Page 1

Kod 071502000000002001

Strucnjaci za merenje i pakovanje

w w w. e l m e r p r o . c o m

V 25-60 V25-60 PRECISTAC

PREČIŠĆAVANJE ŽITARICA Vazdušni prečistači V serije pogodni su za obradu žitarica, kukuruza, repice ili mahunarki. Veoma su efikasni za odvajanje delova slame, prašine, kukolja i drugih lakih otpadaka.

Uspešno precišcavanje

*Prečistač V40-60

Elmer Profesional Reljkovićeva 52 a, 21132 Petrovaradin, Srbija | T +381 21 475 80 20 | F +381 21 64 33 589 info: djura@elmerpro.com | www.elmerpro.com


Kod 071502000000002001

NACIN RADA

V25-60

PRECISTAC

Himel prečistač 3D CAD Konstrukcija modela V25

PRECISTAC

V25-60

Sa prečistačem V25-60 dobićete pravilno prećišćene žitarice, kukuruz, repice ili mahunarke boljeg kvaliteta sa većim prinosom. Prilikom korišćenja prečistača sa svojim jakim usisinim ventilatorom sa visokim pritiskom, veoma efikasno odvajate vaše dragocene mahunarke od dosadnih delova slame, prašine, kukolja i drugih lakih otpadaka. Prečistač radi po principu vazdušnog klasifikatora. Koristeći precizno podesivi dovodni konus (V25), dobija se telo i žito pada dole. Takođe, prečistač se može integrisati u postojeće sisteme. Osnovna oprema Prečistač V: ▪ Izduvni ventilator sa direktnim pogonom 3,0 – 7,5 kW E-motor -1 3000 min 400 V za visok kapacitet unošenja ▪ Veliko prečišćavajuće telo za optimalno odvajanje nečistoća i žitarica ▪ Podesivi, ulazni konus (V25) sa krilcima za distribuciju za optimalnu efikasnost ▪ Kontrola snage na osovini koja pogoni izduv Ø 150 mm f.B. (V25), Ø 200 mmf.B. (V40/V60) ▪ Veliki izlazni koš Ø 150 mm f.B. (V25), Ø 200 mmf.B. (V40/V60) ▪ Suspenzija ▪ Bez sigurnosnog prekidača motora, bez koša i bez ciklona Prečistač V25: Pripremljen za povezivanje na lančani elevator, stanicu za izbacivanje žitarica i mobilni ventilator. Podaci o maksimalnom kapacitetu: V25=25 t/h V40=40 t/h V60=60 t/h

www.elmerpro.com

Himelov prečistač je prečistač za upotrebu u poljoprivredi. Kompaktan dizajn je pogodan za postavljanje na bilo koje mesto. Dizajnirani su tako da omogućavaju kontinuiran rad mlinova ili presa za uljanu repicu. Himel prečistač sa svoja dva, ravna sita razdvaja grubi (kamen, stabljike...) i fini materijal (pesak, lagane nečistoće...). Različita sita koja se umeću, omogućavaju prečišćavanje različitog stepena. Odlazak prečišćenog materijala može da se izvede Himelovim spiralnim transporterom ili nekom drugom, Himelovom, transportnom tehnologijom direktno u krajnje skladište. Očigledne prednosti Himela: ▪ Velika snaga čišćenja ▪ Mala potrošnja energije ▪ Kompaktne dimenzije instalacije ▪ Različita, umetna sita.


Kod 071502000000002001

Crtež modela V25 - 60

Prečistač V25T 3,0 kW Ciklon za V25T Zatezni pojas Levak sa stegom za V25 Motorna zaštitna sklopka 3,0 kW E/A Motorna zaštitna sklopka 3,0 kW E/A sa utikačem 16A Daljinska kontrola regulacije vazduha Prilkjučeni levak Ø250 mm za V25 na KMZ/G Prečistač V40 5,5 kW Ciklon za V40 Prečistač V60 7,5 kW Ciklon za V60 Zatezni pojas 5,00 5,95 Levak sa zateznom klemom za V40 Cev Ø300mm l=0,5m f.B. Cev Ø300mm l=1,0m f.B. Cev Ø300mm l=2,0m f.B. Cevni luk 15° Ø300mm f.B. Cevni luk 30° Ø300mm f.B. Cevni luk 45° Ø300mm f.B. Stezni prsten 2-dela Ø300mm f.B. sa zaptivnom gumom Cev 380 0,5m RW Cev 380 1,0m RW Cev 380 2,0m RW Odvodna cev Ø380mm, jednostrana RW, l=0,13m Luk 45° 380mm RW Luk 90° 380mm RW Cevna spojnica 380mm sa preklopnikom Prelaz Ø400mm f.B. - Ø380mm RW Stezni prsten 2-dela bez zaptivne gume Ø400mm f.B.

J

H

J O

L

A D

E

B

C

M

N F G

Tip

A

B

C

V 25

1525

925

205

V 40 V 60

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

450 380RW 770 250RW 150

150

2171 1376 600 1070 1310 1000 1985 560

500

400

850

200

200

300

2225 1376 -530 2210 2465 1000 2260 560

820

400

750

200

200

300

925 1080 710 1700 510

Prečistač V25 sa ciklonom

Prečistač integrisan u sistem

www.elmerpro.com

© Sva prava zadržana 2012 Elmer Profesional - Materijali i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave / Kod 071502000000002001 - 15.06.2012.

PREČISTAČ V 25 - 60

001%20-%20(V25-60)  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/001%20-%20(V25-60).pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you