Page 21

Regio’s Het aanleggen van extra buitenpleinen is sinds enkele jaren ook niet meer mogelijk, zodat de inrichting van een groot zomertornooi of een wedstrijd in de Trofee 50+ of een sextettentornooi in PC Horizon niet meer haalbaar is. Om deze evenementen toch te kunnen organiseren door de club wordt er uitgeweken naar een andere naburige club. Nu reeds enkele jaren zijn dat de terreinen van PC Pelt, waar er voldoende buitenpleinen ter beschikking zijn om alles te organiseren. PC Horizon speelt in de wintercompetitie met 2 provinciale ploegen, beiden in 2e provinciale afdeling. In de 50+ competitie op de woensdagnamiddag is PC

Horizon vertegenwoordigd met 4 ploegen ttz. 1 ploeg in 1e afdeling, 2 ploegen in 3e afdeling en 1 ploeg in 4e afdeling. Samengevat kunnen wij zeggen dat er in de stad Bree wel degelijk petanque wordt gespeeld. Wij wensen beide clubs dan ook het allerbeste en hopen hen met evenveel ploegen of misschien nog meer, te mogen ontmoeten in de komende wintercompetitie 20152016, maar dat zien we dan wel weer. Herman Croymans

ITC 2014 kon spelen zonder vrije loting, heeft het PFV-Limbrug triplet uiteindelijk niet moeten aantreden. De ITC is altijd een aangenaam gebeuren; de clubs kunnen onderling hun wel en wee kwijt en doen zo soms nieuwe ideeën op. Aangenaam is natuurlijk ook het spel. Denk nu niet dat er maar wat met balletjes gegooid wordt integendeel, elke club speelt voor wat hij waard is en er wordt voor elk punt keihard geknokt. Naar jaarlijkse gewoonte is de maand december de maand waarin de ITC (interclubbeker) in Limburg georganiseerd wordt. In 2014 heeft de ITC plaats gevonden op 19 december 2014 in PC Oetervallei. Jaarlijks wordt de ITC door het PFV-Limburg bestuur toegekend aan een Limburgse club die in het lopende jaar iets bijzonders te vieren had. Wat was er dan zo speciaal voor PC Oetervallei? PC Oetervallei is sinds 2014 een fusieclub van de voormalige clubs PC Ittervallei en PC Neeroeteren, vandaar dat de club in aanmerking kwam om de ITC te mogen inrichten. Er waren nog clubs die kandidaat waren, maar door loting is het uiteindelijk PC Oetervallei geworden. Zij mochten van elke Limburgse club een triplet inviteren, die moest bestaan uit voorzitter, secretaris en schatbewaarder of een reserve indien iemand van de drie niet vrij was. Het bestuur van PFV-Limburg bleef niet achter en vaardigde ook een triplet af om het op te nemen tegen de clubs. Daar het aantal deelnemende clubs paar was en iedere club 3 spelbeurten

De uitslagen worden door de wedstrijdtafel nauwkeurig bijgehouden, met als eindresultaat de uiteindelijke winnaar van de ITC. PC Maaseik mocht zich in 2014 lauweren als winnaar van de Interclubbeker en mocht de honneurs in ontvangst nemen. Na 3 spelbeurten met ietwat langere tussenpauzes dan we normaal gewoon zijn, was er al heel wat tijd van de avond verstreken en was het moment aangebroken om huiswaarts te keren. Maar vooraleer onze auto’s op te zoeken, mocht iedereen nog een aandenken van zowel de inrichtende club, PC Oetervallei, als van PFV Limburg in ontvangst nemen. Na het dankwoord van onze PFV Limburg secretaris, Ludo, eindigend op een behouden thuiskomst voor iedereen, werd de avond afgesloten en mochten de auto’s gestart worden. PFV Limburg dankt alle clubs die aanwezig waren op de jaarlijkse ITC en hopen volgend jaar dit nogmaals over te doen in één van de clubs die in 2015 iets speciaals te vieren zullen hebben. Herman Croymans

21

Profile for Petanque Federatie Vlaanderen

Magazine 01 2015  

Magazine 01 2015  

Advertisement