Page 8

En xuño de 2006 desde a Secretaría Xeral de Igualdade dirixida por Carme Adán fíxosenos chegar a ANDAINA o borrador de Anteproxecto de Lei Galega para a Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero, para que o coñecésemos e fixesemos as nosas alegacións remitíndoas á Secretaría Xeral. Unha cuestión ben novidosa: pídese opinión expresa ás organizacións, institucións e entidades vencelladas á cuestión, o que expresa un xeito de facer moi diferente a Gobernos anteriores. Dabamos conta disto no editorial do noso número anterior (Andaina, núm. 44).

go a violencia social e a lei do máis forte na que as persoas somos socializadas maioritariamente nesta sociedade. A filosofía do castigo como solución para atallar o problema. Solución fácil se se quere desculpar e sacar responsabilidade ao Estado, porén non solución eficaz para a protección das vítimas nin para tratamento penal e rehabilitador dos culpábeis. Expresións inacaídas ou inspiradas en preconceptos: «Tráfico de mulleres e nenas» en troca de sexo comercial forzado dan-

comunicación…). De manterse algunha das redaccións, teríamos que despedirnos de moitísima literatura (e boa literatura), cine, pintura… Tres cuestións máis mereceron as nosas alegacións: A insistencia e obrigatoriedade da denuncia como medio para acceder aos servizos e recursos que a comunidade pon ao dispor das vítimas, así como a multiplicación de rexistros de maltratadas (sanidade, policía, xudicatura…) ou servizos.

Sobre as ALEGACIÓNS DE ANDAINA ao Anteproxecto de «Lei Galega para a Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero» Logo de estudar e debater o texto, mandamos as nosas alegacións (catro páxinas que se poden consultar na nosa web: www.andainamulleres.org), co afán de que a lei sexa mellorada, manifestamente mellorada. Algunhas cuestións da filosofía que inspiran o articulado do borrador e que nos preocupan: O que se chama o «dereito penal de autor», que castiga un delito non polos feitos cometidos, senón por quen os comete. A consideración de que «o impulso masculino de dominio» é o factor desencadeante da violencia desconsiderando e ignorando outros factores: a estrutura familiar, a educación relixiosa coa mensaxe de matrimonio-sacramento, o propio concepto de amor ou parella con valor de posesión e desde lo-

8

do por sentado que todas as mulleres estranxeiras que exercen a prostitución son sempre e todas «traficadas», «prostituídas», «violentadas». «Violencia contra os dereitos sexuais» para referirse a abortos e esterilizacións forzadas, sendo a expresión acaída dereitos reprodutivos, que non sexuais. Invádense certas competencias lexislativas que non veñen ao caso neste anteproxecto de lei porque forman parte doutras leis estatais e non corresponden ao Goberno galego. Hai algúns conceptos que na nosa opinión deberían formularse en positivo, premiando estímulos e bo facer en troca de proporse a exclusión, supresión ou censura (a respecto da publicidade, medios de

Considerar a situación de maltrato condición preferente para acceso á vivenda, por exemplo. Na nosa opinión este é un dereito das persoas e as preferencias deben de se lles outorgar ás persoas en situación de vulnerabilidade sinalada en razón á precariedade económica e ás cargas familiares. Programas de mediación familiar e a necesidade de reforzar e mellorar moitos dos que xa existen levados a cabo por organismos públicos sectoriais co propósito de reducir a xudicialización dos conflitos en tanto sexa posíbel. ⠧

Andaina 45  

Andaina nº 45. Revista galega de pensamento feminista. Outono do 2006.

Andaina 45  

Andaina nº 45. Revista galega de pensamento feminista. Outono do 2006.

Advertisement