Page 1

Acta de la 8a Assemblea (divendres, 27/05/11) S'obre i es tanca l’assemblea amb paraules d'Eduardo Galeano. Trucada en directe a un "indignat" que es troba a plaça Catalunya. Es llegeixen 8 punts que corresponen a demandes arribades des de l'acampada BCN, encara no aprovades, en procés de treball.

ANÀLISI DE COMISSIONS 1-COMISSIÓ DE CONTINGUTS: -GRUP DE TREBALL DEMOCRÀCIA ECOLÒGICA: Defineixen objectius: Consum local, recursos hídrics..Crida a gent per a participar. -GRUP DE TREBALL DEMOCRÀCIA ECONÒMICA: Definició, recollida d'informació, accions denúncia, crear alternatives concretes, realitzar registre d'empreses amb crisi i els problemes que això deriva en els treballadors, crida d'aportacions, registre d'habitatges abandonats, ajuda en processos de desnonament. -GRUP DE TREBALL DEMOCRÀCIA SOCIAL. (CAP REPRESENTANT ES VA PRESENTAR) -GRUP DE DEMOCRÀCIA POLÍTICA: Definició, objectius.

2- COMISSIÓ DE DIFUSIÓ. Falten fulls del manifest per imprimir, convocat repartiment dissabte matí, demanda de gent per a participar a la comissió

3. COMISSIÓ DE PERFORMANCES Presentació d'activitats: dissabte matí taller de joguines confirmat

4-COMISSIÓ DE SEGURETAT


Al·lusions al procés de desallotjament intentat aquest matí a BCN, crida a la calma: tenim recolzament per part dels mossos, demà dissabte partit futbol s'ha decidit que com més gent vingui a la plaça millor

5-COMISSIÓ DE CUINA Crida a gent per ajudar, peticions concretes : aigua, carn, pebrots i cebes. S'el.labora llista penjada a la cuina on aquestes s'actualitzen

VARIS: ORDRE DEL DIA I TORN OBERT -Dilluns 30 de Maig acció de treure 155 e del banc, xifra que recorda l'inici del moviment -Continuïtat: Què farem després del diumenge? -Prioritzar propostes locals i realistes -Repàs d'activitats: proposta de fer un hort amb testos i terra, proposta d'acció -Proposta d'acció: convocar a la gent que està fent cua a l'INEM -Augment de la difusió incloent tots els àmbits i col.lectius de la població, crida a la participació dins de les comissions, dir a tothom que faci servir la plaça per queixar-se i convidar-los a aportar tot tipus d'informació. -Petició de firmes: Es faciliten pàgines web on linkar les signatures -Pensar en una proposta concreta pel 13 de Juny -Crida a persones amb diferents idiomes per traduir textos - Proposta de substituir el pot dels diners per a material -Queixa i ànims des de el col·lectiu de mestres, proposta d'allargar el moviment fins un any -Escolta als nens, els canvis necessiten temps i crida al auto anàlisi -Trobar un lema comú per la pancarta que s'enviï a BCN -Des de BCN es decideix que si demà guanya el Barça no es celebri

Acta de la 8a Assemblea (divendres, 27/05/11)  
Acta de la 8a Assemblea (divendres, 27/05/11)  

Assemblea general