Page 12

Evaluatie­ commissie

Vlaamse Evaluatiecommissie Beste petanque vrienden, We schrijven ergens medio september 2014 op een vergadering van de Vlaamse Consultatieve scheidsrechterscommissie. Onze voorzitter, Reinold Borré, vraagt ons in het kader van zijn toekomstplannen, hoe we tot een betere en professionelere werking kunnen komen van ons Vlaams scheidsrechterskorps. Deze vraag kwam er wellicht ook mede door de steeds terugkerende kritiek dat onze scheidsrechters niet allemaal dezelfde manier van optreden hanteren. We moeten toegeven dat we in het verleden dikwijls het reglement op verschillende manieren interpreteerden. Na enkele avonden brainstomen kwamen we, Marc Nolmans en ikzelf, tot het besluit dat er een “Evaluatiecommissie” moest opgericht worden. Deze “Evaluatiecommissie” moet er op toezien dat onze scheidsrechters een betere opleiding en begeleiding krijgen. De commissie moet er ook voor zorgen dat de scheidsrechters dezelfde reglementen hanteren en dit zowel op provinciaal als op Vlaams niveau. Op termijn moet dit zelfs mogelijk zijn op nationaal niveau. Zo zullen onze scheidsrechters in de toekomst geëvalueerd worden zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Hiervoor gaan we enkele keren per jaar een opfrissingscursus organiseren voor de scheidsrechters. Deze evaluaties dienen echter niet om de scheidsrechters te bespioneren om ze nadien de “zwarte piet” toe te kunnen schuiven. Neen, deze evaluaties moeten en zullen op een positieve manier gebeuren en behandeld worden. Het moet de bedoeling zijn dat we iets leren uit onze fouten zonder daarom negatief te zijn. De “Evaluatiecommissie” zal ook zeer nauw samenwerken met de “Reglementencommissie”. We moeten stoppen met reglementen bij te maken voor ieder kampioenschap dat we organiseren. We moeten naar 1 reglement dat zowel op Vlaams als provinciaal niveau kan toegepast worden. We kunnen niet aan onze scheidsrechters vragen om hetzelfde reglement toe te passen als iedere provincie z’n eigen reglement heeft. Neen, we moeten naar 1 reglement!

12

Ook zullen we in de toekomst de moeilijkheidsgraad van het examen om scheidsrechter te worden aanzienlijk verhogen. Zowel voor provinciaal scheidsrechter als voor Vlaams scheidsrechter zullen we ons meer gaan toespitsen hoe we met spelsituaties moeten omgaan zonder de kennis van het reglement uit het oog te verliezen. Wel beste petanque vrienden, zoals u ziet, gaan we geen enkele uitdaging uit de weg. En dat het niet allemaal onmiddellijk van een leien dakje zal lopen, daar zijn we ons terdege van bewust. We zullen in het start­ jaar af en toe “de bluts met de buil” moeten nemen. Enkel zo zullen we ons scheidsrechterskorps naar een hoger niveau kunnen tillen. En dat is onze uitdaging! Tot slot beste vrienden, wil ik jullie medewerking vragen om dit project een kans te geven. Dit kan alleen maar lukken met jullie positieve steun. Beschouw de scheidsrechter niet langer als “de boeman”. Aanvaard zijn beslissingen zonder daarop telkens een reactie te geven! Respecteer wat de scheidsrechter doet en beslist! Hiermee is het woord gevallen “RESPECT”. Onze sport heeft hier nood aan! Ik ben ervan overtuigd dat met wat meer “positieve ingesteldheid” en wat meer “respect” onze sport voor iedereen een stuk aangenamer zal worden! Sportieve groeten Peter Troonbeeckx Voorzitter Vlaamse Evaluatiecommissie Samenstelling Evaluatiecommissie Voorzitter: Peter Troonbeeckx Voorzitter Vlaamse en Nationale Consultieve Scheidsrechterscommissie: Marc Nolmans Vertegenwoordiger Oost-Vlaanderen: Gino Segers Vertegenwoordiger Limburg: Jean-Paul Hombroeckx Vertegenwoordiger Antwerpen: n.n.g. Vertegenwoordiger West-Vlaanderen: Freddy Van Haecke

Profile for Petanque Federatie Vlaanderen

Magazine 01 2015  

Magazine 01 2015  

Advertisement