Page 1

ANBO afd. Bernisse - secretariaat: Nieuwstraat 8, 3218 AN Heenvliet Jaargang 24, nummer 6 – augustus 2012

Deze zomer was niet zoals velen hadden gehoopt, het weer was niet om naar huis te schrijven, en menig uitstapje moest worden uit gesteld, jammer maar niets aan te doen. ANBO kraam op de Slandse Jaarmarkt Wij hebben een kraam gehuurd om op de Slandse markt de ANBO te promoten bij de 55 plussers van Bernisse, kom als lid ook eens langs om een praatje te maken en uw wensen kenbaar te maken immers uit veel ideeën kunnen we met elkaar een leuk en voor elk wat wils programma maken. Lief en leed De ANBO heeft een goede traditie op het terrein van lief en leed. Wanneer u jarig was ontving u een felicitatiekaart. Dat is er de laatste maanden niet gebeurd. We zijn druk bezig om het te verbeteren. Maar nog niet alles is… Ondanks dat er al veel is gebeurd blijven er nog taken liggen. Aanvulling van het bestuur is nodig.  Penningmeester De functie van penningmeester is vacant. Momenteel worden de financiën verzorgd door de 2e penningmeester. Dat is niet bedoeling. Daarom zijn wij op zoek naar een kandidaat voor deze functie.  Algemeen bestuurslid Het bestuur heeft veel ideeën en plannen maar komt mensen tekort om het allemaal uit te voeren. Daarom zoeken wij uitbreiding van het bestuur.

Heeft u belangstelling en wilt u een enthousiast team van bestuursleden komen versterken, bel dan naar de voorzitter, Jannie Valk, tel. 0181-665178. Tot slot Onze website is gestart, kijk eens op www.2.anbo nl/bernisse. Ik hoop u te begroeten bij de busreis, de inloop middag, of de ouderen dag. Met vriendelijke groet, Jannie Valk, voorzitter


gelegenheid voor discussie met politici en lijsttrekkers. De Stichtingen Prostaatkanker en De Boei Voorne Putten organiseren een bijeenkomst over het thema “prostaatkanker, u kunt er over praten” op maandagavond.

3 september 19.30 u tot 21.30 uur. Kerkstraat 29 3214 AJ Zuidland. U bent Welkom als U ermee te maken heeft (gehad) of partner bent. U kunt u aanmelden: W.Noordermeer Tel: 06 24243189 of deboeivoorneputten@gmail.com kosten: € 2,00 De Boei Voorne Putten is een dependance van Stichting inloophuis De Boei Rotterdam.

is ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers en biedt de 100.000 bezoekers 6 hallen met informatie, amusement en voordeel. Met 600 stands, workshops en presentaties. Maar ook vele optredens op podia met muziek, show, dans en exposities. Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen!

U kunt stemmen op de beurs! Beleef de hete verkiezingsstrijd. Met een officieel stembureau op de beurs! Voor of tegen pensioenakkoord? Korting op de AOW? Eigen bijdrage omhoog? Volop

Artiesten Ontmoet kunstenaars, acteurs, schrijvers, artiesten en personalities. Geniet van festival-acts, cabaret, comedy, variété, musical, muziek, swing, dans en show. Aansluitend ‘Songfestival in Concert’ met songfestivalwinnares Vicky Leandros en EuroVoices. De 50PlusBeurs verveelt nooit, u komt ogen en oren tekort.

Er zijn nog 7 plaatsen, voor de busreis van 3 oktober. Dus snel reageren als u nog mee wilt. ID-nummer Om een bezoek te kunnen brengen aan de bedrijven is uw ID-nummer nodig. Het ID-nummer staat op uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Betalen De kosten bedragen € 25,00 per persoon, (incl. busreis lunch en koffie). Het bedrag kunt u overmaken nr. 3759.38.249 ANBO Bernisse. Wie niet heeft betaald kan helaas niet met de busreis mee! Aanmelden Jannie Valk Mies de Vries Rutger Terpstra

0181-665178 0181-663876 0181 662129

Er zijn 3 opstapplaatsen: Zuidland – Bernissesteyn 10.00 uur Abbenbroek – Bleekveld 10.10 uur Heenvliet – Verdouwenhoeck 10,15 uur Groet Rutger Terpstra


 In de komende ANBO Courant - leest u er meer over de verkiezingen en welke punten de ANBO belangrijk vindt.. ANBO VERKIEZINGSSPEERPUNTEN 2012 Op de website van de ANBO kunt u uitgebreid lezen over de verkiezingsspeerpunten Hieronder staan de belangrijkste punten.

Inkomen  Laat de koopkrachtontwikkeling van werkenden en gepensioneerden in de pas lopen.  Garandeer als overheid de koopkracht van senioren met een laag inkomen. Voer eventueel een inkomensafhankelijke ouderentoeslag in.  Fiscaliseer de AOW en de AWBZ.  Maak de zorgpremie volledig inkomensafhankelijk. Pensioen  Handhaaf de afspraken uit het pensioenakkoord, Gezondheid  Handen af van het persoonsgebonden budget.  Voer het scheiden van wonen en zorg versneld in.  Stimuleer technologie die senioren in staat stelt om zo lang mogelijk thuis blijven wonen.  Zorg voor betere mantelzorgondersteuning. Wonen  Zorg voor voldoende levensloop bestendige woningen (aanpassing bestaande bouw en nieuwbouw).

Betrek ouderen bij de ontwikkeling en uitvoering van passende woningen en woonvormen. Hanteer het certificaat Woonkeur bij de bouw van nieuwe woningen en bij aanpassing van bestaande woningen.

Mobiliteit  Creëer een landelijke overlegstructuur Openbaar vervoer met een duidelijke positie voor gebruikers.  Bied mensen met een beperking voldoende gelegenheid voor contractvervoer om te reizen met een uniforme indicatiestelling. Arbeidsparticipatie  Creëer een flankerend arbeidsmarktsbeleid met faciliteiten voor werkgevers en werknemers om de arbeidsdeelname van 50-plussers te stimuleren.  Voer een imagocampagne richting werkgevers om de beeldvorming inzake oudere werknemers te verbeteren.  Kies voor gericht beleid om oudere werklozen aan het werk te krijgen.

ANBO Bernisse biedt haar leden een extra service.   

U wilt graag zelf gaan stemmen op woensdag 12 september 2012 U bent niet zo goed ter been U heeft geen vervoer

Bel dan vóór dinsdag 11 september 2012 voor een afspraak naar ANBO Bernisse tel.0181-661445.


DE WOORDPUZZEL ONZE EXCUSES… Uit de reacties die wij ontvingen blijkt dat de Nieuwsbrief goed wordt gelezen. Ook is het duidelijk dat er veel gepuzzeld wordt. De afgelopen maanden is het niet erg goed gegaan met de puzzel. De woordpuzzel van juli was wel op te lossen, maar het probleem was dat groot aantal letters overbleven. Daar is veel over gebeld. Bedankt voor uw reacties. Oplossing puzzel juli “Fijne Vakantie” Na loting is de cadeaubon gewonnen door mevrouw Elbers uit Zuidland. Zo blijkt maar weer een goede puzzel samenstellen is een kunst.

Woordpuzzel augustus In de woordpuzzel augustus is geprobeerd om alle letters te gebruiken. Het is niet helemaal gelukt. U houdt 3 losse letters over. Veel puzzelplezier. Henny van der Valk

ONDER DE LEDEN In deze rubriek kunt u lezen wie er lid is geworden van de ANBO afdeling Bernisse. Graag maken wij melding van wie er ziek is, een jubileum of huwelijksfeest viert. Want dan kan het bestuur een kaartje sturen of een attentie. Soms komen we er te laat achter. Dus aan u de vraag: Als u ziek bent of u heeft iets te vieren geef het door aan de secretaris.

DE ACTIVITEITEN KALENDER In iedere Nieuwsbrief vermelden wij de activiteiten kalender.

LET OP! De bingo van 17 november 2012 is verplaatst naar 10 november 2012. Bingo 2012 22 sept. De Haveling Geervliet 20 okt. Drenkwaard Zuidland 10 nov. De Haveling Geervliet 15 dec. De Haveling Geervliet Bingo 2013 26 Jan. Drenkwaard Zuidland 23 febr. De Haveling Geervliet 23 mrt. De Haveling |Geervliet 20 april De Haveling Geervliet Inloopmiddagen 2012 De inloopmiddagen in Heenvliet zijn: 19 September 17 Oktober 21 November 19 December Nieuwjaarsreceptie 5 jan. 2013 De Haveling Geervliet.

INFORMATIE PER E-MAIL Berichten versturen per e-mail is heel gewoon. De activiteitencommissie houdt u graag tussentijds op de hoogte. Wilt u geïnformeerd worden en heeft u een email-adres, meld u dan aan (email-adres nader invullen))


AFDELINGSBESTUUR Jannie Valk Cora van Gijzen Ada Molendijk Marius Rozenberg Rutger Terpstra Henny van der Valk Mies de Vries

voorzitter penningmeester secretaris algemeen lid algemeen lid algemeen lid algemeen lid

Secretariaat Nieuwstraat 8 3218 AN Heenvliet

`

tel. tel. tel. tel. tel. tel. tel.

0181- 665178 0181-452953 06-57227518 0181-316818 0181-662129 0181-661445 0181-663876

Redactie Nieuwsbrief Henny van der Valk

BELANGRIJKE ADRESSEN Gemeente Bernisse Gemeenlandsedijk Noord 26 3216 AG Abbenbroek

Zorglijn Careyn 24 uur bereikbaar te. 088 - 1239988

Service Bureau Ouderen Driesprong 3 3214 DA Zuidland Ouderenadviseur Mevrouw Y. Tjung Tel. 0181-696700 E-mail: ouderenadvies.bernisse@swospijkenisse.nl

Naam …………………………………………

Geboortedatum ……………………………

Voorletters ……………………………… Naam Partner ………………………….

Geboortedatum …………………………….

Voorletters………………………………. Adres ………………………………………………………………………………………………………. Postcode ……………………………….

Woonplaats ………………………………….

Banknummer ……………………….

E-mail ………………………………………….

Handtekening

Handtekening partner

Datum: ……………………………………… Sturen naar ANBO secretariaat, Nieuwstraat 8, 3218 AN Heenvliet


Woordzoeker augustus V E R K I E Z I N G E N A M Z

B E B I Z N E E E E I G A R H

H E S U E O L S F T E E R E A

D U D D S L P R R N D S D H K

E E N D A R I E E E N R B C U

T O B T E S E K E O E E E S S

H W N K D N N I P R O T I E S

N A K R E T A W S G D S T N E

A E A A R D A P P E L E N N N

N N E F L E S S E N O W S O A

K I W I K I P P E N V D E Z P

U A E R U B M E T S S I R A A

L O G E E R K A M E R U D R R

I E W U O R V R U U B Z A T T

N E O L E M C H O C O M E L K

AANTALLEN AARDAPPELEN AARDBEI ADRES APART BEDDEN BUSREIS BUURVROUW CHOCOMELK DEKBED FLESSEN FRISDRANK GESPREKKEN GROENTE HONDEN KERS KIPPEN KIWI KUSSEN LOGEERKAMER MELOEN PEER STEMBUREAU VERKIEZINGEN VOLDOENDE WATER ZONNESCHERM ZUIDWESTER __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __

+ 3 letters.

Oplossing insturen v贸贸r 15 september 2012 naar ANBO afdeling Bernisse Nieuwstraat 8 3218 AN Heenvliet Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot.

2012-08 Nieuwsbrief ANBO afd.Bernisse  
2012-08 Nieuwsbrief ANBO afd.Bernisse  

Nieuwsbrief ANBO afd.Bernisse Augustus 2012

Advertisement