Page 1

TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO HOBOKEN Schooljaar 2007-2008 3de trimester

klas 3 BH Naam: ..........................................nr.: ...

Proefwerk in Technologie

16 juni 2008

1. Voorbereiding proefwerk. 2. Duid aan op een tekening: de sponningbreedte en sponningdiepte. Duidt de ook gepaarde zijde aan. B

B

3. Hoeveel bedraagt de gatlengte bij een middenverbinding met sponning op 1/3 ¬ De gatlengte = de regelbreedte 4. Hoeveel bedraagt de schoudertoevoeging (toesteek) bij verbindingen met sponning? ¬ De schoudertoevoeging = de sponning breedte 5. Hoeveel bedraagt de menagering bij. Een hoekverbinding met sponning op meer dan 1/3 van de houtdikte? ¬ de vermindering bedraagt ¼ van de resterende pen breedte. De resterende penbreedte is de regelbreedte in de sponningbreedte 6. Maak op bijgevoegde tekening de afschrijving voor een middenverbinding met sponning op 1/3 van de houtdikte, benoem alle af schrijflijnen en arceer het verloren hout (alleen zichtbare zijden afschrijven). Vergeet de paringstekens niet. ¬ Zie blad vraag 6 7. Wat is een lijst? ¬ Een versiering aangebracht aan de dagzijde van een werkstuk.

PROEFWERK 3de TRIM 07-08 verbetersleutel.DOC

1/5


8. Duidt op een tekening van een lijst de breedte en diepte aan. B

B

9. Maak op de bijgevoegde tekening de afschrijving van een midden verbinding met lijst aan de gepaarde zijde. benoem alle af schrijflijnen en arceer het verloren hout (alleen zichtbare zijden afschrijven). Vergeet de paringstekens niet. ¬ Zie blad vraag 9 10. Maak op de bijgevoegde tekening de afschrijving van een midden verbinding met lijst aan de gepaarde en ongepaarde zijde. benoem alle af schrijflijnen en arceer het verloren hout (alleen zichtbare zijden afschrijven). Vergeet de paringstekens niet. ¬ Zie blad vaag 10 11. Hoe zijn de schouderingen bij verbindingen met sponning en groef? + tekening. ¬ Er is een schuine schoudering aan de sponningzijde van de sponning naar de groefzijde.

12. Hoe zijn de schouderingen bij verbindingen met lijst sponning en groef? + tekening. ¬ Langs de sponningzijde een schuine schoudering langs de lijst een rechte schoudering met verstekken.

PROEFWERK 3de TRIM 07-08 verbetersleutel.DOC

2/5


13. Waarop ga je letten om in breedte hout te verlijmen met een koude voeg? ¬ Dagzijde tegen dagzijde ¬ De lijmvlakken zuiver geschaaft.

14. Kleef de verschillende planken in de dikte tegen elkaar om de juiste manier een brede plank ter verkrijgen. Je mag elk cijfer slechts 1 maal gebruiken. Tekeningen onderaan het proefwerk.

15. Wat is een vlakbank? ¬ Een machine gebruikt om hout vlak en haak of onder hoek te schaven. ¬ ¬ ¬ 16. Geef bij 3 onderdelen van de vlakbank uitleg. ¬ 1: frame: Stevig onderstel waarop de overige delen gemonteerd zijn. ¬ 2: schaafas: Is cilindervormig en is voorzien van 2, 3 en 4 messen (bij nieuwe machines 3 of 4). ¬ 3: aanvoertafel of voorste tafel: de voorste tafel staat lager dan de snijcirkel, door de tafel meer of minder onder de snijcirkel te stellen wordt de verspaningsdikte geregeld. ¬ 4 afvoertafel of achterste tafel: de achterste tafel staat op gelijke hoogte met de snijcirkel van de schaafas ¬ De tafels zijn voorzien van speciale inzetstukken. Bij eventuele beschadigingen moet geen volledige tafel vernieuwd worden. ¬ 5 Geleider: De geleider is verplaatsbaar over de volledige breedte van de tafel en kan zowel schuin als haaks gesteld worden. ¬ 6 Beveiliging: Moet voldoen aan de normen opgelegd door de arbeidsinspectie. Het werkend schaafasgedeelte moet afgeschermd zijn, de beschermklep moet automatisch op het tafelblad en tegen de geleider komen wanneer geen hout aangevoerd wordt. Het gedeelte achter de geleider, moet eveneens afgeschermd zijn (beschermplaat gecombineerd met geleider).

PROEFWERK 3de TRIM 07-08 verbetersleutel.DOC

3/5


17. Hoe ga je te werk om vlak en haak te schaven? ¬ Vlakschaven: De bolle zijde van het stuk op de tafel leggen. ¬ Nooit met de handen onder de veiligheid komen. ¬ Rustig en gelijkmatig over de schaafmessen duwen. ¬ Haakschaven: Het stuk goed laten steunen tegen de geleiding. ¬ Nooit de handen tussen de geleiding en de veiligheid.

18. Wat ga je doen vooraleer met schaven te beginnen? ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Controle machine Zijn de messen scherp. Staat de geleiding juist. Haak, onder hoek. staat de veiligheid goed ingesteld. Rond de machine Geen afvalhout op de machine Geen afvalhout rond de machine. Persoonlijk Gehoorbescherming Geen losse kledij, sierraden…..

19. Wat zijn de gevolgen van een te hoog ingestelde achterste (afvoer) tafel? ¬ schaaft rond en spievormig, grote spaanafname vooraan en achteraan niets meer ¬ te hoog gestelde achterste tafel werkstuk stoot tegen tafel.

20. wat zijn de gevolgen van een te laag ingestelde achterste (afvoer) tafel? ¬ inkeping op het einde.

Voorbereiding Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7

11 5 5 4 3 8 3 39

Vraag 8 Vraag 9 Vraag 10 Vraag 11 Vraag 12 Vraag 13 Vraag 14

5 8 8 5 5 3 7 41

PROEFWERK 3de TRIM 07-08 verbetersleutel.DOC

Vraag 15 Vraag 16 Vraag 17 Vraag 18 Vraag 19 Vraag 20

2 6 4 4 2 2 20

4/5


1

1

2

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

PROEFWERK 3de TRIM 07-08 verbetersleutel.DOC

5/5


Testje  

Test in bladeren

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you