Page 12

rica o seu compromiso coa xustiza social non a afastaba da actividade política de base e de rúa. Okin e Young desde marcos teóricos diferentes e non irreconciliables, compartían unha paixón común que orientou as súas vidas e o seu pensamento e que ademais conseguían transmitir: a paixón pola xustiza e a igualdade. Xa que logo, como dicía, é unha grande perda, só cómpre agardar que o seu activo compromiso e o seu esforzo teórico non caian no baleiro. Sen dúbida o feito de seren mulleres e feministas non pode nin debe pasarse por alto, esixe que non se esqueza o seu empeño nestas loitas. Por iso coido que, ademais de sermos agradecidas con aquelas que nos precederon, que abriron portas e camiños, é de xustiza facermos un exercicio de memoria.

Algunhas referencias bibliográficas OKIN, Susan Moller (1989a): Justice, Gender and Family, New York, Basic Books. — (1989b): «Humanist Liberalism», en Nancy L. ROSEMBLUM (ed.): Liberalism and the Moral Life, Cambridge, Massachusetts/London, Harvard University Press. — (1996): «Sexual Orientation, Gender, and Families: Dichotomizing Differences», Hypatia, 11, 30-48. — (1996a): «Desigualdad de género y diferencias culturales», en C. CASTELLS (comp.): Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Paidós.

YOUNG, Iris Marion (1996): «Vida política y diferencia de grupos: una crítica del ideal de ciudadanía universal», en C. CASTELLS (comp.): Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Paidós. — (1997): Intersecting Voices. Dilemmas of Gender, Political Philosophy, and Policy, Princenton, New Jersey, Princenton University Press. — (2000) Inclusion and Democracy, Oxford, Oxford University Press. — (2000) Justicia y política de la diferencia, Madrid, Cátedra. — (2005) «Responsabilidad y justicia global: un modelo de conexión social», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, IVR. ⠧

— (1999): Is Multiculturalism Bad for Women?. Susan Moller Okin with Respondents, J. Cohen, M. Howard e M. C. Nussbaum (eds.), Princenton, Princenton University Press.

Servicio de Asesoramento das Mulleres

PUBLICIDADE

CONCELLERÍA DA MULLER

Para a atención específica

Para asesorarte nas túas dúbidas

dos problemas que afectan ás mulleres o Concello de Santiago pon a súa disposición o Servicio de Asesoramento das Mulleres

e buscar unha solución ós teus problemas familiares, laborais, xurídicos e sociais.

Estamos a túa disposición na Praza da Constitución s/n. ■ Horario de atención ó público Tódolos dias de 10 a 14 h. Teléfono: 981 57 14 61

12

Concellería da Muller

Andaina 45  

Andaina nº 45. Revista galega de pensamento feminista. Outono do 2006.