Page 5

VOORWOORD Beste lezer Met fierheid blikken we terug op het afgesloten werkjaar. De promotie-agenda 2018 was opnieuw rijk gevuld met initiatieven naar heel wat doelgroepen. Voor de buitenwereld zijn we het meest zichtbaar met onze binnenlandse mediacampagnes naar consumenten maar onze actieradius is heel wat ruimer dan dat. Ook professionals spreken we aan, of het nu gezondheidswerkers, handelaars, winkeliers of horeca-uitbaters zijn. Dankzij onze expertise halen we steeds meer budgetten binnen uit Europese subsidielijnen. Deze laten ons toe nieuwe markten te ontginnen voor onze Vlaamse kwaliteitsproducten. Op deze markten ontplooien we vooral handelsgerichte activiteiten, maar we zorgen er even goed voor dat bijvoorbeeld onze Conferencepeer, om maar één sterproduct te noemen, geproefd kan worden in enkele tientallen Chinese supermarkten. Onze VLAM-medewerkers waren, samen met Vlaamse bedrijven, aanwezig op 23 beurzen in 2018 en organiseerden zes sectoroverkoepelende prospectiereizen. VLAM hecht steeds meer belang aan communicatie over duurzaamheid. In de zuivelsector bijvoorbeeld werd een reeks aan activiteiten ontplooid. Zo was er o.a. een seminarie, de uitgave van een factbook zuivel en duurzaamheid, een bedrijfsbezoek voor de pers, een event dat jongeren weer voeling probeert te geven met de oorsprong van melk en diverse persberichten. Het is een strategische keuze die we de komende jaren willen aanhouden. De verschillende VLAM-sectoren varen elk hun eigen koers met eigen doelstellingen en accenten. Nieuwe initiatieven zagen het daglicht zoals de Pluktuin, Heerlijk met witloof, de website allesoverbio.be en de Week van de Korte Keten. Succesvolle bestaande campagnes kenden hun vervolg en bleven goed scoren. De VLAM-sectoren verenigen zich ook in de zogenaamde ‘overkoepelende werking’ van Lekker van bij ons. De bekendste realisatie hiervan is het eigen kookplatform lekkervanbijons.be, dat in 2018 meer dan 8 miljoen bezoeken noteerde. VLAM bouwde het kookplatform en de bijhorende communicatie succesvol uit in 2 talen en werkte rond het chauvinismegehalte van de Belg. Er werd ook gewerkt aan een duidelijkere herkenbaarheid van alle consumentencampagnes onder Lekker van bij ons. De uitrol daarvan is voorzien in 2019. Meer over deze en alle andere activiteiten leest u verder in het verslag. Voor de realisatie van al onze plannen werkte VLAM in 2018 met een ploeg van 80 gemotiveerde mensen, verspreid over een veelheid van teams met elk hun expertisedomein: voeding, marketing, financiën, inningen, communicatie, export, retail, logistiek enz. We versterkten de organisatie ook op het gebied van risicobeheer. Ik nodig u uit om te grasduinen in het voorliggend activiteitenverslag en te proeven van de ruime waaier aan activiteiten die VLAM ontplooide in 2018.. Ik wens u veel leesplezier. Frans De Wachter Algemeen directeur VLAM vzw

ACTIVITEITENVERSLAG VLAM 2018

5

Profile for PERS VLAM

VLAM activiteitenverslag 2018  

VLAM activiteitenverslag 2018  

Profile for persvlam
Advertisement