Page 16

het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het Expertisecentrum B2B-export ondersteunt ook sectorspecifieke acties op prospectiemarkten. Het betreft vakbeurzen of contactdagen. Deze laatste zijn gericht op B2B-contacten tussen Vlaamse exporteurs en buitenlandse aankopers. Zowel bij de voorbereiding als de praktische organisatie is het expertisecentrum nauw betrokken. In 2018 werd in Dubai een nieuw initiatief opgezet voor de vissector. Er werd een minibeurs georganiseerd waarbij de deelnemende visproducenten hun commerciële contacten en prospecten konden uitnodigen. Dit was zeer succesvol. Daarom willen we deze actie ook voor andere sectoren en in andere landen introduceren.

Samenwerking met FIT en Fevia VLAM werkt nauw samen met FIT en Fevia. Het Expertisecentrum B2B-Export vormt de link tussen VLAM en deze organisaties en zorgt ervoor dat er een vlotte doorstroom van informatie is. Zo werken we samen aan een complementair actieprogramma dat de agrovoedingsbedrijven optimaal kan ondersteunen op de nieuwe markten. Waar FIT en Fevia zich doorgaans focussen op meer algemene voedingsbeurzen, nemen de VLAM-sectoren vooral sectorspecifieke initiatieven op.

EXPERTISECENTRUM VOEDING EN EDUCATIE Het Expertisecentrum Voeding en Educatie volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen en de actualiteit over voeding en gezondheid actief op. Het consulteert en overlegt met diverse experten, voedingsdeskundigen en organisaties actief binnen de wereld van voedingsonderzoek, -voorlichting en -educatie. De teamleden woonden in 2018 verschillende studiedagen bij waar recent onderzoek werd gepresenteerd, nieuwe wetenschappelijke inzichten werden toegelicht of innovatieve realisaties werden voorgesteld. Met de verzamelde kennis gaat het expertisecentrum aan de slag om de promotiemanagers van VLAM te informeren en te adviseren, (gezondheids)professionals in hun rol van voedingsvoorlichter te ondersteunen en aantrekkelijk informatiemateriaal en instrumenten aan te maken. Op die manier worden de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van bij ons op een correcte en effectieve manier onder de aandacht gebracht en de kennis ervan verhoogd. Dat draagt bij tot een positieve beeldvorming.

Uniforme voeldingsboodschappen VLAM voert zijn promotieacties met respect voor de gel-

16

dende voedingsaanbevelingen en de plaats van de Vlaamse voedingsproducten in een evenwichtige en gevarieerde voeding. Alle productgroepen binnen VLAM die in hun promotiecampagnes een luik met voedings- en gezondheidsinformatie wensen op te nemen kunnen hiervoor beroep doen op het Expertisecentrum Voeding en Educatie. De voedingsdeskundigen van het expertisecentrum zien erop toe dat de campagneboodschappen in overeenstemming zijn met de algemene aanbevelingen voor een gezonde eet- en leefstijl en met de basisprincipes van de voedingsdriehoek. Ze controleren eveneens of de verspreide informatie conform de wetgeving inzake voedings- en gezondheidsclaims is.

Lekker gezonde info, weetjes en tips op LEKKERVANBIJONS.BE Het Expertisecentrum Voeding en Educatie staat in voor de invulling van de voedingsinformatie op de consumentgerichte kookwebsite Lekker van bij ons. Eenmaal per maand wordt er in de rubriek ‘Lekker gezond’ een gezondheidsweetje gepubliceerd. Het Expertisecentrum levert de sectoren wetenschappelijk correcte informatie om invulling te geven aan de nutritionele informatie van hun producten op het kookplatform. Deze informatie wordt stelselmatig geactualiseerd zodat ze in overeenstemming is met de richtlijnen van de voedingsdriehoek.

Informatie op maat van de professional De voedingsexperten van VLAM staan daarnaast in voor de realisatie van de publicaties en de acties onder het NICE-logo (Nutrition Information Center). Die richten zich in hoofdzaak aan voedingsvoorlichters zoals artsen, diëtisten en andere gezondheidswerkers. Ook docenten voeding, socio-culturele organisaties en de pers worden bereikt. Dit zijn allen belangrijke informatiekanalen over voeding en gezondheid voor consumenten. Voor de realisatie van deze publicaties en acties wordt nauw samengewerkt met de wetenschappelijke adviesraad van NICE. Deze multidisciplinaire adviesraad bestaat uit 10 experten die erop toezien dat de verspreide informatie actueel en wetenschappelijk correct is. WWW.NICE-INFO.BE - Eind december 2018 werd de NICE-website grondig vernieuwd. De vertrouwde website werd een nieuw en eigentijds kleedje aangemeten. Eentje met een meer dynamisch karakter en meer aandacht voor sociale media. Zo kan elke bezoeker - gezondheidsprofessional, consument of journalist - nog makkelijker wetenschappelijk gefundeerde informatie terugvinden over het brede terrein van voeding en gezondheid in het algemeen en over de voedings- en gezondheidsaspecten van de

Profile for PERS VLAM

VLAM activiteitenverslag 2018  

VLAM activiteitenverslag 2018  

Profile for persvlam
Advertisement