Page 1


Anunturi ➢ În acest Sabat se încheie Săptămâna de Rugăciune. ➢ Atelierul de sănătate, bucătărit și creație anunță o ediție festivă în data de 9 decembrie 2018. [mai multe informații în secțiunea „Noutăți, Știri, Info”]

➢ În Sabatul III, 15 decembrie 2018, la terminarea Serviciului Divin de dimineață, se va organiza Adunarea Administrativă a Bisericii Adventiste „Maranatha”. ➢ În Sabatul III, 15 decembrie 2018, în cadrul Serviciului Divin de după amiază, va avea loc Serbarea Școlii de Sabat secțiunea copii. [mai multe informații în secțiunea „Noutăți, Știri, Info”]

➢ În Sabatul V, 29 decembrie 2018, se va organiza Serviciul Divin special „Sfânta Cină”. ➢ Duminică, 23 decembrie 2018, toți membrii Bisericii noastre sunt invitați la acțiunea de curățenie a Sfântului Locaș.

Program VINERI – 7 decembrie Serviciul Divin: ora 1900 - 2000 Predică: pastor Poenariu Ștefăniță

SÂMBĂTĂ – 8 decembrie Școala de Sabat Devoțional: ora 1000 – 1015 Studiul pe grupe: ora 1020 – 1115

BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA „MARANATHA” BRASOV

Serviciul Divin: ora 1130 – 1230 Predică: pastor Ban Gabriel Serviciul Divin: ora 1700 – 1800 Predică: pastor Poenariu Ștefăniță

MIERCURI (săptămânal) Ora de rugăciune: ora 1800 – 1900 Studiul Bibliei la rând: Geneza cap. 42 – 48 Istoria Mântuirii: cap. 41

SOARELE APUNE la ora 1633 DARURILE NOASTRE DIN SABATUL ACESTA

Bugetul Comunității locale Vă mulțumim pentru dărnicia dumneavoastră!

„Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am i, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea i cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu Dumnezeu, prin moartea i cu El, vom fi mântuiți cu Dumnezeu, prin moartea i prin viați cu Dumnezeu, prin moartea a Lui.” Romani 5: 10

Buletin informativ nr. 394 (48 / 2018) Sabatul II ~ 8 decembrie 2018


Noutăți cu Dumnezeu, prin moartea i, Știri, Info...tiri, Info...

Contact

Atelierul de sănătate, bucătărit și

Se caută voluntari pentru programul de

After School al Transylvania International School,

creație, organizat de către Departamentul

programul de educație.

Misiunea Femeii din Biserica Maranatha Brașov,

Domenii de interes: Robotică, Retorică, limba

anunță o ediție festivă în data de 9 decembrie

Germană, Laboratorul lui Ben, Cor, Pian, Vioară,

PANAIT Ioan 0788 924 780 ANDRONE Norel 0727 867 900

2018, de la ora 1600. Este un moment de suflet,

Dicție, Olărit, Pictură, Bucătărit, Aeromodelism,

adresat fraților și surorilor noastre, precum și

Primul ajutor, Călărit, Înot, Tenis, Supraviețuire în

prietenilor noștri.

natură.

PRIMA DIACONEASĂ

PANAIT Eugenia 0799 840 119

Din program: Corul de copii "Maranatha", solista

Pentru transportul copiilor se caută un voluntar,

ALECU Gabriel 0747 630 014

Charleen Epure, violonista Corina Spătariu,

iar în ultimă instanță chiar o persoană plătită care

PRIM DIACON

moment spiritual Ștefăniță Poenariu.

să ofere 90 minute / zi, 5 zile / săptămână.

Școala de Sabat

VULVARĂ Gabriela 0744 777 633

PASTORUL BISERICII

POENARIU Ștefăniță 0744 363 850

PASTOR STAGIAR

DOBRIN Alexandru 0762 902 237

PREZBITERI DE SERVICIU

Seara va fi presărată cu alte surprize. Vă așteptăm!

http://adventistbrasov.ro facebook.com/AdventistBrasovMaranatha Adventist de Ziua a Șaptea în Brașov: Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea „Betel” (B) (str. Dr. I. Cantacuzino, nr. 25) Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea „Sion” (C) (str. M. Viteazu, nr. 81 [program în limba maghiară]) Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea „Stupini” (Centrul Social Adventist – Stupini [lângă Vodafone]) Grupa de închinare „Tractoru” (str. O. Goga, nr. 9)

Fratele pastor Ștefăniță Poenariu își

anunță dorința de a vizita membrii comunității

Brașov, str. de Mijloc nr. 47 (500063) pentru mai multe informații și broadcasting:

În Sabatul III, 15 decembrie 2018, în

noastre. Frații și surorile dar și alte persoane

cadrul Serviciului Divin de după amiază, va avea

care doresc să fie vizitați sunt rugați să anunțe

loc Serbarea Școlii de Sabat - secțiunea copii.

lucrul acesta prin serviciul de diaconie.

Pentru acest eveniment, copiii sunt invitați să

Până în luna decembrie 2018, fratele pastor este

participe la repetiție imediat după Povestirea

disponibil în fiecare zi pentru a efectua vizite.

Copiilor ce va fi rostită la începutul Serviciului Divin de dimineață." Părinții sunt rugați să aducă floricele de porumb și fructe pentru a servi copiii la masa ce va fi organizată pentru ei imediat după serbare.

Grupa de închinare „Avantgarden” (str. Egretei, Bl. B12, demisol [cartier Avantgarden 3]) Librăria „Sola Scriptura” (str. Gheorghe Barițiu, nr. 16) Radio „Vocea Speranței” (RVS) - 94,6 MHz (FM) Program zilnic: 500-900; 1300-1700

Noutăți cu Dumnezeu, prin moartea i, Știri, Info...tiri, Info...

394-2018.12.08  
394-2018.12.08  
Advertisement