Page 1

Stu

reis die

Oost

West mij best?!

Reisbrochure Studiereis 3 -17 juli 2017 R’dam-Berlijn-Warschau-Lviv-KievOdessa-Boedapest met de mogelijkheid om aansluitend van 18 juli-12 augustus een Russische taal- & cultuurcursus te volgen.

Nederland Oekraïne

Grensland Genootschap


Stu reis die

Oost

West

mij best?!

brochure studiereis 2017

een samenvatting is te lezen in de folder over de reis

1.

Inleiding

2.

Reisprogramma, incl. terugreisopties

3.

Studiereis = reis + studie

4.

Hoofdthema’s en leerdoelen

5.

ECT’s en studiebelasting

6

Praktische aspecten

versie 20 januari 2017

7

2

a.

Deelnemers

b.

Voorwaarden voor deelname

c.

Kosten van deelname

d.

Aanmelding & bevestiging

e.

Belastbaarheid

f.

Treinreis

g.

Verblijf

h.

Organisatoren

Taal- & cultuurcursus Russisch


1 Enkele overwegingen als inleiding De rode draad door deze studiereis is de toekomst van ‘Europa’ (en dus ook die van jou) ‘Europa’ en Europese samenwerking waren sinds WO2 altijd vanzelfsprekend, een ideaal. We hebben er dan ook veel aan te danken qua stabiliteit, welvaartsontwikkeling. Maar van een logisch ideaal, wordt het toenemend een keuze-optie of zelfs een schrikbeeld. Het gaat de politieke actualiteit en de maatschappelijk discussie steeds meer bepalen. Je ontkomt er niet aan, om daarin zelf stelling te nemen. Of laat het je koud? De tegenstellingen over Europa worden scherper, de confrontaties harder, de politieke gevolgen groter,. Toch blijven de potenties van Europa onverminderd groot(s). E.e.a. wordt extra duidelijk als je op de kaart van Europa een horizontale lijn door Europa trekt met Oekraine aan de oostkant en het VK en Ierland aan de westkant. In Oekraïne In bijna alle landen is er zie je enthousiasme, idealen en een sterke en heftige strijdbaarheid, ‘wij willen erbij prikkelbaarheid opgehoren, een beschaafd Europees borreld, die samen met land worden. Europa is ons deeen morele vermoeidmocratisch beschavingsideaal. ’ heid, een gebrek aan opJongeren waren daarvoor betimism, de neiging om reid, in de Maidanrevolte, nu 3 alles en iedereen te wanjaar geleden, hun leven te trouwen, nervositeit en geven en te sterven onder de een hoop chagrijn uiEuropese vlag. In NL ondenkmondt in alomvattend baar? Tegelijk is er een oudere gevoel van onrust en ongeneratie, opgegroeid onder zekerheid. het sovjetregime, die het vaak met leedwezen aanziet. Moet Stephan Zweig (in 1932!)

dat nu zo? Waar blijven onze tradities? Ons houvast? Aan de westkant, in het VK, zie je sterke antigevoelens en felle retoriek, ‘wij willen autonoom zijn, willen af van de dictaten van de EU, wij gaan eruit: Brexit!’ Tegelijk zijn er vele jongeren, die verbitterd hun ouders verwijten, dat zij hun toekomstkansen hebben verkwanseld door voor de Brexit te stemmen. Patriotisme, chauvinisme zijn zijn sterke krachten, die geven identiteit, je hoort ergens bij, iets waar je trots op kunt zijn. Ook al weet je meestal niet eens wat het nou echt inhoudt. Nu hoeft dat op zich niet eens zo bezwaarlijk zijn, het kan tot gemeenschapszin en (groeps)solidariteit leiden. Maar het kan ook ontaarden en ontsporen. Leiden tot uitsluiting, vreemdelingenhaat, racisme. Tot het uithollen van democratie en rechtstaat. Gaat het bij ons ook die kant op? Of is het meer desinteresse en onverschilligheid, ‘het zal mijn tijd wel duren, het doet me niks’. Onwetendheid, vooroordelen, gemakzucht, zich niet willen informeren. Of dat niet nodig vinden. Veel is door de welvaarts- & verzorgingsstaat vanzelfsprekend geworden. Zoals democratie, rechtsstaat, goed bestuur, welvaart. Het is er gewoon en je hebt er recht op. Zoiets hoeft niet ‘onderhouden’ te worden, laat staan ‘bevochten’. Oekraïne is in dit verband extra interessant. Een ‘wake-up call’ m.b.t. bijvoorbeeld de waarde van democratie, van vrijheid, van on-

3


afhankelijke rechtspraak, van een functionerende overheid, van een corruptievrije samenleving. Zij hebben dat allemaal niet en kennen dus juist de grote waarde ervan. Niet voor niets zie je straks op de trottoirs in Kiev de mensfiguurtjes in verf aangebracht op de plekken, waar mensen, vooral jongeren, gestorven zijn in de revolte om dit te bereiken. Niet zelden stierven ze met of bij een Europese vlag... Is het vreemd, wonderlijk en verontrustend, dat ‘Europa’, resp. Europese samenwerking & eenwording, zowel sterke hoop als sterke afkeer oproept? Dat landen, die aantoonbaar elkaar nodig hebben, toch ineens zoveel moeite krijgen met samenwerken? En dat terwijl de rijke diversiteit van Europa wat betreft cultuur, techniek, wetenschap, kunst en filosofie toch altijd zo’n enorme bron voor vernieuwing, innovatie en vooruitgang hebben betekend en nog steeds kunnen betekenen? Om dit allemaal te kunnen begrijpen, moet je • je vooraf goed in de thematiek verdiepen, feiten van fictie scheiden, ‘borrelpraat’ achter je laten • praten met mensen/jongeren uit de verschillende landen, in goede, gestructureerde gesprekken, in openheid, je oordeel opschortend tot na de gesprekken.

4

• goed kunnen luisteren, vertrouwen kunnen wekken. • de geschiedenis kennen om deze bewegingen in een bredere context te kunnen plaatsen. Zo wordt de studiereis een boeiende ontdekkingstocht

Dit te ontdekken, te overwegen, inzichten en meningen te vormen is de essentie van deze studiereis Deze reisbrochure – als uitwerking van de summiere flyer – vertelt je alles over deze boeiende reis. En over de ervaringen van de afgelopen reis. We willen graag dat je weet waar je aan begint! Wat je van ons mag verwachten en omgekeerd. Meld je pas aan als je echt actief mee wilt doen ! De pilotversie van deze studiereis vond plaats in juli 2016. Voor de deelnemers ging een wereld open! Lees hun verhalen en verslagen in het ‘reisjournaal’. De komende reis van 2017 heeft in grote lijnen dezelfde opzet. Ervaringen en evaluaties zijn erin verwerkt. Het studiekarakter is versterkt. Ook ligt er wat meer nadruk op resultaten. Er is ook de mogelijkheid om aansluitend een Russische taal & cultuurcursus te volgen of om actief te participeren in projecten voor Oekraïne.


2 Reis programma incl. terugreisopties Hieronder vind je het overzicht van het reis programma als geheel. Daar kan nog wel iets aan veranderen: door inbreng van deelnemers, door veranderende omstandigheden of door bijzondere kansen die zich voordoen. Uiterlijk juni zenden we je uitgewerkte reisschema’s per stad. Het programma is niet vrijblijvend. Wel zijn er vrije dagdelen om uit te slapen, te shoppen of eigen educatieve activiteiten te ondernemen. Verder zijn er enkele keuzeactiviteiten ingepland (thema-gerelateerd) Iedere deelnemer krijgt een nader te bepa-

dag

len rol in het programma. Participeren, niet alleen maar volgen. Tijdens de treinreizen zijn er voorbereidende presentaties over het land, dat we gaan bezoeken. Iedere dag begint na het ontbijt met een briefing over de activiteiten van die dag. Elke inhoudelijke activiteit wordt afgesloten met een kort gesprek/terugblik. Discussiebijeenkomsten met derden worden ingeleid en gestimuleerd door vooraf opgestelde vraagpunten en stellingen.

ochtend

middag

avond

ma 3

Reis NL-Berlijn

Reis + stadsverkenning

Gesprek vertegenw AfD e.a.

di 4

Stadswandeling historisch centrum, o.a. Panorama Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, Brandeburger Tor, Unter den Linden, enz.

Vervolg stadswandeling + ‘Berlijn onder de grond’ (tunnelontsnapping). Gesprek ‘Grünen’

Bezoek koepel Reichstag en Holocaustmonument.

wo 5

Berlin happening, rondwandeling in vm. West-Berlijn, omgeving Kudamm

Lunchgesprek Duitse studenten. Verder vrij

Reis Berlijn-Warschau

do 6

Rondleiding Warschau en oud Warschau

Bezoek ambassade en nagesprek. Miniconcert muziek Chopin

Avondeten met Poolse studenten

vr 7

Vrije besteding

Gesprek met mensen van PiS e.a. partijen

Nachttrein naat Lviv

za 8

Vrije besteding

Bezoek jonge ondernemers of Avondeten met Oekraïense stulezing multiculturele samenleving denten in K&K-tijd

zo 9

Culturele stadswandeling

Vrije besteding

ma10

Korte stadswandeling Podil

Stadswandeling centrum, Maidan, Vrije besteding bezoek persbureau Free Europe

di 11

Vrije besteding

Gesprek lustratie-comité (NGO), Gesprek met ex-commandant militia

Gesprek veteranen

wo 12

Bezoek corruptiebestrijders of bezoek jonge ondernemers

Bezoek ambassade NL, ronde tafelgesprek met studenten

Eten met Oekraïense studenten

do 13

Reis naar kleine stad buiten Kiev

Gesprek met studenten, bezoek aan rurale gebieden

Vrije besteding

Berlijn

Warschau

Lviv

Nachttrein naar Kiev

Kiev

5


dag

ochtend

middag

avond

vrij 14

Bezoek Babi Yar

Bezoek Synagoge + lezing over Racisme

Cultureel evenement

zat 15

Gesprek met jonge politicus of lezing KvK + support ondernemers

Vrije besteding

Feestelijk afscheidsdiner met bijdragen van deelnemers

opties terugreis zon 16

Vrije besteding (optie A) of dagexcursie Tsjernobyl (optie B)

Vrije besteding of dagexcursie Tsjernobyl

Terugvlucht Kiev- A’dam

zon +ma

Heenreis Odessa (optie C) ochtendprogramma Odessa

Stadsrondleiding Odessa, Terugvlucht Odessa-A’dam

Avondprogramma Odessa idem

zon+ma

Vlucht naar Boedapest (optie D) ochtendprogr.Boedapest

Stadsrondleiding Boedapest Middagprogroma Boedapest

Ontmoeting studenten +cultuur, Terugvlucht Boedapest-A’dam

ma e.v

Taalcursus Russisch in Kiev (optie E)

4 weken van ma 17 t/m zat 12 aug

Over deze terugreisopties volgen late nadere gegevens. Bij de aanmelding dien je wel alvast je keuze aan te geven. (die kun je tot een bepaalde datum nog wijzigen)

6


3 Studiereis = reis + studie Het reizen leidt tot een boeiende ervaring die uit zichzelf al een hoog leereffect heeft door alles wat je ziet, meemaakt en hoort, door de ontmoetingen met anderen. Het is een vorm van ‘ervaringsleren’. Dit wordt gecompleteerd en verdiept door ‘gericht leren’: het studeren m.b.v. een programma van educatieve activiteiten voor: • studiedagen en zelfstudie voorafgaand aan de reis; • inleidingen en colleges tijdens de treinreizen; • tijdens de reis, diepgravende gesprekken met bijzondere personen, excursies onder deskundige leiding, met telkens een korte reflectie/ terugblikbijeenkomst na afloop van elke activiteit; • spontane ontmoetingen/gesprekken met onbekende mensen; • gesprekken/discussies met andere studenten over de toekomst van Europa en/of van Oekraïne; • schrijven van een verslagen het geven van een presentatie; • desgewenst meedoen aan een van de projecten ten bate van de Oekraïense samenleving (ook na de reis). Deze educatieve activiteiten zijn gebaseerd op duidelijke leerdoelen, met een focus op bepaalde thema’s, met een gevarieerd aanbod aan leeractiviteiten met de reis als inspirerende leeromgeving. We halen studeren uit de sfeer van moeten en creëren een context & sfeer die voldoening oplevert en prikkelt om meer te weten en meer te begrijpen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je ook van elkaar leert. Ieder kiest vooraf een (rele-

vant) onderwerp, verdiept zich daarin en presenteert/verspreid dat onder de andere deelnemers. Dat verdiepen kan ook door tijdens de reis speciale mensen op te zoeken, te interviewen of op andere wijze op onderzoek uit te gaan. Discussies doen we in principe life, niet via een internetforum. We beschikken over een mobiel lokaal netwerk, zodat presentaties in de trein of elders simultaan kunnen worden weergegeven op ieders device (laptop, tablet, smartphone). Ook beschikken we over een Tourguidesystem: de inleider of gids heeft een headset met microfoon en de deelnemers kleine ontvangertjes (ter grootte van een smartphone) met oordopjes. T.b.v. de colleges in de trein, stadswandelingen en excursies met een gids. Verder benutten we een digitaal leerplatform (LMS), www.anewspring.nl, voor individueel en groepsleren, ‘personal journeys’ en digitale toetsen. Het toetsresultaat wordt direct zichtbaar. Iedere deelnemer krijgt een account die je toegang geeft tot het studiemateriaal en tot (proef )toetsen. Je kunt zelf ook leermateriaal plaatsen. Ook plaats je hier de dagelijkse verslagen/persoonlijke verwerkingen. Het systeem is bereikbaar via je smartphone, laptop of tablet, dus anytime, anyplace! Voor het vertrek doe je de vertrektoets om zo voortgang te kunnen meten. Tijdens de reis wordt iedere dag de betreffende deeltoets opengesteld.

7


5 Hoofdthema’s en leerdoelen

1e thema: Toekomst van EU en van Europa De ontwikkeling van de Europese Unie verloopt steeds meer discontinue en roept scepsis, cynisme of uitgesproken antigevoelens op. Het Verenigd Koninkrijk is aan het uittreden. Bijna overal in Europa nemen nationalistische gevoelens en verschillende vormen van populisme toe. Op de achtergrond is er vaak sprake van angst voor het andere, het onbekende, het onzekere, de immigranten, de globalisering, etc. Tegelijkertijd is er de noodzaak tot samenwerking op Europees niveau, omdat veel ontwikkelingen en problemen nu eenmaal niet stoppen bij nationale grenzen. De uitdaging is om die aspecten te benoemen waar intereuropese samenwerking tussen staten zinvol, voordelig, noodzakelijk, onontkoombaar is en die een gedeeltelijke inlevering van nationale autonomie impliceert, maar ook rechtvaardigt. Naast deze rationele en functionele benadering op basis van afweging van voor- & nadelen, van belangen, van prioriteiten e.d. is er de majeure uitdaging om idealen te formuleren waar mensen van alle Europese landen zich mee kunnen identificeren. Die emoties, enthousiasme en loyaliteit oproepen, ondanks alle onderlinge verschillen. Zo kan er een bovennationale Europese identiteit ontstaan die aansluit op diepere behoefte om ‘ergens bij te horen’, die vertrouwen inboezemt, die een antwoord kan vormen op de angsten, die nu door het populisme zo worden geëxploiteerd. Idealen als positiever ‘drivers’

Eris behoefte aan een toekomstbeeld van Europa, waar alle Europeanen graag zouden willen wonen. Iets om te omarmen, niet om tegen af te zetten. Een toekomst beeld wat je graag wilt uitdragen en helpen waarmaken. Na de reis: • Ken je in grote lijnen de wordingsgeschiedenis van de landen, die we bezoeken. • Kun je aan de hand van de NL-geschiedenis de kenmerken van de NL-identiteit herkennen en besef je het belang van de positieve en negatieve impact van nationale identiteitsgevoelens resp. van nationalisme. • Ken je in grote lijnen de ontwikkeling van Europa en Europese samenwerking, resp. het belang ervan m.b.t. bovennationale onderwerpen, ken je de verschillen tussen West-, Midden- en Oost Europa. • Begrijp je de opkomst van (veel vormen van) populisme, de aantrekkingskracht ervan voor grote groepen, maar ook het gevaar ervan m.b.t. isolationisme, latente vreemdelingenhaat en racisme. • Ben je in staat om mee te denken/discussiëren over nieuwe vormen van de Europese identiteit waarmee Europese burgers zich emotioneel kunnen identificeren en die daarmee de basis, het draagvlak vormt voor Europese samenwerking. Daartoe heb je met studenten uit de bezochte landen gediscussieerd, wat tot idee-vorming heeft geleid.

2e thema: politieke en maatschappelijke ontwikkeling van Oekraïne Oekraïne is aan drie zijden omringd door autocratisch geregeerde landen. Het vormt in die zin een bufferstaat met de rest van Europa. Oekraïne betekent niet voor niets ‘Grensland’ . Waar hoort het bij, wie heeft recht een ‘invloedssfeer’ te claimen? Waar wil het zelf bij horen? Oekraïne maakte een duidelijke keuze in de Maidanrevolutie. Sindsdien voltrekt zich

8

daar een uiterst boeiende transformatie van een ex-Sovjetstaat naar een moderne op Europa gerichte samenleving. Dat gaat gepaard met fricties. Het is een worsteling tussen moderniteit en conservatieve krachten, tussen generaties onderling, tussen integriteit en corruptie, tussen belangen en idealen. Bovendien is er het permanentdestabiliserende militaire conflict met Rus-


land in Oost Oekraïne en rond de Krim. Alles bij elkaar een enorme uitdaging voor de Oekraïners, Een proces van twee stappen voor- en één achteruit. Ondersteuning vanuit andere landen, zoals Nederland, is zeer welkom. Na de reis: • Ben je op de hoogte van de actuele maatschappelijke/politieke situatie in Oekraïne en hoe die ontstaan is, en hoe de transformatie van ex-Oostblokstaten globaal verloopt. Bijv. met betrekking tot democratisering, corruptiebestrijding, conservatieve of restauratieve krachten.

• Ken je het belang van Oekraïne in het raam van Europese ontwikkeling/eenwording, Europese veiligheid, en vooral in relatie tot Rusland. • Beschik je over voldoende kennis en inzicht om zinnig deel te nemen aan discussies over deze onderwerpen. • Daartoe heb je met studenten uit de bezochte landen gediscussieerd, wat tot ideevorming heeft geleid. • Ben je gemotiveerd om op de een of andere wijze aan de ontwikkeling van deze aspecten iets bij te dragen (zie participatie)

3e thema: Vernieuwend ondernemerschap De groei van MKB-ondernemerschap is in elke samenleving cruciaal voor groei van werkgelegenheid, van inkomen en van het voorzien in de binnenlandse marktvraag naar adequate spullen en diensten. En maatschappelijk gezien cruciaal voor de groei van de middenklasse en daarmee voor de stabiliteit van een land. Tegelijkertijd brengt ongerichte, ongebreidelde economische groei ook gevaren met zich mee. Vooral als daar mondialisering, neoliberale ontaarding (‘Oligarchen’) en economische ontwrichting, disruptie meespelen. Zoals toename van inkomensverschillen, gevoelens van achterstelling bij bevolkingsgroepen, milieuschade, eenzijdigheid en verarming van nationale economische infrastructuur. Hierdoor, maar ook door consumisme, ‘verwestersing’, decadentie e.d., kunnen gevoelens van nationaal identiteitsverlies optreden. Dat kan leiden tot (zeer) sterke tegenbewegingen, conservatisme, populisme. Zoals in Polen, waar ontwikelingen plaatsvinden die bedreigend zijn voor democratie en rechtstaat De uitdaging is dan ook om nieuwe vormen van ondernemerschap te ontwikkelen die voldoende prikkels geven voor het ondernemen en het vervullen van zijn eigenlijke taak: gepast marktaanbod, innovatie, welvaart, werkgelegenheid, maatschappelijke waarden vooruitgang. Vooral voor een land als Oekraïne is dat van groot belang. Het heeft vanuit zijn verleden geen sterke ondernemerschaps-traditie en moet nog veel opbouwen. Een kans voor vernieuwing dus. In dit kader is er in een deelproject van het GrenslandGenootschap i.s.m. met PUM-senior-experts een ondernemerschapsmodel ontwikkeld en worden er incubators opge-

zet om dit model bij startende ondernemingen toe te passen en uit te proberen. Interessant om dit experiment te volgen, zeker als je bedrijfskunde of small business studeert Na de reis: • Kun je de essenties benoemen van het fenomeen ondernemerschap, resp. ondernemerszin. • Begrijp je het model van vernieuwend ondernemerschap incl. de beoogde economische en maatschappelijke impact. • Heb je de praktijkervaring met dit model verkend. Daartoe heb je met jonge ondernemers in een van de pilots in Oekraïne gediscussieerd. • Ben je gemotiveerd om dit model nader te helpen uitwerken en evt. elders toe te passen en/of samenwerkingsverbanden met Oekraïense ondernemers aan te gaan of hen te ondersteunen.

NB dit thema gaat ervan uit, dat we erin geslaagd zijn om een aantal incubators te starten, o.a. in Lviv en Kiev. Die gaan we dan bezoeken, de starters interviewen, met hen meedenken, raad geven. (Als deze incubators juli 2017 nog niet van start gegaan zijn, zal dit thema vervallen)

9


5 Praktische aspecten

a. Deelnemers Doelgroep voor de studiereis: • ambitieuze studenten HO (WO of HBO), 2e jaars of hoger, ongeacht studierichting. (voor het verkrijgen van ECT’s is de studierichting wel relevant), • docenten HO en eventueel anderen.

Leeftijdsvariatie vinden we van belang voor een optimaal leer- en ervaringsresultaat. Voorwaarde daarvoor is wel, dat de leeftijdsgroepen zich mengen.

b. Voorwaarden voor deelname Deze reis is geen relaxte ‘vakantiereis’. Deze reis gaat uit van: • Een proactieve houding, leergierig, bereid en in staat zijn om je vooraf te verdiepen in het doel van de studiereis. Ter voorbereiding worden voor de reis enkele studie(mid)dagen georganiseerd. • Bijdragen aan de voorbereiding van onderdelen van de reis, bijv. inhoudelijke voorbereiding van discussies met gesprekspartners ter plaatse (bijv. ambassade, organisaties, politieke partijen, plaatselijke studenten). • Fysieke en mentale belastbaarheid en het vermogen om goed met je eigen energiebalans om te gaan. • Zelfdiscipline m.b.t. op tijd komen, afspraken nakomen, etc

• Je dient over een goede reis- en ziektekostenverzekering te beschikken met voldoende dekking. In de motivatiebrief bij de vooraanmelding vragen we je om aan de hand van eerder ontplooide activiteiten aan te tonen dat je in voldoende mate over deze eigenschappen beschikt. Er is één coördinator/reisleider. Niet het type dat iedereen opjut of eindeloos op iedereen wacht, We gaan ervanuit, dat iedereen het programma kent en weet wanneer hij/zij ergens moet zijn. Op dat moment vertrekken we, ongeacht of iedereen er is. Zo voorkomen we stress, en blijft de vaart en het plezier erin.

c. Kosten van deelname Voor studenten € 690,- p.p., voor anderen € 790,- p.p., te voldoen na definitieve aanmelding. Dit bedrag geldt voor de complete reis, exclusief terugreis, aangezien daar verschillende opties gelden. Het bedrag is ‘all-inclusive’. Reiskosten (trein, bus, tram en metro), maaltijden (ontbijt, lunch, diner), overnachtingen, entreegelden, excursies, papers, etc. zijn inbegrepen. Echter niet de individuele ‘variabele uitgaven’, zoals koffie, thee, drankjes bij het eten, ’s-avonds uitgaan, e.d. De additionele kosten voor de terugreis – opties bedragen ongeveer • Optie A of B: vlucht terug vanaf Kiev vanaf

10

ca € 150,- afhankelijk van vroegboeking. • Optie C; verlenging Odessa of Boedapest € 75,- + terugvlucht vanaf ca € 150,— totaal ca € 225,- afhankelijk van vroegboeking. • Optie D: verlenging Kiev voor taalcursus ca € 480,- + terugvlucht vanaf ca € 150,afhankelijk van vroegboeking. NB de vluchtkosten kunnen zeer variëren in prijs, afhankelijk van tijdstip van (vroeg)boeken , rechtstreeks of met tussenstop, vluchtduur, ed. Wat voor de één bezwaarlijk is, is dat voor de ander juist niet. Daarom is het beter om de terugvlucht individueel te boeken. We kunnen je natuurlijk wel adviseren.


d. Aanmelding & bevestiging Het aantal deelnemers is begrensd tot 25. Bij meer aanmeldingen wordt geselecteerd op diversiteit qua studierichting, leeftijd en motivatie. Aanmelding geschiedt d.m.v. het invullen en insturen van bijgaand aanmeldingsfor-

mulier en het schrijven van een korte motivatie. Dat geldt als vooraanmelding. Deze sluit op 1 mei a.s. Na sluiting van de vooraanmelding wordt bekeken of selectie nodig is en hoor je binnen 1 week of je aanmelding definitief is.

e. Belastbaarheid Het wordt een intensieve reis met een tamelijk hoge fysieke en mentale belasting. Dat maakt de reis tot wat hij is!

Deze belasting kun je verminderen door: • Goede fysieke conditie; • Sociale opstelling in de groep, open mind, niet klitten in subgroepjes; De fysieke belasting kan komen: • Je vooraf informeren over wat je gaat zien • door hoge temperatuur (gemiddeldt ca. en meemaken, i.p.v. een afwachtende 23° C, maar kan uitlopen tot 30-35° C; houding van ‘we gaan het wel zien’. Dat ver• door stadswandelingen (Berlijn, Warmindert wel enigszins het verrassings-kaschau, Kiev. rakter, maar je wordt minder ‘overspoeld’ en het vergroot het leereffect: hoe meer je al De mentale belasting kan ontstaan weet, hoe meer je ziet en in context kunt • door de (stort)vloed van nieuwe indrukplaatsen; ken, die je te verwerken krijgt, zeker als je • Duidelijkheid (discipline) t.a.v. op tijd zijn, jonger bent; meedoen, kennen van het programma, e.d. • door het vinden van een plek in een geeft rust. groep, die je (nog) niet kent.

11


f. Treinreis De heenreis gaat per trein met directe treinverbindingen van Amersfoort naar Berlijn, van Berlijn naar Warschau, van Warschau met de slaaptrein (3 pers. slaapcabines) naar Lviv en van Lviv met de slaaptrein naar Kiev (4 pers. cabines). Reizen per trein is een bewuste keuze en een integraal onderdeel van ons reisavontuur. Het is een mooie vorm van reizen, waarmee je meer ziet en meer geniet. Het is comfortabeler en meer ontspannen dan reizen per bus, je kunt er lopen, andere

mensen ontmoeten, van het landschap genieten, meer bagage meenemen en je komt aan midden in de stad. Niet zelden op prachtige, monumentale stations. In de slaaptreinen wordt beddengoed verstrekt. De terugreis gaat per vliegtuig (incl. CO2 compensatie) direct van Kiev naar Schiphol, van Odessa naar Schiphol, met overstap in Kiev, of met tussenstop met 2-daags verblijf in Boedapest.

g. Verblijf We verblijven in de volgende hotels die tijdens de pilotreis als zeer goed werden ervaren: Berlijn: http://www.cityhostel-berlin.com/ Warschau: http://moonhostel.pl/en/ warsaw-2/

Lviv: http://oldcityhostel.lviv.ua/ Kiev: http://dreamhostels.com/Hostels/kiev/dreamhouse/ Odessa + Boedapest (nog niet bekend)

h. Organisatoren De reis wordt formeel georganiseerd door het Lecoraat Internationale Vrede, Recht en Veiligheid van De Haagse Hogeschool, het ‘Grensland-Genootschap’ Nederland-Oekraïne (onderdeel van de stichting SEN onderzoek en onderwijs over internationale samenwerking (zie www.senfoundation.org) en werkt samen met de stichting zINion, cursusinstituut voor algemene & culturele ontwikkeling www.zinion.nl). Alle zonder

12

winstoogmerk. De praktische organisatie van de reis geschiedt door gemotiveerde vrijwilligers, die daar zelf ook plezier aan beleven, w.o. vrijwilligers in Oekraïne, Duitsland, Polen en Hongarije. Voor meer informatie: peter@grenslandgenootschap.nl of 0645390187.


6 Na de reis een 4-weekse cursus Russische taal & cultuur in Kiev? Hoe je ook denkt over de huidige Russische politiek of macht hebbers, Rusland is en blijft een belangrijk land in Europa, met een rijke cultuur en historie. Het land zal hoe dan ook een grote rol blijven spelen in Europa. Er is dus veel voor te zeggen om te Russische taal te leren. Of om er tenminste kennis mee te maken. Met Russisch kun je ook in veel ex-sovjetstaten. Buitendien is Russich de taal van veel grote schrijvers (Tolstoi bijvoorbeeld) en dichters (Puschkin bijvoorbeeld) In Oekraïne spreekt men officieel Oekrains, maar vrijwel iedereen is tweetalig en voor een groot aantal inwoners is Russisch de eerste taal Ook in Kiev wordt veel Russisch gesproken en het is de beste plek om de Russische taal te leren buiten de Russische Federatie, dus zonder gedoe met visums, autoritarisme en antiwesterse sentimenten. De cursus Russiche taal die we aanbieden direct aansluitend op de studiereis (optie E)

wordt gehouden van maandag 17 juli tot vrijdag 11 augustus en wordt georganiseerd door het Grensland-Genootschap in samenwerking met de Taras Shevchenko Staatsuniversiteit. Vier weken lang leer je Russisch van gecertificeerde docenten en dompel je jezelf onder in de taal (en in de stad!). Aan het einde van de cursus ontvang je van de universiteit een certificaat van deelname. Afhankelijk van het aantal deelnemers en eventuele voorkennis zal er op verschillende niveaus les worden gegeven. De deelnameprijs ligt nog niet helemaal vast, maar zal rond de € 480,- bedragen. Verblijf in een studentenflat is inbegrepen. Voor meer informatie: tobias.wals@grensland-genootschap.nl.

13


14


15


Nederland Oekraïne

Grensland Genootschap

Postbus 85629 2508 CH ’s-Gravenhage www.grensland-genootschap.nl joris@grensland-genootschap.nl

Brochure studiereis 2017 'oost west, mij best' dd 13 2 2017 hhs  
Advertisement