Page 1

Kod 071301010000001003

Strucnjaci za merenje i pakovanje

w w w. e l m e r p r o . c o m

ABF106 106 KAPACITET DO 10 VREĆA/MIN

AUTOMATSKA PAKERICA ABF106 je potpuno automatska pakerica opremljena celokupnim sistemom kontrole vreća. Namenjena je pakovanju granulastih ili brašnastih materijala u gotove, otvorene vreće.

Efikasnija proizvodnja

Reljkovićeva 52 a, 21132 Petrovaradin, Srbija | T +381 21 475 80 20 | F +381 21 64 33 589 office@elmerpro.com | www.elmerpro.com


Kod 071301010000001003

KONSTRUKCIJA 6

2

ABF106 106 3

Mašina je sastavljena od:

1

5 4

1 Automatski držač vreća zajedno sa magacinom praznih vreća 2 Automatska, mobilna izlazna cev zajedno sa ugrađenim rastezačem usta vreće 3 Sistem za totalnu kontrolu vreća 4 Transporter za ubrzavanje 5 Transporter za odnošenje punih vreća 6 Električni kontrolni panel zajedno sa panelom za operatera (na zahtev kontrolni panel može biti odvojen od mašine)

POUZDANOST Koncept ABF serije osigurava rad bez problema za svim materijalima vreća: papirne, pletene ili laminirani polipropilen, polietilen, aluminijum ili obložene vreće.

Sistem sa totalnom kontrolom vreće osigurava kompletnu kontrolu pune vreće tokom celog procesa

Specijalna izlazna cev za vreće osigurava higijenski i rad bez problema tokom celog procesa. Zahvaljujući specijalnim senzorima instaliranim na ploči izlaza za vreću, pražnjenje je moguće samo ako je vreća pravilno postavljena.

www.elmerpro.com

Vakum pumpa dobrog kvaliteta osigurava rad bez problema čak i u ekstremnim uslovima okoline


Kod 071301010000001003

NAMENA ABF serija je dizajnirana da pakuje potpuno automatski granulaste ili brašnaste materijale u gotove, otvorene vreće.

DOSTUPNA OPREMA

Standardno uzimanje praznih vreća Pogodno i za ravne i za vreće sa faltom-proširive od papira, laminiranog polipropilena i sve druge polučvrste vreće.

Uzimanje vreća rol otvaračem Pogodna za ravne i vreće sa faltom i to od pletenog polipropilena, laminiranog polipropilena, papira, polieilena i bilo kog drugog lakog materijala.

Automatski levak (grlić) za vreće sa faltom Dizajniran za rukovanje vreće sa faltom držeći je za bočnu faltu tokom celog procesa osiguravajući kompletnu kontrolu prašine.

Ruke za smeštanje ravnih vreća Dizajnirane za rukovanje ravnim vrećama svih materijala.

Automatski levak (grlić) za vreće sa faltom Dizajniran za rukovanje vrećama sa faltom držeći bočnu faltu tokom celog procesa osiguravajući kompletnu kontrolu prašine.

Magacin za jednu gomilu Preporučuje se kod malih kapaciteta i idealan je za vreće sa faltom-proširive i za ravne vreće od bilo kog materijala.

Magacin za dve gomile 2 pozicije za pražnjenje magacina vreća sa pneumatskim pomeranjem. Idealan je i za ravne i za vreće sa faltom-proširive.

Motorizovani magacin za više gomila Za veliku proizvodnju ili gde se koriste vreće jedne veličine. Magacin za pražnjenje je dostupan sa motorizovanim kretanjem za 2, 3 ili 5 gomile (modeli dostupni na zahtev).

www.elmerpro.com


Kod 071301010000001003

u mm

SPECIFIKICIJA Primena

Maksimalni kapacitet Veličina vreća (kg) (ciklus/min)

ABF38

Gotove otvorene vreće, ravne ili sa faltom - proširive

do 11*

od 5 do 50

ABF49

Gotove otvorene vreće, ravne ili sa faltom - proširive

do 14*

od 5 do 50

ABF106

Gotove otvorene vreće, ravne ili sa faltom - proširive

do 11*

od 5 do 50

Materijal vreća papirna, PE, laminirani PP (sa ili bez unutrašnje obloge) papirna, PE, laminirani PP (sa ili bez unutrašnje obloge) papirna, PE, laminirani PP (sa ili bez unutrašnje obloge)

Radni pritisak: 6 bar-a (90 Psi)

* zavisi od karakteristika proizvoda, kvaliteta vreća i metode punjenja

www.elmerpro.com

Instalisana Potrošnja vazduha snaga (Nl/ciklus) (kW) 5,5

30

6,5

40

5,5

33

© Sva prava zadržana 2013 Elmer Profesional - Materijali i specifikacije su podložni promeni bez predhodne najave / Kod 071301010000001003 - 23.12.2013.

DIMENZIJE

003%20 %20(abf106)%20 %20srb  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/003%20-%20(ABF106)%20-%20SRB.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you