Page 1

Kod 070800000000001001

Strucnjaci za merenje i pakovanje

w w w. e l m e r p r o . c o m

R MT RMT RUČNI MERAČ TEMPERATURE RMT je ručni, prenosivi, merni uređaj, namenjen merenju temperature u podnim skladištima. Odgovara za upotrebu sa svim tipovima žitnica. Uređaj je projektovan i konstruisan za udobnu i laku upotrebu.

Preciznost merenja

Elmer Profesional Reljkovićeva 52 a, 21132 Petrovaradin, Srbija | T +381 21 475 80 20 | F +381 21 64 33 589 info: djura@elmerpro.com | www.elmerpro.com


Kod 070800000000001001

C

OPIS Kućište sonde A , rukohvat sonde B i vrh sonde D su napravljeni od aluminijuma, a telo C od nerđajućeg čelika (inox-a). Termosonda je hermetički zatvorena i elektronika je dodatno zaštićena od štetnih uticaja (vlaga, voda, prašina, insekti). Tri digitalna temperaturna senzora, raspoređena su ravnomerno u telo sonde C (senzor 3 - u gornjem delu tela sonde, senzor 2 - u sredini tela sonde, senzor 1 - u dnu tela sonde). Na vrhu displeja se nalazi alternativni (naizmeničan) individualni izveštaj svakog senzora u periodu od 3 sekunde.

MERENJE

D DISPLEJ

Termosonda se zagreva nezavisno od toga da li je uključena ili isključena! 1.Ubacite telo sonde u gomilu zrna, jednom rukom hvatajući rukohvat, a drugom pridržavajte telo dok ubacujete. Sačekajte 3 do 5 minuta. 2.Postavite palac na dugme „ON” i zadržite dok se na displeju ne pojavi natpis „HELLO”. 3.Sačekajte dok se na displeju, nakon promene cifri pojavi znak „ ° “ (stepen). Sonda meri temperaturu sa tačnošću do ±1°. 4.Termosonda se isključuje posle 90 sek. Ako želite ponovo da vidite izveštaj ponovite korake navedene pod 2.

ZNAČENJE

Broj senzora

Dugme za uključivanje

Temperaturni izveštaj

PAŽNJA! 1.Čuvajte sondu od mehaničkog udara ili jakog pritiska! 2.Ne ostavljajte sondu zabijenu u gomilu žita prilikom vožnje /pri nasipanju, zaravnjanju, pražnjenju/ 3.Pri zameni baterije koristite samo kvalitetne proizvode. Baterija slabog kvaliteta može da procuri i ošteti elektroniku. 4.Uređaj je napravljen od materijala koji se 100% može reciklirati. Odluku o odlaganju uređaja donose nadležni organi mesta gde se uređaj odlaže.

POJAŠNJENJE

Uključeno Proces zagrevanja

Vreme merenja zavisi od razlike temperature sredine u koju se sonda stavlja, temperature i tipa zrna.

Proces merenja

U zavisnosti od toga da li temperatura raste ili pada, kretanje izveštaja se menja, gore ili dole.

Tačan izveštaj

Pri pojavi znaka „ ° ” znači da je dostignut tačan izveštaj ±1°C. Promena temperature manje od 0.8°C po minuti.

TEHNIČKI PODACI Radna temperatura

-40°C÷+125°C

Prikaz izveštaja iznad +99.9°C

Preciznost

±0.5°C ÷ ±1°C

Rezolucija

0.1°C

Prikaz izveštaja ispod -9.9°C

Period indikacije Radna dužina

ZAMENA BATERIJE

Težina

1.Odšrafite četiri vijka na kućištu i otvorite poklopac. 2.Pažljivo izvadite staru bateriju iz džepa i postavite novu u isti položaj (sa ”+” na gore, na poklopcu, “-” na ploči). 3.Vratite poklopac nazad i zavijte četiri vijka na kućištu.

Baterija Trajanje baterije

90 sec 2m 1.6kg 3V, Li-ion, CR 2032, 210 mAh 10 god. u položaju Stand by

Displej

LCD

Senzor

3 br. digitalni

www.elmerpro.com

© Sva prava zadržana 2012 Elmer Profesional - Materijali i specifikacije su podložni promeni bez predhodne najave / Kod 070800000000001001 - 17.01.2012.

A B

001%20-%20(RMT)  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/001%20-%20(RMT).pdf

Advertisement