Page 28

SECTOR SIERTEELT

TOELICHTING Uit marktonderzoek blijkt dat het aantal kopers van bloemen en planten de laatste jaren daalt. Om de toekomst van de Vlaamse sierteeltsector te verzekeren is het cruciaal om nieuwe kopers aan te trekken. In 2018 werden belangrijke stappen gezet om deze doelstelling te realiseren. Samen met de sector werd beslist om de promotiecampagnes opnieuw te focussen op 25- tot 54-jarigen. We willen die groep bewust maken van de mogelijkheden van bloemen en planten.

GROEN VAN BIJ ONS Nieuw concept In 2018 ging VLAM een samenwerking aan met radiofiguur Peter Van de Veire en plantenkenner Angelo Dorny. Onder de baseline ‘Groen is goed te doen’ focuste de campagne op de drempels die men ervaart bij het verzorgen van planten en werden consumenten overtuigd om bloemen en groen in huis te halen. De campagne had vier verschillende focusmomenten. Op elk campagnemoment werd een andere productcategorie onder de aandacht gebracht. In januari was de aandacht gericht op voorjaarsbrengers, in mei kwamen de buitenplanten aan bod, in juni de snijbloemen en in oktober ten slotte de kamerplanten.

Evaluatie Elke campagnegolf bestond uit radiospotjes en Facebookadvertenties met video’s. De radiospotjes werden door een steekproef van 600 Vlamingen geëvalueerd. 63% van de ondervraagden gaven aan dat de spot hun mening over bloemen en planten positief beïnvloedde en dat het hen overtuigde dat het onderhoud van planten niet moeilijk is. 47% gaf aan dat de spot een positieve invloed had op hun aankoopgedrag van bloemen en planten. 61% van de ondervraagden waren er na de campagne nog meer van overtuigd dat bloemen en planten belangrijk zijn voor het welzijn. 5% van de steekproef gaf aan voorheen niet geïnteresseerd te zijn in bloemen en planten maar dat de campagne hen nieuwsgierig maakte. In de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar is dit zelfs voor 14% van de steekproef het geval.

28

Profile for PERS VLAM

VLAM activiteitenverslag 2018  

VLAM activiteitenverslag 2018  

Profile for persvlam
Advertisement