Page 3

Kod 050105090000001003

GLAVNI INDIKATORI ZA KONEKCIJU KOD DFWKRPRF

OPIS Bežièni (Wireless) repetitor za težinu u verziji u koferu, za stvaranje bežiènih stanica za merenje težine vozila sa WWSERF radio platformama ili DFWL predajnicima težine. U koferu, 17-tastera tastature, LCD pozadinsko osvetljenje, vreme / datum merenja, termalni štampaè, 868MHz radio frekfencijski modul i odreðeni programi.

OPCIJE MOGUÃE SAMO U VREME NARUÈIVANJA KOD EHR

OPIS Model visoke rezolucije za internu fabrièku upotrebu.

PRIBOR KOD

OPIS

WWSELM

Modul za nivelisanje za vaganje osovina sa WWSE serijom platforme, površine 1200x700mm, h=52mm, težina oko 28 kg, opremljeni sa kompletom za spajanje i fiksiranje.

WWSETF

Okvir za ugradnju u nivo podloge za WWSE seriju platformi.

FAZE MERENJA

www.elmerpro.com

003%20-%20(WWSERF)  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/003%20-%20(WWSERF).pdf

003%20-%20(WWSERF)  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/003%20-%20(WWSERF).pdf

Advertisement