Page 1


Anunturi ➢ Vineri, 30 noiembrie 2018, începe Săptămâna de rugăciune. Prelegerile vor avea loc în fiecare zi a săptămânii, începând cu ora 1900. Excepția de la regulă o reprezintă Sabatul, când prelegerile vor fi ținute cu ocazia Serviciilor Divine. În vederea consacrării pentru această perioadă solemnă vă invităm la rugăciune și post, în limita puterilor. ➢ În Sabatul III al lunii următoare (15 decembrie 2018) va avea loc Serbarea Școlii de Sabat - secțiunea copii. Pentru acest eveniment, începând din acest Sabat, copiii sunt invitați să participe la repetiție imediat după Povestirea Copiilor ce va fi rostită la începutul Serviciului Divin de dimineață."

Program VINERI – 30 noiembrie Serviciul Divin: ora 1900 - 2000 Predică: pastor Dobrin Alexandru

SÂMBĂTĂ – 01 decembrie Școala de Sabat Devoțional: ora 1000 – 1015 Studiul pe grupe: ora 1020 – 1115

BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA „MARANATHA” BRASOV

Serviciul Divin: ora 1130 – 1230 Predică: pastor Poenariu Ștefăniță Serviciul Divin: ora 1700 – 1800 Predică: pastor Dobrin Alexandru

MIERCURI (săptămânal) Ora de rugăciune: ora 1800 – 1900

➢ Clubul de Sănătate „Aronia” (Tractoru’) ne invită în excursie. [mai multe informații în secțiunea „Noutăți, Știri, Info”]

Studiul Bibliei la rând: Geneza cap. 35 – 41 Istoria Mântuirii: cap. 40

SOARELE APUNE la ora 1635 DARURILE NOASTRE DIN SABATUL ACESTA

Bugetul Comunității locale Vă mulțumim pentru dărnicia dumneavoastră!

„Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci i nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiiii ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți.”i.” Ioan 11: 51, 52

Buletin informativ nr. 393 (47 / 2018) Sabatul I ~ 1 decembrie 2018


Noutăți.”i, Și nu numai pentru neamul acela, ci tiri, Info...

Contact

➢ PASTORUL BISERICII

POENARIU Ștefăniță 0744 363 850

PASTOR STAGIAR

DOBRIN Alexandru 0762 902 237

PREZBITERI DE SERVICIU

PANAIT Ioan 0788 924 780 ANDRONE Norel 0727 867 900

PRIMA DIACONEASĂ

PANAIT Eugenia 0799 840 119

PRIM DIACON

ALECU Gabriel 0747 630 014

Școala de Sabat

VULVARĂ Gabriela 0744 777 633

Fratele pastor Ștefăniță Poenariu își

Departamentul „Misiunea femeii” a

organizat sâmbătă seara, 24 noiembrie 2018, o

anunță dorința de a vizita membrii comunității

întâlnire ce a avut ca subiect proiectele din

noastre. Frații și surorile dar și alte persoane

comunitatea noastră.

care doresc să fie vizitați sunt rugați să anunțe

Duminică, 25 noiembrie 2018, a avut loc

lucrul acesta prin serviciul de diaconie.

întâlnirea lunară din cadrul „Atelierului de

Până în luna decembrie 2018, fratele pastor este

sănătate, bucătărit și creație”.

disponibil în fiecare zi pentru a efectua vizite.

Echipa organizatorică mulțumește tuturor ce s-au implicat.

„Clubul de Sănătate „Aronia” (Tractoru’)

organizează o excursie la Sătic în perioada 14-16

Se caută voluntari pentru programul de

decembrie 2018 (vineri-duminică). Vom pleca

After School al Transylvania International School,

vineri la prânz. Ne vom bucura de o priveliște

programul de educație.

Brașov, str. de Mijloc nr. 47 (500063)

inegalabilă a Pietrei Craiului, vom face drumeții la

Domenii de interes: Robotică, Retorică, limba

pentru mai multe informații și broadcasting:

Cabana Vânătorului și alte obiective. Prezentările

Germană, Laboratorul lui Ben, Cor, Pian, Vioară,

de suflet, muzica și focul de tabără ne vor ajuta

Dicție, Olărit, Pictură, Bucătărit, Aeromodelism,

sa avem sâmbătă un timp binecuvântat. Duminică

Primul ajutor, Călărit, Înot, Tenis, Supraviețuire în

vom vizita Peștera Dâmbovicioara.

natură.

2 nopți de cazare, 6 mese, transportul cu

Pentru transportul copiilor se caută un voluntar,

autocarul -> totul la un preț avantajos = 200 RON.

iar în ultimă instanță chiar o persoană plătită care

Copiii care au sub vârsta de 10 ani și sunt însoțiți

să ofere 90 minute / zi, 5 zile / săptămână.

http://adventistbrasov.ro facebook.com/AdventistBrasovMaranatha Adventist de Ziua a Șaptea în Brașov: Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea „Betel” (B) (str. Dr. I. Cantacuzino, nr. 25) Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea „Sion” (C) (str. M. Viteazu, nr. 81 [program în limba maghiară]) Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea „Stupini” (Centrul Social Adventist – Stupini [lângă Vodafone]) Grupa de închinare „Tractoru” (str. O. Goga, nr. 9) Grupa de închinare „Avantgarden” (str. Egretei, Bl. B12, demisol [cartier Avantgarden 3])

de părinți beneficiază de reducere substanțială. Mai avem 12-15 locuri. Vă așteptăm să veniți cu noi!” Persoana de contact: Marian Aron, tel. 0765 494 193

Librăria „Sola Scriptura” (str. Gheorghe Barițiu, nr. 16) Radio „Vocea Speranței” (RVS) - 94,6 MHz (FM) Program zilnic: 500-900; 1300-1700

Noutăți.”i, Și nu numai pentru neamul acela, ci tiri, Info...

Profile for Mihai-Cătălin Petcu

393-2018.12.01  

393-2018.12.01  

Advertisement