Page 1


4. ročník zimný semester školský rok 2011/2012, AT 5 - Ateliér voľné zadanie II,

vedúci práce: Ing. arch.

Návrh budovy ateliéru v preluke na námestí v meste

istoru. e r p o éh nútorn v a u r ho tva e i š j a k ie von Riešen

ATELIÉROVÝ PROJEKT ,

Michalovce

Marek Jiří ,

UN6


3. ročník ATELIÉROVÝ PROJEKT ,

letný semester školský rok 2010/2011, AT3 Ateliér súboru stavieb -

rekonverzia opusteného vojenského areálu na

vedúci práce: Ing. arch.

Žalmanová Petra, Ph.D., UN6

relaxačno-zábavno-edukatívne

centrum pre

deti


3. ročník Štefan Turcovský - vedúci

(s ta vb y, os y, vý

pr

vk

yf

po l

ot

no ho

ou

pl

ale

j A me r

ik y

z

je

je

dn ej st ra

ny

ý

kto rý

o d rez an

že l e z ni čn

to ru

e

dn

.N aš tra ťo u

or tv vy

, p rie s

úc

y

vy u e

bu d ou

sn

a

pr os

lo bo

Brn a,

nk čn é

t r e di e, u ho

v c ent re

áv aj

Marek Jiří , UN6

u

kt or é

st

do

ia )

ží va ť

práce: Ing. arch.

hľ ad y

ZS školský rok 2010/2011, AT2 spolupráca

ok ol

ATELIÉROVÝ PROJEKT ,

ia M

Brno,

rekon verzia územ

Malá Amerika ,

prestavba

stávajúceho chátrajúceho územia na multifunkčný priestor -

mesto v meste


3. ročník

zimný semester školský rok 2010/2011, Výpočtová technika 5,

ORNAMENT ,

vedúci práce: Ing. arch.

Kratochvíl Jan


3. ročník PRIESTOR ,

letný semester školský rok 2010/2011, Výtvarná tvorba 6,

vedúci práce: Ing. arch.

Kratochvíl Jan,

MgA.

Šebánek Jan


1. ročník ATELIÉROVÝ PROJEKT ,

letný semester školský rok 2008/2009, ZAN,

Jan Mléčka, UN6

=

+

galéria

vedúci práce: Ing. arch.

a

pamätník

obce

zatopenej

pod Brnenskou priehradou, koncept

vodný stĺpec


4. ročník zimný semester školský rok 2011/2012, AT 5 - Ateliér voľné zadanie II,

vedúci práce: Ing. arch.

Návrh budovy ateliéru v preluke na námestí v meste

istoru. e r p o éh nútorn v a u r ho tva e i š j a k ie von Riešen

ATELIÉROVÝ PROJEKT ,

Michalovce

Marek Jiří ,

UN6


MICHALOVCE

KOŠICE

BRATISLAVA michalovce srdce Zemplína nížina a rovina rieka Laborec Zemplínska šírava cesta európskeho významu na Ukrajinu hraničný prechod Vyšné Nemecké asi 40 000 obyvateľov nezamestnanosť 23% materské školy základné školy učilištia stredné odborné školy osemročné gymnáziá gymnáziá detašované pracovyská vysokých škôl jazykové školy mestské kultúrne stredisko kino Zemplínske osvetové stredisko galéria Subterén múzeum knižnica futbalisti v 2. najvyššej súťaži hokejisti v 2. najvyššej súťaži hádzanári v najvyššej súťaži hádzanárky v česko-slovenskej súťaži tesco, kaufland, lidl, billa 2 nákupné centrá zrekonštruovaná pešia zóna 2 národné kultúrne pamiatky na pešej zóne 1 národná kultúrna pamiatka v blízkosti pešej zóny veľa kostolov veľa čerpacích staníc milióny a milióny autobazárov miliardy barov, krčiem a kaviarní veľa zelene pre mňa najkrajšie mesto

súčastný stav a fakty o meste


a n zó ia eš p

NKP

NKP

KP N

é an ov n é n plá k u p u m ná ntr ce

o

kin

ika

klin

poli

el hot

óna ia z

peš

peš

širšie vzťahy

ruh ký ok

mests

ica

n rad

óna ia z

óna ia z

peš


Námestie osloboditeľov č.31

Námestie osloboditeľov č.29

situácia


determinanty tvaru

?

? ?

??

!

!


varianty

V1

?

?

V2 ?

?

?

?


varianty

V3 ?

?

V4 ?


+

? ?

finรกlny tvar fasรกdy

V4 V3


?

technický detail ovplyvní vnútorný priestor


nosná konštrukcia

konštrukčný systém: drevostavba s priebežnými stĺpikmi (baloonframe) založenie: železobetónová doska na mikropilotách súčiniteľ prestupu tepla obvodovej steny U: 0,24 W/m².K

drevovláknitá izolácia steico flex h=160mm

sádrovláknitá doska

fermacell h=12,5mm

medený plech difúzna fólia

sádrovláknitá doska fermacell h=12,5mm

štepkocementová doska velox h=20mm


vs

ala á h n p tu

28

ník šat

233

0

00

1.NP

a eľň

kúp

cká hni osť c e t stn mie

nka

chy

ku

ňa cov

pra

60

149

M 1:50


3.NP

175

0

2.NP

jed

nac

ia

st mie

調 nos

M 1:50


rez 2

10100

REZ 1

M 1:50


rez 4

10100

REZ 2

M 1:50


dennĂŠ svetlo

M --


umelĂŠ svetlo

M --


klient story

!

! .

M --


materiály

materiály

biela stierka

medený plech

dýha dub

M --


3. ročník ATELIÉROVÝ PROJEKT ,

letný semester školský rok 2010/2011, AT3 Ateliér súboru stavieb -

rekonverzia opusteného vojenského areálu na

vedúci práce: Ing. arch.

Žalmanová Petra, Ph.D., UN6

relaxačno-zábavno-edukatívne

centrum pre

deti


(Hdgjqd^`kmdKm\c`']Òq\gÒqje`infÒ\m`œg( (km`h`i\i\uœ]\qij(iœpâiÒk\mf(

Milovice pri Prahe, bývalý vojenský areål


- stolová hra v prírode -

- motivácia odmenou -

- 3 tématické okruhy: veda a technika, kultúra a spoločnosť, hudba -

- každá téma má svoje stanoviská kde sa deti niečo naučia hravou a zážitkovou formou -

- na každom stanovisku sa deti niečo naučia, získaju body a tie potom vymenia za vstup do centier jednotlivých tém -

- centrá: kreatívne centrum, divadlo-kino-amfiteáter, pavilón tanca -

- na každom stanovisku prítomná osoba pracujúca s deťmi a udeľujúca im body -

- alternatíva: pracovníci na stanoviskách prítomní iba počas víkendov, sviatkov ... na stanoviskách osadené tabule s popismi, a deti svoje nové vedomosti preukážu pri vstupe co centier 1

- v areáli aj plochy určené na relax a pasívny oddych -


Svetové jazyky 3D Dedinská ZOO

Kino + divadlo + amfiteáter

Tančiareň

Svetové náboženstvá

Bufet

Múzeum hudby Veľká mláka

Dopravné F1 ihrisko

Hudobné preliezky Vodná elektráreň

Fyzika v praxi Drevený les

relaxačný park

Kreatívne centrum

Svetelná strelnica 1 Edisonova dielňa

vstup s reštauráciou


1


3. ročník PRIESTOR ,

letný semester školský rok 2010/2011, Výtvarná tvorba 6,

vedúci práce: Ing. arch.

Kratochvíl Jan,

MgA.

Šebánek Jan


3. ročník Štefan Turcovský - vedúci

(s ta vb y, os y, vý

pr

vk

yf

po l

ot

no ho

ou

pl

ale

j A me r

ik y

z

je

je

dn ej st ra

ny

ý

kto rý

o d rez an

že l e z ni čn

to ru

e

dn

.N aš tra ťo u

or tv vy

, p rie s

úc

y

vy u e

bu d ou

sn

a

pr os

lo bo

Brn a,

nk čn é

t r e di e, u ho

v c ent re

áv aj

Marek Jiří , UN6

u

kt or é

st

do

ia )

ží va ť

práce: Ing. arch.

hľ ad y

ZS školský rok 2010/2011, AT2 spolupráca

ok ol

ATELIÉROVÝ PROJEKT ,

ia M

Brno,

rekon verzia územ

Malá Amerika ,

prestavba

stávajúceho chátrajúceho územia na multifunkčný priestor -

mesto v meste


MALÁ AMERIKA


idea tvaru


koncept(y)

?

?

?

?

?

?


typické podlažie 11.

11. 8.

9.

10.

7.

5.

4.

2.

4.

3.

1.

3.

7.

5.

8.

5.

9.

5. 6.

6.

6.

10.

6.

M 1 : 200

1. komunikačné jadro

2. spoločná technická miestnosť

3. vstupná chodba

4. šatník

5. WC+kúpeľňa

6. detská izba

7. kuchyňa

8. jedáleň

9. obývačka

10. spálňa rodičov

11.

terasa


rezy a strecha


územie

administratíva + občianske vybavenie bývanie základná škola + škôlka centrá aktivít (kultúra, šport)


1. ročník ATELIÉROVÝ PROJEKT ,

letný semester školský rok 2008/2009, ZAN,

Jan Mléčka, UN6

=

+

galéria

vedúci práce: Ing. arch.

a

pamätník

obce

zatopenej

pod Brnenskou priehradou, koncept

vodný stĺpec


1%

5%

5%

PORTFOLIO  

portfolio, school work, architecture

PORTFOLIO  

portfolio, school work, architecture