Ferenčík Peter Dan - Všetko... alebo...

Page 1

Všetko ... alebo ... ?

orchestrálna štúdia Peter Dan Ferenčík 2013
2 fl. 2ob. 2 cl. 2 fg. 3 cr. 3 tbn. Timp. G.C. 22 vln. 8 vla. 6 vlc. 4 cb.
Conductor 1. Vln I. 1. Vln II. 1. Vln III.
Vlc 1 Vlc 2 cb 2 fl
cl 12 fg 12 G.C. +timp Audi ence
1. Vln IV.
1-2 ob-1-2

Všetko ...

& & & & & & ? ? & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B & & & ? ? ## ## # # # 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Flute 1 Flute 2 Oboe 1 Oboe 2 Clarinet in B 1 Clarinet in B 2 Bassoon 1 Bassoon 2 Horn in F 1 Horn in F 2 Horn in F 3 Trombone 1 Trombone 2 Trombone 3 Timpani Bass Drum 1 Violin I 1 Violin II 1 Violin III 1 Violin IV 1 Violin V 1 Violin VI 2 Violin VII 2 Violin VIII 2 Violin IX 2 Violin X 2 Violin XI Viola Viola II Viola III Viola IV Cello Cello II Cello III Double Bass Double Bass II æ flt. æ ‰ æ flt. æ 3 Œj æ flt. æ œ ˙ æ 5 Œ œ œ q =60 f f f f Fç sff œ æ ŒÓ w > w > > w > w > > > > w > > w w > > w w > > w > > > > w > w > > > w > > w > w > > w > w w > > w > w p vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 2. sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato non vibrato w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp subito pp solo vibrato 1. 2. solo vibrato 1. 2. ˙ , ˙ , ˙ ˙ , ˙ , , ˙ , ˙ ˙ , ˙ ˙ , ˙ , , ˙ , ˙ , ˙ , ˙ , ˙ ˙ , ˙ , ˙ , ˙ ˙ , ˙ , ˙ , ƒ 1. ƒ ƒ π ˙ Œ Œ ˙ Œ ˙ ˙ Œ ˙ Œ Œ ˙ Œ ˙ ˙ Œ ˙ ˙ Œ ˙ Œ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ ˙ ˙ Œ Œ ˙ Œ ˙ ˙ Œ ˙ Œ ˙ vibrato vibrato 2. π π π π vibrato vibrato vibrato π π π π π π π π π π π π π π π π vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato 2. ƒ œ , ŒŒ œ œ , ŒŒ œ œ , ŒŒ œ œ , ŒŒ œ ŒŒ œ ŒŒ œ œ œ , ŒŒ œ œ œ œ , ŒŒ œ œ œ , ŒŒ œ œ , ŒŒ œ œ , ŒŒ œ , ŒŒ œ , ŒŒ œ œ , ŒŒ œ œ ŒŒ œ œ , ŒŒ œ œ œ , ŒŒ œ œ œ ŒŒ œ œ , ŒŒ œ ƒ f f f f f f f f f ƒ f f f f f ƒ f f f f f vibrato vibrato ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato w , w , w , w , , w w w , w w , w , w , w , , w , w , w , w w w w , w , ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ w w vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato ƒ solo vibrato w œ w œ w œ w œ w œ w w œ œ w w œ œ w œ w œ w œ w œ w œ w œ w œ œ œ w w w œ w œ vibrato vibrato ∏ sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff ƒ sff sff vibrato w , w , w w , , w , w w , w w , w , w , w , , w , w , w , w w w , w , w ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ w > œ w > > œ sfff sfff vibrato vibrato w œ w œ vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato vibrato ˙ ˙ ˙ ˙ , œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙ ˙ , > > , ˙ ˙ , ˙ ˙ > ˙ ˙ ˙ ˙ > ˙ ˙ ˙ > ˙ ˙ ˙ , ˙ ˙ , ˙ ˙ , ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ , ˙ ˙ ˙ ˙ , ˙ ˙ ˙ ˙ , ˙ ˙ ˙ ˙ , ∏ ∏ sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff sfff vibrato vibrato ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ w ˙ w w ˙ ˙ w ˙ w ˙ sul D solo vibrato solo vibrato Fπ sul D solo vibrato solo vibrato Fπ sul C sul D solo vibrato solo vibrato F π F π solo vibrato solo vibrato g ss g g i
© Score
sul tasto
alebo ... Peter Dan Ferenčík
orchestrálna štúdia

≈≈ R ‰≈ R ‰‰ R ≈

R ‰‰J ≈‰ R ≈ ≈

R ‰≈ R ‰ ≈ ≈

≈ œ ≈‰ œ œ Œ œ ≈≈ œ

≈ ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R

Œ ‰≈ ≈

R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ R ≈ R œ ≈‰ œ ≈≈ œ œ ≈ œ ≈‰≈ R œ ≈ R ‰ R ≈ ‰ R ≈‰≈ R ‰ R ≈‰ ≈ Œ ≈≈ R ≈‰≈ ≈ ≈≈ ‰≈ R œ â ŒÓ â ŒÓ œ â ŒÓ œ œ â Œ‰

& & & & & & ? ? & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B & & & ? ? ## ## # # # 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II & B 16 16 w œ w w w œ w œ o P∏ P ∏ P ∏ P∏ Œ‰JŒ‰JŒ‰ JŒ‰ J œŒ ‰ JŒ‰ JŒ‰ JŒ‰ J œŒ‰ JŒ‰JŒ‰ Jœ œ N â Œ N â Œ œ N â Œ œ œ N â Œ‰ j œ N â j œ ‰Œ Œ‰ j œ N â j œ ‰Œ ‰ j N â j ‰Œ œ N â Œ œ œ N â Œ ‰ j œ œ N â j œ œ ‰ Œ œ N â œ ‰ J œ N ä J œ ‰Œ œ N ä Œ ‰ J œ N ä J œ ‰ N ä Œ œ œ N â Œ N â Œ‰ j œ N â j œ ‰Œ œ œ 5 œ œ œÓ N 5 œ# œ œ#œ# œ# 5 Con sord. Con sord. Con sord. p p p p p p p p p p p f f f f p p p p f f f p p p p p f f p p p p p p p p p f f f f f f f f f sfff f sfff sfff f sfff ≈
R
œ
≈≈
j œ œ œ œ ‰ j œ â j œ ‰Ó ‰ j œ â j œ ‰Œ‰ j œ ‰ j â j ‰Œ‰‰ Œ œ â Œ œ œ â Œ‰ j œ œ â j œ œ ‰Œ œ â Œ ‰ J œ ä J œ ‰Ó Œ œ ä Œ‰ J œ ä J œ ‰Œ Œ ä œ â ŒÓ â ŒÓ ‰ j œ â j œ ‰Ó Œ œ 5 Œ œ œ Œ 5 Œ œ# œ œ#œ# œ# P P P P P P P P P P P p p p p f f f f p p f f p p p f f f p p p p p p p p p f f f f f f f f f f p f p sfp sfp ‰ R ≈≈ R ‰‰ R ≈ R ≈‰ R ≈‰≈ ≈ ≈≈ ‰≈ R R ≈‰ ≈≈ ≈ ≈‰≈ R ‰ R œ ≈‰≈ R œ ‰≈ R œ ‰ R œ ≈ R ≈‰ ≈ Œ ≈≈ ≈ R ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R ‰ ≈ ≈‰ Œ ≈≈ R œ ≈‰≈ R œ ‰≈ R œ ‰ œ ≈ œ ≈ ≈≈ Œ ‰≈ ≈ ≈ ≈ ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R ≈ R ‰‰ R ≈‰ R ≈≈ ≈ œ ‰ j œ j œ ‰Œ ‰ j j ‰ Œ Œ œ ‰ j œ j œ ‰ ˙ ˙ œ œ œ œ Œ œ ‰ j œ j œ ‰ ˙ œ œ ‰ j j ‰Œ ‰ j œ j œ ‰ œ Œ Œ œ œ ‰ j œ œ j œ œ ‰ Œ œ œ ‰ j œ œ j œ œ ‰ ‰ j œ ˙ œ œ œ ‰ J œ J œ ‰Œ ‰ J œ J œ ‰ œ Œ Œ œ ‰ J œ J œ ‰ Œ ‰ J J ‰ œ ‰ j œ j œ ‰Œ ‰ j j ‰ Œ Œ œ ‰ j œ j œ ‰ Œ j œ ‰ Œ J œ‰ Œ j ‰ Œ J œ‰ S S S S S S F F FF FF SF S S FS FF S S FF S F S F S S FF S F S F sfp F S S S S S S S S S S S S S S S S S F F F F F F F F FF FF FF ≈ R ‰‰ R ≈‰ R ≈≈ ≈ ≈ ≈≈ R ‰≈ R ‰‰ R ≈ ≈ ≈ ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R œ ≈≈ œ Œ œ œ ‰≈ œ ≈ œ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ ≈ ≈ ≈ ≈‰ Œ ≈≈ ≈ R ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R ‰ R œ ≈‰≈ œ ≈ œ œ ≈≈ œ ‰≈ R œ ‰ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ R ≈ ≈≈ Œ ≈ ‰≈ R R ≈‰ ≈≈ ≈ ≈‰≈ R œ œ Œ‰ j œ j œ ‰ Œ‰ j j ‰ œ Œ‰ j œ j œ ‰ œ œ Œ‰ j œ œ j œ œ ‰ ‰ j œ j œ ‰Œ œ ‰ j œ j œ ‰Œ œ ‰ j j ‰Œ Œ œ Œ‰ j œ Œ œ œ Œ‰ j œ œ Œ‰ j œ œ j œ œ ‰Œ œ Œ ‰≈ R œ œ œ ≈Œ≈ œ œ Œ≈ œ œ R œ ≈‰‰≈ R œ Œ‰≈ R œ œ œ ≈Œ Œ≈ R ≈‰‰≈ R ≈ œ œ r œ ≈‰‰≈ r œ œ œ ≈ ≈ r ≈‰‰≈ r ≈ ‰≈ œr œ œ ≈Œ≈ œ œ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF FF F FF F F F F FF ‰≈ R ≈ R ‰‰ R ≈≈ R ‰ R ≈‰ ≈≈ ≈ ≈‰≈ R R ≈‰≈ ≈ ≈≈ ‰≈ R ≈ R œ ‰ R œ ≈‰ R œ ≈‰≈ R œ ‰ ≈≈ Œ ≈ ‰≈ R ‰ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ R ≈ ≈≈ Œ ≈≈≈ ≈ ≈ œ ≈ œ ‰ R œ ≈‰ R œ ≈‰≈ R œ ≈ ≈‰ Œ ≈≈ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ ≈ ≈ ≈ ≈≈ R ‰≈ R ‰‰ R ≈ Œ œ Œ œ 5 Œ Œ œ 5 Œ œ Œ œ œ 5 Œ œ œ Œ œ œ 5 Œ‰ j œ j œ ‰ 5 Œ‰ j œ j œ ‰ 5 Œ‰ j j ‰Œ j œ ‰Œ œ Œ j œ œ ‰Œ œ œ Œ œ œ Œ‰ j œ œ j œ œ ‰ ‰ j œ j œ ‰Œ œ R œ ≈‰‰≈ R œ œ œ ≈Œ œ œ ≈Œ≈ œ œ R œ ≈‰ ≈ œ œ R œ ≈‰‰≈ R œ œ œ ≈ ≈Œ≈ R ≈‰ Œ≈ œ œ r œ ≈‰Œ Œ≈ r ≈‰Œ œr ≈‰‰≈ œr œ œ ≈Œ Œ œ 5 Œ œ œ Œ 5 Œ œ# œ œ#œ# œ# 5 S S S S S S S ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ S S S S S S SS S S S S SS S S S S S S F F F F F F F F F FF FF F F FF F F F F ƒ ƒ f f ‰ R ≈≈ ≈ ‰ R ≈ R ≈‰ ≈ R ‰‰ R ≈ ≈≈ ‰≈ R ‰ R ≈‰≈ R ≈ ≈‰≈ R œ œ ‰≈ œ ≈ œ ‰≈ R œ ‰ R œ ≈ ≈ R ‰ ≈ ≈Œ ≈≈ Œ ≈≈ R ≈‰≈ R ‰ R ≈‰≈ R ‰Œ ≈≈ œ ≈≈ œ ‰≈ R œ ≈ R œ ‰ œ ≈ œ ≈ ‰≈ R ‰ R ≈ ‰≈ ≈ ≈ ‰≈ R ‰ R ≈‰≈ R ≈ ≈‰≈ R ‰ R ≈≈ ≈ ˙ > ˙ > ˙ ˙ ˙ > œ > ˙ ˙ > Œ œ > ˙ > Œ > ˙ > Œ œ œ ˙ œ œ > œ œ > ˙ ˙ > œ œ > œ œ > œ œ > œ œ > œ > œ > œ > œ > œ ˙ ˙ Œ œ > œ > ˙ > œ > œ > œ > œ > > > > ˙ > > œ > ˙ > o Œ œ œ œ œ œ œ ŒÓ ŒÓ ŒÓ ŒÓ f f f f f f p p ricochet ricochet f f f f f f f f f f f f pf pf pf pf pf pf pf pf pf pf pf pfpf pfpf pf pf pf pf pf pf pf 2 Všetko ... alebo ... natural,
≈‰≈
prirodzene
& & & & & & & B & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B & & & ? ? ## ## # # # 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II √ √ √ √ √ 23 ‰ R ≈≈ R‰≈ R ‰‰ R ≈ ≈ ≈‰≈ R ‰ R ≈≈ ≈ ≈≈ ‰≈ R ≈ R ‰ ≈ ≈ R ≈‰≈ R‰Œ ≈≈ ≈ ‰≈ R ‰ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ R ≈ ‰≈ ≈ ‰≈ ≈ ‰≈ R ‰ R ≈ ‰ R œ ≈‰≈ R œ œ ≈ œ ≈‰≈ R œ Œ ≈≈ R ≈‰≈ R ‰ ≈ R œ ‰ œ ≈œ ≈Œ œ ≈≈ œ ≈ R ‰‰ R ≈ ≈≈ ‰≈ R 23 23 23 ‰ j œ æ œ æ Œ‰ j œ æ œ æ œ æ ‰ æj æ æ Œ œæ œæ Œ œ œ æ œ œ æ j œ œ æ ‰ Œ œæ œ ŒÓ ˙ ˙ Œ‰ j œ œ æ œ œ ŒÓ pf p p p p Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ ? ˙ Œ ? Œ ˙ Œ Œ Œ œ œ æ œ œ æ j œ œ æ ‰ œ æ ŒÓ j œ æ ‰ŒÓ Œ‰ j œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ j œ æ ‰Œ œæ j œ æ ‰Ó ‰ j œ æ œæ œæ Œ œ œ æ œ œ æ ‰ æJ æ Œ œ æ œ æœ œ æœ Œ‰ j œ œ æ p p p p p p p p p p p p p p p p p p p æ ŒÓ œ æ J œ æ ‰Ó J œ œ æ ‰ŒÓ æœ œ æJ œ æ ‰Œ œ œ æ œ œ æ ‰ j œ æ œ æ œ æ Œ Œ œ æ œ æ j œ æ ‰ œ æ œ æ Œ‰ j œ æ œ æ œ æ p p p p p p p p w w œ w w œ œ w œ w w œ œ j œ æ ‰ŒÓ Œ f f f f f œ œ 3 œnœ# œ œ 3 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ F F F F F P P F œ œ œ 333333 œ œ œ 333333 333333 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ f f f π π π π π ŒÓ Œ ŒÓ Œ ŒÓ Œ w œ w œ w œ w œ w w œ π π π π π π fFPp fFPp fFPp Œ 5 Œ Œ œ 3 w œ w œ w œ w œ w w œ f f F F f f f f F F F F P P P f f f 33333 œ 33333 w œ w œ w œ w œ w w œ 3333 œ 3333 w w w w w w π π π π π π ŒÓ 5 3 ŒÓ œ ŒÓ 5 w w w w w w w p p p F F F F F f f f f f π π π π π p p p f f f 3 Všetko ... alebo ...
& & & & & & ? ? & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B & & & ? ? ## ## # # # 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II √ √ √ √ √ 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 B 34 34 34 w w œ w w œ œ w œ w w œ œ ? ? π π π π π ŒÓ Œ 5 ŒÓ Œ 5 ŒÓ Œ œ œ , 3 œ œ 3 œ œ , 333 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Con sord. Con sord. p p p f f f π π π π F F F F Œ œ œ 3 Œ 333 Œ 3 3 3 Œ 333 Œ 3 Œ 3 Œ 3 3 Œ 3 3 3 Œ 3 Œ 333 Œ 3 3 Œ 3 œ ˙ ˙ Con sord. Con sord. Con sord. Con sord. F F F F F F F F F F F F fp fp F F œ œ œ , 3 3 , 3333 , 3 3 3333 3 3 3 , 33 3 3 33 3 3 , 3 3 , 3333 3 3 3 3 w f f f f f f f f f f f f Œ œ œ 3 Œ 333 Œ 3 3 Œ 333 Œ 3 3 Œ 3 Œ 3 3 Œ 3 3 Œ 3 Œ 333 Œ 3 Œ 3 w w > w > w > w w > w w > > w > w w > w w w > w > w w > w w w w > w w w > > f f f f f f f f f f f f sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff sff œ œ œ 3 3 3333 3 3 3 3 3333 3 3 33 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3333 3 3 3 w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w ˙ Œ ˙ Œ p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p 8va 8va ŒÓ 3 ‰ 33 33 3 3 ‰ 3 333 ‰ 3 3 3 Œ 33 3 Œ 33 3 ‰ 3 3 ‰ 3 3 ‰ 3 333 3 ŒÓ Œ œn Œ 55 Œ œ œ Œ œ 55 Œ œ œ Œ 55 55 Œ œ œ Œ 5 Œ œ œ œ Œ Œ œ œœb œ Œ 55 œ œ œ œ œ 8 8 8va 8 8va R R L R L R L R L R R R L R L R L F F F F F F F F F F F F p decresc.decresc. p decresc. decresc. decresc. p p p p p p decresc. p ŒÓ 3 33 ŒÓ 3 ‰Œ 333 œ œ 55 œ œ 5 Œ Œ 55 Œ œœb œb œœb Œ 55 55 Œ Œ 55 55 Œ œ Œ œ œ œ œ œ 55 œ œ œ Œ Œ 55 Œ œb œb Œ ŒÓ ŒÓ œ ŒÓ œ œ ŒÓ 5 8 8va 8va 8va 8 8 8va 8va L R L R L R L R L R L R L R L F F F F F F F F p decresc. decresc. decresc. decresc. p p p p p decresc. p p p ? ? ? ? ŒŒ 5 ŒŒ œ ŒŒ 5 œ ŒŒ 5 p p 4 Všetko ... alebo ...
& & & & & & ? ? ? ? ? ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B & ? ? ? ? ## ## # # # 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 43 ˙ Ÿ ˙ Ÿ ≈ J Ÿ Ÿ Ÿ J Ÿ ≈ ‰J Ÿ Ÿ Ÿ J Ÿ ‰ ‰≈ r ‰≈ r ‰≈ r ‰≈ r ‰≈ r ‰≈ r 43 43 43 Œ‰ æj œæ j œ æ ≈Œ Œ‰≈ R œ æ œ æ J œ æ ‰Œ Œ æ œæ œæ Œ Œ≈ æJ œ æ J œ æ ≈Œ ‰ æj ˙æ œæ j œ æ ‰ ‰≈ æR ˙ æ œ æ R œ æ ≈‰ æ æ æ ≈ æJ ˙ æ œ æ J œ æ ≈ æ j œ# æ ‰Œ ≈ æJ R æ≈‰Œ ‰ æj ær≈‰Œ ‰≈ æR Con sord. Senza sord. Senza sord. Senza sord. F F p Fp F Fp F F F F F F p p p F p p p p p p p p F F FF F F F F F F F F FF F F p f F p F F F F p F w ˙ w ˙ f f f F F F f f f F F F f f f f f F F f f F F f f P P P fFfF f ˙ Ÿ œ Ÿ ≈ J Ÿ Ÿ J Ÿ ≈Ó ‰ J Ÿ œ Ÿ J Ÿ ‰Ó r ≈‰ŒŒ 3 5 r ≈‰ŒŒ 3 5 r ≈‰ŒŒ 3 5 R ≈‰ŒŒ œ 5 3 & r ≈‰ŒŒ 3 & Œ‰ J Œ‰J ˙ œ Œ‰ J ˙ r ≈‰ŒÓ Œ Œ 5 ≈ æj æ æ ≈ J œb æ æ æ ˙æ œæ ˙n æ æ ‰ æj œ æ j œ æ ≈Ó ‰≈ æR æ æJ ≈Ó ‰j æ œæ j œ æ ≈Ó ‰≈ æR æ æJ ≈Ó Œ æ j œ æ ‰Ó Œ≈ æJ J œ æ ‰Ó Œ æ æj ‰Ó Œ≈ æJ æJ ‰Ó ? Œ‰ j œ æ œr æ ≈‰Ó Œ‰ æJ æR ≈‰Ó Œ‰≈ R œ æ R œ æ≈‰Ó Œ‰≈ æR R æ≈‰Ó Con sord. F F F F F p p p F p p p F F F F F F f f f f f F F F F F f F F F F p p p p p p p p p p p F F F P F ƒ F f F f F P F ƒ F F p p p p F ƒ F f F F F P p p p F F ˙ Ÿ œ Ÿ Œ ≈ J Ÿ Ÿ J Ÿ ≈ ‰J Ÿ Ÿ J Ÿ ‰ Œ‰≈ r Œ‰≈ r Œ‰≈ r Œ‰≈ r Œ‰≈ r J ‰ŒŒ J œ ‰ŒŒ J ‰ŒŒ Œ‰ j œ æ œ æ j œ æ ‰ Œ‰≈ æR æJ æ ‰ Œ æ j œ æ ≈ Œ≈æJ æ æJ ≈ ‰ æj ˙æ œæ ‰≈ æR ˙ æ J œ æ ≈ æ æ ≈ æJ ˙ æ œ æ æ j œ æ ‰ ≈ æJ R œ æ ≈‰ ‰j æ ær≈‰ ‰≈ æR æR≈‰ F F F F F F p p p F F F F F p p p p p p p p p p p p p p F F F F F F F F ƒ f f F F ƒ ƒ f p p p FF Œ≈ J œ Ÿ ˙ Ÿ Œ‰J Ÿ Ÿ Œ‰≈ R Ÿ Ÿ R ≈‰Ó R ≈‰Ó R ≈‰Ó R ≈‰Ó r ≈‰Ó ˙ ‰ æj œn æ ‰≈ æR æ æ ≈ æJ æ Œ ‰ j œn æ ˙æ Œ‰≈ æR ˙ æ Œ æ Œ≈ æJ ˙ æ Œ æ Œ ≈ æJ Œ‰ æj Œ‰≈ æR F F F f f f f f p p p F F F F F F F F F F F F F F F œ Ÿ ˙ Ÿ J œ Ÿ ≈ Ÿ Ÿ J Ÿ ‰ Ÿ Ÿ R Ÿ ≈‰ Œ Œ Œ œn æ œn æ j œn æ ‰Œ æ æ æR ≈‰Œ œ# æ œ# æ œ# æ Œ æ æJ æ ‰Œ œæ ˙æ j œ æ ‰ œ æ ˙ æ R œ æ ≈‰ æ æ æ œ æ ˙ æ J œ æ ≈ æ æ æ æ œ æ j œ æ ≈Ó æœ J œ æ ≈Ó æ æj ‰Ó ≈æJ æJ ‰Ó ‰ æj r œ# æ ≈‰Ó ‰≈ æR æR ≈‰Ó F F F p p p p p p p p p p p p p p F F F F F F F F p p p p p p F F œ ≈ œ ‰ œ ≈ ≈ ‰ ≈ ≈ ‰ ≈ ≈ ‰ ≈ ≈ ‰ ≈ ≈ ‰ ≈ œŒÓ & œŒÓ & œ ŒÓ & Œ≈ r ‰‰ ‰≈ r Œ≈ r ‰‰ ‰≈ r Œ≈ r ‰‰ ‰≈ r Œ≈ r ‰‰ œ ‰≈ r Senza sord. Senza sord. Senza sord. F F F F F F f f f f f f F F F F F F f f f f f f F F F F F F f f f f f f p p p F F F S S S S S S S S S S S S S S S S 5 Všetko ... alebo ... sul tasto
& & & & & & & & & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 50 ‰œb ≈œb œ ‰ œ ‰ œ ≈ œ ‰ ‰ œ ≈ ‰œn ‰ ≈ ‰ ‰ ≈ ‰ ‰ ≈ ‰ ‰ ≈ ‰ ? ‰ ≈ ‰ ? Œ Œ Œ ‰ R ≈‰‰ Œ ‰ R ≈‰‰ Œ œ ‰ r ≈‰‰ Œ 50 œ ‰ œr ≈‰‰ Œ 50 50 Con sord. Con sord. Con sord. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S p p p F F F F F F F F f f f f f f f f F F F F F F F F ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ F F F F F F F F ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ≈ j Ÿ Ÿ Ÿ Œ≈ j Ÿ Ÿ Ÿ ŒÓ œ ŒÓ ŒÓ ‰≈ ær flt. ˙ æ flt. æ flt. ‰≈ ær ær ≈‰ R œn æ R œn æ ‰ æj j œ æ ≈ ‰ J œ æ æœ ≈ æj æ ≈ J œn æ œn æ æ æ œn æ œn æ Œ‰≈ ærœn æ œn æ Œ‰ æJ œb æ œb æ Œ≈ j œ æ œ æ œ æ Œ æ æ ‰ ≈ ær æ æ ‰J æ ˙ æ œ æ ≈ æj ˙æ œæ æ æ Con sord. p p p F F F Fp Fp Fp p p p p p p F F p p p p p p p p p p F F F F F F F F F F ‰≈ R œ 3 ‰≈ R 3 ‰≈ R ‰≈ R 3 ‰≈ R œ 3 ‰≈ R 3 Ÿ j Ÿ ≈Œ Ÿ j Ÿ ≈Ó ˙ æ flt. œr æ flt. ≈‰Œ ær≈‰ŒÓ J œn æ ‰ŒÓ j œb æ ≈ŒÓ œn æ ŒÓ œn æ r œn æ ≈‰Ó œb æ J œb æ ‰Ó œ æ j œ æ ≈Ó æ æ æ ær≈‰Œ ˙ æ J œ æ ‰ Œ ˙æ j œ æ ≈ Œ æ æ Œ Con sord. Con sord. Con sord. F F F F F F S S S S S S F F F p p p P P P F F F F F F F F F F F F R ≈‰ŒÓ R ≈‰ŒÓ R ≈‰ŒÓ R ≈‰ŒÓ R ≈‰ŒÓ R ≈‰ŒÓ ≈ æj flt. æ flt. æj flt. ≈ ≈ æJ flt. æ flt. æR flt. ≈‰ ŒŒ œ ŒŒ ŒŒ ≈ æj flt. æ flt. j œ æ flt. ‰ ‰≈ ær j œ æ ‰Ó ‰J œ æ œ æÓ ‰≈ ær œr æ ≈‰Ó ‰≈ R œ æ J œ æ ≈Ó ‰ æj æ æj ‰Œ ≈ J Œ ‰ æj æ ær ≈‰Œ ≈ J œ æ œ æ J œ æ ≈Œ ≈ æj æ ær ≈‰ æ ˙ æ J œ æ ‰ æ æ æj ≈ œ æ ˙ æ œ æ Con sord. Con sord. Con sord. Fp F FF p FF p p p p p p p p p p p F F p p p p F F F F F F F F p p p p F F FF F F FF œ ‰≈ R ‰≈ R œ ‰≈ R ‰≈ R ‰≈ R œ ‰≈ R æ flt. æ flt. ≈ æJ flt. æ flt. æR flt. ≈‰ ˙ Œ ˙ Œ Œ ≈ æj flt. æ flt. j œ æ flt. ≈ ‰≈ ær æj ‰Œ ‰≈ æR æR ≈‰Œ ‰ æj æj ≈Œ ‰ J œ æ æœ Œ ≈ æj œ æ œr æ ≈‰ ≈ æJ æ æJ ‰ æ œæ j œ æ ≈ œ æ œ æ œ æ Con sord. Con sord. Con sord. f f f f f f F F F f f f Fp F FF p FpF P P P p p p p p p p p F F F F p p F F F F p p F F F p p œ œ œ œ œ œ 777553 œ œ œ 77755 3 5 7 7 7 3 77755 3 7 7 75 5 3 w ˙ w ˙ f f f F F F f f f F F f f F F f f F fF f F R ≈‰Œ R ≈‰Ó R ≈‰Œ R ≈‰Ó R ≈‰Œ r ≈‰Ó r ≈‰Ó r ≈‰Ó œ ŒÓ Œ ŒÓ Œ œ ŒÓ Œ r ≈‰Ó ‰≈ ær æ æ æ ær ≈‰ Œ≈ æj æ ær ≈‰Œ Œ‰ J œ æ J œ æ ≈Ó Œ‰≈ æR æR ≈‰Ó Œ‰ æJ æJ ≈Ó Œ‰≈ æR æR ≈‰Ó ‰≈ ær æ æ æ ær ≈‰ ≈ æJ æœ æœ æœ J œ æ ≈ Œ æ œ æ j œ æ ≈Œ ‰≈ æR æ æ æ æR ≈‰ Œ≈ j œ æ œ æ œr æ ≈‰Œ Œ æ æ æJ ≈Œ Œ æ æ æj ≈Œ ‰≈ R œ æ æœ æœ æœ R œ æ ≈‰ Œ≈ j œ æ œ æ œr æ ≈‰Œ Œ æ æ æJ ≈Œ ≈ æj œ æ œ æ œ æ j œ æ ≈ æ æ æ æ ‰ J œ æ æœ æœ œ æJ œ æ ‰ ≈ æj æ æ æ æj ≈ æ˙ æ˙ ‰ æj æ æ æ æj ‰ Œ æœ æœ æœ Œ ‰ J œ æ œ æ œ æ œ æ J œ æ ‰ Œ æ æ æ Œ Œ≈ æj æ æj ‰Œ Œ‰ æJ æ Œ‰≈ æR æJ ‰Ó Con sord. F F F S S S S S S p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p FF F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F 6 Všetko ... alebo ... sul ponticello
& & & & & & ? ? & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 57 w æ flt. œ æ flt. ≈ æJ flt. æ flt. æJ flt. ≈ ‰ æJ flt. ˙ æ flt. J œ æ flt. ‰ Œ‰ j flt. æ flt. æ Œ flt. æ Œ≈ j flt. æ œ flt. æ 57 57 57 ≈ æJ æJ ‰Œ Œ‰ æJ œ æ J œ æ ≈Œ ‰J æ ˙ æ œ æ J œ æ ‰ æ æ ‰≈ æR æ æ æR ≈‰ ≈ æJ æ æ æJ ≈ ‰ æJ R œ æ ≈‰Œ Œ‰≈æR æ æJ ≈Œ Œ≈ æJ æ æ Œ æ J œ æ ‰Œ Œ æ æ Œ ‰≈ æR æR ≈‰Œ ‰j æ ‰≈ ær æ ≈æJ Œ‰≈ ær œ æ Œ‰ æj æ Œ æ Œ≈ æJ œ æ Con sord. P P P p p p f f f f f f f f f f f f p pp pp pp p p pp p p p p p p pp p p p p p p p p æ flt. æ flt. æJ flt. ≈ æ flt. J œ æ flt. ‰ j flt. æ≈‰ j flt. æ ˙ flt. æ œ flt. æ flt. æ œ flt. æ ≈ j flt. æ ˙ flt. æ ‰≈ æR æJ ≈Œ≈ j œ æ ‰ æJ æ æJ ‰‰≈ ær æ ˙ æ J œ æ ‰ æ ˙ æ ≈ æJ æ æR ≈‰ æ æ æJ ≈ ‰≈ æR J œ æ ‰Œ æ ‰ æJ œ æ R œ æ ≈‰≈ æj ≈ æJ æ æJ ≈‰ æj ‰ æJ œ æ Œ‰ æj ≈ æJ ˙ æ ‰≈ ær ‰≈ æR æR ≈‰‰≈ ær œ æ ær ≈‰Œ‰j æ æ ær ≈‰Ó æ æj ‰Œ ˙ æ æJ ‰Œ≈ æJ œ æ j œ æ ≈‰≈ ær ˙ æ æj ≈‰ æj æ œ æ ≈ æJ ˙ æ œ æ æ P P P p p p f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f p p p p f p p p pp p p pp p p p p p p p p p pp p p p p p p pp pp p p p p p p æ flt. ≈ æJ flt. ˙ æ flt. ‰J æ flt. ˙ æ flt. ˙ æ flt. j œ æ flt. ‰ æ flt. ˙ æ flt. j œ æ flt. ≈ œ æ r œ æ ≈‰≈ æJ æ æj ‰‰ æJ æ ‰ æJ ˙ æ æ ‰≈ æR æ ≈ æJ æ œ æ j œ æ ≈‰ j œ æ œ æ æ æj ≈ æR ˙ æ j œ æ ≈≈ æJ ˙ æ æ Œ æ œr æ ≈‰ æ ˙ æ œr æ ≈≈ æR œ æ æ æj ‰≈ æJ ˙ æ Œ æ ˙ æ ‰ æJ ˙ æ J œ æ ≈‰≈ æR ˙ æ œr æ ≈‰ æ æj ‰ ˙ æ J œ æ ≈ w æ P P P f f f f f f f f f f f f f f f fp p p p p p p p p p p p p pp p p p p p pp p p p æ flt. æ flt. ˙ æ flt. æJ flt. ≈ æ flt. ˙ æ flt. J œ æ flt. ‰≈ æJ flt. ‰ æj flt. ˙ æ flt. æ flt. ≈ j œ æ flt. ˙ æ flt. æ Œ‰≈ ær ær ≈‰ æ æJ ‰Œ‰≈ æR ˙ æ J œ æ ‰≈ æJ ˙ æ æ æ æR ≈‰≈ æJ æ æJ ≈ æ j œ æ ≈Œ≈ æj r œ æ ≈‰ œ æ R œ æ ≈‰‰ j œ æ r œ æ ≈≈ æR æ æJ ≈Œ‰ æJ æ ŒÓ ˙ æ Œ‰ J œ æ J œ æ ≈‰≈ ær œ æ j œ æ ‰ æJ ‰‰ æj œ æ j œ æ ‰ J œ æ ‰Œ æ j œ æ ‰ æR ≈‰ æ j œ æ ≈ æR ≈‰≈ æJ æ æJ ≈ ‰≈ R œ æ ˙ æ J œ æ ≈ ‰ æj æ æ ≈ æJ æ æ æ œ æ P P P p p p f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f p p pp p p p p p p p p p p p p p pp pp p p p p p p pp p p p p p p æ flt. Œ æ flt. æJ flt. ≈Ó Œ æ flt. æJ flt. ‰Ó Œ ‰ J œ æ flt. ˙ æ flt. J œ æ flt. ‰ & æ flt. æ flt. & ≈ æj flt. ˙ æ flt. j œ æ flt. ≈ Œ‰≈ ær ær ≈‰ œ œ œ 7 æJ ‰ŒŒœn 76 æ ‰Œœn 6 ˙ æ Œ œ 76 æ æR ≈‰Œ œ œ 6 æ æJ ≈Œ œ œ œ Œ‰ j œ æ j œ æ ≈Ó R œ æ ≈‰‰≈ ær j œ æ ‰Ó J œ æ ≈Ó œ æ ŒÓ Œ Œ≈ æj æ ær ≈‰Œ Œ≈ æj œ æ j œ æ ‰Œ Œ‰ æj œ æ Œ æ ˙ æ Œ Œ æ œ æ J œ æ ≈Œ ‰≈ æR æ æ æR ≈‰ ‰ J œ æ œ æ ˙ æ J œ æ ‰ ≈ æJ æ æ æJ ≈ æ ˙ æ p p p f f f f f f f f f f f f f f f f f f f p p p p p p pp p p pp p p p p p p p p p p p p p p p p p p ææ flt. œ œ æ flt. 5 5 æ flt. 55 æ flt. 5 æ flt. 5 æ flt. 5 5 æ flt. 5 æ flt. 5 ‰‰ j N æ æ ‰‰ j N æ æ ‰≈ j N æ œ æ œ ‰≈ j N æ œ æ ‰ N æ ‰ N æ Œ N æ ‰≈ r N æ œ æ Œ≈ J N æ Œ‰ J N æ Œ‰≈ R N æ f f f f f f f f f f f f f f f f F F F F F F F F S S S S S S sfp sfp sfp sfp sfp sfp sfp sfp sfp sfp sfp spicc. spicc. spicc. spicc. spicc. spicc. spicc. spicc. spicc. spicc. spicc. spicc. spicc. ˙ æ flt. œ 5 æ flt. æ flt. æ flt. æ flt. æ flt. æ flt. æ flt. æ æj ‰Ó æ æj ‰Ó œ æ œr æ ≈‰Ó œ æ œr æ ≈‰Ó œ æ ŒÓ æ ŒÓ ˙ æ œ æ j œ æ ≈Ó æ Œ‰≈ r ˙ æ Œ , ‰≈ r æ Œ , ‰≈ r N æ Œ , ‰≈ r ≈ J N æ æ , ‰ J œ N æ œ æ , ‰≈ R N æ æ P P P P P P P P f f f f f f f f F F F F F F F F f f f f f f f f p p p p sfp sfp sfp sfp f f f f f f f f f f f f f f f spicc. spicc. 7 Všetko ... alebo ...
& & & & & & & & & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 64 ? ? 64 64 64 64 œ R œ≈‰ R œ≈‰ R œ ≈‰ R ≈‰ r ≈‰ œ œb œn œb R ≈‰ œr ≈‰ œb œn œ# œn R ≈‰ Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ 5 Œ Œ œ œ œ œ 5 œŒ‰≈ R 5 œ œ œ Œ‰≈ R 5 œ œ œ Œ‰≈ R 5 œ Œ‰≈ R F F F F F F F F F f f f f f f f f f f F F F F F ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ f f f f f f F F F F Œ -ŒŒœn -ŒŒŒ‰≈ r œœ œ œr ≈‰ 3 ‰≈ r œbœ œr ≈‰ 3 ‰≈ r œnœ œr ≈‰ 3 ‰≈ r œ#œ R œ≈‰ 3 ‰≈ r œœ œ r ≈‰ 3 R ≈‰Œ‰ j œ R ≈‰Œ‰ j œ R ≈‰Ó œ R ≈‰Œ‰ j Œ‰ J Œ‰ J Œ‰ J œ Con sord. Con sord. Con sord. SS S S S S S S S S S S F F F F F p p p p p p p p p p p Œœn≈Œ R ≈‰ Œ≈Œ R ≈‰ Œ≈Œ R ≈‰ Œ≈Œ R ≈‰ Œ≈Œ R ≈‰ Œ œ≈Œ R ≈‰ ‰ œ ‰≈ r œ # r ≈‰‰ œ #n ‰ ‰≈ R r ≈‰‰ ‰œn ‰≈ R R ≈‰‰œn ‰ ‰≈ R R ≈‰‰ ‰ œ ‰≈ R R œ ≈‰‰ œ r ≈‰Œ‰ r ≈Œ r ≈‰Œ‰ r ≈Œ ≈ ≈Œ ≈≈ Œ ‰Œ‰ Œ œ ‰Œ‰ Œ ‰Œ‰ Œ œ ‰Œ‰œ Œ ≈ R ‰Œ‰≈ R Œ ≈ R ‰Œ‰≈ R Œ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS S Con sord. S S S S S S f f f f f f S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S f f f f f S S S S œ œ œ œ œnœ# ≈ œ œ ≈Ó 5 ≈ ≈Ó ‰ ‰Ó 5 ‰ ‰Ó 5 œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈Ó ‰ œ œ ‰Ó 5 ‰ œœœœ-5 ‰ J--- - œ5 ‰ -œb---‰-œn-- - œ5 ‰œ-- œ-5 ‰ œ-- - -5 R ≈‰ŒÓ Œ R ≈‰ŒÓ Œ R ≈‰ŒÓ Œ R ≈‰ŒÓ Œ R ≈‰ŒÓ Œ Con sord. Con sord. F F F F F F f f f f f f f f f f f f F ff F F ff ff f f f f f f p p p p p ŒŒ œ œ œ ŒŒ ŒŒ‰ ‰ŒŒ Œ Œ 3 33 3 Œ œ œ œ Œ 3 33 3 3 3 3 œ ˙bœn œ 3 ŒŒ≈ ≈ŒŒ Œ œ œ œ Œ 3 33 3 ˙nœ# 3 3 3 3 œr ≈‰∑ ‰‰ J > 3 r≈‰ŒŒŒŒ‰‰ J 3 r œ≈‰ŒŒŒŒ‰‰ J r≈‰ŒŒŒŒ‰‰ J > 3 r≈‰ŒŒŒŒ‰‰
ŒŒŒŒŒ‰‰
ŒŒŒŒŒ‰‰
ŒŒŒŒŒ‰‰
ŒŒŒŒŒ‰‰
> ŒŒŒŒŒ‰‰
ŒŒŒŒŒ‰‰
ŒŒŒŒŒ‰‰ J > 3 ŒŒŒŒŒ‰‰ J > 3 ŒŒŒŒŒ‰‰ J > 3 Con sord. Con sord. Con sord. f f FF FF f f F F F F f f F F F F fFF F f F f F F P P P P P P f f f f f f f f f f f f f f f B œ > œ > > > œ > œ > 3 3 3 œ œ > > œ > > œ > œ 3 œ œ > > > œ > > 3 3 œ > œ > > œ > > œ > Œ 3 3 œ > > > œ > > œ Œ 3 3 œ > > œ Œ 3 3 œ > > œ > œ > > œ Œ 3 œ > > œ > œ Œ 3 3 > > œ > > > œ > Œ 3 3 > > œ > œ > > > œ ‰œn > œ > 3 œ œ œ > > > Œœn > œ > 3 3 > > > > > > ‰œ# > > 3 3 3 œ > œ > œ > œ > > Œœ# > > 3 3 3 œ > œ > > ‰‰ J > œ 33 3 3 > > œ > > ‰‰ J œ > œ > œ 33 3 3 Œ œ > œ > 3 3 Œ œ# > œ > œ# > œ Œ œ > > œ 33 Œ > > œ > œ 33 F F F p p p p p p p p p P P P P P P p p p gli s g s gli g 8 Všetko ... alebo ...
J > 3 r≈‰ŒŒŒŒ‰‰ J >
J 3
J
J > 3
J
J 3
J > 3
& & & & & & B ? & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 70 5 œ œ ‰ œ œ œ ‰ 5 335 5 ‰ œ œ œ ‰ 5 5 ? 5 ‰ œ œ œ ‰ 5 33 5 ‰‰ ‰‰ 5 335 ‰‰ œ ‰‰ 5 ‰‰ ‰‰ 5 70 70 70 r ≈‰ŒŒŒŒ‰‰ j 3 r ≈‰ŒŒŒŒ‰‰ j r ≈‰ŒŒŒŒ‰‰ j 3 ŒŒŒŒŒ‰‰ j 3 ŒŒŒŒŒ‰‰ j 3 ŒŒŒŒŒ‰‰ j 3 ŒŒŒŒŒ‰‰ j ŒŒŒŒŒ‰‰ j 3 œr ≈‰ŒŒŒŒŒ r ≈‰ŒŒŒŒŒ r ≈‰ŒŒŒŒŒ r ≈‰ŒŒŒŒŒ j ‰‰ŒŒŒŒŒ 3 j > ‰‰ŒŒŒŒŒ 3 j > ‰‰ŒŒŒŒŒ 3 J ‰‰ŒŒŒŒŒ 3 J > ‰‰ŒŒŒŒŒ 3 Con sord. Con sord. Con sord. Con sord. Con sord. p p p p p p p p p F F F F F F f f f FF f F F f F f F f FF F f F F f F F F F f f f F F F F F F F F F F F œ J ‰ ≈ œ œ œ ‰ J œbœn ≈ œ œ œ j ‰‰Œ‰≈ œr 333 j ‰‰Œ‰≈ œr j ‰‰Ó 3 3 j ‰‰Ó 3 j ‰‰Ó 3 j ‰‰Ó 33 j ‰‰Œ‰≈ r 3 j ‰‰Œ‰≈ r 3 33 ‰≈ R ‰≈ r ‰≈ r r ≈‰Ó Œ Œ ≈ œ œ œ ≈Ó Œ ‰ œ œ ‰Ó Œ Con sord. Con sord. Con sord. Con sord. p f p f p f p f p f p f π π π π π π π π F F F F p p p p p p œ œ 3 œ œ 3 œ œ 3 3 œ 5 œ œ œ œ 5 5 5 f f F F f f F F f f F F f f F F f f F F f f F F f f F F f f F F f f F F f f F F f f F F f f f f F F f f F F f f œŒÓŒÓŒÓŒÓ - ŒÓŒÓ r ≈‰ŒÓ r ≈‰ŒÓ r ≈‰ŒÓ r ≈‰ŒÓ r ≈‰ŒÓ r ≈‰ŒÓ r ≈‰ŒÓ r ≈‰ŒÓ ≈≈ œ œ ≈≈ R œ ≈‰ŒŒ‰≈ r R ≈‰ŒŒ‰≈ r ‰≈ r œ#œ ‰≈ r œnœ œ œ ‰≈ r œ#œ œ œ œ ‰≈ R œ#œ œ ‰≈ R œnœ œ p p p p p p f f f f f f F F F F F F F F p p p p p p p F F & Œ‰≈ r œ œ œ 3 3 Œ‰≈ r œ œ 3 3 Œ‰≈ r 3 3 Œ‰≈ r 3 5 3 œ 5 3 3 3 3 3 R ≈‰‰≈ R 5 R ≈‰‰≈ R 5 œ œ R ≈‰‰≈ R 5 R ≈‰ŒÓ R ≈‰ŒÓ Con sord. F F f f f f f f f f f f F F f f F F f f ≈ ‰‰‰‰‰‰ J 7 ‰‰‰‰‰ ‰‰‰‰ œ œ œ ‰‰‰ 7 ‰‰ 7 ‰ œ 7 œ œ r ≈‰‰≈ r r ≈‰‰≈ r r ≈‰‰≈ r œ œ œ r ≈‰‰≈ r œ 7 r ≈‰‰≈ r R ≈‰Œ 7 œ R ≈‰Œ 7 œ œ R ≈‰Œ 7 Con sord. Con sord. F F F f f f F F F F f f f f F F F F F F F F F f f F F F F F F f f F F F f f f f f f f f f F F F F F F f f f F F F F F F F F F Œ œ 55 ≈‰ 5 œ ‰Œ 5 œ œ ≈≈Œ R ≈≈‰œ 55 ≈Œ R ≈‰ 5 6 œ œ R ≈‰ 5 6 œ œ R ≈‰ 5 œ œ r ≈‰Œ 5 œ œ r ≈‰Œ 5 Œ Œ œ Œ œ œ Œ œ œ r ≈‰Œ r ≈‰Œ 5 Œ Œ Œ œ R ≈‰ œ œ R ≈‰ R ≈‰ œr ≈‰Œ Œ R ≈‰ 5 Œ œ œ R ≈‰ 6 Œ œ œ R ≈‰ 5 6 F F F P P P F F F f f f f P P P f f f F f f F F f f F F F F F F F F F F F F F f f f f f F F F F F F F F f f f f F F F F f f f 9 Všetko ... alebo ...

≈ œ - ≈≈R œ ≈‰≈ J≈≈ J≈ ≈ J≈ - ≈≈R œ ≈‰≈ J≈≈ J≈

≈ J≈≈≈R ≈‰≈ J≈≈ J≈ ≈ J≈ œ≈≈R œ ≈‰≈ J≈≈ J≈

≈ J≈≈≈ œR œ ≈‰≈ J≈≈ J≈

≈ J≈≈≈R œ ≈‰≈ J≈≈ J≈

Œ r≈‰Ó Œ

Œ≈≈R œ ≈‰Ó

≈ J≈≈≈R œ ≈‰≈ J≈≈ J≈

Œ r≈‰Ó Œ

≈ J≈ œ≈≈R œ ≈‰≈ J≈Œ

‰≈ r‰≈ r‰≈ r‰≈ œrœ ≈≈ - ≈ j≈≈ jœ ≈≈œr ≈‰œ#J œ# - J œ#œ# - R œ ≈≈ - ≈ j≈≈

& & & & & & ? & & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 77 ‰Ó ‰Ó œ ‰Ó 3 77 77 77 œ œ œ ‰‰≈ RJ ≈ 7 œ œ ‰‰≈ RJ œ ≈ 7 ‰‰≈ RJ œ ≈ œ ‰‰≈ RJ ≈ œ ‰‰≈ RJ ≈ œ ‰‰≈ RJ œ ≈ œ ‰‰≈ RJ œ ≈ 7 ‰Ó ‰Ó œ ‰Ó œ ‰Ó ‰Ó j≈‰≈ œr #j≈‰≈ rj œ≈‰≈ rj œ - ≈‰≈ rJ œ≈‰≈ R œnj - ≈‰≈ rJ œ#≈‰≈ R œ#f f f f f f f F F F F F F F f f f f F F F F f f f f f f f fF f f f f f f f f f f ≈J
j≈≈r ≈‰ J œn - R œ#R œ ≈≈ œ - ≈j œ≈≈ jœ ≈≈r œ ≈‰ J≈≈≈ j≈≈ j≈≈œr ≈‰ R J œnJ œnR œ œ ≈≈≈ j≈≈ jœ ≈≈œr ≈‰ R JJR f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fff f f ffff Œ J œ‰‰œb ‰ 3 Œ J ‰‰ ‰ 3 Œ J ‰‰ œ œ ‰ Œ J ‰‰ ‰ 3 Œ J ‰‰ ‰ 3 Œ J œ ‰‰ œ ‰ 3 Œ J œ‰‰œb œ ‰ 3 Œ J œ ‰‰ œ ‰ 3 Œ J ‰‰ ‰ 3 Œ J œ ‰‰ œ ‰ Œ J ‰‰ ‰ 3 Œ‰ ‰‰ j Œ‰ œ ‰‰ j 3 Œ‰ ‰‰ j 3 Œ‰ œ œ ‰‰j 3 Œ‰ œ ‰‰ J 3 Œ‰ œ ‰‰ j 3 œ Œ‰ ‰‰j Œ‰ ‰‰ J 3 Œ‰ ‰‰ j f f f f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f f f f F F F F F F F f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f F F F F F F F F F F f f f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f f f f f f f f f F F F f f f ƒ ƒ ƒ f f f f f f ? J œb‰‰ ‰Œ ‰‰ 3 3 3 J ‰‰œn œ ‰Œ œ œ ‰‰ 3 3 3 J œ ‰‰ œ ‰Œ ‰‰ œ J ‰‰ ‰Œ œ œ ‰‰ œ 3 3 3 J œ ‰‰ ‰Œ œ ‰‰ 3 3 3 J ‰‰ ‰Œ ‰‰ œ œ 3 3 3 j œ ‰‰ ‰Œ ‰‰ 3 J ‰‰ ‰Œ ‰‰ 3 3 J ‰‰ ‰Œ œ ‰‰ 3 3 3 J ‰‰ ‰Œ œ ‰‰ 3 J ‰‰ ‰Œ œ ‰‰ œ 3 3 3 ‰ ‰‰ j œ ‰‰ J J œ‰‰ 3 3 3 3 ‰ œ ‰‰ j ‰‰ j j ‰‰ 3 3 ‰ ‰‰ j œ ‰‰ j j œ ‰‰ 3 3 ‰ œ ‰‰j œ ‰‰ j j ‰‰ 3 3 3 3 ‰ œ ‰‰ j œ ‰‰ J J œ‰‰ 3 3 3 3 ‰ œ ‰‰ j œ ‰‰ j j ‰‰ 3 3 ‰ ‰‰j ‰‰ j j œ ‰‰ ‰ œ ‰‰ J ‰‰ J J ‰‰ 3 3 3 3 ‰œ ‰‰ J œ ‰‰ J J œ ‰‰ 3 F F F F F F F F F F F F F F f f f f f f f f f f f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ F F F F F F F F f f f f f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ F F F F F F f f f f f f f f f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f f f F F F f f f f f f ƒ ƒ ƒ f f f Œ≈≈ 6 Œ≈ 6 ≈≈≈≈≈ R œ#œn ≈≈≈ 6 6 ≈≈≈≈ 6 67 Œ œ 67 ≈≈≈ 7 ≈≈ 6 67 ≈ 67 œ 667 æ æ æ æ æ æ æ œ œ œ œ œ 5566 œ œ œ œ 5 5 5 œ œ œ 5 6 6 œ œ œ 5 5 6 6 œ œ œ œ œ 5 6 6 œ œ œ œ 7 œ 7 55 7 œ œ 55 6 7 œ œ œ œ œ œ 5 5 6 6 5 œ œ œ 5 œ œ œ œ œ 5 5 6 6 œ œ œ œ œ œ 5 6 œ œ 5 667 œ œ œ 5 5 6 6 œ 5 5 6 55667 55667 Con sord. Con sord. Con sord. f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ PpFPF ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f f f ƒ f f f ƒfƒ ƒ ƒ f f ƒ ƒ ≈ ≈≈ŒŒŒ 6 ≈≈≈œn ≈ŒŒŒ 7 6 ≈ œ R ≈≈≈≈≈ŒŒ 6 ≈≈≈≈≈ ≈≈≈ŒŒ 7 6 ≈≈≈ ≈≈≈≈ŒŒ 66 ≈≈≈≈≈œn ŒŒŒ 6 œ ≈≈≈ŒŒŒŒ œ ŒŒŒŒ 7 ≈ ≈≈ŒŒ 7766 ? ≈≈≈ œ ≈ŒŒ 7 66 ? ≈≈≈≈≈ œ œ ŒŒ 7 66 ? ŒŒŒŒŒ æ æ æ æ æ æ æ æ æ 7766 6 6 6 7 6 5 5 7 7 6 6 5 7 6 5 7 6 766 7 6 6 5 5 7 6 5 7 6 6 5 7 7 6 6 5 7 7 6 7 6 55 6 6 55 6 6 776655 776655 Con sord. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f f f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f πPpF P fP P P P P P P f f f F f f f P P P P P f f f P P P 10 Všetko ... alebo ...
& & & & & & ? ? ? ? ? ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 83 R r r & r R r & œr r R & r r r r r r r r r 83 r r r 83 R R R 83 Senza sord. Senza sord. Senza sord. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSS Œ≈≈ 6 Œ≈ 6 7 ≈≈≈≈≈ R ≈ ≈≈≈ ≈≈≈ ≈≈≈≈ ≈≈ 6 Œ 6 ≈≈ ≈≈≈≈ 67 ≈ ≈≈≈≈≈ 67 R ≈≈≈≈≈≈ 667 æ æ æ æ æ æ æ œ 5 667 5 6 5 6 5 5 6 5 5 67 5 6 5 5 5 66 5 5 6 5 5 6 5 67 5 55 6 55 6 6 5 6 6 7 55667 55667 Con sord. Con sord. Con sord. F f P F P F f P F P FfP FP F f P F P F f P F P F f P F P F f P F P F f P F P F f P F P F f P F P F f PFP Ff P F P F f P F P F f PFP F f P F P F f P F P F f P F P F f P F P F f P F P F f P F P P P P P P P F F F F F F P P P F F F P P P P P P f pPπpπ ≈≈Ó Œ 76 ≈Ó Œ 76 ≈ R ≈≈≈≈≈Ó 7 ≈≈≈ ≈≈≈Ó 7 6 ≈≈ ≈≈≈≈Ó 7 66 Œ 76 B B ≈≈≈≈ ≈≈Ó 66 ≈≈≈≈≈ ≈Ó 7 66 ≈≈≈≈≈≈ R 7 66 æ æ æ æ æ æ æ 6655 7 6 5 œ 7 6 6 5 7 6 6 6 55 6 55 7 6 5 7 5 7 5 6 5 7 6 6 5 766 6 5 6 5 76655 76655 Con sord. Con sord. ƒ F f P F ƒ F f P F ƒ F f PF ƒ F f P F ƒ F f P F ƒ F f PF ƒ F f P F ƒ F f P F ƒ F f PF ƒ F f P F ƒ F f P F ƒ F fP F ƒ F f P F ƒ F f P F ƒ F f P F ƒ F f P F ƒ F f P F ƒ F f P F ƒ Ff P F ƒ F f PF ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ F F F F f Ff F F ƒ ƒ ƒ F F f f f F pPπ p œ ˘ ˘ ˘ œ ˘ œ ˘ œ ˘ ˘ ˘ ˘œ#˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘œn˘ ˘ ˘ fl fl fl fl fl fl ˘ ˘ ˘œ#˘ ˘ ˘ fl œ fl fl fl fl fl ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ œ ˘ ˘ ˘ œ ˘ œ ˘ œ ˘ ˘ ˘ fl fl fl fl œ fl fl fl fl fl œ fl ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f f f f f f f p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p f f f f f f f f f f ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Œ≈≈≈≈≈œ#œnR ≈ 6 677 Œ≈≈≈≈ ≈≈≈ 6 67 7 Œ≈≈≈ ≈≈≈≈≈ 6 Œ≈ ≈≈≈ 6 7 Œ≈≈ ≈ 6 67 7 Œ ≈≈≈≈≈œn 6 æ æ æ æ æ æ æ œ œ œ œ 566 7 œ œ œ 6 œ œ œ 6 7 œ œ œ 6 6 7 œ œ œ œ 6 œ œ œ œ 7 œ 6 7 6 7 œ 6 6 7 œ œ œ œ œ 6 6 7 7 œ œ œ œ œ œ œ 6 6 7 œ œ œ œ œ 6 6 7 œ œ 667 œ œ œ 5 6 5 7 56677 56677 F fF f F F f F f F F f F f F F f F f F F f F f F F f F f F F f F f F F f F f F F f F f F F f F f F F f F f F F f F f F F f F f F F f F f F FfF fF F f F f F F f F f F F f F fF F f F f F Ff F fF FfFf F FfF F F F F F F F F F F F f f f f f F F F F F f f f f f f R ≈≈≈≈≈‰≈ R 6 6 ≈≈≈≈‰≈ R 6 ≈≈≈Œ 6 6 ≈Œ 6 ≈≈‰≈ R 6 Œ 7 6 6 & æ æ æ æ æ æ 66 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 66 5 5 6 5 6 6 5 5 5 6 55 6 6 55 6 6 6655 6655 Con sord. f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f fFƒ f f F ƒ f fFƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f f F ƒ f fFƒ f P P P P P P ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f f f f f f f f f 11 Všetko ... alebo ...
& & & & & & & B & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 89 œ œ œ J œ 3333 œ œ œ 33333 ≈ R R œ ≈ R ˘ ≈≈ R ˘ ≈ R ˘ ≈ R R ≈ R ˘ ≈≈ R ˘ ≈ R ˘ œ œ 33333 ≈ R R ≈ R ˘ ≈≈ R ˘ ≈ R ˘ ≈ R R œ≈ R ˘ ≈≈ R ˘ ≈ R ˘ R ˘ ≈≈ R ˘ ≈ R R œ ≈ R ˘ ≈ r fl ≈≈ r fl ≈ r œr ≈ r fl ≈ R ˘ ≈≈ R ˘ ≈ R R œ ≈ R ˘ ≈ R ˘ ≈≈ R ˘ ≈ R R œ ≈ R ˘ ≈ 89 89 89 Con sord. Con sord. Con sord. p p F F f f ƒ ƒ p p F F f f ƒ ƒ p p F F f f ƒ ƒ p p F F f f ƒ ƒ R œ ≈‰ŒÓ R ≈‰ŒÓ ≈≈œn 6 6 7 R ≈‰ŒÓ Œ œ œ 66 æ æ æ æ æ æ œ œ œ œ 566 œ œ œ 6 œ œ œ 6 6 œ œ œ œ 7 œ 6 7 6 7 œ 6 6 7 œ œ œ œ œ 6 6 œ œ œ œ œ œ œ 6 6 œ œ œ œ œ 6 6 œ œ 66 œ œ œ 5 6 6 5 6 ƒ ƒ ƒ FP F P f FPf F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ F f F ƒ FfFƒ ≈≈ œ Œ 6 ≈≈œn œ 6 B æ æ æ æ æ æ 7 6 6 7 6 5 6 6 7 6 5 7 6 6 7 6 5 7 6 6 5 6 6 5 7 6 6 f F f f F F f F F F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f F f Ff F f F f F f F f FfP f œ œ R ≈‰Œ‰ œ œ œ œ œ œ œ Con sord. Con sord. F F F F F F F F R R R r œr R R R R r R R R œ R r œ R R R R œ R R R R R R R œ R R R R R R œ R R R f f f f f f f f 12 Všetko ... alebo ...
& & & & & & B B & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 94 & & 94 94 94 œ œ œ œ 66 œ œ œ 7 6 œ œ œ 7 œ 6 7 6 7 6 6 7 œ œ œ œ 6 6 7 7 œ œ œ 7 œ œ œ 6 6 œ œ œ œ 6 6 7 œ œ 66 7 F F F F F F F F F F F F F Œ‰≈ R Œ‰≈ r Œ‰≈ r Œ‰≈ r Œ‰≈ R Œ‰≈ R 766 6 6 66 7 6 7 6 6 76 6 7 6 6 Con sord. Con sord. F F F F F F œ œ p p p p p p F F F F F F p p p p p p F F F F F F p p p p p p F F F F F F r r r r r r r r r r r r r r r œ r r r r r R r r r r r r r r r p p p p p p r ≈‰ŒŒŒŒŒ r ≈‰ŒŒŒŒŒ r œ ≈‰ŒŒŒŒŒ r ≈‰ŒŒŒŒŒ r ≈‰ŒŒŒŒŒ r ≈‰ŒŒŒŒŒ œ œ œ œ œ 5566 7 œ œ œ œ 7 œ 6 7 7 7 6 7 766 5 6 5 5 œ 6 6 5 5 œ œ œ 6 5 5 6 P P P P P P P P 13 Všetko ... alebo ...

≈ R ≈‰

r ≈‰≈ ≈ Œ r ≈‰

≈ r ‰‰ r ≈ r ≈‰≈ ≈

r ≈‰ ≈≈ ‰ r ≈‰ r ≈

≈ r ‰≈ r ‰ ≈≈ ‰≈ r

‰ r ≈≈ r ‰‰ r ≈ ≈≈

≈ r ‰‰ r ≈ ≈≈ ‰≈ r

≈≈ Œ ≈ ≈‰ r ≈

≈ œr ‰ œr ≈‰≈ œ ≈ œ ‰≈ œr

r ≈‰ ≈≈ ‰≈ r ‰ r ≈

≈ R ‰≈ R ‰ R ≈‰œn ≈≈œn

≈≈ ‰≈ r Œ r ≈‰

≈ r ‰ r ≈‰ r ≈‰≈ r ‰

œr ≈‰ œr ≈‰≈ œr ‰≈ œr ‰

≈ R ‰≈ R ‰‰ R ≈‰ R ≈

R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ R ≈‰

≈ ≈≈ R ‰≈ R ‰‰ R ≈

≈ R ‰‰ R ≈‰ R ≈≈ R ‰

≈ ≈ ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R

& & & & & & & & & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 99 99 99 99 ˙ æ œ æ œ æ ˙ æ œ æ æ æ æ æ æ ˙ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ æ ˙ æ ˙ æ œ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ œ æ œ æ œ æ œ æ œ æ ˙ æ œ æ æ ˙ æ ˙ æ œ æ æ ˙ æ œ æ œ æ œ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ ˙ æ ˙ æ ˙ æ œ æ æ æ æ æ æ œ æ œ æ œ æ ˙ æ œ æ æ ˙ æ ˙ æ æ æ ˙ æ ˙ æ œ æ æ æ æ æ æ æ æ æ ˙ æ ˙ æ ˙ æ œ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ œ æ ˙ æ ˙ æ œ æ p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p pp F pFp pFp p F p pFp pFp F pp Fp Fp 6655 œ œ œ œ 5 5 6 p p p p Con sord. Con sord. ≈ ≈≈ R ‰Ó Œ ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R ‰≈ R Œ R ≈‰ ≈≈ Œ ‰≈ R ≈ R ‰‰ R ≈≈ R ‰‰ R ≈ ≈≈ ‰≈ R Œ R ≈‰Œ ≈≈ ‰≈ R ‰ R ≈‰ R ≈ R ≈‰ ‰ R ≈‰ R ≈≈ R ‰≈ ≈ Œ R ≈‰ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ ≈ ≈ R œ ≈‰ œ ≈ œ ≈‰≈ R œ ‰ R œ ≈‰≈ R œ ‰≈ R ‰ R ≈ R ≈‰≈ R ‰ R ≈‰ R ≈‰œb ≈≈œb ≈ R ‰‰ R ≈≈ R ‰ ‰≈ r ‰ r ≈≈ r ‰≈ r ‰ r ≈‰ r ≈‰ ≈≈ ‰ r ≈‰ r ≈≈ r ‰ ≈ r ‰‰ r ≈ r ≈‰≈ r ‰≈ r ‰ ≈ ≈‰≈ r ≈ r ‰‰ r ≈‰ r ≈ Œ r ≈‰≈ r ‰ r ≈‰ ≈ ≈ r ≈‰≈ r ‰ r ≈‰ ≈ ≈‰ r ≈ ‰ r ≈‰ r ≈≈ r ‰≈ ≈ Œ œ ≈≈ œ ‰≈ œr ‰ œr ≈‰ œr ≈ œr ≈‰ ‰≈ r ≈ r ‰‰ r ≈≈ r ‰‰ r ≈ R ≈‰œn ≈œn ≈‰≈ R ‰ R ≈‰≈ R ‰ r ≈‰ r ≈‰≈ r ‰≈ r ‰ r ≈ ≈≈ ‰≈ r Œ r ≈‰ ≈≈ ‰≈ œr Œ œr ≈‰ œ ≈≈ œ ≈ œr ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ ≈ ≈ Œ R ≈‰ ≈≈ ≈ R ‰ R ≈‰ ≈ R ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ ≈ ≈≈ R ‰ ≈ ≈≈ R ‰≈ R ‰‰ R ≈‰ R ≈ p p p p p p p p p P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R ≈‰ ≈≈ ‰≈ R Œ ≈ R ‰ R ≈‰Ó ≈≈ ŒÓ ≈ R œ ‰≈ R œ ‰ R œ ≈‰ œ ≈≈ œ ≈œn ≈‰ R ≈≈ R ‰‰ R ≈ ≈œb ≈œb ‰≈ R ‰ R
œ 676 7 œ 6 7 67 7777 76 6 7777 6 7 67 F F F F F F 14 Všetko ... alebo ...

r ≈≈ r ‰

≈ r ‰‰ r ≈ r ≈‰≈ r ‰≈ r ‰

≈ ≈‰≈ r ≈ r ‰‰ r ≈‰ r≈

Œ r ≈‰≈ r ‰ r ≈‰ ≈ ≈

r

≈‰≈ r ‰ r ≈‰ ≈ ≈‰ r≈

‰ r ≈‰ r ≈≈ r ‰≈ ≈ Œ

œ ≈≈ œ ‰≈ œr ‰ œr ≈‰ œr ≈ œr ≈‰

‰≈ r ≈ r ‰‰ r ≈≈ r ‰‰ r≈

R ≈‰œn ≈œn ≈‰≈ R ‰ R ≈‰≈ R

‰ r ≈‰ r ≈‰≈ r ‰≈ r ‰ r≈

≈≈ ‰≈ r Œ r ≈‰ ≈≈ ‰≈ œr Œ œr ≈‰ œ ≈≈ œ ≈ œr ‰

R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ ≈ ≈ Œ R ≈‰ ≈≈ ≈ R ‰ R ≈‰

R ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰

R ‰≈ R ‰ ≈ ≈≈

≈‰ R ≈≈ R ‰‰ R ≈‰≈ R

≈œb ≈œb ‰≈ R ‰ R ≈ R ≈‰ R œ ≈‰

r ≈‰≈ ≈ Œ r ≈‰‰≈ r

≈ r ‰‰ r ≈ r ≈‰≈ ≈ œr ≈‰

r ≈‰ ≈≈ ‰ r ≈‰ r ≈≈ r ‰

≈ r ‰≈ r ‰ ≈≈ ‰≈ r ≈ ≈

‰ r ≈≈ r ‰‰ r ≈ ≈≈ Œ

≈ r ‰‰ r ≈ ≈≈ ‰≈ r r ≈‰

≈≈ Œ ≈ ≈‰ r ≈‰ r ≈

≈ œr ‰ œr ≈‰≈ œ ≈ œ ‰≈ œr œ ≈≈ œ

r

≈‰ ≈≈ ‰≈ r ‰ r ≈‰≈ œr

≈ R ‰≈ R ‰ R ≈‰œn ≈≈œn R ≈‰

≈≈ ‰≈ r Œ r ≈‰‰ r ≈

≈ r ‰ r ≈‰ r ≈‰≈ r ‰ ≈≈

œr ≈‰ œr ≈‰≈ œr ‰≈ œr ‰‰≈ œr

≈ R ‰≈ R ‰‰ R ≈‰ R ≈ R œ ≈‰ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ R ≈‰Œ ≈

‰≈ r œ ‰ r œ ≈ r œ ≈‰≈ r œ ‰ r œ ≈‰ œ ≈ œ ≈

r œ ≈‰ œ ≈≈ œ ≈ r œ ‰‰ r œ ≈≈ r œ ‰≈ œ ≈ œ

‰≈ r œ ‰ r œ ≈≈ r œ ‰≈ r œ ‰ r œ ≈‰ r œ ≈‰

r ≈‰ ≈≈ ‰ r ≈‰ r ≈ŒŒ

≈ r ‰‰ r ≈ r ≈‰≈ r ‰≈ r ‰ r ≈‰

œ ≈ œ ≈‰≈ r œ ≈ r œ ‰ŒŒŒ

Œ r œ ≈‰≈ r œ ‰ r œ ≈‰ œ ≈ œ ≈‰≈ r œ

r

œ ≈‰≈ r œ ‰ r œ ≈‰ œ ≈ œ ≈‰ r œ ≈≈ r œ ‰

‰ r ≈‰ r ≈≈ r ‰≈ ≈ Œ ≈≈

≈≈ ‰≈ r ‰ r ≈‰ r ≈ r ≈‰≈ r ‰

‰≈ r œ ≈ r œ ‰‰ r œ ≈≈ r œ ‰‰ r œ ≈Œ

r ≈‰ ≈ ≈‰≈ r ‰ r ≈‰≈ r ≈ r ‰

‰ r ≈‰ r ≈‰≈ r ‰≈ r ‰ r ≈ ≈≈

œ ≈≈ œ ‰≈ œr Œ œr ≈‰ œ ≈≈ œ ≈ œr ‰

‰≈ œr Œ œr ≈‰ œ ≈≈ œ ≈ œr ‰ œr ≈‰

R ≈‰ R ≈‰≈

r œ ≈ r œ ≈‰‰ r œ ≈ŒŒ ≈ œ ≈ œ r œ ≈‰ŒŒŒŒ ≈ r œ ‰‰ r œ ≈ œ ≈≈ œ ‰ r œ ≈≈ r œ ‰‰≈ r œ ‰ r œ ≈ œ ≈≈ œ ‰≈ r œ œ ≈≈ œ ‰ r œ ≈Œ Œ ≈ ≈‰ r ≈ŒŒŒ r ≈‰ŒŒŒŒŒ ≈ r ‰ r ≈‰ ≈≈ r ≈‰≈ r ‰Œ ‰≈ r Œ r ≈‰‰≈ r ŒŒ œr ≈‰ œr ≈‰≈ œr ‰ŒŒŒ œr ≈‰≈ œr ‰ŒŒŒŒ ≈ R ‰ŒŒŒŒŒ

& & & & & & & & & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 104 104 104 104 ‰≈ R ‰ R ≈ R ≈‰≈ R ‰ R ≈‰ R ≈‰œb ≈≈œb ≈ R ‰‰ R ≈≈ R ‰ ‰≈ r ‰ r ≈≈ r ‰≈ r ‰ r ≈‰ r ≈‰ ≈≈ ‰ r ≈‰
R ≈‰≈
R ‰ ≈ ≈≈ R ‰≈ R ‰‰ R ≈‰ R ≈ pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
R ≈‰
≈œn
R
R ≈‰ R ≈≈ R
R ≈‰
≈ ‰ R ≈‰ R ≈‰≈ R ≈ ≈ 7 67 777 777 F F F F
≈≈ R ‰≈ R ‰‰ R ≈≈ R ‰ ≈
‰‰
R ‰≈
≈ ≈≈ R ‰ Œ R œ ≈‰ œ ≈≈ œ ≈ R œ ‰ R œ ≈‰ R œ ≈‰ ≈ R œ ‰ R œ ≈‰ R œ ≈‰≈ R œ ‰≈ R œ ‰Œ R ≈‰≈ R ‰≈ R ‰ ≈ ≈ŒŒ ≈ ≈≈ R ‰≈ R ‰ŒŒŒ pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. pizz. p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p ‰ r œ ≈≈ r œ ‰‰ r œ ≈≈ r œ ‰‰ r œ ≈ œ ≈ œ ≈ ‰≈ r œ ‰
15 Všetko ... alebo ...
R ‰
& & & & & & & & & & & ? ? ? ? ã & & & & & & & & & & & B B B B ? ? ? ? ? ## ## # # # 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 B Cl. 1 B Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2 Hn. 1 Hn. 2 Hn. 3 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 Timp. B. Dr. Vln. I Vln. II Vln. III Vln. IV Vln. V Vln. VI Vln. VII Vln. VIII Vln. IX Vln. X Vln. XI Vla. I Vla. II Vla. III Vla. IV Vc. I Vc. II Vc. III D.B. I D.B. II 109 æ flt. æj flt. ‰ ‰ æj flt. æ flt. Œ œ æ flt. 109 109 109 F F F F unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato unisono non vibrato j œ æ flt. ‰ŒÓ Œ œ æ ŒÓ Œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF F fF œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp fFpp œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf FPf œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 16 Všetko ... alebo ...
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.