Page 20

Mulleres na guerrilla antifranquista

Consuelo Rodríguez ⠦ AURORA MARCO*

Nun libro publicado en 2004, Desta banda do Leteu. Artigos de historia cultural, literatura e sociedade desde o esquecemento, o seu autor, Ernesto Vázquez Souza, di que o povo galego ten, entre outras maldicións, unha especial tendencia ao esquecimento do pasado, próximo ou remoto. Subliña o asombroso que resulta observar a escasa tradición para fixar por escrito os acontecimentos, feito a que non resultaría allea a situación xeográfica da fisterra galaica, un lugar onde as

20

lendas situaron un dos ríos do inferno (concretamente na Limia), o Leteu ou río do esquecimento, que facía perder a memoria da vida anterior a quen o atravesaba. A lenda parece que cobra todo o seu sentido ao falar da historia de moitas mulleres e nomeadamente das que participaron no movimento guerrilleiro dos anos corenta, de que a seguir me ocupo.1 Durante a longa noite de pedra do franquismo e na Transición, semella que as súas historias de vida atra-

vesaron o Limia e apagaron a memoria histórica, ou o que é o mesmo, a lembranza de tantas historias de vida, historias de represión, de morte, de dor, sumiuse na brétema do esquecimento. * Universidade de Santiago. 1 O presente artigo forma parte dunha investigación en curso sobre «A participación das mulleres no movimento guerrilleiro dos anos corenta en Galiza». Por razóns de espazo, o contributo que aquí ofrezo é un resumo dalgún capítulo xa concluído.

Andaina 45  

Andaina nº 45. Revista galega de pensamento feminista. Outono do 2006.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you