Page 1

Overriding aim Het vergroten van de bewustwording van de gevaren van binge drinking voor de persoonlijke gezondheid, het sociale welzijn en het overtuigen van de doelgroep om minder alcohol te drinken. Dit wordt geïllustreerd door het vervagen van de grenzen tijdens het binge-drinken, wat ervoor kan zorgen dat men in coma raakt of zelfs overlijdt. Insight Jongeren leven tegenwoordig van dag tot dag en denken niet na over de toekomst en de gevolgen. Big Idea Jongeren worden meegenomen in interactief spel, waarbij een band wordt gecreëerd met de hoofdpersoon. De hoofdpersoon komt in de problemen door binge drinking en op die manier worden de jongeren bewust gemaakt van de gevaren van binge drinking. Target audience Jongeren van 18 tot en met 25 jaar uit alle 27 lidstaten uit de Europse Unie. Jongeren leven van dag tot dag. Om jongeren bewust te maken van de gevolgen van binge drinking, worden de jongeren meegenomen om in hun eigen omgeving de gevolgen te ervaren. Wanneer jongeren meegenomen worden in de gevaren van binge drinking zullen er gesprekken over ontstaan binnen de doelgroep. Aangezien Waldo in 1987 is ontstaan en de jongeren van deze generatie zijn met Waldo opgegroeid. Strategy and tactics “Where's Waldo?”, het overgrote deel van onze doelgroep is bekend met Waldo. Aangezien deze zijn opgegroeid met Waldo zullen zij makkelijk een band met Waldo kunnen opbouwen. Waldo wordt een drinkmaatje. Vandaar dat er in de campagne rekening wordt gehouden met het personifiëren van Waldo. De campagne zal niet gecommuniceerd worden als anti binge-drink campagne, maar als spel/prijsvraag voor jongeren. Jongeren worden onbewust bewust gemaakt van de gevaren van binge drinking. In de eerste fase van het spel, de pre-launch van 4 weken, wordt Waldo weergegeven als een cartoon. Na 4 weken wordt de cartoon versie van Waldo gepersonifieerd en met de gepersonifieerde Waldo spelen de jongeren het spel. Waldo is een drinkmaatje geworden. Tijdens de eerste 4 weken wordt de applicatie waarmee het spel gespeeld wordt geïntroduceerd en gepromoot. Waldo nodigt alle gebruikers van de applicatie uit voor zijn verjaardag en de dag erna wordt duidelijk dat Waldo wordt vermist, dit is de launch van de 8 weken durende campagne. De gebruikers van de applicatie krijgen de opdracht om Waldo te zoeken, met opdrachten wordt er duidelijk gemaakt wat er met Waldo is gebeurd. Door middel van 'caught in the moment' worden de jongeren geïnformeerd over de gevaren van binge drinking, dit wordt meegenomen in de opdrachten. Jongeren worden dus tijdens het drinken bewust gemaakt van hun drinkgedrag aan de hand van de motieven waarom jongeren drinken. Aan het einde van de


launch wordt duidelijk dat Waldo 8 weken in coma in het ziekenhuis heeft gelegen door zijn drinkgedrag. Uiteindelijk overlijdt Waldo op het moment dat hij gevonden wordt. De post-launch, die 2 weken duurt, zal gaan over het informeren van de doelgroep over wat er met Waldo gebeurd is en daarbij de gevaren die bingedrinken met zich mee brengt. Hierbij wordt de volgende boodschap gecommuniceerd: 'Waldo wasted his life because of binge drinking, don't waste yours'. Creative brief Tone of voice  Choquerend  Grappig  Informeel  Empathisch Identity Er is gekozen voor een single-branded identity, hierbij wordt de campagne als los merk neergezet. Het is dus niet te zien dat de campagne van de overheid afkomstig is. Objectives   

75% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar moeten op de hoogte zijn van de campagne na 14 weken; 25% van de jongeren tussen 18 en 25 jaar moeten de mobiele applicatie hebben gedownload na 14 weken; 60% van de jongeren die de mobiele applicatie hebben gedownload moeten bewust zijn van hun grenzen met betrekking tot hun drinkgedrag na 14 weken.

Evaluation Er zal geëvalueerd worden over het succes van de campagne door middel van de volgende middelen:     

Aantal downloads van de applicatie Aantal deelnemers aan het spel Aantal voltooide opdrachten Informatie via Google Analytics van de website en Youtube Gebruikersdata via Facebook

Research Findings Effecten per glas: – 1-3 glazen (0 - 0,5 promille): Ontspannen - ontremd - vrolijk – 3-7 glazen (0,5 tot 1,5 promille): Aangeschoten - tipsy – 7-15 glazen (1,5 tot 3 promille): Zat - dronken – 15-20 glazen (3 tot 4 promille): Laveloos – 20-25+ glazen (4 promille en hoger): Knock-out – Je ademhaling en polsslag


vertragen zo sterk dat je in coma kunt raken en zelfs kunt doodgaan: je ademhaling stopt of je krijgt een hartstilstand. Overmatig alcoholgebruik is een bekend gezondheidsprobleem in Europa. Onder jongeren is in de laatste 10 jaar een stijging te zien van schadelijke drinkpatronen. Een van deze bijzonder gevaarlijke drinkpatronen is binge drinking. Alcohol heeft een negatief effect op de gezondheid. Daarnaast wordt de kans vergroot op ongelukken, verwondingen en sterfte. Schade door alcohol is erg groot onder jongeren en alcohol is de op een na grootste doodsoorzaak onder jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren wanneer zij alcohol nuttigen verschillende motieven kunnen hebben. Deze motieven zijn:  Conformeringsmotieven, jongeren willen bij een groep horen. De hoeveelheid die jongeren drinken hangt af van de normen en waarden van de groep. Jongeren worden gemotiveerd om te drinken om sociale afwijzing te voorkomen;  Copingsmotieven, jongeren willen hiermee ontsnappen aan problemen of de dagelijkse sleur;  Sociale motieven, hierbij maken jongeren plezier met vrienden om iets te vieren;  Versterkingsmotieven, om stoer en zelfverzekerd over te komen. Creative execution Zie presentatie bestand. Media recommendation, channels In deze campagne zal gebruik worden gemaakt van zowel offline als online kanalen. Deze bestaan respectievelijk uit: billboards, posters, graffiti, radio, krant en Facebook, website, Youtube banner en applicatie. Er zal in het begin van de campagne een nadruk liggen op het gebruik van de offline kanalen met als doel de aanwezigheid van (wasted) Waldo te promoten en anticipatie te doen toenemen. Naarmate de campagne vordert en in de launch fase zit zal de nadruk doen toenemen op de online kanalen, en zal er uiteindelijk een actief platform van interactie ontstaan voor de doelgroep. Boodschap Waldo wasted his life because of binge drinking, don’t waste yours.


Graphics


Eindrapportage edcom Waldo  

Leerjaar 1 Blok 3

Eindrapportage edcom Waldo  

Leerjaar 1 Blok 3