Page 2

andaina 45 SUMARIO

Revista Galega de Pensamento Feminista Outono, 2006 Apdo. 1058 Santiago de Compostela www.andainamulleres.org andaina@andainamulleres.org

3 Editorial 4 Denuncias e comentos 8 Sobre as alegacións de Andaina ao Anteproxecto

de Lei Galega para a Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero 9 É de xustiza In memoriam Susan Moller Okin

CONSELLO DE REDACCIÓN Ana Arellano, Nanina Santos, Milagros Becerra, Felicia Estévez, Pilar Pérez Rey, Laura Gómez Lorenzo, Nadia Álvarez Fernández, Patricia Arias Chachero, Celia Balboa Guerra e Raquel Barreiro Paz

(1946-2004) e Iris Marion Young (1949-2006) 13 Corpos do desexo… e as perversións da citación

da arte na publicidade [Dossier]

20 Mulleres na guerrilla antifranquista

Consuelo Rodríguez López, Chelo 28 Memoria de mulleres libres 31 Entrevista a Lola Rodal Blanco 37 Unha bibliografía posíbel 43 No internado de freiras, 1962

COLABORAN NESTE NÚMERO María Xosé Agra Romero, Anna Amorós Pons, Aurora Marco, Carmen Blanco, Laura Gómez Lorenzo, Patricia Arias Chachero, Nanina Santos C., Victoria Díaz, Áurea Sánchez, Patricia e Ángela Comesaña Comesaña, Marisa González Seoane, Macarena González Pena, Isabel Lodeiro Vales e Ana Mª Arellano

44 Ao cárcere por terceira vez 47 O neocaciquismo (1ª parte) 50 Asunción, unha vida nas conserveiras 52 A masona Rosario de Acuña (1851-1923) [Libros]

54 Literatura alternativa: Os contos non sexistas

DESEÑO GRÁFICO CEBRA

IMPRIME Grafisant, S. L. D.L.: C-1.146-88

de Adela Turín e Nella Bosnia 59 Feminismo versus pacifismo. Sobre Tres guineas

de Virginia Woolf 62 Los girasoles ciegos

Andaina non se identifica necesariamente coas opinións dos artigos que aparecen nesta revista

Andaina 45  

Andaina nº 45. Revista galega de pensamento feminista. Outono do 2006.

Andaina 45  

Andaina nº 45. Revista galega de pensamento feminista. Outono do 2006.

Advertisement