Page 7

Boletín de subscrición

Aos cirurxiáns plásticos non lles vai mal o negocio coa idea que moitas mulleres teñen de si propias e as ideas que teñen outros delas e elas están dispostas a compartir. Así poden estirar enrugas, medrar ou aminguar mamas, absorber graxas ou retocar calquera porción do corpo a tiro de bisturí, láser ou outras tecnoloxías.

andaina

Se queres tamén podes poñer o himen na lista de servizos: que queres presentarllo enteiro a algún partener? Arránxancho e outra vez virxe. Desiderátum para calquera que se prece e seica para moitos homes que están do frasco e nada máis.

Revista Galega de Pensamento Feminista

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poxas de virxes que se levan, en despedidas de solteiro. E até 6000 € pagan algúns por romper un himen. E eu dou en pensar que é o que teñen nos miolos estas persoas e que é o que senten?

Apelidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enderezo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Código Postal . . . . . . . . . . . . .

A maioría das que se fan practicar a himenoplastia, din as persoas expertas, son xitanas e musulmás, dúas culturas que poñen exceso de celo na virxinidade das mulleres e no seu control.

Desexo subscribirme á Revista Andaina a partir do nº...........................................................................................

Ben está que vaian sabendo que nin sequera isto é seguro. Que elas están dispostas a dar gato por lebre mentres eles estean encirrados en ideas machistas e posesivas.

Prezo: Tarifa normal Tarifa de apoio

Contábansenos xa na Celestina habelencias deste tipo para burlar tal estupidez. Ela, capaz de facer e desfacer máis de 5000 himens, carimbo de castidade e honra. ⠧

15 € ano 16 € ano

Envío talón. Pago en efectivo Transferencia bancária á cta. de Andaina (Caixa Galicia CCC: 2091-0377-74-3040003301) Domiciliación bancaria (cubrir os datos adxuntos e enviar a: Revista Andaina, apdo. 1058 de Santiago) Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traballo invisible e oculto

Bco/Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Que nos fogares elas traballan máis horas non é novidade algunha. Que é un traballo invisible e oculto tampouco aporta nada especial. Si resulta novidosa A Conta Satélite de Produción Doméstica do Instituto Galego de Estatística que cuantificou a riqueza que xeran as tarefas do fogar, que en termos económicos equivale ao 37% do Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia, o que sitúa esta economía á altura do sector industrial, do agrario ou da construción. A Conta Satélite foi presentada aos medios de comunicación no final de setembro pola Secretaria Xeral de Igualdade, Carme Adán e o director do Instituto Galego de Estatística, José Colino. ⠧

Localidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agradecerei-lles que a partir desta data atendan con cargo a miña conta Nº CCC: Entidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dc . . . . . . . . . . . . . . . . .Nº de conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Os recibos presentados pola revista Andaina. Atentamente: Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apelidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinatura do/a titular da conta:

7

Andaina 45  

Andaina nº 45. Revista galega de pensamento feminista. Outono do 2006.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you