Page 1

Acta de la 2a Assemblea (dissabte, 21/05/11) Després de la segona casserolada convocada a les 20.00 hores, s’ha portat a terme la segona assemblea de l’acampada a Olot per una democràcia real. L’assemblea s’ha començat amb un torn obert de paraula, per fer una petita revisió del funcionament de la primera nit i les possibles millores a tenir en compte: - Finalment varen quedar-se acampades un total de 17 persones - Motivació col·lectiva pel sentiment d’evolució - Es va aconseguir fer una acció divendres a la tarda que va tenir un molt bon poder de convocatòria - S’ha “patit” una mica de desorganització. Missatge alentidor d’aprenentatge i continuïtat - Molt bona participació ciutadana amb la donació de menjar i beguda - S’ha recordat la importància del civisme i el respecte durant el desenvolupament de l’acampada - Importància de la consciència de la vigilància col·lectiva dels infants a la plaça i dels possibles perills que es puguin produir durant les diferents accions envers als més petits - Ha costat poder dormir per les múltiples “visites” de la gent que estava de festa. No hi hagut cap cas seriós, i tothom a acabant respectant l’acampada - En previsió del cansament, es proposa relleus a les comissions de cuina i neteja. Plantejament de possibles torns a les diferents comissions - Es comenta la necessitat de trobar una solució pel sanitari i es comenten dues possibilitats: 1. crear un wc sec, 2. l’ateneu cedeix el local per que es pugui utilitzar el wc. En principi s’utilitzarà l’opció de l’ateneu i segons l’evolució de l’acampada es decidirà amb l’altra opció - Després d’aquesta explicació ha hi hagut dos oferiments de veïns dels seus sanitaris i dutxes - Es recorda la necessitat de mantenir la tranquil·litat mental durant l’acció, la continuïtat i perseverança

Després d’aquest primer punt, també amb torn obert de paraula s’ha parlat de les diferents accions i activitats a portar a terme durant el cap de setmana:


Diumenge al matí taller de com construir una cuina solar Diumenge al migdia xerrada “desenvolupament històric de l’economia” Fan falta activitats infantils Proposta de la coordinació posterior per que l’acció sigui molt continuada i amb unes propostes amb ferm Pensar en accions concretes per fer una lluita econòmica Necessitat d’activitats que treballin i comparteixin la memòria històrica Finalment s’ha reunit la comissió d’acampada per acabar de perfilar l’organització de la nit.

Acta de la 2a Assemblea (dissabte, 21/05/11)  
Acta de la 2a Assemblea (dissabte, 21/05/11)  

Assemblea general