Page 1

ELÉRHETÔSÉG: 1037 Budapest, Bokor u. 15-21. Tel.: (36-1) 436 9400 Fax: (36-1) 436 9399 www.personar.hu

P ERSONA R KO M M U N I K Á C I Ó S TA N Á C S A D Ó K F T.


P ERSONA R KO M M U N I K Á C I Ó S TA N Á C S A D Ó K F T.


P ERSONA R KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ KFT.

ÉRTÉKEINK Intézményi kommunikációs tanácsadással foglalkozunk. Célunk, hogy megbízóink sikerrel kiaknázzák a kommunikációban rejlô hasznokat az üzleti céljaik elérése érdekében. Missziónk, hogy az intézményi kommunikáció folyamatait beillesszük a vállalati vezetésbe, menedzsmentbe.

Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy  azonosuljunk az ügyfél helyzetével: ami az ügyfélnek fontos, az fontos nekünk is, ami az ügyfélnek probléma, annak megoldása nekünk is célunk;  kezdeményezôk legyünk: megfogalmazzunk olyan problémákat, feladatokat is, amikkel megbízóink a jövôben nagy valószínûséggel szembesülnek, de még nem tudnak róla;  munkánkat új gondolatokkal, kreatívan, ugyanakkor felelôsen végezzük, és a megoldásokat a megbízó elvárásai alapján a vállalat konkrét helyzetére szabjuk;  partnereink profitáljanak az együttmûködésbôl, lássák, hogy a közös munka megbízónk és cége érdekeit szolgálja;  ügyfeleink munkatársai tudjanak azonosulni a vállalati célokkal és lojálisak legyenek a vállalat vezetésével.

Hozzáadott értékünknek tekintjük tanácsadóink magas szociális és szakmai kompetenciáját, széleskörû szakmai tapasztalatainkat és szakirodalmi ismereteinket, valamint az intézményi kommunikációt rendszerbe foglaló know-how-nkat.


P ERSONA R KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ KFT.

TEVÉKENYSÉGÜNK  kommunikációs elméleti és empirikus piaci elemzések Elemzéseink a vezetôi döntések alapját képezik. Megismerjük, és a megbízói elvárásoknak megfelelôen értékeljük a vállalaton belüli, illetve a piaci folyamatokat. Az ezen alapuló megállapításaink a megoldáshoz vezetô utat is megmutatják.  kommunikációs rendszerek értékelése Tudatos és kezdeményezô kommunikáció megvalósításához segítjük megbízóinkat. Feltárjuk a vállalati és kommunikációs folyamatokat, szabályozásokat, szervezeti sajátosságokat, és ezen elemzés alapján megoldást javaslunk a kommunikációs rendszer kialakítására vagy fejlesztésére.  stakeholder-kapcsolatok Fejlesztjük az érintettekkel folytatott kommunikációt. Megismerjük az érintettek érdekeit, kapcsolódási pontjait ügyfelünkkel, és megoldást javaslunk a kommunikáció intézményesítettségének fejlesztésére üzenet, csatorna, folyamatok szintjén.  témakommunikáció Segítjük egy-egy téma kommunikációját, hogy az a megbízó üzleti célját támogassa. Beazonosítjuk a témával kapcsolatos szereplôket, érdekeiket és befolyásolási lehetôségeiket, és összeállítjuk a témakommunikáció programtervét.  coaching Támogatjuk megbízónkat abban, hogy az elfogadott kommunikációs rendszert sikeresen mûködtesse. A döntés-elôkészítô folyamatban kísérjük a vállalat vezetôit projektek tagjaként, moderátorként, vezetôi tanácsadóként, és támogatjuk ôt a kommunikációs programok megvalósítása során is.


P ERSONA R KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ KFT.

MÓDSZEREINK Munkánk lényege az intézményi kommunikáció folyamatait szabályozó know-how átadása, ami a tudatos, tervezett kommunikációhoz nyújt új szemléletet, és alkalmaz üzleti tanácsadói módszereket. Vállalati kommunikációs környezetben, megbízóinkkal együtt dolgozunk, hogy módszerünk a mindennapi munkában kínáljon megoldást. Így válik a tanácsadás igazán személyre szabottá. Legfontosabb az elvárások tisztázása. Strukturált interjún segítünk beazonosítani a kommunikációs problémát, valamint megbízónk általános és konkrét elvárásait egyaránt. A helyzetfeltárásnál széleskörû skálából válogatunk. Az igényeknek megfelelôen elemezzük a megbízónk helyzetét a média szemszögébôl, kontrolling-megközelítéssel, piaci információk gyûjtésébôl, vagy olyan kutatással, ahol a tanácsadói interjútól az etnográfiai kutatáson át a kérdôíves lekérdezésig válogatunk a módszerekbôl. A megoldások ott találhatóak a partnereinknél. Megkeressük, tudatosítjuk, ha kell rávezetjük ügyfeleinket, hogy az elvárásaiknak megfelelôen milyen megoldást célszerû választaniuk. Közös munkával alkotjuk meg a kommunikációs szabályozást, a programtervet, vagy kommunikációs és vezetéstámogatási rendszereket. Kísérésünket személyes tanácsadóként, vagy moderátorként végezzük. A coaching során a kommunikációs fogalmak tisztázására, a problémák minôsítésére, a megoldások következményeinek értékelésére helyezzük a hangsúlyt, és rávilágítunk a vállalati folyamatok és a kommunikáció összefüggéseire is. Moderátorként egy-egy esemény (például workshop, értékelô beszélgetések), vagy akár egy kommunikációs program kísérését (például projektkoordináció) támogatjuk.


1037 Budapest, Bokor u. 15-21. Tel.: (36-1) 436 9400 Fax: (36-1) 436 9399 www.personar.hu

PersonaR brochure  

corporate communication consultancy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you