Page 5

Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, Als dit magazine bij jullie in de bus valt, is de vakantie voor velen reeds voorbij en trachten velen onder ons om terug aan de wintercompetitie te beginnen. Allen met het goede voornemen hetzelfde of zelfs nog een beter resultaat te boeken dan het afgelopen jaar. Doch stellen wij vast dat de laatste jaren de sportiviteit en vooral de verdraagzaamheid sterk achteruit is gegaan. Sommigen hebben een vrijheidsovergang gevraagd omdat zij niet akkoord konden gaan met het beleid van de club of omwille van onderlinge gebrekkige verstandhouding onder de spelers. Nu er een nieuw competitiejaar van start gaat, hebben wij al verschillende aanvragen ontvangen voor een bijzondere transfer waar wij voor de onderstaande gevallen zeker niet op ingaan. Deze spelers willen hun club of in sommige gevallen zelfs hun nieuwe club verlaten omdat wat hen werd beloofd niet is uitgekomen. Welke kunnen de redenen zijn: • Op het laatste moment van de transfer heeft de sportleider een andere visie binnen een ploeg te kennen gegeven. • Enkele spelers van de ploeg willen niet meer tezamen spelen met een bepaalde speler. • De speler wil niet met de andere teamspelers spelen. • Bestuursleden komen hun beloften aan de speler(s) niet na. • Familiebelangen krijgen de bovenhand op de kwaliteit. • Er is een gebrek aan OPEN COMMUNICATIE (geweest) met de spelende leden. • De strategie van de club werd niet uitgelegd aan de clubleden. Wel vrienden, wij hebben de laatste tijd mogen vaststellen dat goed en eerlijk communiceren niet meer van deze wereld is en dat jaloezie en rancune ten opzichte van anderen de bovenhand krijgen. Gaan wij enkele decennia terug, dan was er nog het respect voor de geburen en de vrienden. Ook stond iedereen open om elkaar te helpen en was er zo goed als geen jaloezie onder de mensen, zij hadden dan ook minder activiteiten dan nu. Als wij de huidige samenleving bekijken, moeten wij vaststellen dat door allerlei media, activiteiten, games en andere mogelijkheden de meeste mensen op een eilandje beginnen te leven. Ook dat de mensen wanneer zij hun zin niet krijgen zich gemakkelijk tot een andere activiteit of sport kunnen en gaan wenden. Wat men vaststelt is dat op een korte termijn ook daar de pijnpunten van de persoon naar boven komen en zij dan terug dienen te vluchten naar een andere activiteit.

Als wij de laatste jaren bekijken, heeft de wereld een serieuze gedaanteverwisseling ondergaan. Men kan niet meer verdragen dat een ander het beter heeft en men wil het enkel beter doen uit jaloezie, onverdraagzaamheid of wrok. Erger nog, men gaat zelfs leugens in de wereld sturen over deze en helaas gelooft men in de huidige samenleving bijna blindelings wat er wordt verteld. Bovendien beleeft men er plezier aan om het verhaal verder te vertellen aan anderen en liefst nog een beetje aangedikt. Ook wordt dit fenomeen vastgesteld bij verschillende clubs, waar het bestuur niet altijd op de hoogte is van de onwaarheden die sommige leden rondvertellen over andere clubs, spelers en speelsters. Tot op het moment dat het kwaad is geschied en het aan de oren komt van één van de betreffende bestuursleden. Het gaat zelfs zo ver dat het niet enkel verbaal gaat doch ook via mail, Facebook en Twitter. Dit enkel als doel de anderen in slecht daglicht te plaatsen, zodanig zelfs dat er serieuze meningsverschillen optreden en dat men niet meer teruggaat naar de basis van wie die roddels heeft verspreid en of het WEL DE WAARHEID is. Wel vrienden wij weten dat er altijd mensen zullen leven die plezier hebben om andere mensen of clubs te vernederen. Laten wij met z’n allen er aan werken om deze mensen de kans niet te geven hun spelletje te spelen. Dus ga dit bespreken met jullie bestuur die dan wel de nodige sancties zal nemen, wat dan ook kan/zal leiden tot minder misverstanden en wrok. Zulke mensen hebben geen plaats in onze aangename en familiale sport. Namens ons bestuur wensen wij jullie allen aangename, sportieve en vriendschappelijke wedstrijden waar plezier en ontspanning de bovenhand halen op al het negatieve. En dat alle spelers na de gespeelde wedstrijd nog een gezellig onderonsje hebben om de dag aangenaam af te sluiten en tevreden en voldaan huiswaarts kunnen keren. Sportieve groeten Reinold Borré Voorzitter PFV

5

Profile for Petanque Federatie Vlaanderen

Magazine 3 2014  

Magazine 3 2014  

Advertisement