Page 15

Mihovilom“ sudjelovati u pripravi i ostvarenju našeg jubilarnog programa. Svrha je da kao Crkva u njezinoj prošlosti i sadašnjosti, ova partikularna Crkva, biskupija, ne živi izolirano. „Sveti Mihovil“ ima nakanu posebno poticati pripravu za župne misije i duhovne obnove … Vijesti o životu naših župa imaju također važnu ulogu boljeg međusobnog upoznavanja na razini čitave biskupije. Doprinos stručnjaka iz svjetovnih područja života od posebne je važnosti za sveukupnu sliku značenja biskupije u svim stoljećima. Katolički tisak u Šibeniku nije apsolutna novost. Mi samo pokušavamo obnoviti nešto od onoga što je bilo ugašeno kroz pola stoljeća. Sada prigodnim listom. Možda nakon toga i nečim trajnim.“ „Sveti Mihovil“ za vrijeme biskupa Ivasa dva puta se gasio i oživljavao, zadnji put za Božić 2013. U dekretu don Stipi Perkovu, kojeg je imenovao povjerenikom za medije i kulturu, napisao je: „… U biskupiji se događaju mnoga kulturna događanja , kako od lokalnog tako i od opće nacionalnog značenja … Siguran sam da postojeći Uredi mogu i trebaju više i bolje koristiti svoje mogućnosti i uspostaviti živu mrežu zajedničke suradnje i koordinacije na tim područjima. Očekujem od Vas da ćete svojim iskustvom pomoći da naša prisutnost u medijskom i kulturnom polju budu evagelizatorski veća i učinkovitija… Vama ujedno povjeravam „žurnu“ izradu „Šematizma biskupije šibenske“. Preporučam i moguću obnovu mjesečnika ( ili dvomjesečnika) „Mihovil“ , po uzoru na druge slične tiskovine u Hrvatskoj.“ „Mihovil“ izlazi 4 puta godišnje, dva puta kao dvobroj, u 1300 primjeraka. Za izdavača je šibenski biskup Tomislav Rogić, a glavni i odgovorni urednik don Stipe Perkov. Katolički tisak u Šibeniku počeo je davno s

biskupom Antunom Josipom Foscom koji je 1882. pokrenuo list pod nazivom „Folium dioecesanum“. Šibenski biskup Mileta sredinom 20-tih godina prošlog stoljeća pokreće novi biskupijski list pod imenom „Dijecezanski list“ ( 1926.) koji je izlazio „za Šibensku biskupiju i za jugoslavenski dio zadarske Nadbiskupije. Prestao je izlaziti 1894. nakon 13 godina izlaženja. Također za vrijeme biskupa Milete, 1930. počeo je izlaziti novi biskupijski list, tjednik „Katolik“, upućen široj čitalačkoj javnosti u obrani vjerskih istina. O šestoj obljetnici izlaženja, u velikom formatu i s novim grafičkim bogatijim zaglavljem, javio se u listu i biskup Mileta: „Zaključku, da se u novoj godini 1935. naš „Katolik“ reorganizira i stupi u javnost povećan u formatu i sadržaju, ja se iskreno radujem te iz puna srca pozdravljam i blagoslivljam ovu plemenitu inicijativu našeg mirskog i redovničkog svećenstva i udruženja „Uzajamnosti“ šibenske biskupije i apostolske administracije … Razlog, koji je u početku pokrenuo ovaj tjednik, još i danas vrijedi. Preka je potreba, da se ovaj katolički glas uvijek čuje po našim župama i mjestima. (…) „Katolik“ je do sad bio vjerski tjednik skoro samo za grad Šibenik i bližnju okolicu, ali se njegov djelokrug mora proširiti, kako se širi pod raznim formama i propaganda za otpad od katolicizma. Ne smije biti mjesta, župe ni sela u šibenskoj biskupiji i apostolskoj administraciji da „Katolik“ nema svojih pretplatnika i da se ne čita i ne širi.“ Kada je vihor rata zahvatio i naše krajeve, „Katolik“ će s dvobrojem 3-4 iz 1941, prestati izlaziti. U Šibeniku je nekoliko godina izlazio časopis „Socijalna revija“, kasnije kao „Kršćanski socijalistički list za kulturu, ekonomiju i politiku, MIHOVIL, travanj 2017.

prijelom2017-03-zadnji.indd 15

15 11.6.2017. 18:16:29

Mihovil uskrs 2017  
Mihovil uskrs 2017  
Advertisement