Page 6

ALGEMENE ­WERKING

TOELICHTING BELEIDS- EN BESLISSINGSORGANEN Het ledenbestand van VLAM bestond op 31 december 2018 uit 49 beroepsorganisaties, uit alle sectoren van de landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding. Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) en de Federatie van Belgische Brouwers traden als nieuw lid toe tot VLAM. Algemene Vergadering De Algemene Vergadering kwam op 22 juni 2018 samen om de jaarrekening 2017 en de begroting voor 2018 goed te keuren. Ze werd gevolgd door een seminarie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van VLAM als Vlaams agentschap, met als thema ‘Passie voor producten van bij ons’. Op 19 oktober 2018 vond een buitengewone algemene vergadering plaats om een aantal wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur te formaliseren. De bio- en groenten & fruitsector, evenals Horeca Vlaanderen en het beleidsdomein Landbouw & Visserij kregen een nieuwe vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur kwam 7 keer samen in 2018. Belangrijke thema’s die aan bod kwamen, waren: - de implementatie van het nieuwe mission statement in de inhoudelijk werking van VLAM, zowel overkoepelend als sectoraal. - de rebranding van Lekker van bij ons tot een basisfilosofie voor de acties van VLAM, met een sterke strategie en positionering rond vijf basiswaarden: chauvinisme, verbinden, genieten, vakmanschap en verantwoord. Deze wordt in de inhoudelijke werking van VLAM, onder meer bij de opmaak van promotiecampagnes, meegenomen, zonder de eigenheid van de verschillende sectoren in het gedrang te brengen. - de implementatie en operationalisering van de financieel-administratieve audit door PWC, die in 2016 werd aangevat. Een postaudit door Mazars

6

Profile for PERS VLAM

VLAM activiteitenverslag 2018  

VLAM activiteitenverslag 2018  

Profile for persvlam
Advertisement