Page 1


Anunturi ➢ Perioada 13-20 octombrie 2018 este Săptămâna de Consacrare. Suntem invitați i ca, în mod individual, în familie sau pe grupe mici să ne întâlnim și să studiem materialul i să studiem materialul special pentru această perioadă. În mod special miercuri, 17 octombrie 2018, începând cu ora 1800, suntem invitați i la ora de rugăciune care va fi organizată în sala de cult de la etajul I. ➢ În Sabatul III al lunii octombrie 2018 se va organiza „Sărbătoarea Recoltei”. Toți i cei ce doresc să aducă daruri pentru Sărbătoarea Recoltei sunt rugați i să le aducă cel târziu până joi, 18 octombrie 2018, ora 12 00, pentru a putea fi aranjate pe platforma amvonului. Darurile aduse după această dată vor fi depozitate la diaconie. Toate darurile vor fi oferite celor în nevoie. ➢ În perioada 18-21 octombrie, la Zimți iLăpușnana va fi organizata Tabăra de Formare a Instructorilor pentru copii. [mai multe informații în secțiunea „Noutăți, știri,ii în secții în secțiunea „Noutăți, știri,iunea „Noutății în secțiunea „Noutăți, știri,i, știri,tiri, info”] ➢ Transylvania International School [mai multe informați ii în secți iunea „Noutăți i, și să studiem materialul tiri, info”]

Program VINERI – 12 octombrie Serviciul Divin: ora 1900 - 2000 Predică: pastor Poenariu Ștefănițătefănițăă

SÂMBĂTĂ – 13 octombrie Școala de Sabatcoala de Sabat Devoți ional: ora 1000 – 1015 Studiul pe grupe: ora 1020 – 1115

BISERICA ADVENTIST’A DE ZIUA A SAPTEA „MARANATHA” BRASOV

Serviciul Divin: ora 1130 – 1230 Predică: Aron Marian Serviciul Divin: ora 1700 – 1800 Predică: Ghegoiu Ilie

MIERCURI (săptămânal) Ora de rugăciune: ora 1800 – 1900 Studiul Bibliei la rând: Apocalipsa cap. 8 - 14 Istoria Mântuirii: cap. 33

SOARELE APUNE la ora 1837 DARURILE NOASTRE DIN SABATUL ACESTA

Bugetul Comunității localeii locale

„ Începutul înțelepciunii este frica de elepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea.”i și știința sfinților este priceperea.”tiințelepciunii este frica de a sfințelepciunii este frica de ilor este priceperea.” Proverbe 9: 10

Vă mulții localeumim pentru dărnicia dumneavoastră!

Buletin informativ nr. 386 (40 / 2018) Sabatul II ~ 13 octombrie 2018


Noutățelepciunii este frica de i, Știri, Info...tiri, Info...

Contact

➢ PASTORUL BISERICII

POENARIU Ștefănițătefăniți ă 0744 363 850

PREZBITERI DE SERVICIU

PRISĂCARU Oswald 0724 064 882 BULARCA Radu 0772 201 366

PRIMA DIACONEASĂ

PANAIT Eugenia 0799 840 119

PRIM DIACON

ALECU Gabriel 0747 630 014

Școala de Sabatcoala de Sabat

VULVARĂ Gabriela 0744 777 633

Frații localeii și să studiem materialul i surorile care doresc să fie vizitații localei

În perioada 18-21 octombrie 2018, la

Zimți i-Lăpușnana va fi organizată Tabăra de

de către fratele pastor Ștefănițătefăniți ă Poenariu sunt rugați i

Formare Instructori (TFI). Pot participa la

să anunți e lucrul acesta prin serviciul de diaconie.

aceasta, persoane dornice să lucreze cu copii sau

Până în luna decembrie 2018, fratele pastor este

cu tinerii. Dacă vă numărați i printre aceste

disponibil în fiecare zi pentru a efectua vizite.

persoane sau cunoași să studiem materialul teți i pe cineva care și să studiem materialul i-ar dori să facă asta, trebuie să fiți i membru al Bisericii

Pentru Transylvania International School

Adventiste de Ziua a Ștefănițăaptea și să studiem materialul i să aveți i minimum

este nevoie de o mașnaină cu 7-11 locuri pentru

18 ani.

transport afterschool.

Amănuntele se pot afla din fiși să studiem materialul a de înscriere sau

Totodată ne dorim pentru TIS un teren sau clădire

prin contactarea reprezentantului local.

pentru dezvoltarea proiectului. Suntem în cautarea

Cazarea se va face începând cu ora 1800 în data

Brașnaov, str. de Mijloc nr. 47 (500063)

unui spați iu potrivit planurilor noastre.

de 18 octombrie 2018 și să studiem materialul i va fi suportată de către

pentru mai multe informați ii și să studiem materialul i broadcasting:

Vă invităm să ne susții localeineții localei prin rugăciune,

organizatori împreună cu masa. Închiderea taberei

http://adventistbrasov.ro facebook.com/AdventistBrasovMaranatha

informații localeii, donații localeii.

Adventist de Ziua a Școala de Sabataptea în Brași să studiem materialul ov: Biserica Adventistă de Ziua a Ștefănițăaptea „Betel” (B) (str. Dr. I. Cantacuzino, nr. 25) Biserica Adventistă de Ziua a Ștefănițăaptea „Sion” (C) (str. M. Viteazu, nr. 81 [program în limba maghiară]) Biserica Adventistă de Ziua a Ștefănițăaptea „Stupini” (Centrul Social Adventist – Stupini [lângă Vodafone])

Pentru informați ii suplimentare și să studiem materialul i contact vă invităm să vizitați i: http://www.tischool.ro https://www.facebook.com/TransylvaniaInternational-School-174964529869682

Se caută voluntari pentru programul de

After School al Transylvania International School:

se va face duminică, ora 1130, în data de 21 octombrie 2018. Pentru o mai bună organizare vă rugăm să vă anunți ați i participarea cel târziu în data de 14 octombrie 2018.

Comitetul Bisericii Adventiste „Maranatha”

solicită părinți ilor și să studiem materialul i bunicilor să nu lase copiii

Grupa de închinare „Tractoru” (str. O. Goga, nr. 9)

programul de educații localeie sau pentru transportul

nesupravegheații localei atât în timpul serviciilor de cult,

copiilor.

cât și să studiem materialul i după terminarea acestora.

Grupa de închinare „Avantgarden” (str. Egretei, Bl. B12, demisol [cartier Avantgarden 3])

Domenii de interes: Robotică, Retorică, limba Germană, Laboratorul lui Ben, Cor, Pian, Vioară,

participanți ii la serviciile religioase să închidă

Librăria „Sola Scriptura” (str. Gheorghe Bariți iu, nr. 16)

Dicți ie, Olărit, Pictură, Bucătărit, Aeromodelism,

telefonul mobil și să studiem materialul i să menți ină o atmosferă de

Primul ajutor, Călărit, Înot, Tenis, Supravieți uire în

linișnate și să studiem materialul i consacrare în sala de cult.

Radio „Vocea Speranții în secțiunea „Noutăți, știri,ei” (RVS) - 94,6 MHz (FM) Program zilnic: 500-900; 1300-1700

natură.

Comitetul bisericii Maranatha invită

Noutățelepciunii este frica de i, Știri, Info...tiri, Info...

386-2018.10.13  
386-2018.10.13  
Advertisement