Page 1

XIII. évfolyam, 166. szám 2010. november 17.


Beköszöntő

3

Szombatok, ahogy én szeretem Végre elindul a hétvége, nem muszáj felkelni, nem kell bemenni az órákra, mégis csörög a vekker, és az ember akaratlanul is mosolyogva pattan ki az ágyból…

Aztán már nincs menekvés, csak lassú percek a zuhany alatt, hogy felébredjen az ember fia, elővegye az ünnepi mezét, lassan, komótosan bepakoljon a táskába, majd nekilóduljon a városnak. Ki gyalog, ki biciklivel, ki tömegközlekedéssel, ki kocsival érkezik, hogy aztán egy cinkos félmosollyal konstatáljuk, megint a szokásos társaság verődött öszsze, ugyanazok, akikkel már szeptember óta együtt látogatjuk a BEAC pályáját. A bíró a sípjába fúj, negyven percre eltűnik a barátság, hogy amint a spori lefújja a meccset, újra ugyanazzal a mosollyal állapíthassuk meg: egy hét, és végre megint eljön a szombat!

Faragó Gábor főszerkesztő

Nyeremény: Kedves Olvasók! Újra nyerhettek az újság segítségével! Ha tudjátok a választ az alábbi kérdésekre, írjatok a pbuszerkesztoseg@gmail.com címre,az első két megfejtő a Jegyzetbolt kétezer forintos ajándékutalványának örülhet! 1. Mikortól lehet jelentkezni vizsgákra az ETR-ben? 2. Hány pálinkafőzde működött 1920 körül? 3. Hány évig nem koccinthattunk sörrel a legenda szerint? 4. Melyik csapat áll az élen a Bölcsészbajnokság A-ligájában? Sok sikert, várjuk a megfejtéseket! Jegyzetbolt

Kedves gyerekek! Jegyzet kell? Nesztek! Eme helyen lelhettek meg, gyertek! Elhagyott a szeretőd? Elvesztetted a laptopod, pénztárcád, esernyőd? Vagy csak egyszerűen csak beszélgetni akarsz okos emberekkel, azaz velünk és közben meg akarod venni szakkönyveid, vagy jegyzeteid? Akkor….. … a Jegyzetboltot neked találták ki! MUK Főépület alagsor, jobbra, a büfé szomszédságában. Nyitva hétköznap 9 és 16 óra között.

Kupola

Minek mennél bárhova, mikor itt a Kupola!? Az „A” épület alagsorában kedvezményes áron, 640 forintért kínálunk ízletes menüket nap mint nap! Mivel várunk ezen kívül? Tiszta környezetben, mosolygazdag kiszolgálás mellett válogathattok kedvetekre mindenféle földi jó között. Egyetek, vegyetek, hadd nőjön a begyetek

Impresszum • Pesti Bölcsész Újság. Megjelenik kéthetente, 2000 példányban. • 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. D épület 105. • Telefon: 06-30-461-4342 • Felelős szerkesztő: Faragó Gábor (fcbgabor@gmail.com) • Olvasószerkesztő: Szabó Panna • Rovatvezetők: Novotny Anna (pillangokisasszony@yahoo.com) • Bodrogi Richárd (bogymeister@gmail.com) • Főmunkatársak: Saffer Zsuzsanna, Szakály Tamás • A szerkesztőség drótposta címe: pbuszerkesztoseg@gmail.com • Lapterv, tördelés, utómunkák: Lottó (o.jozsa@gmail.com) • Címlap: Diriczi Zsombor • Nyomda: Alumni Kiadó Kft., 5000 Szolnok, Gát utca 5., tel.: 56/429-836 (info@alumnikiado.hu) Felelős kiadó: Nemes László ELTE BTK HÖK- elnök • HU ISSN 1585 8219 PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


4 Egyetemi (R)ügyek

Kari Tanács Október 21-én ülésezett a Kari Tanács, a BTK legfőbb döntéshozó szerve. Napirend előtt Nemes László HÖK-elnök beszámolt a kari MA-s választások eredményéről, majd bemutatta a Kari Tanácsba újonnan megválasztott hallgatói tagokat. Ezt követően egy napirendet módosító javaslatról szavazott a tanács: felvették a személyi kérdések napirendi pontot, ugyanis dr. Borsodi Csaba lemondott a kari Tudományos Diákköri Tanács elnöki posztjáról. A helyére a tanács egyhangúlag dr. Nagy Balázs egyetemi docenst választotta meg. A személyi kérdések után a szabályzatok napirendi pont következett.

Ekkor szó volt a költségtérítéses képzések jövőbeni díjairól (a költségek az egyhangú döntés következtében nem emelkedtek), illetve a HKR kari különös részéről. Mindkét javaslatot ellenszavazat nélkül fogadta el a tanács. A harmadik napirendi pont az oktatás volt. A tanácstagok elfogadták a történelem MA új szakirányának létrehozását (XX. századi egyete-

Küldöttgyűlés

mes történelem – A hidegháború története), és támogatták egy önálló régészeti alapszak létrehozását. Végül, de nem utolsósorban a tanács termek elnevezéséről is döntött. Ennek értelmében mostantól a karon található Pázmány Péter-, Mária Terézia- és Eötvös Lorándterem is. Bodrogi Richárd

A köszöntések után következtek a rendes napirendi pontok. Beszámolót Rövid beszámoló az elhangzottakról tartott Nemes László HÖK-elnök az elmúlt időszak tevékenységeiről. Ezt az Október 19-én ülésezett a BTK HÖK Küldöttgyűlése. A napirendi elnökségi tagok beszámolói követték, pontok előtt felszólalt dr. Károly Krisztina dékánhelyettes, és Ka- melyeket a Küldöttgyűlés egyhangúlag lina Gergő, az EHÖK elnöke. elfogadott, majd Szávay László választási bizottsági elnök beszámolója következett, amelyben tájékoztatta a megjelenteket a mesterszakos választások lefolyásáról. A következőkben a megjelent küldöttek választottak tagokat és póttagokat a Kari Tanácsba, és egy ellenőrző bizottsági tagot. A Kari Tanács új tagjai: Kalina Veronika, Polgár Mária, Prischetzky Réka, Bak Bálint, Diriczi Zsombor, Kovács Zoltán és Zergi Dániel. A póttagok: Czákler Anikó, Kovács Bianka és Jenkei Dániel. Az Ellenőrző Bizottságba Nagy Lászlót delegálta a Küldöttgyűlés. Az egyebek napirendi pont után Bársony Márton, a Küldöttgyűlés elnöke Károly Krisztina beszédében kiemelte és a kar közötti harmonikus kapcsola- bezárta az ülést. a kommunikáció fontosságát, amely tot, amit a jövőben is igyekszik majd számára, nyelvész lévén, kifejezetten ápolni. Napirend előtt sor került a Bodrogi Richárd hangsúlyos. Kalina Gergő köszöntötte megválasztott MA-s képviselők mega jelenlévőket, és kiemelte az EHÖK bízóleveleinek az átadására. PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


Ftv-koncepció A felsőoktatás a nemzeti fejlődés szolgálatában címmel elkészült a Felsőoktatási Törvény új koncepciója, amely meghatározza a következő 5–10 évre az egyetemista élet alapjait. Eredményeként meginoghat a felsőoktatás autonómiája, a hallgatói jogok szélsőséges korlátozásával drasztikusan hátrányos helyzetbe kerülhetnek a hallgatók, és rejtetten, de bevezetésre kerülhet az éppen anno a Fidesz által nagyban támadott tandíj is. A legnagyobb felháborodást, és egyáltalán, a koncepció előhangját egyértelműen az Index közölte cikk jelentette, melyben az Universitas szellemiségét, miszerint oktatók és hallgatók partnerek, nem pedig alárendelt felek, finoman szólva is sutba dobták volna – de ezen túl is számos furcsaság várhat ránk, ha megvalósulnak a tervek.

tizenöt kredithez kell kötni, ami tanulmányi eredményhez és nem szociális státuszhoz köti a szociális juttatást. Ez hátrányos következményeket jelent például a tartósan beteg vagy éppen ösztöndíjjal (pl. Erasmus) külföldön tartózkodó hallgatóknak.

Vitatható több megszorítás is, például „a felsőoktatási intézményből tanulmányi okból elbocsátott személy azonos felsőoktatási intézmény azonos szakára – amelyről elbocsátották – felvételi kérelmet leghamarabb az elbocsátást követő harmadik évben terjeszthet elő”. Félő, hogy ennek hatására a hallgatók vészhelyzetben a kiiratkozást fogják választani, így egyes karokon a vizsgáztatási kultúra megváltoztatását kell szorgalmazni. Olyan egyértelmű követelményrendszert kell megállapítani – természetesen intézményi hatáskörben és hallgatói részvétellel –, mely teljesíthető „A hallgatónak juttatott állami táés megismerhető! mogatás mértékét a tanulmányi Az egyetemi autonómia csonkítása a eredmény határozza meg” – szögezi hallgatói jogok erodálása mellett a le a koncepció, mely a tandíj bevejuttatások területén is érezhető. A zetésének tervét feltételezi, ha ebtanulmányi ösztöndíj és a szociális ben a formában kerül megszövegejellegű juttatások összemosása nem zésre. Ehelyett helyesebb lenne „a szerencsés. A tervezet szerint ugyanis hallgatóknak juttatott tanulmányi a szociális juttatások folyósítását a ösztöndíj mértékét a tanulmányi tanulmányok második félévétől az eredmény határozza meg” megfoelőző félévben megszerzett legalább galmazás. Szükséges lenne azt is rög-

Egyetemi (R)ügyek 5 zíteni, hogy a hallgató nemcsak e kétféle juttatásban részesülhet, hanem például kulturális-, tudományos- és sporttámogatásban is. A koncepció súlytalanná tenné a HÖK szerepét a tanulmányi és vizsgaszabályzat, valamint a hallgatói normatíva és az ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználásának kérdéseiben. Ezekben az ügyekben eddig vétójoga volt a diákságnak, ezt most megszüntetnék, és helyette érdemi beleszólási lehetőséget nem garantáló véleményezési jogot kapnának a hallgatók. Egyértelmű, hogy e rendelkezés a HÖK-ök működési színvonalának drasztikus csökkenéséhez, a hallgatói jogok megvédésének ellehetetlenítéséhez vezet. Ugyanakkor a térítési és juttatási szabályzat, az oktatás hallgatói véleményezésének és a kollégiumi férőhelyek használatának rendje elfogadásával és módosításával kapcsolatban a HÖK-nek egyetértési jogot biztosítanának. Aggályos továbbá, hogy a felsőoktatás szervezetei között nem sorolták fel sem a Magyar Rektori Konferenciát (MRK), sem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját (HÖOK), sem a Doktoranduszok Országos Szövetségét (DOSZ). Az ezen intézmények feletti koncepcionális elsiklás, avagy szándékolt mellőzésük mindenképpen az elbagatellizálásukat, a szervezetek létjogosultságának tudomásul nem vételét feltételezi. Buzdítunk mindenkit arra, hogy a rendelkezésre álló időben tegye meg észrevételeit! A koncepcióhoz december 10-ig a felsooktatas@ nefmi.gov.hu e-mail címre várja az államtitkári hivatal az észrevételeket, javaslatokat. ELTEOnline PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


6 Egyetemi (R)ügyek

Vizsgaidőszak: Ha már unod a szorgoskodást A vizsgák időpontjait legkésőbb a vizsgaidőszak előtti ötödik hét végéig teszik közzé oktatóink az ETR-ben. A meglévő vizsgaidőpontokra karunkon november 22-én 16:00-tól lesz lehetőségünk jelentkezni, egészen 2011. február 4-én 16:00 óráig. A vizsgajelentkezésekkel kapcsolatban a szabályok a szokásosak: egy adott időpontra a kurzust tartó oktató maximális létszámot állapíthat meg, az így meghatározott helyeket versenyjelentkezéssel tudjuk feltölteni. A jelentkezést módosítani legkésőbb a vizsga időpontja előtt 36 órával van lehetőségünk. Egy kollokviummal teljesítendő tanegység esetében összesen két vizsgaalkalomra jelentkezhetünk egy vizsgaidőszakban is, tehát aki e két időpont alatt nem tud elégtelennél jobb jegyet szerezni ebben a félévben, az kénytelen lesz az adott tanegységet újra felvenni. Oktatóink egyes kitűzött időpontokat előzetesen utó- és/vagy javítóvizsgaidőpontként jelölhetnek meg. Ezzel kapcsolatban azt kell észben tartani, hogy olyan időpontra, amelyen csak utóvizsgázni lehet, csak azon hallgatók jelentkezhetnek, akik már jelentkeztek egy előző alkalomra, és ott elégtelen

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám

jegyet szereztek! Azok, akiknek elégtelennél jobb jegyük van vagy távol maradtak az előző eseményről, azok ilyen időpontra nem jelentkezhetnek fel! Egyetemünk lehetőséget biztosít arra is, hogy egy megszerzett, elégtelennél jobb érdemjegyet ugyanazon ciklusban javíthassunk, hihetetlen módon ezt nevezik javítóvizsgának. Erre egy félévben csak egy tanegység esetében van lehetőségünk, tehát maximum egy négyest próbálhatunk meg ötösre javítani. Figyelem, a javítóvizsga értékelése során az előző jegyet semmisnek kell tekinteni, akármilyen is lesz az új jegy, az lesz a végleges: ha előzőleg négyesünk volt, de most esetleg csak elégségesre sikerül a vizsga, akkor a kettes lesz a végleges osztályzatunk. A gyakorlati, valamint szemináriumi jegyeket szokás szerint a vizsgaidőszak első hetének végéig kell megszerezni, tehát az utolsó zh-kra, a beadandók határidejére azon a

bizonyos december 20-i héten lehet számítani, természetesen ez egyben a vizsgaidőszak első napja. Elégtelen gyakorlati jegyet is lehet ugyanakkor javítani (bár ezt kevesen tudják): a HKR 340. § (1) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy az ilyen érdemjegyek javítására a vizsgaidőszak első két hetében lehetőséget kell biztosítani. Ugyanezen paragrafus második bekezdése alapján ez a javítás lehet a gyakorlat anyagától eltérő írásbeli vagy szóbeli számonkérés, vagy a gyakorlat anyagához kapcsolódó különfeladat, beadandó vagy referátum. Amennyiben a gyakjegyet zárthelyi dolgozatok eredményei határozzák meg és egyetlen ilyen zh javítása elegendő, akkor arra még a vizsgaidőszakot megelőzően kell lehetőséget biztosítani. Amennyiben az itt felmerült információkkal kapcsolatban kérdésetek, problémátok lenne, a BTK HÖK Tanulmányi Bizottsága szeretettel vár benneteket fogadóóráinkban, valamint leveleiteket az eltebtk. tanulmanyi@gmail.com címen! Z.D.


Egyetemi (R)ügyek 7 kó és Prischetzky Réka, akik továbbra is szívesen látnak minden Új helyen a HÖK-iroda hallgatót, legyen bármilyen kérdése, óhaja vagy sóhaja. Emlékeztek még rá, hogy hol szedték a szoctámot? Bizony ott, a C A fogadóórákról tájékozódni lehet és a D épület között lévő kockában. Ide költözött a HÖK, mostan- a BTK HÖK honlapján (http:// tól itt tudtok minket keresni. btkhok.elte.hu/cikkek/393), míg a nyitva tartás ugyanaz, mint edés bár az iroda bejárata pont a D-vel dig, vagyis: szemben található, azért nem tűnHétfő: 9 – 16 tünk el! Az irodával együtt az Kari Kedd: 9 – 16 Hallgatói Önkormányzat is átkölSzerda: 9 – 16 tözött, vagyis innentől kezdve a Csütörtök: 9 – 16 hallgatói tisztségviselőket (mint Péntek: 9 – 14 például a Tanulmányi-, a Külügyi-vagy éppen a Tudományos Bizottság tagjait) is az új épületben kell Kérdéseitekkel, tanulmányi problékeresni. Mindazonáltal semmi más máitokkal kapcsolatban forduljatok Viszonylag hosszú, de sikeres folya- nem változott, csak a hely. A foga- továbbra is nyugodtan a Hallgatói mat eredményeképpen végre elköl- dóórák ugyanazok maradtak, és Önkormányzathoz! tözött a HÖK-iroda az A épület ugyancsak a helyén maradt az iroda Gondnok alagsorából a C és a D épület közé, bájos vezetősége, Schoffhauser Ildi-

Elköltöztünk!

Méltón az alkalomhoz Divattippek bálozóknak

Ismét ránk köszöntött a gólyabáli szezon, s a jegyvásárlás után a következő gondolatunk rögtön a gardróbszekrény felé kanyarodik... A döntést segítendő összeszedtünk pár hasznos tanácsot. jártál az E-klubban, fontos megemlíteni, hogy sok helyen van lépcső, vagyis érdemes átgondolni a földig érő ruhát. De az sem utolsó szempont, hogy a novemberi időjárás általában nem kompatibilis a nagyestélyivel. A kevesebb néha több, mondja egy másik bölcs, ez természetesen a sminkre és a kiegészítőkre vonatkozik. A ruhánál célszerű az ízléses mennyiséget megmutató darabot választani. A siker titka igazán egyszerű, viseljünk olyat, amiben nem feszengünk, s ne adjuk fel Hölgyeknek: az egyéniségünket egy-egy divatosnak A szépségért meg kell szenvedni, tart- vélt darabért. ják az okosok. De valóban szeretnél egy egész éjszakát kényelmetlen magas Uraknak: sarkúban tölteni? Ne feledd, koncert is Bármennyire is kényelmetlennek lesz, és ha más nem, a Rumadai biztos érzed, tessék öltönyt húzni, a farfelcsalogat a parkettára! Ha még nem mer, bár örökre a trend része lesz,

nem való egy ilyen eseményre. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy még nem nőtted ki a ballagási egyenruhát, de a fekete öltöny fehér inggel nyolcadik óta nem menő. S ha végül rászántad magad, és beruháztál egy divatos darabra, ne felejts el betérni a cipőboltba se! Ahogy a szandál-zokni, úgy a sportcipő vagy éppen a fehér zokni is rontja a vonzósági indexed. Pároknak:

Egyetlen szó: színkoordináció. A tökéletes páros-hatás elkerülhetetlen összetevője a kompromisszum. Ne várjuk el kedves párunktól, hogy fekete koktélruhát vegyen vagy rózsaszín inget húzzon! Áthidaló megoldás lehet egy azonos árnyalatú nyakkendő vagy a színes kiegészítők. Kellemes készülődést kívánok! (Divat)Diktátor

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


8

(N)Agyvilág Városlátogatás

Meglátni és megszeretni A városlátogatás célja, hogy az érdeklődő minél jobban megismerje az adott hely kultúráját, vagyis feltérképezze a „kötelező látnivalókat”, a tömegközlekedést, a szórakozási és vásárlási lehetőségeket, illetve a gasztronómiát. Fontos, hogy előre tájékozódjunk a város kínálta lehetőségekről, hogy véletlenül se maradjunk le semmiről! Íme, egy kis ízelítő néhány kihagyhatatlannak ígérkező túráról.

Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa, ezért a programkavalkádot kihasználva a Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet mintájára bárki szervezhet egy kirándulást a baranyai városba. A következő számban a magyarosok be fognak számolni a november 12–14. közötti nagy kalandjukról, ami alatt többek között a Csontváry és Vasarely kiállítást, a Pécsi Székesegyházat és a középkori egyetemet látogatják meg, külföldi fotógalériákat keresnek fel, rész vesznek zenés fesztiválokon, és természetesen egy kocsmatúrát is illesztenek a szoros programba. Ha valakinek ennek hatására jönne meg a kedve felkeresni a mecseki város szépségeit, az év hátralévő részének programjairól itt tájékozódhat: http://www.pecs2010.hu/. Igaz, hogy még másfél hét van az adPBÚ XIII. évfolyam 166. szám

venti időszakig, de nem árt előre tervezni, és megnézni, hogyan készülnek az ünnepekre a határainkon kívül eső, de közeli nagyvárosokban, elsősorban például Bécsben, de akár Krakkó, Prága vagy Pozsony is sok érdekességet kínálhat a karácsonyi készülődés idején. Az internet világában és egyetemünk campusának hirdetőtábláin a hallgatók lépten-nyomon találkozhatnak egyes utazási irodák hirdetéseivel, amelyek akár már néhány ezer forintért is jól szervezett utazásokat kínálnak kellemes társasággal . Az Eurotrip-Egyetemiutak.hu azt tűzte ki célul, hogy elérhetővé tegye a hallgatóknak, ill. kicsit tágabban a 18–30 éves korosztálynak, hogy minél több érdekes helyre juthassanak el baráti áron komfortos buszokkal, változatos

szálláshelyekkel. A www.eurotrip. hu oldalon információt találhatsz erdélyi, olaszországi, horvátországi utazásokról, sőt még a 2011-es velencei karneválról is. Aki viszont inkább a hazai tájakat és ízeket részesíti előnyben, annak sem lehet oka panaszra. Az év vége az ünnepi készülődés mellett a népi hagyományok és szokások egyik leggazdagabb időszaka is, s bár már elmúltak a Márton-napi vigasságok, aki nyitott szemmel jár hazánkban, még így is találhat magának kirándulási lehetőségeket. További részletekért érdemes az http://itthon.hu/ honlapot nézegetni. Olyan ember is létezhet persze, aki már attól is viszolyog, ha az áthúzott Budapest tábla mellett kell elhaladnia. A kedvükért azoknak is kerestünk programokat, akik ki sem akarnak mozdulni a fővárosból: az jó öreg Port.hu mindig naprakészen segít eligazodni, a helyszíneket pedig úgyis rutinból ismeri már az ember, még ha nem is tősgyökeres helyi lakos. Novák Aliz


(N)Agyvilág Idén is csúszik az ELTE Francia hódombok, reszkessetek!

A tavalyi nagy sikerű közös ELTE-s sítábor után február elején ismét lécet ragadhatnak egyetemünk hallgatói. Szeretnénk, ha te is ott lennél, ezért bemutatom, mi történt tavaly, illetve hogy mire számíthatsz az idei évben.

Való igaz, a síelés ízére nehéz ráérezni: aki nincs olyan szerencsés helyzetben, hogy a szülei magukkal vitték négy–ötéves korában a havas lejtőkre, annak bizony később egyre nehezebb rászánnia magát a kis túlzással extrémnek is nevezhető sport kipróbálására. Pedig nem csak sportélményhez juthat, aki sílécet csatol, de erről majd később. Arra, hogy mennyire jó dolog ez a sport, az ELTE Hallgatói Önkormányzatai is rájöttek, és immár már-már páratlannak mondható összefogás eredményeként a kari HÖK-ök második éve közös sítábort szerveznek egyetemünk hallgatóinak. Úgy tűnik, a franciaországi helyszín is lassan

hagyományossá válik, hiszen tavaly Chamrousse volt az úti cél, idén pedig Les Orres-ig repül a busz február első hetében. A két hely abban is hasonlít egymásra, hogy egyaránt remek síterepnek számítanak, európai viszonylatban is. Mindenekelőtt kedvcsinálóként emlékezzünk viszsza kicsit a tavalyi sítáborra! Közvetlenül a vizsgaidőszak után, egyfajta szanatóriumjellege is volt a programnak, és így lesz ez minden bizonnyal idén is. Chamrousse-ban hétszemélyes apartmanok gondoskodtak a kényelemről, így mindenki a saját barátaival lehetett együtt. Ez fontos, mert a „kőkemény” sport mellett este a lazításé és a kötetlen hangulaté volt a főszerep, de aki szer-

9

vezettebb szabadidőre vágyott, az például pókerversenyen is megmérettethette magát. Tavaly a kitűnő pályák kihasználásán kívül városnézésre is volt lehetőség. Akinek maradt ereje hozzá, az megcsodálhatta az esti fényekben tündöklő Grenoble-t, ahol az autentikus francia ízek kipróbálására is volt alkalom, bár ezzel csak kevesen éltek. Ha már fényekről írtam Grenoble kapcsán, a „középhaladók” az éjszakai síelés örömeiben is elmerülhettek. Azért azt halkan hozzátenném, hogy a többségnek elég volt a nappali csúszás, megszakítva jó sok „hüttézéssel”, gőzgombóccal vagy urambocsá korsó sörökkel. És akkor térjünk a lényegre: 2011. február 5. és február 13. között irány Les Orres! A város Briancontól mintegy 100 km-re délre, Embrun városa felett található. Az 1600 m magasan lévő modern üdülőfalu épületei félkörben helyezkednek el, ezek hegyfelőli oldaláról indulnak a felvonók. A különböző leírások főleg a magasabban fekvő pályákat méltatják, ezek közül is kiemelendő a Grand Cabane, amely hosszúságával tűnik ki, illetve a L'Horrible, amelynek a nevéhez mindenki képzelje oda, amit gondol. Aki lemegy rajta és még egyben van, az jelentkezzen nálunk a sítábor után! Az utazás idén is busszal történik, a programok pedig hasonlóan csalogatónak ígérkeznek, mint tavaly. A síbérlet tartalmaz szauna-, jakuzzi-, sőt konditerem-használatot, bár utóbbit vélhetően hanyagolni fogják a bölcsészek, hiszen vannak sokkal kellemesebb módjai is az ellazulásnak. Végül néhány technikai információ: a BTK-n jelentkezni az A épület alagsorában, a Szolgáltatói Irodában tudtok. Az ár 235 euró, amely a szállást, a síbérletet és az utazást is tartalmazza. Hóágyú

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


10 (N)Agyvilág Krakkó elfeledett látványosságai Felfedezésből jeles

A rendszerint csak néhány napra, esetleg egy hosszabb hétvégére Krakkóba utazó turisták általában a főtéren és a zsidó negyeden kívül nem sokat látnak az egykori lengyel fővárosból. Más a helyzet azonban, ha az ember itt tanulhat egy fél vagy akár egy egész évet, ilyenkor az egyetemistának alkalma nyílik közelebbről megismerni a várost és a lengyel kultúrát. Miután túl vagyunk a kötelező programokon (Mária-templom, Posztócsarnok a főtéren) érdemes kicsit kimozdulni az Óvárosból. Ha a Jagelló Egyetem legidősebb épületét már megnéztük (Collegium Maius, 1364), észrevehetjük, hogy a város telis-tele van az egyetem címerével ellátott épületekkel, látnivalókkal. Még ősszel is gyönyörű az egyetem gondozásában lévő, hatalmas területen fekvő, renge-

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám

teg különlegességet bemutató botanikus kert, amely a város egyik kevésbé ismert látványossága. Láthatunk akár több mint kétszáz éves, hat méter széles tölgyfát, de égig érő kaktuszokat és pálmafákat is. Krakkóban sétálva az ember léptennyomon zöldellő parkokba botlik. Az Óvárost körülölelő Planty kellemes helyszín egy sétára (itt egyébként annyira ügyelnek a tisztaságra, hogy tilos kutyát sétáltatni a parkban), de a külvárosban is megannyi zöld terület, kisebb erdő található. A szabadban kirándulni vágyók egy rövid séta után eljuthatnak az úgynevezett kopiecre, mely kilátó a középkorban a város védelmét hivatott szolgálni. Ezekből több is található a városban, a magasabb dombok tetejéről kitűnő kilátást nyújtva az érdeklődőknek. A város egyik egyre népszerűbb látnivalója Podgórze városrész, itt láthatók az egykori gettó megmaradt falai, mementóként utalva a második világháború szörnyűségeire. A

turisták néhány éve, az itt forgatott Schindler listája (r. Steven Spielberg) című film hatására kezdték egyre gyakrabban látogatni Podgórzét, annak ellenére, hogy itt is akad bőven látnivaló Schindler gyárán kívül is. A merészebb vagy inkább kíváncsibb külföldiek egyre szívesebben keresik fel Krakkó Nowa Huta nevű városrészét. A második világháború után épült gyárváros ma igen rossz hírnévnek örvend, sokak szerint ez a város legveszélyesebb környéke. Turistáknak nem nagyon ajánlják a belépést, este és éjszaka pláne nem. Ennek ellenére a legtöbb lengyel utazási iroda az utóbbi években retró utakat szervez Nowa Hutába, ahol egy régi Polonézzel vagy Warszawával körbeutazva tekinthetik meg az egykori iparterületet az érdeklődők. A krakkóiak ellenben egyre jobban szeretik a központtól messzire eső kerületet, itt ugyanis feleannyiért bérelhetnek lakást vagy ülhetnek be egy ebédre, mint a turistaközpontú belvárosban. Aki esetleg kevésbé kedveli az egész napos sétát, biciklire is ülhet: a város számos pontján biciklikölcsönzők működnek, így kényelmesen és gyorsan bejárhatók a látványosságok. Ha kevésbé ismerjük a várost, idegenvezetőhöz is fordulhatunk, mert szervezett kerékpáros utakat indítanak csoportoknak a város különböző kerületeibe, de még a szomszédos erdőkbe és nagyobb parkokba is. Akár néhány napot, akár hónapokat töltünk Krakkóban, elmondhatjuk, hogy a város kitűnően felépített, jól működő turistaközpont. Ezért is Lengyelország legnépszerűbb városa. Ackermanus


(N)Agyvilág 11 Top öt belvárosi söröző

Vagyis hova menjünk buli előtt iszogatni? Gyönyörű belvárosunk hemzseg az ilyen helyektől, de nem mindegy, hogy az ember egy penészes pincében tölti-e a buli előtti pillanatokat vagy egy kellemes hangulatú kiskocsmában. A füst szinte elkerülhetetlen, úgyhogy aki nem bírja, az otthon kezdje az alapozást! Lássuk hát az öt legjobb sörözőt, irány a pesti Broadway!

Személyes kedvencem már régóta a

Kemping nevű hely (régen Alap-

tábor címen futott), így ez került az első helyre. Napközben kellemes kávézó hangulata van, és talán kevésbé füstös, mint az esti órákban. Tényleg baráti árakkal dolgoznak, a csapolt sör korsója 300 Ft-ba, egy deci bor pedig 130 Ft-ba kerül. Maga a hely két- vagy inkább háromszintes, mert az alagsoron kívül van egy utcaszinten lévő előtér, ugyanezen a szinten egy belső tér és ott még egy galéria is. Ebből is látszik, hogy a férőhely elegendő akár nagyobb társaságoknak is, ha még meginnának egy (vagy több) pofa sört, mielőtt elindulnak meghódítani Budapest szórakozóhelyeit. Második legkedveltebb helyünk a Broadway elnevezésű picike vendéglátó-ipari egység, amely elég kevés ember befogadására alkalmas. A csapolt sört itt is potom összegért osztogatják, mindössze 280 Ft korsója. A bor még ennél is olcsóbb, és forralt változatban is kapható a hűvösebb hónapokban, valamint ízletes pálinka-koktélokat is kevernek nekünk 400–500 Ft-ért. Kívülről talán nem tűnik bizalomgerjesztőnek a hely a sok csillogó-villogó ne-

onreklámjával, ami nem is túl hiteles, hiszen semmi köze a méregdrága exkluzív kocsmákhoz! Mindenképpen megéri benézni, főleg, ha az elfogyasztott alkohol mennyisége befolyásoló tényező, és szem előtt Ötödik legjobb helyként álljon itt egy kicsit más stílusú, a Jókai tér közelében tartjuk az ár-érték arányt is. fekvő söröző, melynek neve The Harmadik helyen a Cheho nevű Caledonia. Egy jellegzetesen skót, kocsmát említeném, ami nagyon ha- rendkívül hangulatos kocsmáról van sonlít kialakításában az előzőhöz. Kü- szó, a berendezés, a felszolgálás és a kílönlegessége az általam még csak itt nálat is átlagon felüli. Nagyon sokféle látott „sörgömb”, ami olyasmi, mint sörkülönlegesség közül választhatunk, más helyeken a zsiráf vagy a méter-sör, vagy megkóstolhatjuk az eredeti skót csak itt egy 2,5 vagy 3,5 l-es átlátszó whiskyt. Ennek természetesen ára van, gömbbe töltik az általunk kiválasztott egy korsó sör 600–1100 Ft között válsört, amiből saját asztalunknál ma- tozik, pl. az egyik finom erdei gyümölgunknak csapolhatunk. A kimért bo- csös sör 690 Ft, 4 cl eredeti skót whisrokat is elérhető áron adják, egy deci ky pedig (korától függően) 1000–2000 120 Ft-ba kerül. Ami előny még a Ft-ba kerül. A különleges sörök melChehónál, hogy lehet asztalt foglalni, lett lehetőségünk nyílik vacsorázni is, és tíz fő felett sem kérnek előleget, kellemes atmoszférában, mégsem égig vagyis abszolút alkalmas szülinapot érő árakkal. Nem mondom, hogy buli ünnepelni, vagy ha nagyobb társaság- előtti iszogatáshoz megfelelő, de egygal szeretnénk menni, és nem akarunk szer-kétszer mindenképpen megéri elvégigjárni öt kocsmát, mire valahol látogatni ide. Az első benyomásom az tudnak nekünk helyet szorítani. volt a helyről, hogy ideális lenne egy randi helyszínének, hiszen a félhoNegyedik helyre a Cheers Pub ke- mályban, bőrkanapén ülve, gyümölrült, ami talán kevésbé színvonalas, csös sört szürcsölve alkalmunk nyílhat mint az előző, a minimal art mellett akár egy éjszakába nyúló beszélgetésre viszont nagy előnye, hogy rendkívül is… olcsó, ami elfeledteti velünk az egyszeDaniella rű fa bútorokat. 200 Ft-ba kerül egy korsó csapolt sör, ugyanennyiért pedig akár 4 cl vodkát is vehetünk. Az elren1. Kemping: Wesselényi u. 21. dezés itt is előtérből és galériából áll, a 2. Broadway: Nagymező u. 64. közönség pedig fiatal, nem meglepő 3. Cheho: Nagymező u. 31. módon az egyetemisták kedvelik a 4. Cheers Pub: Nagymező u. 35. pénztárcabarát sörözőket. 5. The Caledonia: Mozsár u. 9. PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


12 (N)Agyvilág Mindennapi tévhiteink Miért tilos sörrel koccintani?

Biztosan sokan hallották kezdő sörivó korukban, hogy azzal nem koccintunk. Van, aki tudja, miről szól a hiedelem, van, aki nem. Rántsuk le hát erről a leplet!

Elvileg azért nem koccintunk sörrel, mert 1849. október 6-án az aradi vértanúk kivégzését elrendelő Haynau császári fővezér sörrel koccintott a vérengzés örömére. A magyarok ekkor megfogadták, hogy 150 évig nem koccintanak sörrel, mégpedig azért pont 150 évig, mert a török megszállás is ennyi ideig tartott. Ez a legenda legelterjedtebb verziója, ám sem az időkorlátról, sem a történetről nincs írásos bizonyíték. Gazda István tudományos kutató véleménye szerint ráadásul Haynau merev katonaember lévén nem is tett volna ilyet, ő csak kiadta a parancsot. A tilalom elvileg 1999. október 6-án lejárt, ám sok ember azóta sem koccint a habzó itallal. A legenda egy másik verziója szerint az aradi vértanúk kivégzése után nem sörrel, hanem pezsgővel koccintottak az osztrákok. Az eseményről fennmaradt festményen hosszúkás pohárral ábrázolták a sógorokat, ami inkább a pezsgőzéshez (pontosabban a korban elterjedt pezsgőPBÚ XIII. évfolyam 166. szám

borhoz) kapcsolható. A sörös változat csak húsz év múlva alakult ki, mert az akkor fellendülésben lévő borkultúra követői idegen italnak titulálták sört, ezzel is élénkítve a hazai borpiacot. Egy másik vélemény szerint csak azért nem koccintunk sörrel, mert ez más országokban sem szokás. Találtak olyan feljegyzéseket, miszerint a magyarok már a bor megjelenése előtt is ittak sört, és a járványveszély időszakában mindennapos volt a sörfogyasztás. Ekkor általánossá vált, s azért nem koccintottak vele, mert az ünnepeken inkább pezsgőt vagy bort fogyasztottak. Érdekes módon írásos feljegyzés legkorábban a rendszerváltás körül jelent meg erről a szokásról, eszerint lehet(ne), hogy fiatal a hiedelem. Ha valóban a rendszerváltáshoz köthető, akkor leginkább a felerősödő nemzeti érzelmek válthatták ki ezt a szóbeszédet. Hermann Róbert történész szerint a legenda származhat akár régebbről is, abból a kor-

ból, amikor megjelent a tömeges sörfogyasztás, és még az is elképzelhető, hogy a borkereskedők találták ki, hogy hazafias színben tüntessék fel a bor fogyasztását – szemben a sörével. A legenda szívóssága azt is mutatja, hogy milyen mélyen rögzült a magyar társadalmi tudatban a megtorlás emléke. Ennek ellenére egy 2005-ös közvélemény-kutatás szerint a sörivók 45%-a egyáltalán nem törődik a koccintási tilalommal. A statisztika továbbá kimutatja, hogy leginkább az idősek tartják magukat a hagyományhoz, hiszen a hatvan év felettiek 28, míg a 18–30 évesek 61%-a koccint sörrel. Annak ellenére, hogy a történet és a hiedelem csak városi legenda, sokan ma is tartják ezt a szokást, s további érdekesség, hogy Darvasi László Virágzabálók című könyvében is e téma körül forog egy jelenet. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ha valaki a magyarságeszményt szeretné rögzíteni, gyakorolni és továbbvinni, ragaszkodjon a hagyományokhoz, de nem olyanokhoz, amik megalapozatlanok. És ha valakinek úgy esik jól, nyugodtan koccintson a sörrel, anélkül, hogy ez bármiféle negatív érzést váltana ki belőle, hiszen ez csak egy városi legenda. Ha bárkinek is dilemmát okozna a kérdés, akkor próbálja meg elkerülni. Vagy ne igyon sört, vagy különleges koccintási trükkökkel pótolja az aktust. Történetesen sörösüveggel koccintson, és a nyakát érintse össze kétszer, vagy jobbról és balról az üveg testét, esetleg alulról vagy felülről, ám ezzel tessék vigyázni, mert a rezonancia-katasztrófa könnyedén bekövetkezhet, és fehér sörhabbal terítheti be a barátságosan iszogató asztaltársaságot! BD


(N)Agyvilág 13 Nemzeti örökségünk: a pálinka Sokan úgy vélik, hogy a pálinka egyenlő az alkohollal, és aki pálinkát iszik, az alkoholizál. Lehet benne valami, hiszen a pálinka nem más, mint erjesztett gyümölcsből készített, lepárolt szeszes ital. Ugyanakkor tény, hogy előállításának a történelmi Magyarország egész területén jelentős hagyományai vannak. A pálinka kultúrtörténete

korlatilag bármilyen gyümölcsből készülhet. Vannak olyan földrajzi területek, melyek kiemelkedően alkalmasak az egyes gyümölcsfélék termesztésére, ezeken a vidékeken rendkívül jó minőségű pálinkákat készítenek. Amennyiben egy ilyen tájegység minden követelménynek megfelel, megkapja az „eredetvédett termék” jelzőt, melyet a palackokon is feltüntethet. Jelenleg hét ilyen tájegységgel rendelkezünk, ezek italai a következők: Szatmári szilvapálinka, Kecskeméti barackpálinka, Szabolcsi almapálinka, Békési szilvapálinka, Gönci barackpálinka, Újfehértói meggypálinka és Göcseji körtepálinka. Pálinkafőző nemzet vagyunk, ez nem is vitás, különlegességeink nemzetközileg is elismertek.

a pálinkák készítését. A XX. század második felében további intézkedések születtek, melyek gátat szabtak az ipari mennyiségű, rossz minőségű párlatgyártásnak, ilyen volt többek között a Tanácsköztársaság idején kikiáltott szesztilalom vagy a feles főzés, mely szerint a termés fele a gazdát, a másik fele pedig az államot illette meg. 2002-ben az Európai Unió tárgyalásokat kezdett a pálinka szó „birtoklásával” kapcsolatban. Az ekkor született jogszabályok értelmében a szót De mi a helyzet a kertekben, sufkizárólag Magyarország, valamint nikban, kamrákban felállított műhelyekkel? Van, aki hobbiból főzi, másnak viszont konkrét célja van vele. A nagymamám élete például elképzelhetetlen lenne szeszkészítés nélkül. Az alapanyag szinte mindegy, nem válogat, a végeredmény azonban önmagáért beszél; nem hiába, hiszen ő maga is egy pálinkafőzde szomszédságában nevelkedett. Örömét leli benne, hozzátartozik a lényéhez. Fantasztikus érzés, amikor büszkén és boldogan szalad az új adaggal, amiről pontosan tudom, hogy én kóstolom először. Ritka pillanat az ilyen! Az öröme engem is négy osztrák tartomány használhatja. átjár, hát még mikor megízlelem A magyar pálinka napja december a frissen palackozott eresztést. Jó 6-án van, a pálinkafőzők védőszentje tudni, hogy nem vagyok egyedül, pedig nem más, mint Szent Miklós. valaki, valahol, talán ugyanabban a pillanatban ugyancsak pálinkát Amire büszkék vagyunk iszik. Miért ne? Egészségünkre!

A pálinkafélék elterjedése hazánkban a XVI. századra tehető, az első írásos említése is ebből az időből való. A szlovákból átvett pálinka szó a XVII. században terjedt el a magyar nyelvben, ám ekkor még csak a gabonapárlatokra használták. Erzsébet királyné aqua vitae-ként, azaz ’életvíz’-ként emlegette, így ragadhatott rá az aqua vite reginae Hungariae, vagyis a ’magyar királyné életvize’ elnevezés. A pálinkafőzés kezdetben földesúri kiváltság volt, ezért erősen korlátozták az egyszerű emberek lehetőségeit, akiknek minden elkészült liter után adót kellett fizetniük a nemeseknek. Később a főzdék az egyház felügyelete alá kerültek, az ital akkoriban kizárólag gyógyszerként funkcionált, és csak a sámánok, táltosok, gyógyszerészek alkalmazhatták. Az 1800-as években már akkora népszerűségnek örvendett a pálinkafőzés, hogy sorra nyíltak a kisüzemek és likőrgyárak. A fejlődéssel párhuzamosan természetesen a szabályozások is megjelentek, 1850-től a szeszgyártás állami monopólium lett. A nyilvántartás szerint ebben az időben több mint százezer hivatalos pálinkafőzde működött. 1920 körül, a kollektivizálás következményeként sorra szűntek meg a magánkézben lévő szeszfőzdék. Annak ellenére, hogy a gyümölcs hiánycikk volt, a hagyományok megőrzése A pálinka leggyakoribb alapanyaga fontos maradt a kisemberek számá- a szilva, a körte, az alma, a kajszi, a ra, akik bár illegálisan, de folytatták cseresznye és a szőlőtörköly, de gya-

Varga Adrienn

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


14 Színes Világ

Őszi színkavalkád Mivel az utóbbi hetek megtévesztően enyhe időjárása ellenére a tél előbb-utóbb elkerülhetetlenül beköszönt életünkbe, a Színes világ ez alkalommal nemcsak vidám olvasnivalókkal derít titeket jobb kedvre, hanem segít „megszínesíteni” a téli napok borongós szürkeségét. A következő sorokban az egyes színeknek tulajdonított jelentésekről, érzelmekről és gondolatokról olvashattok egy kis összefoglalót, így ezentúl a „Milyen színű pulcsihoz van ma kedvem?” típusú létfontosságú problémák megoldásakor már biztos háttértudásra támaszkodhattok. Piros A piros a vér és a tűz színe, de párosítják a veszéllyel, a szerelemmel és a háborúval is. Állítólag képes az embert gyors döntésre sarkallni. A világos árnyalatai az élvezetet, a szenvedélyt, a szerelmet jelképezik, a sötétebb árnyalatok pedig a dühöt, az erőt, a bátorságot, a vágyódást vagy a rosszakarást szimbolizálják.

Kék Szimbolizálja a reményt, a hűséget, a bölcsességet, a bizalmat, az intelligenciát, a becsületet, az igazságot és a mennyet. Kéket használunk a tisztaságot jelképező szimbólumokban, illetve a levegőhöz, vízhez, repüléshez kapcsolódó dolgokban. A kék a férfiak színe, a sötétkék a bölcsességet, a szaktudást és a stabilitást is szimbolizálhatja. PBÚ XIII. évfolyam 166. szám

Zöld A zöld a természet színe, az emberi szem számára a legpihentetőbb szín. A címertanban a zölddel a fejlődést és a reményt azonosítják. Fejlődést, harmóniát, szemtelenséget, sőt termékenységet is jelenthet. A sötétzöld a pénzre és az anyagi világra utal. Narancssárga A narancssárga szín jól ötvözi a piros által sugallt energiát és a sárga boldogságát. A narancssárga a lelkesedést, a boldogságot, az elragadtatást, a kreativitást és a sikert, bátorítást jelenti. A narancssárga szín növeli az agyban az oxigén mennyiségét, élénkít és szellemi aktivitást idéz elő.

Fehér A fehér szín a biztonságot, egyszerűséget és tisztaságot szimbolizálja. Sikeres kezdetet is jelenthet. A fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia és a tökéletesség jelképe.

Barna A föld színe. Érdekességként megemlíthető, hogy a középkorban az evilági hívságok megvetésének, valamint a szegénységnek a jelképe volt, ezért is barna például a ferences rendi szerzetesek csuhája.

Fekete A feketét hagyományosan a halál, a betegség és a gonoszság színeként azonosítjuk, ugyanakkor egy fekete ruha eleganciát is sugall, ráadásul vékonyabbnak látszunk benne. Elvontabb értelemben a fekete szín a káosz és a világűr jelképe. A világtól, élettől való elfordulást is kifejezi, ezért a papok és a bencés szerzetesek is ruházatuk színéül választották.


Színes Világ 15

Német furcsaságok – furcsa németek Az előző lapszámokban már több nemzet érdekes, olykor bizarr szokásaival is megismerkedhettetek. A Színes világ hasábjain ez alkalommal a német furcsaságokról olvashattatok egy kis ízelítőt. Lássuk, mi rejtőzik a sör és a Würstchen felszíne alatt!

Ha a németekről esik szó, akkor első körben bizonyára mindenkinek a német sörök, az Oktoberfest, a foci és a hozzá tartozó Bundesliga-frizura, esetleg a poroszos precizitás ugrik be. Ami ez utóbbit illeti, a németek tényleg kínosan ügyelnek a pontosságra. Ennek egyik legszembetűnőbb megnyilvánulása a közlekedés: alapvető, hogy mindig, minden körülmények között pontosan betartják a KRESZ-szabályokat, de az sem túl gyakori eset, hogy bárki is jegy vagy bérlet nélkül utazzon a buszon vagy a villamoson. Ugyanakkor az illemszabályok (például éppen az imént említett tömegközlekedési eszközökön) némiképpen ellentmondanak mindennek: nem szokás ugyanis átadni a helyet az idősebbeknek. Kifejezetten meglepődnek, ha valaki mégis hellyel kínálja őket, általában nem is fogadják el. Mindez talán visszavezethető arra, hogy a gyermekeknek nagyon korán meg kell tanulniuk a helyes viselkedés szabályait és a tekintélytiszteletet. A két fenti mondat között látszólagos logikai ellentét feszül, azonban ha továbbgondoljuk, mindjárt érthetővé válik a gondolatmenet: mivel a kötelességtudat és a már említett tekintélytisztelet meghatározó elemei a nevelésnek, így a meghittség, a babusgató szeretet gyakran hiányzik a családi légkörből, vagy legalábbis kevésbé jellemző, mint ahogyan azt itthon megszokhattuk.

Mindez pedig később üt vissza, hiszen az öregekről való gondoskodást is ez az érzelemmentesebb és személytelenebb gondolkodásmód jellemzi. A németek üdvözlésnél előszeretettel fognak kezet egymással (mindenki mindenkivel), sőt többnyire még a szülők is kezet fognak a gyerekeikkel, ami a mi hagyományainkhoz képest meglehetősen idegen szokásnak tűnik. A kézfogásnak tulajdonított jelentőséget jól mintázza, hogy vidéken a kézfogás még ma is többet jelent, mint egy aláírt szerződés. A tartózkodás általában jellemző a németekre, egymásról vagy a gyerekekről is kevésbé vesznek tudomást. Nem lelkesednek például a büszke szülők máshol jellemző áradozásaiért, de a lányok se lepődjenek meg, ha Németországban nemigen fordulnak meg utánuk a férfiak az utcán.

Érdekes és nálunk kevésbé alkalmazott jel az ún. „asztalra kopogás”, amelyet a németek többnyire kocsmában, étteremben használnak üdvözléskor vagy búcsúzáskor, ha az illető nagyobb asztaltársaságnak köszön, és nem akar mindenkivel egyenként kezet fogni. A kopogás egyébként az egyetemeken is gyakran felhangzik, tulajdonképpen a tapsolás helyettesítéseként. Szokás ugyanis, hogy a hallgatók minden óra (különösen az előadások) után megtapsolják, illetve „megkopogják” a professzorokat. Újabb furcsaság, hogy az ásványvizes palackok kupakjainak színében nincsen semmi logika. A szivárvány minden színében előfordulnak, és az embernek az apró betűs részben kell keresnie, hogy mentes, buborékos vagy enyhe a kezében tartott palack tartalma.

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


16 Vélemény

PRO

Zenélés a kezdetektől

Hogyan legyünk sikeresek segítség nélkül? Manapság mindenki zenél. Ez amolyan népszokássá vált, és ha nem játszol legalább egy hangszeren, nem is lehetsz menő. Ezek után persze már mindenki bandát alapít…

Elkezdődik a folyamat. Ha megvannak a zenekari tagok és jobb esetben a próbateremmel együtt a hangszerek is, indulhat az út a sikerhez. Csak indulhat, hiszen ez egy igen hosszú folyamat. Első lépés gyanánt a frissen megalakult banda csak feldolgozásokat játszik, lehetőség szerint abból is csak az egyszerűbbeket, hogy belerázódja-

nak és összeszokjanak, aztán jöhetnek csak a komolyabb darabok. A nevezett, feldolgozásokat játszó együttes nevet választ, majd elkezdenek fellépéseket szervezni. Szerencsésebb esetben két–háromhavonta koncerteznek egyet, kevésbé szerencsés esetben ez az idő akár fél évre is kitolódhat. Néhány koncert után már úgy érzik, megtalál-

KONTRA Tehetség vagy közönség? Sztárcsinálás ma

Manapság egymást érik a népszerű zenei tehetségkutató versenyek. A kérdés csak az: tehetség vagy közönség?

Ami egy igazán érdekes kérdés, tekintve, hogy a manapság menő műsorok fő értékelési rendszerét a nézői szavazatok jelentik. Igaz, hogy ott ül a zsűri, és az első szelektálást ők végzik, de így maximum a középkategória alattiakat dobják ki első körben. Utána jön a folytatás, beindul a sztárcsináló. Heteken keresztül követhetjük a tévé PBÚ XIII. évfolyam 165. szám

képernyőjén kedvenceink felkészülését a nagy fellépésekre. Ekkor már valóban kedvencekről van szó, hiszen annak, aki ilyet néz, van legalább két–három favoritja, akiket szeret, akikért rajong és – a legfontosabb – akikre szavaz. Hogy miért pont az, aki? A válaszok sora hosszú és igen tarka képet mutat. Persze, azt azért hozzá kell ten-

ták saját stílusukat, és elkezdenek számokat írni. Ha a tempó ideális, akkor egy–másfél év alatt már rendelkeznek nyolc–tíz saját számmal és kisebb rajongótáborral, ami már nem csak a barátokat jelenti. Ha már eléggé jól megy, jöhet a lemezfelvétel. Ki-ki pénztárcája szerinti stúdióba „vonul”, hogy rögzítsék saját szerzeményeiket, amit aztán a koncerteken lehet terjeszteni, illetve lehet vele kiadóknál házalni. Ez az egész legnehezebb pontja, itt buknak el a legtöbben, már ha eljutnak idáig, ugyanis a nagy kiadók a legjobbakra (értsd: legjobban eladhatókra) szakosodtak. Azért vannak kivételek, de ritka, hogy kicsiny hazánkban manapság valaki rendesen meg tudjon élni a zenéléséből, hacsak nem valami igazán popos irányzatot tett magáévá. Próbálkozni azért mindig lehet. bandman

ni, hogy az egyszerű szavazó még véletlenül sem ért igazán a zenéhez, az énekléshez és hasonló releváns dolgokhoz. Ő csak szavaz, méghozzá a kedvencére. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy az itt fellépő embereknek van tehetsége. Némelyeknek több, némelyeknek kevesebb, de azért van nekik. Ezért is indultak el egy ilyen versenyen. Végül is nem rossz döntés, hiszen manapság nem sok olyan tehetségkutató verseny van, amely akkora ismertséget tud garantálni, mint például a Megasztár vagy az X-Faktor. Igaz, hogy itt nemcsak a zene irányában tanúsított affinitás kap hangot, de legalább próbára teszik az előadói készségeket is, amik, lássuk be, a későbbiek folyamán igazán hasznukra válnak majd a leendő csillagoknak. mister x


Vélemény

17

Tévés IQ Manapság divatos azt hangoztatni, hogy távol tartjuk magunkat a tévé fertőjétől. Arra a kérdésre, hogy szoktál-e televíziót nézni, szinte biztosan tíz emberből hét azt felelné: „Én és a tévé? Dehogyis! Elzárkózom a belőle áradó szennytől!” – így viszont felmerül a kérdés, hogy vajon honnan ered a kereskedelmi csatornákon futó primitívebbnél primitívebb műsorok milliós nézettsége…

Vegyük például az egyik kedvelt csatornánk legújabb szüleményét, az Ezek megőrültek című magasröptű produkciót. Ebben – és az ehhez hasonló műsorokban – is fellelhetők a külföldi sémák másolatai. A hazai szerkesztők számos külföldön már bevált produkciót vesznek alapul, és azok mintájára alakítanak ki egy mindenki számára könnyen emészthető, butuska, sokszor durva és primitív műsort. Jelen esetben is a jól bevált sablonhoz folyamodtak az alkotók. Minden héten fognak hat közismert és kevéssé elismert celebet, például Zámbó Árpyt vagy éppen Bódi Sylvit (véletlenül sem Árpi és Szilvi), és ehhez hozzádobnak még két művelt, tehetséges műsorvezetőt, jelen esetben Majkát és a rádiós Rákóczi Ferit. A műsorban megfigyelhetők a humort nélkülöző szexuális jellegű poénok, még jó, hogy az adást kora esti időpontban vetítik, így a 11 éves húgom egyszerre kap szexuális felvilágosítást és az alapműveltséghez „szükséges” információkat. Szórakoztatásképp hazai sztárjainknak megalázó feladatokat kell teljesíteniük, például: tojások fejen széttörése, vízben biciklizés, sárral teli medencébe ugrálás. Mindezeket egy alakot

kiemelő esztétikus latex ruhában kell megtenniük. Ez is bizonyítja, hogy jó pénzért mindenki megvehető és minden bevállalható, bár tény, hogy ezekben a műsorokban szerencsére MÉG nem az értelmiség kiválóságai vállalnak szerepet. Mostanság a népnek egy másik kedvenc műsora is akadt, az Édes négyes. A cím sugallja, hogy mélyenszántó eszmefuttatásokat és példaértékű viselkedésformákat ettől a műsortól

sem várhatunk. A produkció lényege, hogy négy exhibicionista civil bármi áron való szereplésvágy okán érzelmeket színlel a főszerepben lévő celebünk kedvéért. A hét öt napján figyelemmel kísérhettük azt, ahogyan négy intelligens fiatalember küzd – az újonnan „zseniális” énekesnőként is debütáló – Szabó Zsófi szerelméért, vagy nyomon követhettük azt is, ahogyan a kiválasztott hölgyek éppen Kozsó fejét próbálják elcsavarni. Ennél a műsornál talán már csak a Delhusa Gjon párt keres című alkotás lett volna színvonalasabb, ám ezt a nagy ívű produkciót egy ideig jegelnie kell az anyacsatornának a visszatérő Való Világ kedvéért. A show színvonalát már most tükrözi, hogy a nemrégiben ittas vezetésért felelős-

ségre vont Stohl András lesz a műsorvezetője. Ez is jól mutatja, hogy az értékrend szinte teljesen eltűnőben van a kereskedelmi csatornáknál. Ezek után felmerül a kérdés: Tényleg erre vágyik a néző? Ennyire buták lennénk mi, emberek, vagy ennyire lebecsülnek minket a csatorna képviselői? Esetleg a szinte már főműsornak számító reklámok közötti szünetet akarják „tartalmasan” kitölteni? Véleményem szerint csupán szeretjük látni azt, hogy léteznek náluk butább és szerencsétlenebb lények is a világon, illetve akadnak olyanok is, akik – bár felháborítónak tartják –, azért tekintik meg ezeket a műsorokat, hogy legyen mihez hozzászólniuk, legyen min háborogniuk. Nem utolsósorban pedig kijelenthető, hogy ezek a produkciók kényelmes szórakozást nyújtanak minden fáradt, gondolkodni nem vágyó ember számára. Ám én akkor is úgy vélem, hogy a választás lehetősége mindig adott, csak élni kell vele! Hiszen akad néhány tudományos műsorokat vetítő csatorna, amelyekből akár tanulhatunk is, legvégső esetben pedig odanyúlhatunk a távirányítóért, és határozottan megnyomhatjuk a „turn off” gombot, hogy megcáfolhassuk Kispál és a Borz felettébb aktuális dalszövegének részletét: „Csak hang legyen és fény, sok szép halott állat, mutassa neked, hogy mennyivel jobb nálad.” Dóra Dalma

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


18 Cool-Túra INTERJÚ Színpadon innen, Maszat-hegyen túl

Presser Gábor-Varró Dániel-Teslár Ákos: Túl a Maszat-hegyen Teslár Ákossal beszélgettem Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses regényének színpadi átdolgozásáról, melyet december 11-én mutatnak be a Pesti Színházban. Miért éppen vele beszélgettem? Nos, mert Teslár Ákossal nap mint nap találkozhatunk a campuson is, szabad bölcsészeten kommunikáció-retorikát tanít. Amikor megláttam a nevét a Maszat-hegy előadásánál, eldöntöttem, muszáj megkérdeznem erről-arról. – Elsőként egy praktikus kérdés: honnan az ismeretség Varró Danival? – Már tíz éve kezdődött a kapcsolatunk, együtt jártunk az ELTE magyar szakára, de valójában egy irodalmi esten találkoztunk egymással, akkor barátkoztunk össze. Dani kicsivel idősebb nálam, ráadásul akkor ő már híres volt, így még idősebbnek tűnt, de ugyanahhoz a generációhoz tartozunk. – Mikor kezdődött a közös munka? – A kezdetektől fogva sok felolvasóestet tartottunk együtt. 2003-ban, a Maszat-hegy megjelenésének évében adtam ki első regényemet Ezeket kidobtam címmel, tehát én prózás voltam, Dani verses, jól kiegészítettük egymást az esteken. – A Maszat-hegybe hogy került a tanár úr? Hiszen az ajánlás is „Teslár Ákosnak” szól, ami szoros kapcsolatot sugall. – Dani alapvetően szereti a „mellébeszélő” költeményeket, de kellett azért valami cselekmény is a verses regénybe, főleg abban kérte a segítségemet. Én csak mondtam az ötleteket, aztán Dani vagy megírta, vagy nem. Ebből a szempontból kicsit az én „titkos gyermekem” is volt a mű. PBÚ XIII. évfolyam 166. szám

– És a színpadra állítás ötlete kitől származik? – Először készült egy bábszínházi változat, amit azóta is játszanak, és Presser Gábor – aki szereti és követi a kortárs irodalmat, főleg a költészetet – írta hozzá a zenét. Presser a zenei vezető a Vígszínházban, így logikusan felmerült az ötlet, hogy átvigyék a darabot oda is (a Pesti Színház a Vígszínházhoz tartozik). Végül az élő szereplős előadáshoz egészen új szöveg készült, ennek a készítésébe Dani ismét bevont. – A Maszathegyben a fő ínyencség a versbetétek (főleg) formai intertextualitása. Hogyan lehet ezt visszaadni színpadon elszavalva? – A bábszínházas verzióban a versek főleg dalokban köszöntek vissza, sokszor átalakítva az eredetit. Ez a színházi változat talán jobb lesz, talán csak más, de nem lehet egy az egyben színpadra állítani a verses regényt. A cselekménynek drámaibbnak kell lennie, jobban össze kell fogni a történetet. Nemcsak megőrizni akartuk az eredetit, hanem új dolgokat is találtunk ki. Dani és én is szeretjük az abszurd humort, ezzel is gazdagítottuk a történetet. Akciódúsabbá

tettük a cselekményt, a célközönségébe – a bábszínházas előadással ellentétben – pedig a kamaszok, felnőttek is bekerültek, ezért nevezzük „családi darabnak”. – Ily módon a tanár úr teljes értékű szerzőtársa lett a darabnak. – Sok szép együtt töltött napot igényelt a munka, még én is írtam verset! Dani ritka adottsága, hogy virtuózan, ugyanakkor bájosan versel, ezt muszáj volt visszaadni a darabban is. Igazából hasonlít a regényre és a bábszínházas változatra is, mégis más. – A tanítás a munka és az írás a hobbi, vagy éppen fordítva? – Mindkettő hobbi. Tanítani csak külsősként járok, ami azért nagyon jó, mert így minden órámra alaposan fel tudok készülni, és frissen tudom megtartani őket. Az írás is hobbi, mert élvezem: 2009ben a második regényem is megjelent Nehéz kutya címmel az Ulpius-ház gondozásában. – Köszönöm az érdekes beszélgetést, az értékes információkat, és kíváncsian várom a darab bemutatóját! Remélem, az érdeklődést is felkeltettem, tehát színházra fel! Boda Daniella


Cool-Túra

19

SZÍNHÁZ Beckett: Godot-ra várva „Menjünk ki focizni!”

2010. október 6-án Horváth Csaba egyik Beckett-darabját tekinthette meg a közönség a Trafóban. Társulatával, a Fortéval idén ez ge színt vitt a hosszú dialógusokba is. már a második előadása az ír szerzőtől. Krisztik Csaba ismét megmutatta a színpadon, hogy kiérdemli a díjakat, A darabban Estragon és Vladimir két zépen. Blaskó Bori személyében a melyeket pályafutása kezdete óta fosrácra hasonlítanak, akik nap mint humor mellett megjelenik az erotika lyamatosan kap. nap új trükkökkel próbálkozva, egyre is: a táncos csak egy fehérneműt visel A Trafó nemcsak Horváth Csabát és fejlődve rúgják a bőrt a sztráda mellett. a színpadon, vagyis a testére van fel- társulatát, a Fortét foglalkoztatja, haHorváth Csaba, a rendező-koreográ- festve a „ruhája”. A darabban sok- nem időről időre újabb darabjaiknak fus érdekesen használja ki a teret, kevés szor textussá lesz a mozdulat, és nem is helyet biztosít. Rajtuk kívül számos kelléket használ, sőt el is dugja azokat a csak egyszerű mozgás vagy tánc, ami táncszínház, kortárs tánc, fizikai színnézők elől (Pozzo pl. a cigijét rejti el a egyben Horváth koreográfiáinak, ház és koncert kap helyet ebben az épületben, ezeket is bátran ajánlom kezében, hogy ne lássuk, minek a füst- rendezéseinek különlegessége is. jét fújja). A színpad elrendezése is érde- Kádas József különösen jó alakítást mindenkinek! kes, a darabot széles térben játsszák, nyújtott, Andrássy Máté (Pozzo) maAbigél csak egy fát jelképező kötél lóg be kö- gas termete, megjelenése, szellemessé-

KIÁLLÍTÁS Világvallások - Vallásvilágok Kiállítás a BMK-ban

Fővárosunkban körülbelül 1,7 millió ember él, gondoljunk csak bele, ez hányféle különböző kultúrát jelent! A Budapesti Művelődési Központ vállalkozott rá, hogy minden évben bemutat egyet, s idén a budapesti felekezeti kultúrák kerültek terítékre.

Az október 4-től december 5-ig tartó Világvallások - Vallásvilágok című kiállítás a buddhisták, a muszlimok, a zsidók, a Krisna-hívők és a keresztények világát igyekszik közelebb hozni a látogatókhoz. Az első emeleten általában fotókiállí-

tás, a másodikon pedig egyéb bemutatók, vásárok és különféle programok várják az érdeklődőket. Az adott vallási kultúrát ezenkívül az azt legjobban ismerő szaktekintélyek, valamint művész- és dokumentumfilmek is bemutatják. Általában ételkóstolásra és a legjellemzőbb vallási szokások kipróbálására is van lehetőség. A rendezvény talán legizgalmasabb része a nyilvános kerekasztal-beszélgetések, melyeken a különböző vallások szószólói vesznek részt. Ezt a PAX Televízió is közvetíti. A buddhista, az iszlám és a zsidó vallást bemutató kiállítás már véget ért,

ám a Krisna Kulturális Napok november 21-éig még tartanak. Ha úgy döntötök, hogy ellátogattok a Központba, itt megismerkedhettek tradicionális indiai zenékkel, nézhettek filmeket és jógabemutatókat, hallgathattok előadásokat, valamint bevásárolhattok a bazárban. A november 22–28-ig tartó Keresztyén Kulturális Napokon pedig többek között adventi gyertyagyújtáson és betlehemezésen vehettek részt. Szofi

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


20 Cool-Túra

a Sportarénában „Örülök, hogy Budapesten lehetek, örülök, hogy még élek.” Október utolsó estéjén lépett fel hazánkban vélhetően utoljára a rock and roll műfajának egyik első, és a 84 éves Chuck Berry mögött második még élő királya, Jerry Lee Lewis. A júliusi koncertjét súlyos betegsége miatt lemondó zenész alig háromnegyed órát töltött a színpadon, ám ezalatt egy fél évszázadot felölelő időutazást vezényelt le. Jerry Lee Lewis 1954-ben kezdte pályáját, vagyis nemcsak hogy jelen volt a rock and roll születésénél, hanem munkásságával ő maga is jócskán alakította azt. Egyediségéhez őrült színpadi előadásmódja is hozzájárult, gyakran a zongorára ugrott vagy a koncert végén fel-

gyújtotta azt, ám elementáris erővel ható slágerei ellenére botrányokkal tűzdelt élete miatt gyorsan a perifériára szorult. A sors fintora, hogy a nagy generáció tagjai közül éppen neki, az örök kívülállónak adatott meg, hogy kitalálhassa, hogyan kell a műfajt megöregedve, bölcsességgel játszani. A budapesti koncerten Jerry Lee előtt a húga, Linda Gail Lewis lépett fel (akinek a vokalistája pedig a saját lánya volt), és a lécet jó magasra téve megmutatta, hogyan játszott a bátyja 20–25 évvel ezelőtt.

A 63 éves Linda igazi koncerthangulatot teremtve időnként sarkával verte a billentyűket vagy állva játszott, a szólók alatt pedig a zongora mellől felpattanva tett egy kört a színpadon. Utána következő bátyja egészen máshogy varázsolta el a közönséget. A már csak totyogó, a zongoránál valószerűtlenül mereven ülő, kis túlzással csak a kezeivel és szájával mozgó zenész meglepő erőbedobással szólaltatta meg dalait. A kedves öreguras, időnként viccelődő, néha kicsit langyos, de éppen ezért újdonságként ható előadásmódja távol volt már az ős rock and rollos dinamikától, ám ezen az estén éppen ez volt a lényeg. Szabó Panna

Programajánló november 17. Műhelybeszélgetés, november 22. Illúzió és Humor Színtéma: Závada Pál: Magyar ünnep. ház, A38, 20:00 MÜPA, 17:30 november 23. Hólyagcirkusz Társunovember 18. Frenák Pál Társulat: lat: Tudom, hogy élsz. Merlin Színház, k.Rush. Trafó, 20:00 20:00

november 27. XXL Bud Spencer Party, Spencer Hill Music Band. Dürer-kert november 28. Szubjektív Budapest Tér-képek kiállítás a Centrális Galériában (dec. 2-ig)

november 19. ELTE BTK-MTF november 24. Mű-Hely estek: Rutkai november 29. Széchenyi világai kiálGólyabál, E-klub Bori és a Specko Jedno. Dürer-kert lítás a Nemzeti Múzeumban (márc. november 20. Dumaszínház: november 25. Mikve. Pesti Színház, 6-ig) Beliczai Balázs, Hadházi László. 19:00 Godot kávéház november 30. Queen-Balett, a Győri november 26. Lucien Hervé 100 kiál- Balett előadása (balettest két részben). november 21. Jobb velünk a világ! lítás a Szépművészeti Múzeumban MÜPA koncert, Budapest Sportaréna (jan. 23-ig) PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


KÖNYV

Cool-Túra

21

Mario Vargas Llosa

A 2010-es irodalmi Nobel-díj és birtokosa

„Valami olyanért jutalmaztak és kárpótoltak, ami már önmagában kárpótlást jelent.” Október 7-én hirdették ki az irodalmi Nobel-díj nyertesét. Köztudott, hogy a svéd akadémia jobbára irodalmárokból, nyelvészekből, történészekből álló bizottsága határoz, jóllehet egyéb országok és intézmények szakvéleményének figyelembevételével. Persze, a végső szó mégis őket illeti. Akár különösnek is tarthatjuk Alfred Nobel földi életének és egyben a XIX. század utolsó perceiben tett nagyvonalú felajánlásának máig ívelő működőképességét. Más esetben valakinek eszébe jutna olyan nemzetre hagyni egy ilyen döntést, amely – kevés kivé-

tellel – csak fordításokban vagy idegen nyelven olvasott művekre tudja áldását adni? S a mindenkor díjazott mű mennyiben azonos ilyenolyan nyelvű fordításaival? Mondjuk, ha most a hír hallatán a világ minden pontján fejvesztve olvasni kezdik Llosát… Mindenütt nyertes? Ha most azt mondom, de egyetemes emberi értékeket képvisel, kiritkul a papír. Az 1936-os, perui születésű író Peruban és Madridban lakik, most pedig decemberig New Yorkban tartózkodik, s mellesleg órákat ad a Princeton Egyetemen. Nálunk egy

ideje csak Egon Schiele-képekbe csomagolják, legújabb, El sueno del celta (’A kelta álma’) címet viselő kötete november 5-én jelent meg. Egyszer egy telefonos interjúban megkérdezték, szerinte melyik könyvével kell kezdenie annak, aki most (ezért!) először olvasná… De ő nem javasolt. Llosa úr, a kérdésért én kérek elnézést! toupie

KIÁLLÍTÁS 100% magyar

Nemzet és művészet a MNG-ban November 5-től április 3-ig tekinthető meg a Magyar Nemzeti Galéria Nemzet és művészet. Kép és önkép című kiállítása. A XIX. századból összegyűjtött alkotások témája „100% magyar”: romantikus, hősi múltunkba repítenek vissza, csodás tájakon, nagy csaták színhelyein barangolhatunk, és híres és a jelen felemelkedése. A XIX. századi Kálvin tér városi nyüzsgésétörténelmi alakjaink, legendáink elevenednek meg a szemünk előtt. vel szemben a kiállítást a vidék tuliA kiállításon olyan „hírességekkel” multietnikus nemzettudatába en- pános, mézeskalács szíves idillje is találkozhatunk, mint Zrínyi, a gednek betekintést. A magyar táj zárja, a Csontváry-féle Hortobágy száműzetésben lévő Kossuth, vagy szépségeit lélegzetelállító képek tár- és Szinyei pipacsos rétje. éppen Petőfi, ahogy a művész el- ják elénk: csipkés hegyormok vár- Tényleg nem vagyok az a típus, akiképzelte a halála előtt. Néhány tör- romokkal, gémeskút szivárvánnyal, nek még a zoknija is piros-fehérténelmi jelenet régi ismerősként, gomolyfelhőkkel és legelésző mé- zöld csíkos, de amikor a kiállítás ám a tankönyvek ábráihoz képest nessel. A személyes kedvencem Dé- után visszatértem a jelenbe, és a óriásiban köszön vissza a falakról. vény vára Hofbauer János ábrázolá- budai várból kilépve elém tárult Attila zordan ülve trónján szigorú sában (a képen). Percekig bűvölten Budapest látképe, csak arra tudtam tekintettel uralja a termet, feleleve- álltam előtte, és néztem, ahogy a gondolni: örülök, hogy itt lehetek. nítve régi olvasmányainkat. Az uta- romok felett kel fel a nap, miközHelstáb Laura zó cigánycsalád és a nyüzsgő vásár- ben az ébredő víztükröt egy gőzhatér pillanatképei a századforduló jó szakítja ketté: a múlt dicsősége PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


22 Cool-Túra ZENE Klitorisz rock, újratöltve Skunk Anansie: Wonderlustre

Emlékszik még valaki arra a fekete nőre a ’90-es évek közepéről, aki arról énekelt, hogy „igen, ez kurvára politikai”, ill. hogyan intellektualizálja a feketeségét, mindezt dicsőséges popdalok formájában? Nálunk valószínűleg csak az idősödő MTV-függők memóriáját csiklandozza meg a nyugaton megasztár státuszban lubickoló Skunk Anansie neve. Jobb később, mint egyszer se, úgyhogy a hiányosságokat egy vadonatúj slágergyűjtemény formájában lehet pótolni, hiszen az új évezred hajnalán feloszlott brit kvartett tavaly újra aktivizálta magát. A stílus régen valahogy így hangzott: szatirikus, politikai, feminista, nyers brit rock. Vagy, ahogy az énektehetség és hang-erő terén maximum

Björkhöz hasonlítható énekesnő, Skin definiálta: klitorisz rock, utalva arra a mérhetetlen szociopolitikai dühre, ami a dalszövegeiket jellemezte. Nos, a tekervényes, kígyózó basszusgitár-futamokba, szaggatott és koszos rock ’n roll riffekbe és popos refrénekbe átvezetett agresszió némiképp csökkent, ám az ízig-vérig modern, de rendkívül melodikus gitárjáték nem, és kopasz proteszt-hősnőnk is inkább a körmönfont, csavaros, változatos énekdallamokra helyezte a hangsúlyt az egyéb-

ként impozáns őrjöngés helyett. Ami így keletkezett, az egy szofisztikált, hallgatóbarát pop-rock lemez, némiképp az egyediség rovására rádióbarát slágerekkel. Sebaj, pár pofán nyaló, hektikus, zaklatott zenei provokáció még így is megbújik a popslágerek köntöse mögött. Dühöt dallamra cserélni pedig még így is a legszerencsésebb választás. Tomka

Találkoztam egy bölcsésszel… (3.) … A zsúfolt helyiségben sem vette le kiegészítőit: sálját, kalapját és valószínűtlen szemüvegét. Épp egy szolid külsejű, „töripulcsis” srácot oktatott ki nagy lelkesedéssel, amikor hely hiányában melléjük telepedtem. A társalgás abból állt, hogy a menő fiú igyekezte meggyőzni a nem menő fiút arról, hogy a Facebookra regisztrálva biztosan könnyebben menne neki a csajozás. Merthogy sok post-olással, érted, mindent el lehet érni. De fontos, hogy este 6 és 10 között csináld, mert akkor pörögsz be legkönnyebben a Top Newsba a lájkolások miatt. Tényleg, majd’ kifelejtettem! Az a legeslegfontosabb, hogy hogyan lájkolsz. Hogy mit és mikor. Érted? Például gáz oldalakat tilos lájkolni, de az ismerősök posztjaiból szinte mindegy, mit, a lényeg, hogy ők is visszalájkoljanak. És ha tuti kommenteket írsz, azt az ismerőseid ismerősei is látják, és ha sokat kommenteltetek együtt, egy idő után simán bejelölheted őket, mert vissza PBÚ XIII. évfolyam 166. szám

fognak jelölni téged akármilyen jó csajok is, érted?! Szegény srác csak hümmögött. Láthatóan nemhogy a pókolás mibenlétéről nem volt semmiféle fogalma, de vélhetően semmiféle szociális tevékenységről sem a to-s sorban állás és a könyvtári kölcsönzés esetein kívül. A vastag keretes srác ezért újra, tételesen felsorolta, hogy milyen bejegyzéseket szabad és nem szabad írni – csak utólag jutott a tudomásomra, hogy eme szaktudását a nyári 100xSzép „tuticikkéből” leste el –, de amaz csak arról motyogott valamit a söröskorsót szorongatva, hogy ő nagyon büszke az ELTE-s e-mail címére, és hogy szerinte az férfiassá tesz. Ez kész! A Facebook guru kiakadva

sóhajtott egyet, majd lesajnáló modorban megpróbálta gyorsan túltenni magát a mai sikertelen tanórán. Jajjöcsém, menthetetlen vagy. Te sose fogsz megtanulni csajozni. Jársz te egyáltalán valahova? Persze, minden hónap teliholdjakor wiccás bacchanáliára! A röhögéssel együtt kitört belőlem az éppen lenyelni készült sör is. OMG ez GIGALÁJK! H. M.


Cool-Túra

23

RETRÓ SAROK Top 5 retró magyar sorozat A retrovat előző részében ifjúkorunk öt legemlékezetesebb vetélkedőjét idéztük fel, most következzék az az öt magyar sorozat, amely még a kereskedelmi csatornák megjelenése előtt aranyozta be estéinket. 5. Vastyúk is talál szeget A L’art pour l’art társulat végtelen agymenései 15 részen keresztül. Aki ezt kibírta, az a 2000-től Noormális??? címen futó további ökörködéseket is megtekinthette. 4. Űrgammák Néhány átlagos magyar tini megmenti az univerzumot, Szulák Andrea pedig híressé válik a sorozat főcímdalával. A világ megmenekül, Szulák Andrea énekesi karriert fut be, a rajongók pedig Űrgammák klubokat alapítanak. De ki emlékszik már erre?!

3. Kisváros A magyar akciófilm-sorozat hétről hétre izgalomban tartotta az ifjabb és idősebb nézőket egyaránt. A Végváron játszódó magyar kommandósdi hét évig húzta.

1. Szomszédok A retróhullám legeslegnagyobb kedvence, az abszolút nyertes. A YouTubeon vége-hossza nincs a sorozat best of jeleneteinek Vágási Feri vindóz beszólásától kezdve a vidám családi mulatság remixéig. Azt, hogy az 1987– 1999-ig sugárzott sorozatnak mekkora 2. Família kft. A Barátok közt elődjének számító egy- rajongótábora van még ma is, jól muhelyszínes történet a Szép család min- tatja a Tűzraktérben rendezett Szomdennapjaiba adott betekintést. Károly, szédok buli, ahova alig lehetett beférni. Ágica, a nagypapa és persze az ikrek örökre belopták magukat a szívünkbe, Nova nem beszélve a felejthetetlen poénokról és a ’80-as évekbeli – már akkor is ciki – diszkóöltözékről.

RAJZFILM Animáció a számítógépes játékokban 3. A kevés, a sok

Annak idején egy háromdimenziós animációt összedobni nem semmi feladat volt, ugyanis nem voltak még okos szoftverek, előre definiált elemekkel. Kevesen tudják ma, de (mai szemmel nézve) egyszerű számítógépekre is programoztak nagyon komplex animációkat. Általában a játékok grafikáját messze felülmúlta az aktuális demoscene közösségek tevékenysége. Demoscene csapatokon belül olyan programozói társulásokat értünk, ahol a tagok megpróbálnak minél technikásabb animációt valamilyen zenével karöltve létrehozni. Ez egy szubkulturális dolog, tehát a csapatok „versengenek”, próbálnak „durvább” dolgokat létrehozni, mint a többiek. Produktumaik nem igazán rajzolt dolgok, sokkal inkább valós időben gene-

rált számítástechnikai varázslatok, amelyeknek saját vizuális világuk van. A művészetelmélet modern irányzatai kikerülik ezt a területet, a demoscenek világát ugyanis átitatja a sok nulla és egyes, jellemzően szupertechnológiaszagú, mesterséges dolgokról van szó. Itt főként technikai rácsodálkozással találkozhatunk: hogy lehetséges, hogy a kilencvenes évek elején, amikor még pixelekre lőttünk, háromdimenziós átlátszó, átalakuló, vibráló testek is átfuthattak a képernyőn? Ilyen és ehhez

hasonló bámulat kiérdemlésére szakosodott „gépemberek” a demoscenelovagok. Ha pedig a számítógépes játékok animációiról van szó, feltétlenül érdemes összevetni, hogy a szubkultúra csináld magad technológiája menynyivel magasabb technikai szinteket ért el, mint amivel egy átlag tinédzser jól el tudott szórakozni. Citrompótló

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


24 TestNEvelés Papírformák árnyékában

gyeink a tavalyi bronzérmes TolnaMözs otthonába látogatnak a következő fordulóban, november 14-én.

Tovább zakatolt a Futsal-bajnokság, melynek két osztályában is érintettek egyetemi csapataink. Az aktuális körökben lányainknak nem termett sok Az ELTE SE férfi együttese veretlen mérleggel érkezett Szombatbabér, az urak viszont hozták a kötelezőt. helyre az NB II. nyugati csoportjának 4. fordulójában. Rangadónak ígérkezett a meccs, de az első félidőt leszámítva nem nagyon tudtuk megszorongatni a Haladás gárdáját, a végeredmény 9:0 lett. Nyaldoshatta volna sebeit csapatunk, s akár össze is eshetett volna a pofon után, de tartását mi sem bizonyítja jobban, mint a soron következő ütközet győztes kimenetele. A társaságot a kispadra visszatérő Tóth Károly vezetőedző ezúttal is felrázta, s már Női NB I-es együttesünk a tavalyi hatták lányaink a Galaxy NFE hazai környezetben 7:5-re verték a bajnokság ezüstérmese ellen, az együttesét, amely ugyancsak debütá- Rákosmenti FC-t. Góljainkat Eőri Univerzum Aramis SC otthonában ló az első osztályban. Remek össze- János (2), Monspart László, Farkas lépett pályára még az őszi szünet csapásnak lehettek szem- és fültanúi, Dezső, Kiss Gergő, Szűcs Balázs és előtt. Hölgyeink kénytelenek vol- akik november 7-én délután a Simon Gábor szerezték. A dobogó tak fejet hajtani a rutinosabb csa- Bogdánfy Ödön utcai sportcsarnok- legalsó fokára feljutó férficsapat a pat előtt, de remekül helytálltak, ba kilátogattak. Fordulatokkal teli, Fradi U21 elleni november 15-ei öszvégül 6:2 arányban maradtak alul. drámai befejezés egy végig nagyon szecsapáson mérettetik meg újra. Az ELTE SE góljait Vida Orsolya szoros és kiélezett meccsen, de sajnos alulmaradt csapatunk, nem sikerült és Molnár Zsófia szerezte. Kohajda József Nagyobb győzelmi reményekkel vár- egy pontot sem otthon tartani. Höl-

„Népfocitorna” beharangozó 2010. december 4-én az ELTE Mérnök utcai sporttelepén (1119 Budapest, Mérnök utca 35.) kerül megrendezésre a jubileumi V. Mundruc„népfocitorna”. Az esemény, amely már négyszer nagy sikert aratott, a Kárpát-medence különböző területeiről érkező neves táncegyüttesek közötti futballtornát jelenti. Mátyás István "Mundruc" (Magyarvista, 1911– uo., 1977) táncművész, Erdély kalotaszegi Nádasmente tájegységének legkiemelkedőbb táncos egyénisége, Martin György jeles néprajzkutató barátja volt. A kupa elnevezésével is a hagyományteremtő elődeink előtt szeretnénk tisztelegni. A tornán résztvevő csapatok: a kétPBÚ XIII. évfolyam 166. szám

szeres bajnok Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes, a Bem Folklór Egyesület, az egyszeres győztes Bihari János Táncegyüttes, az ELTE Táncegyüttes, az ELTE BTK Néprajzi Intézet csapata: Folk Boys, a friss győztes Zenész Baráti Csapat és az idei népfocitornára külön meghívott topolyai Cirkalom Táncegyüt-

tes (Délvidék, Vajdaság), valamint a fiatal mérai hagyományőrző táncosok csapata (Kalotaszeg, Erdély). A foci utáni össznépi mulatság a Fonó Budai Zeneházban (1116 Budapest, Sztregova utca 3.) lesz. Korzenszky Tamás


TestNEvelés 25

Nagy várakozás előzte meg a Pokémon-Bandó Karesz, valamint a Segnalato-Bozsik Program ütközeteket, míg a Tao Te Kingsre és a Zalagyöngyére, vagyis a tabella élén álló két csapatra papíron sétagalopp várt a soron következő bajnoki körben.

vetlen élmezőnyre, míg a Pokémonra feltehetően keserves idény vár, hacsak nem kezd egy nagyobbacska menetelésbe. A Segnalato-Bozsik Program mérkőzés végeredménye kevésbé nevezhető drámainak, mivel a tabellán hátrébb elhelyezkedő, ezúttal Kázmér László által dirigált BP nyert, hirtelen összerántva az élmezőnyt. Az olaszok egy alaposan felforgatott csapattal álltak ki az előzetesen gyengébbnek tartott halálfejesek ellen, akik így alaposan borították a papírformát, és megmutatták, hogy senkit nem lehet alábecsülni ebben a kiegyensúlyozott szezonban.

Az első kiemelt derbi vízválasztónak bizonyult mindkét csapat esetében. Bár még az idény elején járunk, fontos volt a Bandó Karesznek, hogy végre sikerrel vívja meg egy rangadóját, míg a Pokémon számára a felsőházba kerülés volt a tét. A meccset végül a Bandó Karesz nyerte, így próbál tapadni a köz-

A Zalagyöngye is tett róla, hogy ne kerüljön lépéselőnybe üldözőivel szemben, hiszen kissé tartalékos felállással, cserekapussal nem bírt Erika kedvenceivel, akik végre életjelt adtak magukról, bár néha az éledezés hangját a sípcsontokon is lehetett mérni. Ezzel a pontvesztéssel a régészek a Tao Te Kings

Királyok A Bölcsészbajnokság 6. fordulója ismét nem futhatott le meglepetés nélkül, melynek következtében az éllovas személye is változott.

malmára hajtották a vizet. A Tao ugyanis élt a kínálkozó lehetőséggel, ha nem is simán, de legyűrte az Alakzat Mártírjait, s egy négypontos előnyt is kibrusztolt magának üldözői előtt. Az Atletrikó és a Szigeti ha nehezen is, de hozta a kötelező győzelmeket, így a Tao mögött jelenleg három ponton belül hat csapat tanyázik, ami szikrázóan kemény végjátékot ígér az őszi szezonra, hisz abszolút nem mindegy, hogy valaki a dobogóért harcol tavasszal vagy pedig a kiesés ellen kell iparkodnia! A B-ligában is fogynak a 100 százalékos mérleggel rendelkező csapatok, az utóbbi két körből a Hazafias Népfront és a Torpedo jött ki kedvezően, míg a Zsuga Bonito egy remit, a Kopa Kőbánya pedig egy vereséget is begyűjtött. A hétvégén meg következik a nagy rangadó, a Torpedó-Hazafias Népront csúcsösszecsapás. Tifosi

Tabella A

Csapatok 1. Tao Te Kings 2. Zalagyöngye 3. FC Segnalato 4. Bandó Karesz 5. Szigeti veszedelem 6. Atletrikó Margit 7. Bozsik program 8. Pokémon 9. Erika kedvencei 10. Alakzat mártírjai 11. Anonim Alkoholisták 12. Polszki

M 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

GY 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0

D 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1

V 0 2 1 1 2 3 3 3 3 4 4 5

G.K. 28 – 16 20 – 13 33 – 15 22 – 19 21 – 21 22 – 21 14 – 15 19 – 19 11 – 20 17 – 34 19 – 23 9 – 19

P 16 12 11 11 10 9 9 7 7 6 4 1

Tabella B

Csapatok 1.Hazafias Népfront 2.Torpedo 3.Zsuga Bonito 4.Kopa Kőbánya 5.Kozelitó Tél 6.HajCsatok 7.Kofola 8.1. FC Sör 9.SZTK 10.Lafayette 11.Fekete Sereg 12.Grupetto 13.Ladányi Gábor FC 14.KUKás(z)ok 15.FC Retkü 16.FC Welfensdorf

M 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

GY 6 6 5 5 5 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0

D 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0

V 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6

G.K. 73 – 8 59 – 6 49 – 17 48 – 18 32 – 17 27 – 19 25 – 24 32 – 28 19 – 18 18 – 19 24 – 33 29 – 41 24 – 94 11 – 36 11 – 41 14 – 76

P 18 18 16 15 15 10 10 9 9 7 6 3 3 1 1 0

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


26

Hallgató a megmondója - Gólyabáli körkép

Jössz az idei gólyabálra? Hajdu-Pásztor Petra, anglisztika, I. évfolyam Természeten megyek az idei gólyabálra, hiszen ez egy olyan különleges alkalom, amit semmi pénzért sem hagynék ki! Minden ismerősöm ott lesz, az őrsömmel már nagyon készülünk, hogy egy nagyot bulizzunk. A jegyet már jó időben megvettem, de a ruhavásárlás még hátra van, szokás szerint az utolsó pillanatra hagytam. Nagy Veronika, magyar, I. évfolyam Igen, természetesen menni fogok a gólyabálra, mert szeretnék minél többet bulizni, és minél kevesebbet a koliban ülni. Szeretem az ELTE-s partykat, hiszen imádok olyan bulikon részt venni, ahol sok az ismerős. Olyankor sokkal felszabadultabban tudok szórakozni. Csak azt sajnálom, hogy a gólyabálunk miatt ki kell hagynom egy közös estét a gimis barátaimmal. Gémes Veronika Eszter, informatikus könyvtáros, II. évfolyam Nem megyek a gólyabálra. Elsősorban azért nem, mert másodéves vagyok, és ez a rendezvény inkább a gólyáknak szól, számomra azt jelképezi, hogy befogadja őket az egyetem. Elsőévesként sem voltam, ennek az volt az oka, hogy arra az időpontra már hónapokkal azelőtt programom volt, amit nem akartam lemondani. Mielőtt az ELTE hallgatója lettem, egy évig már jártam egy másik egyetemre is, ezért nem éreztem, hogy kimaradt volna a gólyabál az életemből. Ha ez nem lett volna így, akkor talán másképp döntök. HELYREIGAZÍTÁS! PBÚ 162. számában a HM-ben szereplő fiú neve Rebák Tamás, nem pedig Balázs, a tévedésért elnézést kérünk!

PBÚ XIII. évfolyam 166. szám


Kellemes csalódás Nagyítóval a férfimagazinok nyomában 1. Gondolom, senkinek sem kell címeket írnom ahhoz, hogy tudja, mire gondolok „férfimagazinok” címszó alatt. A sportos és autós újságokat is ide sorolhatnánk (bár, gondolom, rengeteg nő is olvassa őket), de most nem ezekről lesz szó. Mikor vesz kézbe egy nő ilyen jellegű újságot? Szerintem igen ritkán, leginkább véletlenül, esetleg valamelyik férfi ajánlására, nehéz ugyanis elképzelni, hogy egy hölgy nyuszis magazint vásároljon akármelyik újságosnál. A sztereotípia szerint e lapok tele vannak meztelen nőkkel, pornóval, esetleg gusztustalan ötletekkel. Mint számomra is kiderült, ez valóban előítélet, ugyanis szó sincsen undorító dolgokról vagy szeméremsértésről. Ami az első átlapozásnál meglepett, hogy nők szinte alig vannak benne, talán 3–4 fotósorozat, vagyis kb. 25 oldal a 100-ból. A többi oldalon autók, sportos, utazásokkal kapcsolatos és filmes írások vannak, amelyeket bárki szívesen elolvasna, ha nem ebben az újságban lennének. Nyilván itt is érdemes kitérni az exkluzivitásra, ezen újságok ugyanolyan drágák, mint a női magazinok, 900– 1000 Ft-ba kerül egy lapszám. A másik, ami megragadta a figyelmemet, hogy a technikai berendezések, illetve autók, lakberendezési cikkek és a divat rovat ruhadarabjai mind-mind a prémium kategóriába tartoznak, vagyis az átlagember számára megfizethetetlenek. Tény, hogy a női célcsoportú társaikkal szemben itt nincsen torna és fogyókúrás ötlet, de ettől függetlenül az önbizalmat és az önképet ugyanúgy rombolhatják a sokszor feleslegesnek számító luxuscikkek. Mert aki nem ilyen autóval jár, annak nem lesz szerencséje a nőknél sem! Ha nem ilyen étterembe

viszi vacsorázni a kiszemelt hölgyet, akkor biztosan nem nyeri el a szívét! Tény, hogy a téma legtöbbször valóban a nők körül forog, de olyan képet fest a társadalom női tagjairól és állítja be ezt a modellt általánosként,

hogy az már szinte felháborító. Miért kell azt sugallni egy egészséges felnőtt férfinak, hogy nem lehet övé álmai nője, ha nem vesz neki luxuskanapét, parfümöt, cipőt, ruhát? Inkább a kreatív oldalukat kellene erősíteni, nem azt az érzetet, hogy a nők ily módon megvásárolhatók. Arról már nem is beszélve, hogy a divat rovatban lévő holmik árai nem is forintban, hanem amerikai dollárban vannak megadva, pl. egy pulóvert 690 $-ért reklámoznak, ami barátok között is több mint 100 000 Ft (és ez

még az olcsóbb ruhák közül való, van kabát már 3800 $-ért is). E magazinok eredeti céljára is kitérnék egy kicsit. Ha ma valaki ilyen újságot vásárol, nem azért teszi, hogy hiányos öltözetű hölgyekben gyönyörködhessen, hiszen manapság már a csapból is ez folyik, az internetet is elárasztották az ilyen témájú fényképek és videók. Aki mégis megveszi, presztízsből teszi, hogy lássák, ő megteheti. A vásárlás történhet akár a látszat kedvéért is, hogy elhitesse a környezetével, hogy neki szabad, illetve történhet valóban is, értem ezalatt, hogy egy röpke pillanatig sem okoz neki gondot egy 690 $-os pulóver megvétele. Ami viszont tetszett, hogy a fotósorozatok igényesek, szépek, cseppet sem undorítóak. Ezzel szemben viszont természetellenesek. Mindenhol látszik a retusálás, ami persze esztétikus, csak sajnos mű. Szerintem vannak lányok, akik utómunka nélkül is hibátlan testtel rendelkeznek, lehetnének benne inkább olyanok. Végül is nem bántam meg, hogy belelapoztam néhány nyuszis magazinba, megkockáztatom, még egy-két érdekes ismerettel is bővültem a helikopterekkel és Dubai városával kapcsolatban, de férfiként, ha kocsikat vagy nőket szeretnék nézegetni, biztosan nem az újságárushoz vinne az első utam. (Folyt. köv.: A férfiideál változása.) Déé


Pesti Bölcsész Újság 166.  

2010. november 17., XIII. évfolyam, 166. szám - ELTE BTK HÖK

Pesti Bölcsész Újság 166.  

2010. november 17., XIII. évfolyam, 166. szám - ELTE BTK HÖK

Advertisement