Page 7

verzekerde de Raad van Bestuur van de goede opvolging van de basisaudit. Als gevolg werd er een meer doorgedreven interne controlesysteem geïnstalleerd, het vierogenprincipe werd consequent doorgevoerd, opdrachten en verantwoordelijkheden werden herverdeeld en er volgden aanpassingen van het delegatiebesluit. Dit versterkte het risicobeheer van VLAM aanzienlijk. Er was een noodzaak om versneld over te gaan tot het verwerven van een nieuw boekhoudpakket. De procedure hiertoe werd opgestart. - de met één jaar uitgestelde vernieuwing van de sectorgroep Sierteelt en de oprichting van een nieuwe sectorgroep Bier. Deze laatste bestendigt de samenwerking met de Belgische Brouwers, die vijf jaar lang op contractuele basis georganiseerd was. - de implementatie van de nieuwe privacyverordening GDPR in de werking van VLAM. - de uitwerking van een systeem van risicodekking voor het stijgend aantal Europese programma’s, waarbij zowel een aantal financiële als personele zekerheden ingeschreven werden. - de impact van de Afrikaanse varkenspest, van zich ontwikkelende maatschappelijke tendensen en van de mogelijke Brexit op de sectoren en de werking van VLAM. - de uitwerking van etnomarketing als mogelijk nieuw werkdomein voor VLAM.

georganiseerde opleidingen. In 2018 werd veel gebruikgemaakt van de diverse opleidingsmogelijkheden die de Unie van Belgische Adverteerders (UBA) biedt. Verder werden er opleidingen over ‘vergadertechnieken’ en ‘search engine optimalisation’ ingericht.

Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur kwam tien keer samen in 2018 en zorgde voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur. PERSONEEL Eind 2018 waren er bij VLAM vzw 80 personen tewerkgesteld. Elf personeelsleden van het Departement Landbouw & Visserij waren ingeschakeld voor taken ten behoeve van VLAM. In de loop van 2018 heeft VLAM het structureel thuiswerk afgeschaft en werken we volgens de principes van PTOW (plaats- en tijdsonafhankelijk werken). VLAM hecht veel waarde aan opleiding. Het gaat daarbij zowel om on-the-job training als extern

ACTIVITEITENVERSLAG VLAM 2018

7

Profile for PERS VLAM

VLAM activiteitenverslag 2018  

VLAM activiteitenverslag 2018  

Profile for persvlam
Advertisement