Page 1

Petar Miličević

Asana

Seminarski rad

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Prof. dr. sc. Ivan Strugar Asistent: Mr. sc. Božidar Jaković JMBAG autora: 0255019744 – Petar Miličević Zagreb, prosinac 2012.

1


Sadržaj:

1. Uvod ................................................................................................................. 3 1.1. Predmet i cilj rada ..................................................................................... 3 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ...................................................... 3 1.3. Sadržaj i struktura rada ............................................................................. 3 2. Teoretski okvir ............................................................................................ 4 2.1. Što je Asana? ............................................................................................ 4 2.2. Link Web servisa ...................................................................................... 4 2.3. Ekranski prikaz početne web stranice ...................................................... 5 3. Tehnološki okvir ......................................................................................... 5 3.1. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE KOJE SE PRIMJENJUJU U POSLOVANJU 6 3.1.1. Blog .................................................................................................... 6 3.1.2. Wiki ..................................................................................................... 6 3.1.2. Društvene mrežne stranice ................................................................. 7 4. RAZVOJ ASANE ....................................................................................... 7 5. Kreiranje profila na Asani ........................................................................... 8 6. Detaljna razrada teme................................................................................ 13 6.1. Osnovni prikaz i izgled naslovne stranice .............................................. 14 6.1.1. Sign up ................................................................................................... 15 6.1.2. Log in ..................................................................................................... 16 6.1.3. Get Started – It's Free ............................................................................ 17 6.2. Aplikacija Asana ........................................................................................ 22 7. Konkurencija .................................................................................................. 32 8. Pozitivne vs. negativne strane ................................................................... 34 9. Swot analiza ................................................................................................... 35 10. Troškovi .................................................................................................... 36 11. Zaključak ................................................................................................... 36 12. Literatura ................................................................................................... 37 13. Životopis ................................................................................................... 38 14. Predmet i cilj radaSažetak ......................................................................... 39

2


1. Uvod 1.1.

Predmet i cilj rada

Predmet ovog seminarskog rada je Asana. U ovom seminarskom radu nastojati će se opisati i pobliže se upoznati sa samim Web servisom, kao i o njegovim prednostima i nedostacima. U

početku, autori o temi nisu imali mnogo informacija, ali kroz detaljnu razradu došli su do novih saznanja i zanimljivosti.

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

S obzirom na to da je sama tema seminarskog rada dosta složena i zahtjevna, pokušat će se prije svega što više podataka pronaći na internetu. Autori će dati sve od sebe da ti izvori prije svega budu točni, ažurirani i pouzdani.

1.3.

Sadržaj i struktura rada

Ovaj seminar započeti će s definiranjem same Asane, tko je njezin začetnik, koja je svrha njezinog postojanja. Zatim će biti stavljen link servisa, ekranski prikazati početnu web stranicu te opisati proces logiranja na web servis.

3


2. Teoretski okvir 2.1.

Što je Asana?

Što je Asana? Asana je web i mobilna aplikacija, napravljena s nastojanjem da se promijeni način na koji ljudi upravljaju informacijama s naglaskom na brzinu, suradnju, i jednostavnost korištenja. Radikalno poboljšava način ljudi da rade zajedno, sastoji se od inžinjeringa, dizajnera i poslovnih čelnika iz tvrtki kao što su Facebook, Google i Microsoft. Proizvod ima mnoge značajke, uključujući radne prostore, projekte, osobne projekte, zadatke, oznake, bilješke, komentare i sandučić koji organizira i ažurira podatke u stvarnom vremenu. Proizvod je zapravo "jedno mjesto“ gdje ljudi mogu vidjeti svaki projekt , odgovoriti na pitanja, i dobiti instant ažuriranja o tome kako rad napreduje.

2.2.

Link Web servisa

http://asana.com/

4


2.3.

Ekranski prikaz početne web stranice

Slika 1. – Ekranski prikaz početne web stranice

IZVOR : http://asana.com/

3. Tehnološki okvir Web 2.0 je faza razvoja weba koja je naslijedila dominantan model web aplikacija koje su usmjerene na publiciranje dinamičnih i fleksibilnih web servisa. Ubrzo nakon pojavljivanja web 2.0 implementiran je u poduzeća te se tako napušta proces upravljnja informacijama kojeg mijenja upravljanje znanjem. Postoji šest komponenti koje čine infrastrukturu Poduzeća 2.0, a označavaju se akronimom SLATES i to su : pretraživanje (search), veze (links), stvaranje (authoring), tagovi (tags), proširenja (extensions), i signali (signals).

5


3.1.

WEB 2.0 TEHNOLOGIJE KOJE SE PRIMJENJUJU U POSLOVANJU

3.1.1. Blog Blogovi su se pojavili devedesetih godina i smatraju se najstarijima među web 2.0 aplikacijama. U početku su bili online dnevnici a danas su to interaktivni repozitoriji pomoću kojih zaposlenici razmjenjuju znanje. Najčešće se u poslovanju koriste za projekte čiji su autori članovi projektnog tima. Prednosti takvih blogova su : jednostavnost stvaranja, lakoća pristupanja kao i preglednost gdje su sadržaji kronološki poredani. Osnovna namjena blogova je razmjena informacija i znanja. Mnoga poduzeća su koristila blogove i prije pojavljivanja 2.0. Osnovni rizik projektnog bloga je neredovito održavanje i time se smanjuje učinkovitost i gubi se sam smisao.

3.1.2. Wiki Na wiki sustavu korisnici mogu dodati, obrisati ili urediti sav sadržaj bez predhodnog ulogiranja. Osnovna karakteristika Wiki sustava je da svi zaposlenici poduzeća ravnopravno sudjeluju u procesu stvaranja novih znanja. Oni se također najviše koriste u projektne svrhe, a i imaju kvalitetniju strukturu od blogova, no nisu jednostavni za korištenje za razliku od blogova ali to ih ne čini manje vrijednima jer su ih financijske institucije prepoznale kao moćan poslovni alat. Danas je razvijena i Blackberry verzija Wiki sustava koja zaposlenicima uvelike olakšava pristup resursima samog projekta.

6


3.1.2. Društvene mrežne stranice Društvene mrežne stranice su web servisi u obliku virtualnih zajednica. To su mjesta gdje se sastaju ljudi s istim interesima. Stvaraju profile sa svojim osobnim podacima, znanjima, interesima i vještinama i ostvaruju kontakte sa istomišljenicima, kao i kontakte sa svojim klijentima i poslovnim partnerima. 1 Postoji još niz tehnologija Web 2.0 servisa, no međutim one nisu korištene pri izradi Asane, a to su : RSS i mashup, Podcasting, Upravljanje dokumentima, Umne mape.

4. RAZVOJ ASANE Dustin Moskovitz

je američki

internet poduzetnik koji je suosnivač društvene mreže

Facebook zajedno sa Mark Zuckerbergom, Eduardom Saverinom i Chris Hughesom. U ožujku 2011. godine Forbes ga rangira kao svjetskog najmlađeg milijardera na temelju njegovg 7,6% udjela u Facebooku. 3.listopada 2008.godine napušta Facebook i formira novu tvrtku zajedno sa Justinom Rosensteinom pod nazivom Asana. Ono što je Facebook za društevni život Asana je za poslovni život. 7.veljače 2011 godine Dustin i Justin predstavili su Asanu, softverski program osmišljen kako bi se poboljšao način na koji ljudi surađuju u skupinama i upravljaju projketima. Asana je moderan način da ljudi rade zajedno, web aplikacija koja povezuje sve što se događa, zajedničke prioritete, a koji posjeduje svaki dio napora. To je način na koji ljudi rješavaju poslovnu interakciju online. Njezina misija je osnažiti odnosno povezati čovječanstvo, te jedan od važnijih ciljeva je poboljšati produktivnost pojedinca. Asana želi da ljudi koriste aplikaciju tijekom svog radnog vremena, i njezina velika prednost je ta što je opsjednuta brzinom. Tvrtke koje su usvojile Asanu su iznimno zadovoljne. Od osnutka pa sve do danas Asana je napravila velike korake u svom razvoju. Pokrenuta je za javnost, izrađen je i pokrenut Premium radni prostor za veće ekipe, dodani su podzadatci i

1

IZVOR : http://www.znaor.com/web_2.php

7


hyperlinkovi, pokrenuta je aplikacija za iPhone, i ovlašteni deseci tisuća timova proširili su svoj potencijal. Između ostalog, Asana iz dana u dan sve više napreduje. Vrijednost Asane danas se procjenjuje na 280 miliona dolara. Moskowitz je prodajom 450 000 dionica Facebooka zaradio oko 7,8 miliona dolara, ali još uvijek posjeduje pozamašnu svotu dionica. Unatoč tome što je osnovao Asanu, Moskovitz kaže da ne želi biti poduzetnik.“ Nisam htio biti poduzetnik. Ali ideja je bila toliko jaka i postali smo tako strastveni o tome.“2 Moskovitz napominje da je najvažniji kriteriji za poduzetnike imati sjajnu ideju.

5. Kreiranje profila na Asani Nakon što pokrenete web stranicu Asane nudi vam se mogućnost kreiranja vlastitog profila kao što vidite na ekranskom prikazu. Za početak je potrebno unijeti e-mail adresu.

Slika 2. Ekranski prikaz prijave na Asanu

IZVOR:- http://asana.com/ 2

http://articles.businessinsider.com/2011-09-12

8


Nakon što ste unijeli svoju e-mail sdresu dobiti ćete obavijest da je potvrda o otvaranju korisničkog računa poslana na e-mail adresu.

Slika 3. Ekranski prikaz obavijesti

IZVOR : - http://asana.com/

9


Na sljedećem ekranskom prikazu možete vidjeti potvrdu na e-mail adresi te link poslan od strane Asane za daljnje korištenje. Slika 4. Ekranski prikaz obavještajnog maila

IZVOR: - http://freemail.net.hr/

10


Na sljedećem ekranskom prikazu vidite koji su nam podaci potrebni da bi se sluŞili samom Asanom , a to su e-mail adresa i lozinka.

Slika 5. Provjera e-mail adrese i lozinke

IZVOR :- http://asana.com/

11


Nakon što ste sve prijašnje korake odradili uspješno, uspjeli ste otvoriti vaš korisnički račun, a u sljedećem poglavlju ćemo opisati detaljno korištenje ove web aplikacije.

Slika 6. Ekranski prikaz korisničkog profila na Asani

IZVOR :- http://asana.com/

12


6. Detaljna razrada teme

Asana je nastojanje da se na određen način povežu ljudi kako bi zajedno radili poslovne projekte te bili u stalnoj online interakciji. To je moderan način da ljudi rade zajedno, Web aplikacija koja povezuje sve sa što se događa, njihove zajedničke prioritete, a koji posjeduje svaki dio napora. Sve što se radi u Asani radi se u skupinama. Poslovanje se gradi zajedno, a energija je usmjerena samo prema jednom a to je ostvarenje svih ciljeva. Sam proces je dosta složen, zahtjeva komunikaciju, ne rijetko i trenje i koordinaciju, također neizostavna je velika apsorpcija informacija u pravo vrijeme i na pravom mjestu, te je to jedini način da se dođe do zamišljenih ciljeva. Asana je stvorena kako bi se poboljšala produktivnost samog pojedinca, ali i skupine, te povećao output svakog ljudskog utošenog rada i napora. Asana je podpomognuta Benchmark Capitalom i Andreessen Horowitzom, iskusnim timom savjetnika. Ona se satoji od inženjeringa, dizajnera i lidera iz tvrtki kao što su Facebook i Google.

13


6.1.

Osnovni prikaz i izgled naslovne stranice

IZVOR :- http://asana.com/ Na poÄ?etnoj stranici nalazi se nekoliko opcija; 1) Sign up 2) Log in 3) Get started – It's free 4) Sign in using Google 5) Learn more about Asana

14


6.1.1. Sign up

IZVOR :- http://asana.com/ Ova opcija prikazuje prijavu u samu aplikaciju. Ponuđene su dvije opcije: 1) Create Your Account 2) Sign in using Google

15


6.1.1.1.

Create Your Account

IZVOR :- http://asana.com/ Ovom opcijom potvrđuje se kreiranje profila i dobiva se poruka na mail.

16


6.1.1.2.

Sign in using Google

Ukoliko korisnik posjeduje Google-ov korisnički račun (npr. Gmail) automatski se spaja u početni zaslon same aplikacije.

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3923580118763/

17


6.1.2. Log in Ovom opcijom korisnik dolazi do sljedeće stranice gdje ga se traži e-mail adresa i šifra kako bi mogao pristupiti svom računu. Također mu se nudi opcija Sign in with Google Account koja ga izravno spaja u aplikaciju ukoliko je trenutno spojen na svome google računu.

IZVOR :- https://app.asana.com/

18


6.1.3. Get started – It's free Ova opcija nudi istu stvar kao i opcija 6.1.1.1 Create Your Account te se pojavljuje isti ekranski prikaz.

IZVOR :- http://asana.com/

19


6.1.4. Sign in Using Google Kao i u 6.1.1.2., ukoliko korisnik posjeduje Google-ov korisnički račun (npr. Gmail) automatski se spaja u početni zaslon same aplikacije.

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3923580118763/

20


6.1.5. Learn more about Asana Ovom opcijom korisnik dolazi do pregleda dodatnih informacija o web servisu. Na stranici su prikazane različite prednosti korištenja Asane, kako radi, po čemu je drukčija, kako se koristi, mobile verzija za tablete i mobitele te cijene korištenja mjesečno ovisno o broju zaposlenih.

IZVOR :- http://asana.com/product 21


6.2.

Aplikacija Asana

Na početku korištenja aplikacije Asana, korisnik prvo unosi podatke o svome poduzeću. Prvo, upisuje ime radnog prostora te čemu služi (za posao, neprofitna organizacija, za edukativne svrhe, kućnu uporabu, za klubove ili timove te ostalo).

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979632707496/3979632707496 Nakon toga, klikom na gumb Members, osnivač radnog prostora dodaje korisnike putem slanja pozivnica mailom. Pored maila, postoji opcija dodavanja imena kako subjekti ne bi bili označeni svojim mailom već pravim imenom.

22


IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979632707496/3979632707496 Aplikacija je besplatna za korištenje ako broj zaposlenih odnosno članova radnog prostora iznosi manje od 30. Dodavanjem svih članova, ovako izgledaju poslane pozivnice.

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979632707496/3979632707496 Također, možemo dodavati i članove goste koji imaju pristup samo određenim podacima.

23


Jezgra jedinica Asane je zadatak. Podijeljena je

u radne prostore, zadatke, projekte

i

podzadatke. Sastoji se od desnog, lijevog i srednjeg okna. U Asani, radni prostori su na vrhunskom nivou u hirerhiji. Sadrže sve timove projekta i zadatke. Radni prostori su definirani od strane ljudi koji imaju pristup do njih. Za male i srednje velike organizacije, cijela tvrtka može koristiti jedan radni prostor. Vrlo velike organizacije stvaraju poseban radni prostor za svoje odjele i timove. Svaki radni prostor je samostalan, ne mogu se premještati podaci između dva radna prostora , drugi ne mogu vidjet radni prostor na računu , osim ako nisu također članovi ili gosti tih radnih prostora. Na primjer: ako vaši timovi često surađuju na projektima, vjerojatno ih želite u istom radnom prostoru. Također, u asani nema uloge administratora. Projekti su popisi zadataka. Projekti pomažu organizirati poslove u kratkih ili dugoročnih ciljeva. Stvaranje zadataka u okviru projekta do detalja akcijske stavke potrebne za dovršetak tog projekta.U lijevom oknu se mogu pronaći popis projekata. Klikom na naziv projekta će se učitati zadatci u središnjem oknu. Zadaci se lako dodaju, lako pridružuju, lako označavaju kada su obavljeni te lako brišu ako je došlo do greške ili ako zadatak više ne treba obaviti. Zadaci se mogu raspodjeliti u zadatke za Danas, uskoro i kasnije. S lijeve strane svakog zadatka postoji kvadratić koji klikom dobiva zelenu kvačicu koja označava da je zadatak obavljen. Oznake su sjajan način da bismo vidjeli sve zadatke u našem radnom prostoru koje spadaju u određenu kategoriju. Podzadaci omogućavaju da se zadatku pristupi dublje, da se uđe u njegovu srž. 24


Neki timovi koriste podzadatke kako bi zadovoljili svoje potrebe za više primatelja, tako što je predsatvnik zadataka za detalje akcija dodao svaku osobu koja ga treba završiti. Oni također mogu biti korisni u osobnim radnim prostorima za rukovanje stvari kao što su shopping liste.

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979632707496/3979632707509 S lijeve strane se nalaze opcije: 'Moji zadaci', Inbox, search opcija te svi članovi radnog prostora. Klikom na određenog člana dobivamo na uvid zadatke tog člana.

25


IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979675066630/3979675066630 S lijeve strane također postoji i opcija pregledavanja radnih prostora pa tako i privatnih zadataka koje korisnik treba obaviti.

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979675066630/3979675066630

26


Klikom na Personal Projects, korisnik dobiva na uvid svoje privatne zadatke te mogućnost dodavanja, brisanja ili označavanja kao gotove zadataka.

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979675066630/3979675066630 Klikom na kvadratić lijevo od zadatka, zadatak postaje označen kao obavljen. U desnom gornjem kutu postoji opcija Archive koja nudi opciju sakrivanja obavljenih zadataka koji se u svakom trenu mogu ponovo prikazati.

27


IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979675066630/3979675066630

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979675066630/3979675066630 Projekti i zadaće su uglavnom vidljivi na svim članovima radnog prostora, ali postoje mogućnosti da se ograniči vidljivost dodavanjem ljui kao gostiju na konkretnim projektima.

28


Dvostruki Projekt omogućava da koristimo projekt kao predložak i napravimo kopije, za dugoročne projekte koji se ponavljaju. Projekti se vrlo jednostavno stvaraju jednim klikom na 'New project' s lijeve strane.

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979675066630/3979675066630 Ime projekta se mjenja jednim klikom te se isto tako jednostavno dodaju zadaci u projektu kao i u radnom prostoru. Lako se označuju i kao gotovi te se lako pridružuju zadaci određenim članovima.

29


IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979632707546/3979632707557 Također projekt se može i izbrisati iz padajućeg izbornika u gornjem desnom dijelu srednjeg okna. Gosti ne mogu vidjeti opciju za brisanje projekta.

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3979632707546/3979632707554 Uz ovu opciju, postoje i opcije dupliciranja projekta, printanja ili čak sinkronizacije sa vlastitim google kalendarom. 30


Možemo dodati više projekata na istom zadatku. To znači da će se zadatak pojaviti na svakoj projektnoj listi. Podzadatke možemo vidjeti u desnom oknu zadatka. Svaki podzadatak ima vlastito okno, kojem možemo pristupiti klikom na ikonu u desnoj strani zadatka. Svaki podzadatak ima svoj vlastiti skup detalja (bilješke, opunomoćenike, projekte, datume, oznake, dodatke, komentare, sljedbenike, itd.). Podzadatci ne nasljeđuju informacije (projekte, oznake, itd.)

IZVOR :- https://app.asana.com/0/3971632707546/3979632707293

31


7. Konkurencija Asana vs. E-mail Prednosti Korištenje Asana umjesto E-maila Asana je jedno mjesto za sve stvari koje tim mora učiniti da završi svoj sljedeći veliki napor i ostvari postavljene ciljeve. Za razliku od toga, e-mail ima neke ključne zamke kada je u pitanju suradnja i koordiniranje rada.U e-mailu, vidimo samo svoje zadatke, osim ako netko posebno spominje svoje zadatke. Našaci zadaci su pokopani u naše poruke ,a tuđi zadaci su skriveni u svojim inboxima. U Asani, projekti su popisi zadataka gdje možemo vidjeti sve o radu koji je napravljen , te se treba napraviti a koji posjeduje svaki dio posla. U e-mail temama često nedostaje kvalitetnih sažetaka i kolektivnih bilješki. Često, nije jasno koji stvari još uvijek vrijede, a koje su se promijenile. Zamislite e-mail koji sadrži tri zasebna zadatka: 1. Jackie će pisati blogu 2. Michael će napisati članak stranicu za pomoć 3. Ryan će objaviti članak stranicu za pomoć Nakon tog prvog e-maila, nit uskoro postaje niz odgovora poput, Ryan će napisati članak pomoći, a drugi da kaže Jackie će ga objaviti, i tako dalje. To dovodi do dosta komplikacija, svaki dio niti se mora posebno proučavati, za razliku od Asane koje vodi trenutno stanje u bilješkama. Asana je također bolja i za komuniciranje. 1. Lako dodjeljuje zadatke i prenosi ih onome tko ih treba napraviti. 2. E-mailovi često nemaju jasan datum dospijeća. U Asani,datum dospijeća se postiže jednim klikom.

32


3. E-poštom privitke možemo brzo izgubiti. Asana osigurava da svaki privitak bude relevantan. 4.U Asani dodijeljujemo zadatke sami sebi. 5. E-mail zahtijeva od nas da otvorimo poruku kako bi se utvrdio zadatak. U Asani, zadatak je poruka. 6. E-mail uvijek pokazuje što jedospijelo, što često nije ono što je najvažnije. Asana olakšava prioritete zadataka po važnosti. 7. U e-mail u , kontekst za jedan zadatak može postojati preko bilo kojeg broja poruka ili niti. Asana čuva sve kontekste o zadatku sa zadatkom, sama. 8.Jedan e-mail može sadržavati više zadataka, što se ne može razdvojiti, čak i ako svaki treba biti učinjen od strane različitih ljudi u različitim vremenima. Asana ima podzadatke koji funkicioniraju na principu podijeli pa vladaj. 9. E –mail nam ne daje ikakvu kontrolu nakon što smo bili uključeni u nit. U Asani, prestajemo pratiti projekt kada više ne bude relevantan za nas.

33


8. Pozitivne vs. negativne strane POZITIVNE

NEGATIVNE

Lako dodjeljuje zadatke

Asana

neće

raditi

sa

Internet

Explorerom, straije verzija Chroma, Safarija Neograničen broj projekata i zadataka

Asanin inbox služi samo za poslovne poruke

Jednostavnost korištenja , brzina

Nedovoljna informiranost na stranici o važnim značajkama

Besplatna do 30 članova tima

Skupe cijene za timove iznad 30 članova

Jedno mjesto za planiranje i organizaciju

Tehnike koje koriste ne rade dobro kao što je dodavanje slojeva na stranicu

Mogućnost povezanosti i sa ljudima koji Nakon nemaju otvoren račun u Asani Pristup

svim

radnim

otkrivanja

Asane,

žele

u

potpunosti uništiti e-mail

projketima

u Nije postigla puno korisnika s obzirom na druge mreže

radnom prostoru

Nema mogućnosti napada na stranicu, Prilikom svakog ulogiranja obavijest na e-mail adresu što znači da je dobro zaštićena

šalje

Postoji Asana mobilna aplikacija za Ne postoji mobilna aplikacija za Android iPhone koja se preuzima iz App Store-a

34


9. Swot analiza PRLIKA -povezanost

PRIJETNJA sa ostalim članovima tima u

-konkurencija koja bi mogla stvoriti jeftiniju

svako doba

verziju

-olakšava prioritete zadataka po važnosti

-laka

-dobra organizacija

poboljšane aplikacije uz niže cijene

-jasna misija koja povezuje čovječanstvo

-učestale promjene tehnologije u kratkom

-transparentnost

vremenu

mogućnost

stvaranja

slične,ali

-društvo kao kolektiv vršnjaka

-brzina

- ne postoji android aplikacija

-visok stupanj sigurnosti

- skupe cijene za timove iznad 30 članova

-jednostavnost korištenja

-ne radi sa starijim verzijama Chroma,

-pristup svim radnim projjektima

Safarija i Internet explorera

-neograničen broj projekata i zadataka

- ne nude mogućnost izvoza

-obavještava timove što im se nalazi na vrhu popisa zadataka

SNAGA

SLABOST

35


10. Troškovi Asana je besplatna za timove koji sadrže do trideset članova. Broj članova veći od trideset korištenje Asane mora platiti prema Asaninom cjeniku. Trideset članova Asane moraju platiti 100 dolara mjesečno, 50 članova 300 dolara mjesečno, 75 članova 550dolara mjesečno, 100 članova 800 dolara mjesečno,a preko 100 članova svaki član plaća posebno.

11. Zaključak Asana je web i mobilna aplikacija, pokrenuta 2011. godine, od strane Dustina Moskowitza i Justina Rosensteina, članova suosnivača društvene mreže Facebook. Osmislili su način kako da povežu ljude istih planova, kako bi radili poslovne projekte te bili u stalnoj interakciji. Sve što se u Asani radi radi se u skupinama, odnosno timovima koji mogu sadržavati manje od 30 članova, i kojima je korištenje Asane besplatno ako se radi o takvoj veličini tima. Asana se satoji od inžinjeringa, dizajnera i lidera iz tvrtki kao što su Facebook i Google. Jezgra jedinica Asane je zadatak. Podijeljena je u radne prostore, zadatke, projekte

i

podzadatke. Postoji također i mobilna aplikacija Asane ali samo za iPhone uređaje. Asana ima mnoge pozitivne strane kao što su jednostavnost korištenja, brzina, visok stupanj sigurnosti, može sadržavati neograničen broj podataka i zadataka. No, međutim postoji visok rizik kopiranja same aplikacije uz niže cijene.

36


12.Literatura

http://asana.com/

http://www.znaor.com/web_2.php

https://app.asana.com/0/2508878972309/2508878972309

http://freemail.net.hr/

https://app.asana.com/0/2508878972309/2508882025601

http://articles.businessinsider.com/2011-09-12

37


13.

Životopis

Europass Životopis

Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Broj mobilnog telefona E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Miličević Petar Petrova 131, 10000 Zagreb (Hrvatska) +385 981839732 petar.milicevic0@gmail.com Hrvatsko 17.3.1992. Muško

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

2006.-2010. SSS Matematika, Informatika XV. Gimnazija, Zagreb

Datumi

2010. ->

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Student

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Ekonomski fakultet Zagreb

Drugi jezik(ci) Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Europska razina (*) Engleski

Računalne vještine i kompetencije Vozačka dozvola

Čitanje

Govor Govorna interakcija

C2 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik B2

Samostalni korisnik

Pisanje

Govorna produkcija B2

Samostalni korisnik

C1 Iskusni korisn

MS Office, Programiranje – Županijska natjecanja u srednjoj školi, poznavanje rada različitih sustava

B

38


14. Sažetak Asana je web i mobilna aplikacija, napravljena u svrhu nastojanja da se promijeni način na koji ljudi upravljaju informacijama, nova vrsta softverskog proizvoda izgrađena na Webu iz temelja. Asana je nastojanje da se na određen način povežu ljudi kako bi zajedno radili poslovne projekte te bili u stalnoj online interakciji. To je moderan način da ljudi rade zajedno, web aplikacija koja povezuje sve sa što se događa, njihove zajedničke prioritete, a koji posjeduje svaki dio napora. Sve što se radi u Asani, radi se u skupinama. Lako dodjeljuje zadatke, moguć je neograničen broj projekata i zadataka, jednostavna za korištenje te besplatna do 30 članova tima. Podijeljena je u radne prostore, zadatke, projekte i podzadatke. Postoji također i mobilna aplikacija Asane ali samo za iPhone uređaje. Asana ima mnoge pozitivne strane kao što su jednostavnost korištenja, brzina, visok stupanj sigurnosti, može sadržavati neograničen broj podataka i zadataka. No, međutim postoji visok rizik kopiranja same aplikacije uz niže cijene.

39

Asana  

Asana.com seminar

Advertisement