Page 19

Regio’s

Echo’s uit de regio’s Limburg Algemene vergadering koffie; altijd welkom ‘s morgens. De vergadering begon wel stipt om 10.00 uur, traditioneel met het welkomstwoord van onze PFV-Limburg Voorzitter, Eugene Beckers. Onze Limburgse voorzitter wenste de afvaardiging van PFV en alle aanwezige Limburgse clubvertegenwoordigers hartelijk welkom. Verder wenste hij iedereen een voorspoedig, maar vooral een sportief 2015. Aansluitend was het de beurt aan de leden van het dagelijks bestuur. Elk lid van het dagelijks bestuur richtte zich vervolgens tot de vergadering, elk over het gebied waarvoor ze de verantwoordelijk dragen. In volgorde namen volgende sprekers het woord:

Bij het schrijven van dit artikel behoort de eerste maand van het nieuwe jaar 2015 reeds bijna tot het verleden. De jaarlijkse algemene vergadering is altijd een gebeuren dat in Limburg doorgaat in de eerste maand van het jaar. De algemene PFV Limburg vergadering 2015 is dan ook dit jaar traditioneel doorgegaan op de laatste zondag van januari, namelijk op 25 januari 2015. Naar een andere locatie moest er niet gezocht worden, want wij vergaderen reeds een aantal jaren centraal in de provincie, namelijk in de Abdijhoeve in Kelchterhoef Houthalen en… waar het goed is, mag en moet men blijven zegt men. Eenmaal per jaar worden de voorzitters en secretarissen van alle Limburgse clubs samen geroepen om het wel en wee van PFV Limburg uit de doeken te doen. PFV wordt jaarlijks uitgenodigd en een afvaardiging is ook jaarlijks aanwezig op onze statutaire vergadering. Jammer, onze PFV-voorzitter, Reinold Borré, en onze PFV Directeur Administratie, Vanhoutte Lucien, waren dit jaar beiden belet en lieten zich verontschuldigen. PFV Directeur Sport, Maurits Boon en PFV secretaresse, Catherine Mortier, vervoegden ons gezelschap als PFV vertegenwoordigers en waren van harte welkom in de Abdijhoeve in Houthalen. Iedereen was tijdig op de bestemming en de samenkomst begon vooraf met een tasje lekker geurende

- Ludo Daniels als secretaris en jeugdverantwoordelijke. - Guido Reekmans verantwoordelijk voor de sport en de veteranenwerking. - Peter Troonbeeckx als gloednieuwe nationale scheidsrechter. - Herman Croymans als administratief medewerker. - Antoon Lemmens als schatbewaarder en boek­ houder. Onze provinciale verificateurs hadden bijzonder veel lof over de correcte boekhouding die gevoerd wordt door onze schatbewaarder Antoon. Bij deze nogmaals proficiat van het ganse PFV-Limburg bestuur voor zijn correct werk. Om even de beentjes te strekken werd er ook een pauze ingelast. PFV Limburg zorgde ervoor dat de droge kelen even gesmeerd konden worden. Natuurlijk werd er van die pauze gebruik gemaakt om onderling met elkaar even van gedachte te wisselen over het reilen en zeilen in de verschillende clubs en misschien nieuwe ideeën op te doen. Na de pauze zocht iedereen terug zijn plaats op voor het vervolg van de vergadering. Onze Vlaamse Directeur Sport, Maurits Boon, verving in zijn toespraak, Reinold en Lucien en overliep het sportgebeuren van het voorbije jaar georganiseerd door de Vlaamse, Belgische en buitenlandse petanqueorganisaties.

19

Profile for Petanque Federatie Vlaanderen

Magazine 01 2015  

Magazine 01 2015  

Advertisement