Page 1

Acta de la 4a Assemblea (dilluns, 23/05/11) S’obre l’assemblea amb la lectura del planin d’activitats que s’han anat omplint al llarg del dia i al que s’afegeixen noves propostes que es fan a l’assemblea. La planificació d’activitats es publica a la xarxa i se’n demana el màxim de difusió possible.

El punt principal de l’ordre d’avui ha estat el treball en relació a la proposta d’un nou model de gestió i de govern, amb una democràcia oberta i participativa. S’ha obert torn de paraula per proposar diferents accions i parlar de les diferents besants de la proposta. S’ha decidit crear una comissió de continguts oberta i participativa, amb un horari establert de reunions per poder anar treballant amb els diferents punts i propostes que incloure dintre del nou model social, polític i econòmic. Demà es portarà a terme la primera reunió i s’ha obert una llista a l’assemblea per que s’hi apuntés la gent interessada. La reunió es portarà a terme a les 19.00 h. Es recorda la necessitat de la lectura i resum de les propostes que la gent està incloent a la urna que tenim al punt d’informació. També es parla de la possibilitat de fer un acte cultural i escènic amb aquestes propostes i la urna com a objecte principal de l’escena.

S’ha treballat envers a l’organització de les assemblees, amb la conclusió de que les diferents comissions han de reunir-se abans de la general per poder fer un petit resum al principi de cada assemblea, del treball que estan portant a terme.

Per fer extensives les propostes que la comissió de continguts plantegi a l’assemblea, s’ha proposat la creació d’un espai virtual on el poble pugui opinar (amb un registre virtual) envers aquestes propostes i accions. La proposta ha estat molt ben rebuda a l’assemblea i s’hi ha creat una comissió informàtica que començarà a treballar amb la programació d’aquesta plataforma virtual.


Dintre del punt de difusió es parla de: La possibilitat de crear una comissió de barris. Es important fer extensiva la informació fora del nucli urbà d’Olot. També es parla de fer rotativa l’acció de protesta diària. Xerrades als instituts i centres de tercera edat. Es marquen varis responsables per contactar amb directors i dinamitzadors per portar a terme una xerrada explicativa de la nostra acció. Demà es farà un cartell gran amb el quadrant d’activitats i es convidarà a la gent que vingui a la plaça a contribuir amb la seva participació. La importància de fer extensiva tota la informació de les assemblees i de les diferents accions de la plaça.

Acta de la 4a Assemblea (dilluns, 23/05/11)  

Assemblea general

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you