Page 1

VYBRANÉ PROJEKTY Peter Panulin 2013


Ing. arch. Peter Panulin Vzdelanie:

*1986 - Košice, Slovensko 1993-2002 2002-2006 2004-2005 2006-2013 2009-2010

ZŠ L. Novomeského, Košice, Slovensko M.R. Stefanika Highschool, Košice, Slovensko 10 mesačný pobyt na strednej škole Ord Highschool, Ord, Nebraska, USA FA ČVUT, Praha, vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský Výmenný pobyt Erasmus, Lund University, LTH, Department of architecture, Lund, Švédsko

Jazyky:

Slovenský Anglický - aktívne, plynule (CAE Cambridge certificate, 2006) Nemecký - základy

Počítačové schopnosti:

Rhinoceros + V-ray (aktívne), 3DSMax (základy) Adobe CS (Photoshop, Illustrator, Indesign) (aktívne) AutoCad (aktívne),

Pracovné skúsenosti:

2008-2009 2010 (3 mesačná stáž)

BrokenBox Architekti, Praha (http://www.brokenbox.cz) Henning Larsen Architects, Kodan, Dánsko (http://www.henninglarsen.com)

Záujmy: architektúra, cestovanie, fotografia, hudba, šport Kontakt: skype: peterpanulin e-mail: panulinpeter@gmail.com mobil: +420774359206

vodičský preukaz B


Peter Panulin


Hotel na Ovocnom trhu druh: ateliér: rok: miesto:

bakalárska práca Ing. arch. Jan Bočan / FA ČVUT 2008/2009 Ovocny trh, Praha, ČR

panulinpeter@gmail.com


OBRAZ PROSTREDIA, INŠPIRÁCIA Cudzinec v starom meste Prahy pozoruje krajinu striech a komínov, ktorá ho obklopuje. Hľadí z izby na 6. poschodí hotela a od sveta okolo ho delí len jemná sklenená škrupina. Stena obrastajúca brečtanom, na ktorej je ešte čitatelná siluéta domu, ktorý tu stál predtým je takmer na dotyk...

Peter Panulin


HMOTOVÉ RIEŠENIE Budova vypĺňa parcelu s komplikovanými hranicami ako vložený solitér. Usporiadanie umožňuje maximálny možný prístup prirodzeného svetla pri čo najefektívnejšom využití plochy pozemku. Sklenené steny izieb umocňujú pocit z okolitého prostredia.

panulinpeter@gmail.com


REZ B-B’

REZ A-A’

Peter Panulin


PôDORYS PRÍZEMIA

PôDORYS TYPICKÉHO PODLAŽIA

panulinpeter@gmail.com


1

1

2

3

4

Peter Panulin


2

3

4

panulinpeter@gmail.com


Peter Panulin


Rekreačné domy Danubia park

druh: rok: miesto: spoluautori:

sútaž / vítazný návrh 2011 Čunovo, Slovensko Peter Koban, Patrik Uchal

panulinpeter@gmail.com


0

ZADANIE, KONTEXT Danubia Park je projekt rekreačného areálu na brehu Dunaja pri obci Čunovo asi 20km od Bratislavy. Predmetom súťaže bol návrh rekreačného domu a jeho osadenie do predpísaného urbanistického riešenia územia.

Peter Panulin

5

15

30m


KONCEPT NÁVRHU Hlavnou myšlienkou návrhu bolo podporiť komunikáciu namiesto izolácie a ponúknuť priestorové kvality pri dodržaní požiadavky na hustotu a charakter zástavby. Dom je aktívnou hranicou medzi súkromnou, opticky uzavretou záhradou a verejne prístupnou plážou prebiehajúcou po celom brehu poloostrova.

Rodinná oslava, stoly sú rozložené vonku pod korunami stromov, decká pobehujú medzi domom a záhradou a z kuchyne k hosťom nie je nikdy ďaleko.

Horúci letný deň, dom je otvorený a v zatienenej obývačke cítim jemný vánok.

Podvečer, zapadá slnko, sedím na kraji obývačky, počúvam hudbu a zdravím suseda, ktorý je na prechádzke so psom.

Večer zatiahneme drevené zásteny, zídeme sa za stolom a večeriame.

panulinpeter@gmail.com


PôDORYS

OZNAČENIE MIESTNOSTÍ 1. zádverie 2. obytný priestor 3. spálňa 4. kúpelňa 5. záchod 6. technická miestnosť 7. izba 8. izba 9. kúpelňa

POHLAD ˇ OD VODY

0

Peter Panulin

1

3

5m


REZ A-A’

REZ B-B’

REZ C-C’

POHLAD OD ZÁHRADY

0

1

3

5m

panulinpeter@gmail.com


VARIANTA 1

Peter Panulin


panulinpeter@gmail.com


VARIANTA 2

Peter Panulin


panulinpeter@gmail.com


Peter Panulin


Budova filharmónie Českého rozhlasu

druh: rok: miesto: spoluautori:

Xella, študentská sútaž, 3. miesto, 4 ceny sponzorov 2011 Plzen, ČR Peter Koban, Patrik Uchal

panulinpeter@gmail.com


KONTEXT

KONCEPT

Zámerom sútaže bolo navrhnúť prístavbu koncertnej siene k existujúcej budove Českého rozhlasu v Plzni. Šlo o nájdenie vhodnej väzby kompozičnej, hmotovej, prevádzkovej a dispozičnej, a doplnenie budovy celospoločenského významu do organizmu mesta a konkrétneho miesta mestského parku.

Urbanistické riešenie spočíva vo vytvorení kontaktu budovy filharmónie s rušnou ulicou Klatovská trieda a aktivácia dnes zanedbaného parku doplnením pódia, hľadiska a kaviarne do zastrešenej časti prístavby.

Peter Panulin


panulinpeter@gmail.com


0

5

15

30m

Peter Panulin


panulinpeter@gmail.com


REZ A-A’

PôDORYS 2.NP

PôDORYS 1.NP

Peter Panulin


PôDORYS PRÍZEMIE

PôDORYS SUTERÉN

0

5

15

panulinpeter@gmail.com

30m


Peter Panulin


Smútočná sieň cintorína řepy

druh: rok: spoluautori:

verejná architektonická sútaž 2012 Peter Koban, Tomáš Kubák

panulinpeter@gmail.com


NÁVRH Vo východnej časti, kde pozemok stúpa do najvyššieho bodu nachádzame jedinečné miesto pre stavbu smútočnej siene. Zachovávame polohu kríža na konci aleje stromv v súlade s existujúcim projektom záhradnej architektúry a objekt navrhujeme na intímnejšie miesto v severovýchodnom rohu pozemku. Zhodnocujeme tak plochu, ktorú vnímame ako obtiažne využiteľnú. Koncepcia výtvarného riešenia vychádza zo špecifického tvaru zvoleného miesta. Do vrcholu ostrého úhla tvoreného hranicami pozemku orientujeme osovo súmerný, trojuholníkový priestor obradnej siene. Priestor vrcholí malým, otvoreným átriom osvetleným svetlíkom. Átrium je malým kúskom prírody, kolobehu kterej je človek súčásťou. Svetlík odkazuje na zvyk predkov, podle kterého keĎ niekto zomrel otvorilo sa v miestnosti okno aby mohla duša vyletieť von.

svetlík obradná sieň zádverie záchody

zádverie kancelária sklad záhradného náradia

Peter Panulin


A

0.2

spevnené plochy

0.1

0.3 0.4

0.8

0.7 0.6 0.5

obřadní síň světlík zádveří záchod záchod zádveří zádveří kancelář sklad zahradního nářadí

0.9

A‘

plochy zelene

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

panulinpeter@gmail.com


Peter Panulin


Domov seniorov a dom s opatrovateľskou službou Podvinní

druh: ateliér: rok:

diplomový projekt, vedúci práce - Ing. arch. Michal Kuzemenský Kuzemenský Synek / FA ČVUT 2012

panulinpeter@gmail.com


KONCEPT / INŠPIRÁCIA Tvorím prostredie pre seniorov, vo výraze hľadám autentickú inšpiráciu v architektúre nadčasovosť Chatárstvo a záhradkárstvo je špecificky českým fenoménom. Predstavuje architektúru ľudských snov a možností budovanú za účelom trávenia voľného času sebarealizácie a hlavne šťastia jej majiteľov. Medzi týmto fenoménom a domovom seniorov hľadám spoločné styčné body a vytváram podvedome familiárne prostredie pre pokojný život v starobe.

Peter Panulin


s

spoločenské miestnosti byty 2+kk byty 1+kk izby jednolôžkové izby dvojlôžkové sesterne, asistovaná kúpeľ jedáleň so zázemím zázemie zamestnancov administratíva spoločenské miestnosti - klub seniorov denný stacionár technické zázemie komunikácie

panulinpeter@gmail.com


PRÍZEMIE

1.NP

2.NP

Peter Panulin


PERSPEKTÍVA OD VODOPÁDU

DETAIL FASÁDY

POHĽAD VÝCHOD

panulinpeter@gmail.com


POHĽAD JUH

REZOPOHĽAD SEVER

Peter Panulin


REZOPOHĽAD ZÁPAD

panulinpeter@gmail.com


Peter Panulin


& ostatnĂŠ projekty modely kresby fotky

panulinpeter@gmail.com


návrh úprav reštaurácie a baru hotela

Peter Panulin


Sociálna lavička pracujúca s alternatívnym prístupom k problému dáva sediacemu možnost voľby vlastneho uhlu panorámy a rovnako aj vymedzenia sa k okolosediacim. Ľubovoľným otáčaním lavičky okolo vlastnej osi vzniká možnosť socializácie, alebo naopak je možné vytvoriť súkromie odvrátenim sa k okoliu chrbtom. Materiál: vé profily

Ohýbané / odliatok

a zvárané nerezoz polyuretánovej živice.

návrh spoločenskej lavičky pre Bratislavské nábrežie

panulinpeter@gmail.com


modely

Peter Panulin


panulinpeter@gmail.com


Peter Panulin


panulinpeter@gmail.com


panulinpeter@gmail.com

2013 portfolio  

2013 portfolio

Advertisement