6, 3218 VG Heenvliet

Nieuwsbrief 2013 12  

Nieuwsbrief ANBO afd. Bernisse december 2013

Nieuwsbrief 2013 12  

Nieuwsbrief ANBO afd. Bernisse december 2013

Advertisement