Page 1

Kod 071307010000001001

Strucnjaci za merenje i pakovanje

w w w. e l m e r p r o . c o m

ELM ELMMCHP1

KONTROLER I ŠTAMPAÈ Jedinstven mali kontroler i štampaè, idealan za štampu datuma i serijskih brojeva. Glavne karakteristike štampaèa: ? Brza štampa - èak 500mm u sekundi ? Visina štampe 12,7 mm ? Može štampati logo ? Automatski menja datum sa ofsetom ili bez, vreme ? 200.000 datuma do 300.000 po ketridžu ? Nema servisa samo se menjaju kertridži

Kontrola i štampa 888 -------

USB

46457878787 46457878787

Elmer Profesional Reljkoviãeva 52 a, 21132 Petrovaradin, Srbija | T +381 21 475 80 20 | F +381 21 64 33 589 info: djura@elmerpro.com | www.elmerpro.com

12,7 mm


Kod 071307010000001001

ELMMCHP1 ELM

HP TIJ 2.5 TEHNOLOGIJA HSA JET Mikron koristi pouzdanu HP TIJ 2.5 tehnologiju koja omoguæuje ujednaèen, kvalitetan, brz ispis, izuzetnu efikasnost i jednostavnost korišæenja. Mikron je idealan za oznaèavanje datuma, ser. brojeva na hrani, lekovima i sl. Moguænosti su neogranièene

UCITAJTE PRIPREMU SA USB MEMORIJE Kreirajte pripremu za štampu koristeæi, tekst, automatski generisan datum i vreme, linearni ili 2d barkod, koristeæi MicroDraw program koji dobijate uz Vaš Mikron. Prebacite sadržaj na USB a sa USB u mikron i spremni ste za rad. Podaci æe biti saèuvani u internoj memoriji i USB Vam više nije potreban do sledeæe promene parametara štampe.

Uredaj je idealan za sve vrste industrije, a posebno za farmaceutsku i prehrambenu industriju.

ELMMCHP1 se zbog svojih kompaktnih dimenzija lako integriše u proizvodnju, a zbog svoje brzine èini da proizvodnja radi bez prestanka, sa maksimalnim uèinkom.

LAKA INTEGRACIJA I KORIŠCENJE

12,7mm VISINA ŠTAMPE

Uz Vaš Mikron potrebna Vam je samo patrona odgovarajuæeg mastila i Vi ste spremni za rad. Mikron zauzima veoma malo prostora i lako ga je integrisati u Vašu opremu za pakovanje ili štampu. Štampa je moguæa od gore ili sa strane pa èak i od dole.

Uz Vaš Mikron potrebna Vam je još samo patrona odgovarajuæeg mastila i Vi ste spremni za rad. Mikron zauzima veoma malo prostora i lako ga je integrisati u Vašu opremu za pakovanje ili štampu. Štampa je moguæa od gore ili sa strane pa èak i od dole.

UGRADEN SENZOR

PATRONE SA MASTILOM

Mikron ima interni senzor koji je dovoljan za najveæi broj primena. Jednostavno je moguæe dodati eksterni senzor ukoliko aplikacija o zahteva, a sve parametre internog možete lako podešavati u programu MicroDraw.

Visoka rezolucija omoguæuje kvalitetnu štampu:

? Logotipa ? Teksta ? Brojaèa ? Barkod-a ? Automatski generisanog datuma i vremena ? True Type Fontova

www.elmerpro.com


© Sva prava zadržana 2012 Elmer Profesional - Materijali i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave / Kod 050101020000001001 - 29.11.2012.

Kod 071307010000001001

REALNA PRIMENA

www.elmerpro.com


Kod 071307010000001001

REALNA PRIMENA

Softver za generisanje izgleda štampane nalepnice

www.elmerpro.com


Kod 071307010000001001

www.elmerpro.com

ELM ELMMCHP1

REVOLUCIJA U VISOKOJ REZOLUCIJI ŠTAMPE


Kod 071307010000001001

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Rezolucija (DPI) (horizontalna x vertikalna)

Max brzina (m / min)

300 x 300

76

150 x 300

152

75 x 300

304

Dodatna oprema ? USB memorija (dolazi sa ureðajem) ? Spoljni senzor ? Enkoder ? Držaèi ? Nosaèi

Rezolucija (Horizontalna) Moguænost odabira razlièitih rezolucija od 50 do 600 DPI. Na maksimalnu brzinu utièe odabir horizontalne rezolucije, jer frekvenicija glave štampaèa ostaje ista. Rezolucija (Vertikalna) Smanjite potrošnju tinte izbacivanjem linije iz slike. Dostupne opcije su 300, 225, 200 i 150 DPI (0%, 25%, 33%, 50% smanjenje potrošnje tinte). Broj aktivnih taèaka je 75 do 150 jer je visina štampe samo 12,7mm.

72 mm

19,5 mm Udaljenost od štamparske mlaznice

DIMENZIJE

ELMMCHP1 ELM

112 mm

88 mm

www.elmerpro.com

© Sva prava zadržana 2012 Elmer Profesional - Materijali i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave / Kod 071307010000001001 - 03.12.2012.

Karakteristike dizajna: Maksimalna dužina poruke 2400 piksela (~10cm kod 600 DPI) Podržava unicode font u tekstu Rotacija objekta (fiksni): slobodno Rotacija objekta (varijabilni): 180° Prikljuèci: USB Ulaz enkodera 5-24 (SUB-D 9) Signali: Niski nivo tinte (dioda) Signal za štampu (dioda) Ugraðen senzor U skladu sa CE direktivama Kuæište Nerðajuæi èelik Težina 0,53 kg

Tehnologija: HP TIJ 2.5 Frekvencija ispisa: 15 KHz Visina štampe: Do 12,7 mm Glave za ispis: Jedan uložak za štampu Udaljenost štampanja: 0,5 - 2 mm (od mlaznica do podloge) Napon: 15V (napajanje ukljuèeno) Softver za kreiranje poruka: MicroDraw (za Windows PC) Memorija: Spremanje jedne poruke na štampaè Funkcije štampanja: Levo/Desno, Odozgo-dole

001%20-%20(ELM%20MCHP1)%20SRB  

http://www.elmerpro.com/PDF_proizvodi/001%20-%20(ELM%20MCHP1)%20SRB.pdf