Page 13

Uskrsloga, zovemo “pretvorba.”. – To otajstveno događanje u sv. Misi svećenik oglašuje riječima: Tajna vjere!

sam njezina je sadašnjost i budućnost. Svaki dan, zapravo svaki trenutak, svaku sekundu to znači neprestano i neprekidno negdje na svijetu slavi se sveta Misa. Doslovno Crkva, a time i svaki kršćain neprestano je sa Živim Uskrslim. Iako nepristupačan našim osjetilima, pristupačan je po blagoslovljenom kruhu i vinu.

Prepoznajemo ga u lomljenju i blagovanju kruha Isus je u Kafarnaumu rekao i ove riječi: ‘’Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh živjet će uvijeke’’ (Iv 6,57-58). Kratki sažetak svega što je rekao Isus, ali i ono najavažnije. ‘’Onaj koji mene blaguje živjet će po meni’’. U tim riječima sažet je smisao svega života kršćaninova i svega kršćanstva. Biti kršćanin znači živjeti po Njemu, njega naslijedovati, slušati, služiti, ljubiti i u nebo doći. A hrana je On sam. Sve je tu. Vrlo jednostavno, ali božanski uzvišeno i zato teško razumljivo. Malo nam je jasnije zašto je Isus sve to učinio i zašto nam je sve to darovao, ali nam je jasnije i to kako ćemo mi odgovoriti na njegov dar i njegovu ljubav. To donekle shvatiti, ali potpuno prihvatiti , to znači živjeti po Bogu, to znači biti Božji to, znači biti kršćanin Euharistija, sveta misa čin je najintimnijeg

susreta Boga i čovjeka, a i braće međusobno, milosni događaj u kome se dodiruju božanske stvarnosti s ljudskima, hrana kojom se uzdržava i jača duhovna snaga za boljitak nas kršćana, naš rast u vjeri i čovječnosti na putu prema vječnosti. Koliko su radosti vjernici s njom doživjeli, koliko milosti primili, koliko snage i utjehe od Boga dobili, pa nastavili svoj život ojačani za hrabro nošenje teškoća svoje svagdašnjice. Kolike su se suze zahvalnice, pokajnice i radosnice pri tom prolile. Koliki su odustali od zla puta na koji su krenuli, poticajima dobivenim u Misi i Pričesti, a koliki su se osjetili ojačani na putu dobra, kada su već bili umorni i gotovo klonuli. A koliko smo Božanskoga blaga i milosti, radosti, sreće, zadovoljstva, snage i mngo drugih dobara ostali lišeni, ako smo zanemarivali Isusov poziv: ‘’Ovo činite meni na spomen’’ i njegov spomen i susret s njim smatrali nevažnim, bili komotni i lijeni. I nismo živjeli po njemu, nismo bili kršćani, a mislili smo da jesmo i možda se čak zbog toga udarali u prsa. Varali sami sebe. Učenici iz Emausa ‘’prepoznaše ga u lomljenju kruha’’. Mi, učenici Isusovi svih vremena i svih generacija, prepoznajemo ga u lomljenju Božanskog kruha, Euharistije, to jest Njega sama. Vjerujem u uskrsnuće tijela, život vječni. Amen! MIHOVIL, travanj 2017.

prijelom2017-03-zadnji.indd 13

13 11.6.2017. 18:16:27

Mihovil uskrs 2017  
Mihovil uskrs 2017  
Advertisement